Реферати українською » Строительство » Аналіз діяльності будівельного підприємства "Луна-Ра-строй"


Реферат Аналіз діяльності будівельного підприємства "Луна-Ра-строй"

900 кВт із частотою обертання 22300 об./хв.

Джерелами отримання тепла є власні котельні і утилізаційні установки.Теплоносителем є гаряча вода.

Джерелом водопостачання єартскважина, яка використовується для господарсько-питних, технологічних і протипожежних цілей.

>Должностная інструкція інженера про ремонт ЛПУ МР

На посаду інженера про ремонт призначається обличчя, має вища технічна освіта і стаж роботи з виробництві щонайменше 1 роки або банку середньо – професійну освіту і стаж роботи з виробництві щонайменше 3 років.

Призначення посаду і приніс визволення виробляється наказом директора УМГ «Уральськ» відповідно до чинної процедури.

Інженер про ремонт безпосередньо підпорядковується інженеру I категорії про ремонт.

Допуск до самостійної роботі виробляється після перевірки знань уПДЭК УМГ «Уральськ». Періодична перевірка знань проводиться не рідше 1 десь у 3 року.

У своїй діяльності інженер про ремонт і технічного обслуговування керується справжньої посадовий інструкцією , наказами і розпорядженнями вищих органів , «Положенням про ЛПУ», планом робіт, правилами технічної експлуатації, виробничими інструкціями, правилами техніки безпеки і протипожежної безпеки, правилами внутрішнього трудового розпорядку.

Інженер про ремонт зобов'язаний знати і можу керуватися:

- правилами технічної експлуатації магістральних газопроводів;

-правилами безпеки при експлуатації магістральних газопроводів;

-правилами безпеки в газовому господарстві;

-правилами пожежної безпекиБППВРК-93;

-правилами пристрої і експлуатації (>ПУЭ)подъемних механізмів;

->ПЭУ судин, працюючих під тиском;

->ПЭУ парових і водогрійних котлів;

-інструкцією з проведення вогневих ігазоопасних робіт на газових об'єктах;

-положеннями й інструкціями із технічної експлуатації і ремонту устаткування КС, інструкціями заводів виготовлювачів;

- конструкцію основного і допоміжного устаткування ;

-технологію ремонту агрегатів, вузлів, деталей і систем;

- план ліквідації можливих аварій;

- правила надання першої допомоги яке постраждало від від нещасного випадку;

- інструкції по ВІД і ТБ, відповідно до переліку, чинного на КС.

Керувати роботою підлеглого персоналу, забезпечуючи безпеку стану робочих місць, справність машин, механізмів і інструментів, застосовуваних під час роботи.

Виробляти ремонт основного і допоміжного обладнання суворій відповідності з іншими положеннями й інструкціями, графіками і технічними умовами.

Виробляти виконати ремонт відповідно до планом – графіком, позапланові роботи (усунення дефектів) випускати з відома інженера про ремонт I категорії.

Вести технічну документацію про ремонт устаткування ДКЗ, оформлюючи її чітко й своєчасно. Складати дефектні відомості.

Участь у розробці місячних планів робіт КС, складанні графіківППР і профілактичних оглядів устаткування ДКЗ.

Вести контроль щодо реалізації й точногоучету наявності запчастин і матеріалів до основного і допоміжному устаткуванню та його правильному зберігання.

Щодня переглядати запис у журналі виявлених дефектів і несправності на обладнанні й вживати заходів з їхньоїнезамедлительному усунення.

При ремонтах газотурбінного обладнання виробляти заміну основних вузлів і деталей, суворо дотримуючись норму закону про їх нормативномумоторесурсе.

Забезпечувати ремонтні бригади необхідним і справним інструментом,грузозахватними пристосуваннями, матеріалами і захисними засобами.

Вести контролю над виробництвом робіт підрядними організаціями, вимагаючи виконання технічних умов, заходів ізнадежности , безпеки і високої якості робіт.

Участь у ліквідації можливих аварій.Являться на КС на вимогу керівництва та виклику оперативного персоналу.

Удосконалювати організацію праці, створити умови для безпечної експлуатації і високопродуктивної роботи.

Домагатися суворого дотримання підлеглим персоналом й виконувати самому законодавство про працю правила внутрішнього трудового розпорядку.

Дотримуватися зобов'язання внеразглашению комерційної таємниці.

Інженер проти неї:

>Отстранять підлеглий персонал з посади у разі грубого порушення трудовий дисципліни, правил ТБ і прибуттям пожежної безпеки, повідомивши інженерові з ремонту I категорії.

