Реферати українською » Строительство » Головний корпус бази по ремонту та обслуговуванню 3000 ліфтів


Реферат Головний корпус бази по ремонту та обслуговуванню 3000 ліфтів

Предыдущая страница | Страница 2 из 2
width=28 valign=top> >Заправка екскаватора 1маш. 1 100 100 Штукатурні роботи

М2

3623 8 28984 >Малярние роботи М2 1465 1 1465 >Заправка і обмивка трактори 1маш 1 100 100 Поливання цегли тис. прим. 194,98 200 38996   Поливання бетону >М3 288,76 100 28876 разом  

>Впр - витрата води на виробничі потреби

>Вхоз - витрата води на господарські потреби

>Вдуш - витрата води на душові установки

Для визначення дня максимального водоспоживання на виробничі потреби складається графік витрати води по робочим дням календарного плану.

Графік, враховує витрата води на виробничі потреби.

У ін.= (>Вмах.*К1)/(t1*3600)


К1 - коефіцієнт нерівномірності споживання водиК1=1,5

>t1-количество годин роботи (8 годин).

У ін. = (>98601*1,5)/(8*3600)=1477901,5/28800=51,3л/сек.

>Вхоз. = (>В2мах.*К2)/(t2*3600)

>В2мах=Вобщ*нормурасхода=23*10=230л/сек.

>Вхоз=(230*3)/(8*3600)=690/28800=0,02л/сек.

У душ= (>В3мах.*К3)/(t3*3600)

>В3мах=23*0,5*30л=345 л

>К3=1

>t3=45мин=0,75 години

Удуш=(345*1)/(0,75*3600)=345/2700=0,09л/сек

>Вобщ= 51,3+0,02+0,09=51,41л/сек

>D=35,6951,41/1=34

умовний прохід мм, зовнішнє діаметр труби тимчасового водогону мм.

 

2.5 Проектування і розрахунок тимчасового електропостачання

 

Основним джерелом енергії, що використовуються для будівництва будинку є електроенергія.

Для харчування допоміжних механізмів застосовується силова електроенергія, джерелом якої є високовольтні мережі. Для висвітлення будмайданчика використовуються освітлювальні мережі.

>Расчет споживання електроенергії.

Витрата споживання електроенергії визначається кількість прожекторів


>N=(R*E*S)/Rl = (0,25*0,5*12328)/100=15 прим.

>R-Удельная потужність прожектора =>0,25Вт/м2

>E-нормальная освітленість 0,5 лк.

>S-площадь будмайданчика позабору.=16740,2 м2

>Rl- потужність лампи розжарювання 1000 Вт.

>Рпо=15*0,5+0,032=7,232

Витрата електроенергії:

>Ртр.=К((Рсил.*К1)/cos+К3рно+К4рво+К5*Рст)

>К-1,01рсил - За графіком споживання електроенергії двигунів кВт.

>К1-0,6рно - висвітлення робіт у 2 зміни.

>К3-0,9рво - графік на внутрішнє висвітлення.

>К4-0,8Рст - потужність зварювального трансформатора.

>К5-0,8cos - коефіцієнт потужності 0,7.

Механізми >Ед. ізм Паля- у Встановленомощн.Электродвигателей КВт Загальна потужність КВт декади

1

10

11

20

21

30

31

40

41

50

51

60

61

70

71

80

81

90

91

100

101

110

111

120

>виброрейка

штукатурна станція

>електрокраскопульт

зварювальний апарат

прим

прим

прим

прим

1

1

1

1

0,6

5,25

0,27

54

0,6

5,25

0,27

54

 

>Ведомость витрати електропостачання.

>Рсил=54 КВт


Потужність мережі внутрішнього висвітлення

Споживачі електроенергії >Ед. виміру Паля- у. Нормаосвещенности потужність
прохідна 100 м2 0,156 1,5 0,2
контора 100 м2 0,156 1,5 0,2
гардеробна 100 м2 0,178 1 0,18
душова 100 м2 0,24 1 0,24
сушарка для одягу 100 м2  0,079 0,8 0,06
обігрів робочих  100 м2 0,079  0,8  0,06
приміщення для прийому їжі відпочинку 100 м2 0,24 1 0,24
туалет 0,0273 0,8 0,02
разом 1,2

>Ртр.=1,01(54*0,6/0,7+8,032*0,9+0,8*1,2+0,8*20)=73,878 кВт.

