Реферати українською » Строительство » Газопостачання мікрорайону міста Новоросійська


Реферат Газопостачання мікрорайону міста Новоросійська

разу місце кількість обідів протягом години становить:

де: - кількість місць у ресторані.

>Расчетний витрати газу рестораном визначається за такою формулою:

звзв=200*100=20000 м3

>Q>о.в.=1,2*0,4*(18-(-7))*20000+0,2*(20-(-7))*20000=348000ккал/ч

Vрік 348000/8180*0,8=53,17 нм3/рік

Vрік=8500000/8180*200=20782,4 нм3/рік

>V=2078,4*1/1800=11,55 нм3/год

>н=2000/8180=0,24 нм3

>р=1,5*250=375

>V=375*0,24=90 нм3/год

>УV=11,55+53,17+90=154,72 нм3/год

1.5.2 Визначення витрати лікарнею на 250 місць із поліклініки на 18810 відвідувань

Витрата газу на приготування їжі й одержання гарячої води:

>где:-норма витрати на приготування їжі у лікарні, Ккал;

-норма витрати на приготування гарячої без прання білизни у лікарні, Ккал.

Річний витрати газу лікарнею визначається за такою формулою:

>где:-количество місць у лікарні.

>Расчетний витрати визначається за такою формулою:

>где:-коеффициент годинникового максимуму лікарні.

Норма витрати на прання 1 тонни білизни визначається за такою формулою:

>где:-норма витрати на прання 1 тонни білизни у лікарні, Ккал.

Визначаємо вихід сухого білизни на N місць лікарні за норми40кг. на 1 ліжко на місяць:

Річний витрати на прання білизни визначається:

>Расчетний витрати визначається за такою формулою:


>где:-коеффициент годинникового максимуму лікарні.

>Поликлиника обслуговує лікувальними процедурами мікрорайон з населенням М людина. Кількість процедур водолікування і грязелікування визначається за такою формулою:

>где:-количестворасчетних одиниць споживання газу на 1 тисячу жителів для грязелікування.

-Кількістьрасчетних одиниць споживання газу на 1 тисячу жителів для водолікування.

Норма витрати на 1 лікувальну процедуру визначається за такою формулою:

>где:-норма витрати однією лікувальну процедуру в поліклініці.

Річний витрати на лікувальні процедури визначається:

>Расчетний витрати визначається за такою формулою:

>где:-коеффициент годинникового максимуму до поліклініці.

Далі визначається сумарнийрасчетний витрати газу лікарнею, рівної сумірасчетних витрат на приготування їжі та гарячої води без прання білизни, на прання білизни, на лікувальні процедури в поліклініці і опалення та вентиляцію.

звзв=300*200=60000 м3

>Q>о.в.=1,2*0,5*(20-(-7))*60000+0,3*(20-(-7))*60000=1458000ккал/ч

Vрік=1458000/8180*0,8=222,8 нм3/рік

>н=760000+2200000/8180=361,85 нм3

>V=1/2500*108555=43,42 нм3/год

>н=4800000/8180=586,8 нм3

>m1=40*300*12/1000=144 т/рік

Vрік=586,8*144=84499,2 нм3/рік

>V=1/2500*84499,2=33,8 нм3/год

>m2=19080*(300+600)/1000=17172 т/рік

>н=20000/8180=2,44 нм3

Vрік=2,44*17172=41899,68 нм3/рік

>V=41899,68*1/2500=20,75 нм3/год

>УV=222,8+20,75+33,8+43,42=320,77 нм3/год

1.5.3 Визначення витратибанно-прачечним комбінатом, обслуговуючий мікрорайон з населенням 5643 людина

Витрата газу на опалення та вентиляцію визначається аналогічно видатках газу готелем і лікарнею.

Визначаємо витрати на миття і прання білизни. Норма витрати на 1 миття визначається за такою формулою:

>где:-норма витрати на 1 миття в лазні.

Кількістьпомивок на рік визначається рік у формулі:

м1=n*m1

>где:n-число жителів, користувалися послугами лазні, береться умовно;

>m1-кількістьрасчетних одиниць споживання газу.