Давати розпорядження і вказівкиподчиненному персоналу.

>Ходатайствовать перед керівництвом ЛПУ про застосування до ремонтному персоналу заходів заохочення чи стягнення відповідно до правилами внутрішнього трудового розпорядку і становищем про преміюванні.

З відома інженера про ремонт I категорії проводити післяремонтні випробування, брати участь у експлуатацію устаткування ,подвергавшееся ремонту.

У аварійних ситуаціях приймати самостійного рішення на ліквідацію аварії , залучаючи підлеглий персонал, з наступним доповіддю про вжиті заходи інженерові з ремонту I категорії.

Інженер несе відповідальність:

За невиконання чи неналежне виконання своїх зобов'язань, передбачених справжньої посадовий інструкцією, не більше, певних чинним трудовим законодавством Республіки Казахстан;

За зроблених у процесі своєї діяльності правопорушення не більше, певних чинним адміністративним, кримінальним і громадянським законодавством РК.

За заподіяння матеріальних збитків не більше, певних чинним трудовим і громадянським законодавством РК.

Планування технічного обслуговування і ремонту

Система планово-попереджувального ремонту є сукупністю організаційно-технічних заходів із планування, організації та проведення робіт з технічного обслуговування і ремонту устаткування, які його безпечну, безвідмовну і роботу при мінімальних експлуатаційних і ремонтних витратах. Планування ремонтів складає підставі рекомендацій фірм – виготовлювачів устаткування й з урахуванням показниківнадежности роботиагрегата.Система планово-попереджувального ремонту ГПА передбачає різні види технічного обслуговування і ремонту устаткування (див. табл.). Усі види технічного обслуговування здійснюються безпосередньо на компресорних станціях персоналом експлуатаційних і ремонтних організацій.

Під технічним обслуговуванням розуміється комплекс робіт, проведених підтримки працездатності обладнання протягоммежремонтного періоду. Технічне обслуговування передбачає періодичне проведення оглядів і регламентних робіт, як-от регулювання, очищення, мастило, заміна фільтруючих елементів, продування тощо. До завдань технічного обслуговування належить контроль режимів роботи, дотримання правил експлуатації, інструкцій фірм-виготовників і інструкцій по експлуатації устаткування. Технічне обслуговування проводиться без порушення технічного режиму КС на працюючих, і резервних агрегатах. Середній та капітальний ремонти агрегатів припускають передача управління ними в ремонт на певний час.

Середній ремонт (СВ) – це комплекс робіт, які з метою встановлення експлуатаційних характеристик агрегату шляхом ремонту чи заміни лишеповрежденних чи зношених деталей та вузлів. За середнього показника ремонті перевіряється стан основних вузлів і деталей ГПА.

 

Порядок здачі агрегату в помешкання і приймання його з ремонту

Посібник із організації планово-попереджувального ремонту (>ППР) відновлення всього комплексу устаткування компресорної станції здійснюється начальником газокомпресорної служби (ДКЗ), а відповідальність у виконанні системиППР доручається начальника компресорної станції. Відповідальність з якості, обсяг та терміни проведення середніх і капітальних ремонтів, здійснюваних спеціалізованими ремонтними організаціями, доручається керівника робіт. Для проведенняППР на компресорної станції експлуатаційної організацією складається план-графік ремонтів.Сдачу агрегату в помешкання іприемку з ремонту з оцінкою якості ремонту здійснює комісія під керівництвом начальника ДКЗ.

При здачі агрегату з ремонту комісії пред'являється наступна документація: відомість виконаного обсягу робіт; графікпроведенного ремонту; ремонтні формуляри на агрегат й окремі найважливіші його вузли; довідка протрудозатратах на: ремонт; відомість витрати запасними частинами і матеріалів; акт готовності ГПА до комплексного випробуванню після ремонту.

Пуск агрегату після ремонту виконується експлуатаційним персоналом компресорної станції для розв'язання диспетчерської служби газотранспортного об'єднання. Для визначення технічного стану ГПА проводятьсяприемо-сдаточние післяремонтні випробування. Після закінчення випробувань агрегат повинен пропрацювати безупинно під навантаженням 24 год. на режимах, визначених умовами роботи КС. Здача агрегату з ремонту в експлуатацію оформляється типовим актом, який підписується представником ремонтної і експлуатаційної організацій.