Оскільки споживана потужність менше 160 кВт., приймаємо розподільний щит для підключення тимчасової електромережі від постійної.

 

2.6 Заходи з охорони праці

Охорона праці будівництві є систему взаємозалежних законодавчих.Гигиенических, і організаційних заходів, завдання яких захистити здоров'я трудящих від виробничих шкідливостей і від нещасних випадків й забезпечити щонайсприятливіші умови що сприяло підвищенню продуктивність праці і якістю виконаних робіт. Охорона праці включає у собі питання трудового законодавства, техніки безпеки.Санитарно- гігієнічних заходів.Противопожарной безпеки, а як і нагляд контроль над виконанням вимог, і норм з охорони праці.

Трудове законодавство регламентує порядок відносин між працівниками і його адміністрацією. Режим робочого дня відпочинку трудящих, умови праці жінок Сінгапуру й підлітків, пільги і переваги різних категорій працюючих.

Техніка безпеки є сукупність організованих технічних заходів і коштівпредотвращающих вплив на працюючих небезпечних виробничих чинників. тобто. таких, вплив яких призводить до травмі робітника чи інших шкідливостейнанесенних здоров'ю людини. Знову вступників для будівництва працюючих можна дозволяти на роботу тільки після проходження ними вступного інструктажу технічно безпеки безпосередньо робочому місці. Крім того перебігу 3 місяців із дня надходження виробництва вони мають пройти курс навчання безпечним методам праці, по затвердженою програмі.

>Работающим в небезпечних і шкідливих умовах мають видаватися індивідуальні засоби захисту із застосуванням загальних засобів захисту. До роботи не допускаються особи не забезпечені коштами захисту організму.

З метою кращого засвоєння робітниками правил техніки безпеки з виробництва випускають спеціальні пам'ятки для робочих. працівників різних роботах. значний ефект дає наочна агітація як помітних плакатів розвішаних поблизу робочих місць, в побутових приміщеннях.

>Санитарно- гігієнічні заходи засновані на вивченні впливу умов праці в організм, і здоров'я, отже пов'язані з наукової організацією праці.Предусматривают санітарно- гігієнічний обслуговування працюючих як у робочих місць і у побутових приміщеннях.

До таких заходам відносять:

- Створення робочому місці норм повітряної середовищаосвещенности.

>Устранения шкідливого впливу вібрації та галасу.

- устаткування необхідних санітарних і побутових приміщень.

2.7 Заходи з протипожежного захисту

>Противопожарная безпеку включає у собі комплекс заходів із попередження пожеж, поліпшенню протипожежного стану будинків та споруд. Зниженню пожежної небезпеки і під час виробничих процесів сприяє дотримання які працюють вимог пожежної безпеки усім стадіях провадження цих робіт. У цих цілях тимчасові будівлі і споруди треба будувати та викладачу встановлювати відповідно до проектом провадження цих робіт, попередньо погодивши з органами пожежної охорони.

На будівельної майданчику необхідно:

- забезпечувати правильне складування матеріалів і виробів

- огороджувати місця виробництва зварювальних робіт.

- дозволити куріння лише у спеціально відведених при цьому місцях.

- суворо дотримуватися інші правила пожежної безпеки

- утримувати у постійній готовності усі засоби пожежогасіння

- лінії водогону згидрантами

- вогнегасники

- сигнальні устрою

- пожежний інвентар

За організацією пожежної охорони, виконання протипожежних заходів і справне зміст коштів пожежогасіння дільниці будівництва несе відповідальність начальник ділянки чи виробник робіт.


2.8 Заходи з захисту навколишнього середовища

При організації будівельного виробництва необхідно здійснювати спеціальні заходи щодо охорони навколишнього середовища.

- для запобігання забруднення довкілля, грунту, повітря.

- забезпечення рекультивації земель.