Річний ірасчетний витрати газу лазнею відповідно визначаються по формулам:

Vрік=зв* м1, нм3/рік

>V=K>m* Vрік, нм3/год

>где:м1-кількістьпомивок на рік;

-норма витрати однією миття, нм3;

-коефіцієнт годинникового максимуму для банно-прального комбінату.

Норма витрати на 1 тонну сухого білизни:

>где:-норма витрати на прання, сушіння іглажение в пральні.

Кількістьстираемого білизни визначається за такою формулою:

м2=>N*m2/1000, т/рік

>где:-количество населення мікрорайону, чол;

>m2-кількістьрасчетних одиниць споживання газу.

Річний ірасчетний витрати газу на прання білизни визначаються відповідно по формулам:

Vрік=зв* м2, нм3/рік

>V=K>m* Vрік, нм3/год

1 банщик на 1000 людина

>n=19080*30%=5724 людина відвідують лазню

звзв=4,8*57=273,6 м3

>Q>о.в.=1,2*0,5*(25-(-7))*273,6+1*(20-(-7))*273,6=1264,32ккал/ч

Vрік=12640,55/8180*0,8=0,19 нм3/рік

>н=9000/8180=1,10 нм3

1=5724*36=206064

Vрік=206064*1,10=226670,4 нм3/рік

>V=1/1600*226670,4=141,66 нм3/год

>н=4800000/8180=586,8 нм3

2=5724*54/1000=309,09 т/рік

Vрік=586,8*309,09=181374,01 нм3/рік

>V=1/1600*181374,01=113,35 нм3/год

>УV=141,66+113,35+0,19=255,2 нм3/год

газопостачання мікрорайон витрата газопровід

1.5.4 Визначення витрати на хлібозаводі

Норму витрати для випічки однієї тонни пшеничного хліба і низки кондитерських виробів:

>где:-норма витрати на випічку пшеничного хліба, Ккал.

>где:-норма витрати на випічку здоби, батонів і булочок, Ккал.

Кількість хліба і низки кондитерських виробів,випекаемих на рік, відповідно визначається по формулам:

м1=>N*m1/1000, т/рік

м2=>N*m2/1000, т/рік

>где:-количество жителів мікрорайону, чол;

>m1-кількістьрасчетних одиниць споживання газу за випічки хліба;

>m2-кількістьрасчетних одиниць споживання газу за випічки кондитерських виробів.

Річні витрати газу на випікання хліба і кондитерських виробів відповідно визначаються:

Vрікп.х=звп.х2, нм3/рік

Vрікк.изд=звк.изд2, нм3/рік

Розрахункові витрати газу визначаються відповідно по формулам:

>где:-коеффициент годинникового максимуму для хлібозаводу.

Далі визначається сумарнийрасчетний витрати газу хлібозаводом як сумарасчетних витрат на випікання хліба, на випічку кондитерських виробів і опалення та вентиляцію.

звзв=19*28=532 м3

>Q>о.в.=1,2*0,4*(16-(-7))*532+0,7*(20-(-7))*532=18481,68ккал/ч

Vрік=18481,68/8180*0,8=2,82 нм3/рік

зв>п.х.=420000/8180=51,34 нм3

зв>к.изд..=1450000/8180=177,26 нм3

12=19080*219/1000=4178,52 т/рік

Vрікп.х.=4178,52*51,34=214525,21 нм3/рік

Vрікк.изд..=4178,52*177,26=740684,45 нм3/рік

V>п.х=1/1800*214525,21=119,18 нм3/год

Vк.изд..=1/1800*740684,45=411,49 нм3/год

>УV=119,18+411,49+2,82=533,49 нм3/>чУV>общ.=533,49+255,2+320,77+154,72=1264,18 нм3/год

Таблиця 5

Розрахунок витрати на комунально-побутові потреби зосередженими споживачами

Споживачі газу >Расчетная од. споживання Норма витрати >Кол-ворасчетних од.потребле-нияm

Річний витрати газу vрік, нм3/рік

>Коеф-нт годину. максимуму,

>Расчет-ний витрати v, нм3/год

>q, тис. Ккал

n, нм3/рік

1 2 3 4 5 6 7 8
Готель 200 місць:
Готель 1место/год
Ресторан 1место/год
Опалення -
У
Лікарня на 300 місць:
Приготування їжі і гір. води 1койка/год
Прання 1 т сухий. білизни
>Леч. процедури 1леч.поц/год
Опалення -
У
>Банно-прачечний комбінат:
>Митье в лазні 1помивка
Прання 1 т сухий. білизни
Опалення -
У
Хлібозавод:
>Випечка хліба 1 т. вид.
>Изгот.конд. вид. 1 т. вид.
Опалення -
У

 

>Уобщ

 

1.6 Вибір схеми газопостачання мікрорайону

 

· загальна кількість жителів мікрорайону =???;

·расчетний витрати газу рівномірнораспределенними споживачами

=>1144,8нм3/год

·расчетний витрати газу зосередженими споживачами

=>1264,18нм3/год;

· загальнийрасчетний витрати по мікрорайону

=2408,98 нм3/год

Для містечок і малих міст з населенням до 50 000 жителів вибирають одноступінчаті системи газопостачання, у яких газ відГРП вступає у мережу низький тиск і розподіляється територією міста. Якщо забудова виряджена, з малоповерховими будинками, або від ГРС йде мережу середнього тиску із установкою квартирних чи будинкових регуляторів. Застосування 3-х східчастої системи недоцільно, бо немає крупних споживачів.

Джерелом заживлення міської розподільній мережі є ГРС, розташована околицями міста, поза міських забудов. Міські газорозподільні газопроводи прокладають відГРП по вуличнимпроездам і поділяються на газопроводи низького й середнього тиску . Житлові вдома, комунально-побутові та невиробничого характеру приєднуються до розподільному газопроводу низький тиск. Характер підключення споживачів -рівномірно розподілений.Распределительние мережі низький тиск -тупикові, розгалужені.

Газопроводи, які відчувають температурні впливу повинен мати устрою як компенсація температурних деформацій. Також мають передбачати установки наступнихотключающих пристроїв.Запорная арматура на введення газопроводу до будинку приміщення, на відгалуження, на продувних газопроводах.Резьбовие тфланцевие сполуки застосовують у місцях установки запірної арматури, КВП, регуляторів тиску.

При виборі кількостіГРП середнього тиску їх оптимальну продуктивність приймається в інтервалі від 1500 до2000нм3/годину, оптимальний радіус дії - від 0,5 до 1км. З урахуванням цього, кількістьГРП визначається по формулам:

>где:-суммарний витрати газу через міськіГРП, нм3/год.

Спочатку вираховується за формулою , та був уточнюється за такою формулою ПродуктивністьшкафнихГРП визначається навантаженням одного кварталу чиприсоединяемой групи будинків. Максимальна навантаженняшкафнийГРП – до400-500нм3/год при тиску200кгс/м2. Позаяк у квартальних мережах можливість резервування мережі харчуванням з кількох точок обмежена, у кожному пункті встановлюється резервний регулятор.

Отримане кількістьГРП, їх фактичні навантаження і місце розташування уточнюються по місцевих умов, з планування міста Київ і розташування окремих районів.

При виборі місця дляГРП необхідно дотримуватися всі етичні нормиСНиПа і правил безпеки Держгіртехнагляду з розміщення і допустимих відстаней до будинків, споруд, доріг.

Наприкінці розділу потрібно надати план мікрорайону з прокладеною системою газопостачання і встановленимиГРП.

Відповідно доСНиП11-K.2-62селитебние території повиннірасчленяться на райони і мікрорайони з розривами між ними менш75-100м з допомогою природничих і штучних рубежів (річок, каналів, залізниць). При чисельності населення мікрорайону 6; 12 і 18 тисяч жителів витрати газу мікрорайоном відповідно становитиме 400, 800 і1300нм3/год, а міських районів при чисельності населення 24; 36 і 60 тисяч жителів відповідно 1600, 2000 і4000нм3/год. Тому конструктивно зручне встановити кожному мікрорайоні однуГРП чи 2-3шкафниеГРП в кожному житловому районі 1-2ГРП.

Якщо за цьому відбудеться розчленовування міської мережі на погано пов'язані між собою райони, необхідно ухвалити заходи до підвищення їхнадежности (наприклад, встановитиГРП резервні регулятори тиску).

Відповідно доСНиП11-K.2-62селитебние території повиннірасчленяться на райони і мікрорайони з розривами між ними менш75-100м з допомогою природничих і штучних рубежів (річок, каналів, залізниць). При чисельності населення мікрорайону 6; 12 і 18 тисяч жителів витрати мікрорайоном відповідно становитиме 400, 800 і1300нм3/год, а міських районів при чисельності населення 24; 36 і 60 тисяч жителів відповідно 1600, 2000 і4000нм3/год. Тому конструктивно зручне встановити кожному мікрорайоні однуГРП чи 2-3шкафниеГРП в кожному житловому районі 1-2ГРП. Якщо за цьому відбудеться розчленовування міської мережі на погано пов'язані між собою райони, необхідно ухвалити заходи до підвищення їхнадежности (наприклад, встановитиГРП резервні регулятори тиску).

Якщоселитебная територія є великий масив, нерасчлененний деякі райони, необхідно прагнути, щоб райони дії кожногоГРП наближалися до квадрату. У цьому довжина мережі відГРП впритул до далекого споживача та витрати газу мережі будуть найменшими, а мережу оптимальної.

Всі пристрої для регулювання тиску газу мали бути зацікавленими однотипними, з устаткуванням, що дозволить спростити їх обслуговування. І тому бажано встановитиГРП регулятори тиску типуРДУК.

КоженГРП повинен будуть показані у центрі району його дії і якомога ближчі один до центру навантаження району. Якщо такі центри не збігаються (зони різною поверховості),ГРП необхідно розміщувати ближчі один до зоні підвищеної навантаження.

>Катодная захист

>Катодная захист - цей вид захисту передбачає надання газопроводу негативного потенціалу щодо оточуючого середовища у вигляді приміщення щодо нього джерела постійного струму. Негативний полюс джерела струму приєднується до газопроводу, а позитивний - дозаземлителю (аноду). У цьомуанодное заземлення поступово руйнується, захищаючи газопровід. Цей вид захисту застосовується від електрохімічної корозії і блукаючих струмів. Принципова схема катодного установки приведено малюнку.

1 - дренажний кабель

2 - джерело постійного струму

3 - з'єднувальний кабель

4 -заземлитель (анод)

5 - газопровід

6 - точкадренирования

1.7Гидравлический розрахунок вуличних розподільних газопроводів низький тиск

Втрати тиску з основному газопроводу становлять:

>ДР=Рзвдо=1800-1050=750Па

Визначаємо довжину газопроводу: .

>УLі=4240 м

Визначаємо удільне падіння тиску:


hпорівн=ДР/УLі=750/4240=0,18Па/м

Питома витрати:

>Q>уд1-2=0 нм3/>ч/м, т. до. немає споживачів

Дорожній витрати – на цю кількість газу, яке розбирається з однієї дільниці мережі при рівномірнораспределенной навантаженні:

>Q>п1-2=Q>уд1-2*l1-2=0*230=0 нм3/год

Транзитний витрати – що це витрата, який йде на наступні ділянки, тобто сума колійних і транзитних витрат усіх наступних ділянок.

Транзитний витрати – це сума всіх колійних і зосереджених витрат, що пропливали ділянку транзитом на наступні ділянки.

>Q>т1-2=(>Q>п2-3+>Q>тр2-3)+(Q>п2-6+>Q>тр2-6)+(Q>п2-8+>Q>тр2-8)=

=(0+1241)+(108+504)+(636+168)=1913 нм3/год

Еквівалентний витрати:

>Q>екв1-2=0,55*Q>п1-2=0,55*0=0 нм3/год

>Расчетний витрати - це сума еквівалентного витрат газу та транзитного витрати:

>Q>р1-2=Q>т1-2+Q>екв1-2=1913+0=1913 нм3/год


Втрати тиску і діаметри визначаються пономограмме:

>ДР1-2= l1-2*h1-2=230*0,18=41,4Па

>Конечное тиск в кожній точки визначається за графіком:

Р>к1-2зв-ДР1-2=1800-41,4=1758,6Па

Усі зводяться в Таблицю 6.

Таблиця 6

>Гидравлический розрахунок вуличних розподільних газопроводів середнього тиску

№ ділянки Довжина ділянки, м

>Уд. витрати на 1 м, ,нм3/>ч/м

Подорожній витрати, , нм3/год

Транзитний витрати, , нм3/год

Еквівалентний витрати, , нм3/годину

>Расчетний витрати, , нм3/годину

>Диа-метр, мм Втрати тиску

>Конечное тиск,Па

на 1 м,Па

все ділянку ,Па

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Висновок:

1. Діаметр газової мережі зменшується від неї початку до кінця;

2. Сума втрат тиску всю дніпроспецсталівську ділянку вбирається у заданої величини (495,2Па<750Па);

Питома падіння тиску у самій віддаленій точці мережі незгірш від заданоївеличини(1593,2Па>1050Па).

 

1.8Гидравлический розрахуноквнутридворового газопроводу

>Расчет дворових газопроводів зводиться до визначення найвигідніших з техніко-економічній погляду діаметрів труб, які забезпечують подачу заданого кількості газу при прийнятомуперепаде тиску.

>Расчетний (годинниковий) витрати для дворових газопроводів дорівнює сумі номінальних витрат газу, встановлених газових приладів з розрахунком коефіцієнта одночасності їхні діяння.

Втрати тиску з основному газопроводу становлять:

>ДР=60Па

Визначаємо довжину газопроводу: .

>УLі=309 м

Визначаємо удільне падіння тиску:

hпорівн=ДР/УLі=>60/309=0,19Па/м

>Расчетний витрати газу кількома приладами визначається:

>где:-коеффициент одночасності дії для однотипних приладів;

-номінальний витрати газу на однотипний прилад,ккал/ч;

-кількість однотипних приладів, прим.

>Q>р6-7=0,218*6000/8180=4,79 нм3/год


Усі розрахунки зводяться в таблицю 7.

Таблиця 7

>Гидравлический розрахуноквнутридворового газопроводу

№участ-ка Довжинаучаст-ка, м Прилади

>Коеф-фициентодно-времен-ности,

>Расчетний витрати , нм3/год

Діаметр мм

На 1 метр

Втрати тиску
Найменування >Количе-ство, прим На 1 метр На всю дніпроспецсталівську ділянку,Па
1 2 3 4 5 6 7 8 9
У 309 >У41,33<60

 

2. Детальна розробкаГРП, ГРУ,ШГРП чиШГРУ

Обгрунтування вибору джерел газопостачання мережі низький тиск

Основне призначеннягазорегуляторних пунктів (>ГРП) й установки (>ГРУ)-снижение тиску газу та підтримування його постійним незалежно через зміну вхідного тиску і витрати споживачами.

>ГРП і ГРУ - автоматичні пристрої і виконують такі функції: знижують тиск газу до заданого значення, підтримують заданий тиск над залежності передГРП, припиняє подачу тиску після регуляторів понад заданих меж, очищають газ від механічних домішок. Залежно від місця розташування технологічного устаткування розрізняють регуляторні пункти (>ГРП),газорегуляторние (>ГРПБ) ішкафние регуляторні пункти (>ШРП).ГРП який змонтовано в контейнері блокового типу,собираюп й відчувають в заводських умовах. ДляШГРП характерно розміщення технологічного обладнання

Схожі реферати:

Навігація