Оцінка якості ремонту

За результатамиприемо-сдаточнихпослеремонтних випробувань ГПА комісією дається характеристика його технічного гніву й оцінка якостіпроизведенного ремонту (відмінно, добре), яка вказується в акті здачі агрегату з ремонту в експлуатацію. Оцінка якості ремонту виконується виходячи з ремонтних формулярів, техніко-економічних показників роботи ГПА під навантаженням до ремонту й після нього, і навіть естетичного стану агрегату.

Загальна ж оцінка технічного стану ГПА і забезпечення якостіпроизведенного ремонту визначається за такими показниками:

потужність ГПА має бути відновлена до номінального значення; допускається зниження потужності трохи більше 5%;

рівні вібрації в контрольованих точках нічого не винні перевищувати значень, вказаних у табл.;

температурний перепад на підшипниках ГТУ для агрегатівГТК-10И іГТК-25И ні перевищувати 30 З з оцінки «добре» і 20С з метою оцінки «відмінно»;

температура олії виході з підшипників має перевищувати 80С;

нерівномірність температурного поля перед турбіною визначається шляхом послідовного опитування всіхтермопар,измеряющих температуру продуктів згоряння.

Конструкція резервуара

Вертикальне сталевої резервуар обсягом5000м3. Вона складається з стінки, днища, конічного покриття і понтона. Розміри резервуара: висота стінки резервуара14900мм, діаметр20920мм. Усі конструкції резервуара виготовляються заводі.Днище резервуара і двох половинок. Кожна половина складається з аркушів центральній частині завтовшки5мм іокрайков завтовшки7мм. Розмір аркушів1500х6000мм. На заводі центральні листи зварюються впритул зокрайками, та був поставляються на майданчик у вигляді двох пілок, згорнутих до одного рулон.Полотнища зварюютьсявнахлест вже в майданчику.

Стєнка корпусу резервуара складається з 8 поясів зтолщинами 4, 5, 6, 7 і8мм. Вона виготовляються як одного полотнища, яке транспортуються доречно будівництва згорнутим в рулон.

При виготовленні полотнищ з'єднання аркушів виконується впритул двосторонній автоматичної зварюванням під шаром флюсу.Кромки аркушів обробляютьсяпрострожкой.

Стінку приварюють доокрайкам днища двома суцільними кільцевими швами (з'єднання в тавр).

Покриття резервуара збірне,распорной конструкції, збирається з пласких щитів,укладиваемих з ухилом 1:8 на центральне каблучку й стінку резервуара. Кожен радіальний щит складається з несе каркаса і настилу. Поміж себе щити з'єднуються шляхом зварюваннявнахлест. Виготовлення щитів виробляється укондукторе.

>Допускаемие відхилення від проектних лінійних розмірів нічого не винні перевищувати по ширині ±>0,5мм, а, по довжині ±>2мм.

Відповідно до «Правилами техніки безпеки при експлуатації резервуарів», обслуговування устаткування, розташованого даху, резервуар оснастили майданчиком з бар'єром і зовнішньої сходами.

Драбина на резервуар -многомаршевая, шахтна, яка використовує як каркаса длянаворачивания полотнища стінки.

Згідно з умовами техніки безпеки марші драбини мають ухил 45°.

Захист від корозії зовнішньої поверхні резервуара призначеного за умов роботи з слабким рівнем агресивного впливу навколишнього середовища, зробленалакокрасочними покриттями, які з одного шару грунтовкиГФ-021 (>ТУБ-10-1842-77) і двох верств лакуПФ-170(ГОСТ 16907-70) з 10-15% алюмінієвої пудриПАП-2 (ГОСТ 5494-71)

>Лакокрасочние покриття завдають на поверхню, очищену від окалини, іржі та інших забруднення механічним інструментом чидробеструйной очищенням до ступеня 3 по ГОСТ 9.402-80

Понтон є листовий настил - днище, за периметром якогопривариваются два замкнутих кільцевих ребра з відривом 2,8 м друг від друга. Останні з'єднані між собою радіальними ребрами, утворюючими ізольовані відсіки. У центральній частині в кожному відсіку понтона встановлено дренажне пристрій для автоматичного зливу продукту, який потрапив на понтон.

Пристрій працює при становищі понтона на опорах.Листовойнастил-днище понтона виготовляється заводу як пілок, які транспортування звертаються в рулон. Інші конструкції понтона поставляються окремими елементами і з'єднуються зварюванням на монтажі. У нижньому становищі понтон спирається на стійки трубчастого перерізу. Стойки кріпляться на болтах допатрубкам, привареним дорадиальним ребрах і днища понтона і треба з понтоном за його русі.

Для координації руху понтона встановлено дві направляючі і, службовці одночасно для установки резервуарного устаткування.Зазор між понтоном і стінкою резервуара шириною200мм перекриваєтьсяуплотняющим затвором.

>Наружние поверхні понтонаогрунтовани грунтомВЛ-08 до одного шар і забарвлений чотирма верствами емаліВЛ-515.

Устаткування резервуара

Для правильною теорією і безпечної роботи резервуар повинен мати таке устаткування.

Верхній світловий люк призначений для провітрювання під час ремонту й зачистки, і навіть на підйом кришки хлопавки і шарнірних труб при обриві робочого троса.

>Замерний люк служить для виміру рівня бензину, і відбору проби з резервуара. На аркуші представлена схема роботи покажчика рівняУДУ. Поплавець 1, підвішений на перфорованого стрічці 2, при своєму русі ковзає вздовж направляють струн 3. Струни жорстко закріплені на дві ємності і натягнуті з допомогою спеціальних пристроїв 4, встановлених на кришці вихідного патрубка. Стрічка з роликами а проходить черезгидрозатвор 6 і входить у зачеплення з мірнимшкивом 7. Переміщенняшкива передається на лічильник, показання якого відповідають рівню нафтопродукту в резервуарі.Натяжение мірною стрічки забезпечується пружинним двигуном постійного моменту. Принцип його дії у тому, що сталева загартована стрічка 5,навитая спеціальним способом, одним кінцемприкреплена до барабану 10, іншим вільно охоплює вісь барабана 8, створюючи момент постійної величини у бік, показаним стрілкою. Коли поплавець перебуває у верхньому становищі, мірна стрічкасмотана на барабан 10, а стрічка пружинного механізму на барабан 8. При зниженні рівня рідини вагу поплавця долає момент тертя у системі і момент, створюваний пружинним механізмом. Поплавець починає переміщатися вниз, мірна стрічка обертає барабан 10 іперемативает пружинну стрічку двигуна постійного моменту з барабана 8 на барабан 10, накопичуючи цим енергію.

При підвищення рівня рідини вагу поплавця компенсується яка викидає силою рідини, пружинний механізм долає момент тертя у системі і змотує вивільнену мірну стрічку на барабан 10 з допомогою енергії, накопиченої при зниженні рівня.

>Пробоотборник ПСР дозволяє автоматично відбирати з резервуара пробу, відповідну складу нафтопродукту в резервуарі. Це досягається шляхом виділення в резервуарі стовпчика продукту у всій висоті наливу.ПробоотборникПСР-4 (лист) складається з з трьох основних вузлів: верхнього люка 3,пробоотборной колони і панелі управління відбором і зливом проби 6.Пробоотборная колона складається з кінцевий труби 2 з однією клапаном і двох долапанних секцій 1, з'єднаних між собою фланцями 4. Повітряні порожниниклапанних секцій пов'язані між собою - і насосом панелі управління повітряної трубою 3.

Для отримання проби в повітряної трубі 5пробоотборной колони ручним насосом створюють тиск 0,3МПа. Усе нормально закриті клапани відкриваються, і продукт починає вступати упробоотборную колону. Після заповнення і змішання нафтопродукту впробоотборной колоні тиск у системі з допомогоюспускного клапана знижують нанівець, закриваючи клапан і відтинаючи стовп проби. При натисканні на ручку клапана зливу проба вступає у спеціальнупробоотборную посуд.

>Пеногенератор. Нині гасіння пожеж здійснюєтьсявисокократной повітряної механічної піною із застосуванням генераторіввисокократной піни (ГВП). Одне з пристроїв складається з генераторависокократной піни в комплектіпенокамерои спеціальної конструкції.Пеногенератор стаціонарно укріплений на верхньому поясі резервуара, куди подається розчинпенообразователя; що настає піна черезпенокамеру вводиться всередину резервуара.

>Вентиляционний патрубок встановлено у верхньої точці покриття резервуара.Поперечное перетин патрубка затягнуто мідної сіткою, попереджуючої потрапляння іскор всередину резервуара.

>Люк-лазпомещаемий у першому поясі резервуара в розквіті700мм (відстань осі люка до днища), призначений для доступу всередину резервуара робочих, які виробляють помешкання і зачистку від

Схожі реферати:

Навігація