За виробництва будівельно-монтажні роботи необхідно керуватися такими вимогами.

Не допускається спалювання на будівельної майданчику відходів та залишків матеріалів, різних барвників і залишків виробництва будівельних.Монтажних. І ін. видів робіт, виконуваних на будівельної майданчику, інтенсивно забруднюючими повітря.Сбрасивать з поверхів будинків та споруд відходи і сміття. Можна тільки із застосуванням закритих лотків і бункерів накопичувачів. Щоб запобігти забруднення поверхневих і підземних вод. При миття устаткування й автотранспорту необхідно вловлюватизагрязненную воду. Усі побутові стоки які утворюються на будівельної майданчику мають бути очищені і знешкоджені. Не допускається випуск води безпосередньо з будівельного майданчика схилом. Щоб уникнути розмиву.

На території споруджуваних об'єктів заборонена не передбачене проектної документацією (ведення деревної, чагарниковою рослинності і засипання грунтом кореневих шийок стовбурів.Растущих дерев і чагарників). Усі підприємства провідні будівельні роботисельхоз.Землях повинні навести їх у придатну статки у ході робіт, і за можливості - протягом року після всіх робіт.

Підприємства мають знімати й берегти родючий шар грунту для наступної рекультивації земель і підвищення родючості грунту в малопродуктивних господарствах.Приведенний перелік заходів та виконання робіт з охорони навколишнього середовища у кожному даному випадку може бути уточнено із відображенням прийнятих рішень напроектно- кошторисну документацію.

2.9Технико-економические показники

 

№п/п Показники >Ед.изм. Величина показника примітки

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Площа будмайданчика

Площа забудови проектованого будинку

Площа забудови тимчасових будинків та споруд

Протяжність тимчасових:

Дорогий

>Водопровода

>Ограждения

>Осветительной лінії

>Электросиловой лінії

>Компактностьстройгенплана

К1

>К2

Коефіцієнт

М2

М2

М2

М

%

%

24382

1008

120,43

 469

200

422

101

646

51

>F=b*l

>F=bзд.*lзд.

>Fвр=bвр*lвр

4 м.

>D=60 мм.

>Инвент. Паркан

-

-

 >К1=Fз/Fпл*100

>К2=Fвр/Fпл*100

>Кпв=Fвр*100/Fпл


Список використовуваної літератури

 

1.ЕНиР 1 «>Изоляционние роботи», Москва,прейскурантиздат, 1988 р.

2.ЕНиР 2 « Земляні роботи». Москвапрейскурантиздат. 1988 р.

3.ЕНиР 3 «Кам'яні роботи». Москвапрейскурантиздат. 1987 р.

4.ЕНиР 4 «Монтаж збірних і пристрій монолітнихж/б конструкцій». Москвапрейскурантиздат. 1987 р.

5.ЕНиР 6 «>Плотничьи роботи». Москвапрейскурантиздат. 1979 р.

6.ЕНиР 7 «Покрівельні роботи». Москвапрейскурантиздат. 1987 р

7.ЕНиР 8 «>Отделочние покриття будівельних конструкцій». Москвапрейскурантиздат. 1987 р

8.ЕНиР 11 «>Изоляционние роботи». Москвастроиздат. 1988 р

9.ЕНиР 19 «Підлогу». Москвапрейскурантиздат. 1987 р

10.ЕНиР 22 «>Сварочние роботи». Москвапрейскурантиздат. 1974 р.

11.СНиП 12-03-99 «Безпека праці будівництві». Москва,строиздат. 1999 р.

12. Данилов М.М. « Технологія і організація будівельного виробництва», Москвастроиздат. 1988 р.

13.Сугробов Н.П. «Охорона праці будівництві», М., 1984 р.

14.Станевский В.П. «Будівельні крани довідник», Київ 1984 р.

15. ГаєвоїА.Ф.; Усик С.А. «>Курсовое і дипломне проектування промислових і громадянських будинків», Ленінград,строиздат 1987 р.

ЧерненкоВ.К.Баранникова В.Ф. « Технологія і організація монтажу будівельних конструкцій», Київ, 1987 р.


Предыдущая страница | Страница 2 из 2

Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація