Реферат Митний контроль

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Запровадження

Зовнішньоекономічна діяльність є найскладнішою складовою функціонування низки організацій. Валютний, митний, внутрішньогосподарський і аудиторський контроль сприятимуть запобіганню порушенням і прямих помилок із боку учасників зовнішньоекономічних угод на зв'язку з чим, питання бухгалтерського обліку, і аудиту зовнішньоекономічної діяльності дуже актуальні.

Нині аудиторські перевірки мають бути спрямовані як на підтвердження достовірності звітності організацій, котрі займаються зовнішньоекономічної діяльністю, а й у глибокий аналіз їхній діяльності. Значення й ролі аудиту зовнішньоекономічних операцій зростатиме зі збільшенням обсягу.

Високий рівень взаємозалежності економіки різних країн, прискорення обміну товарами, капіталами, інформацією розширює торгові й інших форм зовнішньоекономічних зв'язків. І, ясна річ, жодна національна економіка практично неможливо бути ефективною без активної участі на світових господарських процесах. Участь зовнішньоекономічної діяльності стає важливою стратегічним завданням кожної держави. На ступінь і характеру розвитку зовнішньоекономічної діяльності конкретної країни впливають загальний стан справ у її економіці, наявність фінансових засобів і конкурентоспроможних експортних ресурсів, і навіть доцільності і ефективність напрями цих ресурсів на зовнішніх ринках.

До сучасним формам зовнішньоекономічної діяльності ставляться міжнародної торгівлі товарами і послугами; міжнародні коопераційні зв'язку у сфері виробництва; рух капіталів також іноземних інвестицій; обмін у сфері науку й техніки; валютно-фінансові і кредитні відносини, які у переміщенні капіталу формі позик, кредитів, інвестицій.

Під час проходження виробничої практики я ознайомилася:

1. зі структурою Департаменту митного контролю у місту Алмати;

2. з аналізом поточного стану надходжень митних платежів й підвищення податків до бюджету, зміною частки митних платежів та підвищенням податків до податковим надходженням, дохідної частини бюджету регіону;

3. з методами визначення митної вартості ввезених товарів

4. з інформаційними технологіями, застосовуваними митні органи Республіки Казахстан

5. із правильною заповненням митних декларацій

6. з кодексом митного контролю РК і правовими актами

7. з бухгалтерським урахуванням у бюджетній організації.

8. з базою митного союзу

Нині нормативні документи, складові правову основу торговельно-економічного взаємодії зазнали актуальні зміни, пов'язані з початком функціонування єдиного митного союзу трьох держав – Казахстану, Білорусі й Росії.

Правовий основою формування митного союзу держав-членів ЄврАзЕС і правового бази митного союзу держав-членів у межах ЄврАзЕС є Рішення Глав держав Білорусі, Казахстану й Росії усталені засіданні Міждержавного Ради ЄврАзЕС 16 серпня 2006 року у м. Сочі й 6 жовтня 2007 року у м. Душанбе.

До відома, нині підписано 51 документ із формування правова база митного союзу, зокрема 31 міжнародний договір, у тому числі 13 договорів ратифіковані Сторонами, 6 їх набрали чинності.

Хочу особливо наголосити, що у восьмому і дев'ятому засіданні комісії митного союзу, що відбулися 25 вересня та 21 жовтня 2009 року у м. Алмати і, затверджені Плани по переносу узгоджених видів здійснення державного контролю на белорусско-российской і казахстанско-российской межах.


1. Бухгалтерський облік

 

1.1 Структура бухгалтерії та молодіжні організації обліку господарюючого суб'єкту

 


Виробничу практику я відбувалася відділі управління організації митного контролю та у відповідному відділі бухгалтерського облік і звітність.

У відділі Управління організації митного контролю Департаменту здійснюється організація митного оформлення та митний контролю над товарами і транспортними засобами, перемещаемыми через митний кордон Республіки Казахстан, забезпечення виконання дозвільного порядку переміщення товарів і транспортних коштів з-за кордону Республіки Казахстан; митного контролю щодо об'єктів інтелектуальної власності, відповідно до реєстру об'єктів інтелектуальної власності; організація митного контролю попередніх операцій, транзиту товарів і транспортних коштів, котрі перетинають митний кордон Республіка Казахстан, здійснення контролю над товарами і транспортними засобами, перемещаемыми за відсутності з Митній конвенцією про міжнародної перевезенні вантажів із застосуванням книжки МДП Конвенція МДП; здійснення контролю над фактичним вивезенням товарів і транспортних коштів із митної території Республіки Казахстан; координація роботи з митному супроводу товарів і транспортних коштів; контролю над приміщенням товарів у встановлені митним законодавством місця їхнього тимчасового зберігання, склади тимчасового зберігання, склади одержувачів і поза дотриманням термінів зберігання; здійснення контролю над правильністю застосування митних режимів та його завершення; організація контролю над діяльністю ліцензіатів щодо виконання ними ліцензійних вимог щодо відповідність до митним законодавством Республіки Казахстан; розгляд заяв і коментарів видача рішень про визнання місцями тимчасового зберігання спеціально виділених і обладнаних приміщень, відкритих майданчиків, і навіть призупинення їх діянь П.Лазаренка та відгук; проведення заходів і видача укладання щодо відповідності кваліфікаційним вимогам, встановленим митним законодавством Республіки Казахстан щодо митних брокерів, при установі митних і вільних складів, магазинів безмитної торгівлі, складів тимчасового зберігання, і навіть місць тимчасового зберігання, митних перевізників; здійснення контролю над застосуванням підрозділами митних органів Республіки Казахстан, дислоцирующимися пунктом пропуску, форм митного контролю у відношенні товарів і транспортних коштів переміщуваних через митний кордон Республіки Казахстан фізичними особами; планування, забезпечення й застосування їх митні органи технічних засобів митного контролю та необхідних коштів індивідуальної захисту; здійснення радіаційного контролю при переміщенні через державний кордон товарів, транспортних засобів і фізичних осіб.

Функції відділу Бухгалтерского облік і звітність:

1. Перевірка і достойний прийом табеля обліку робочого дня;

2. Нарахування заробітної плати тимчасових посібників з листам працездатності, при інших виплат штатним і позаштатним співробітникам;

3. Нарахування, утримання, перерахування соціального і прибуткового податку;

4. Упорядкування списків на зарахування грошових виплат співробітникам на платіжні картки Народного банку;

5. Підготовка платіжних доручень на перерахування коштів по переліченим вище пунктах;

6. Упорядкування меморіального ордера №5;

7. Ежеквартальное надання звітів до податкової інспекції;

8. Щомісячне впорядкування і надання Статистичне управління звітів за працею, про розмірах заробітної плати працівників щодо окремих посадам;

9. Ведення аналітичного і синтетичного обліку балансових рахунків;

10. Проведення інвентаризації, складання річного звіту про рух активів;

11. Перевірка касових звітів і впорядкування ордерів ЖО-1 відомості

12. Здійснення контролю правильності обчислення зарплати,», складання мемориа, забезпечує схоронність бухгалтерських документів; ведення обліку доручень отримання тих матеріальних цінностей, наданих послуг;

13. Здійснення державної закупівлі;

14. Зберігання і розподіл господарських приладь і канцелярських товарів, обслуговування може й оснащення адміністративних будинків та інших об'єктів ДТК;

15. Забезпечення безперебійної роботи автотранспорту;

16. Забезпечення форменій одягом, обліку руху тих матеріальних цінностей за складом, оформлення на відпустку тих матеріальних цінностей, розподіл матеріально-технічні кошти, вступників на склади.

Управління посттаможенного контролю здійснює за правомірністю і обґрунтованістю надання звільнення з сплати митних платежів та підвищенням податків, контролю над наданням пільг щодо митним платежах, зокрема в неторговом обороті, проведення перевірок учасників ЗЕД над виконанням умов й виконання вимог митних режимів, обмежити використання умовно випущених товарів, проведення перевірок зовнішньоекономічної, фінансово-економічної й іншої осіб, контролю над діяльністю яких може бути на митний орган. Здійснення документальних зовнішньоторговельних операцій, запровадження моніторингу товарів, переміщуваних через митний кордон РК, контролю над класифікацією товарів у відповідність до ТН ЗЕД і правильності визначення країни походження товарів, ввезених на митну територію РК після завершення основного митного оформлення, вживання заходів з стягненню сум заборгованостей зі сплати митних платежів та підвищенням податків, запровадження бази даних Департаменту до нарахованих і стягнутих митних платежів й підвищення податків, надання довідок про відсутності заборгованості.

Таможенными постами Департаменту здійснюється митне оформлення та митний контроль товарів і транспортних коштів, переміщуваних фізичними і юридичних осіб з допомогою вантажний митної декларації:

1 Митний посаду «Жетысу»;

2 Митний посаду «Енергетичний»;

3 Митний посаду «Алматы-ЦТО»;

4 Митний посаду вільної економічної зони «Парк інформаційних технологій;

На відділ міжнародних відносин покладено здійснення протокольного забезпечення офіційних іноземних делегацій, обертаються до Департаменту і зустрічей, які у аеропортах; здійснення підготовки і проведення заходів із у співпраці з міжнародними організаціями, компетентні органи країн далекого і близького зарубіжжя, причетних до митному справі; виконання міжнародних зобов'язань РК, і навіть здійснення не більше своєї компетенції співробітництво з митними й іншими компетентні органи інших держав, міжнародними організаціями з з питань митної справи, підготовка пропозицій з організації підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікацій посадових осіб Департаменту.

Юридичний відділ забезпечує вчасна й розгляд скарг щодо рішень, неправомірні дії чи бездіяльності митних органів РК та його посадових осіб, проведення інформаційно-роз'яснювальної праці у сфері митного справи, співчуття й преставление не більше своєї компетенції позицій, і інтересів Департаменту у взаємодії з митними, державними органами РК учасники зовнішньоекономічної діяльності, розробку пропозицій з удосконалення законодавства РК у сфері митного справи, кодифікацію і систематизацію митного законодавства, організацію та проведення правового лікнепу в Департаменті.

 

1.2 Облік коштів організації та короткостроковій дебіторську заборгованість

митний декларація союз ввезений

Я проходила практику в Департаменті митного контролю. Це заснування є бюджетної системи і касових операцій на неї немає. Однак, кожне підприємство обязанно мати касу для зберігання прийому видачі коштів.

Усі касові операції здійснює касир, що є матьериально відповідальним обличчям, з яким після ознайомлення з порядком ведення касових операцій полягає договору про його повною матеріальною відповідальності. Прийом коштів у касу оформляється приходным касовим ордером.

Касовий ордер – це письмовий наказ підприємства касирові зробити операцію, зазначену в ордері.

Физическому чи юридичній особі, вносимому гроші видають квитанцію. Видачу грошей оформляють расходныи касовим ордером чи платіжними відомостями, рахунками, заявами видачу, підписаними керівником, головний бухгалтер, касиром. Коли доданих до прилагаемым до РКО документам є дозвільна підпис керівника, то підписувати ордера керівнику необов'язково.

При видачі грошей окремому особі касир вимагає пред'явлення паспорти чи посвідчення особи. У РКО сума вказується прописом а тиыны – цифрами. Виплата зарплати, посібників з тимчасової непрацездатності, премій осцществяется по платіжної відомості, на тиутльном аркуші якої ставиться дозвільна і головного бухгалтера із зазначенням видачі деген і загального обсягу прописом.

Гроші, поступившиве до каси оформляються приходным касовим ордером, який підписується головний бухгалтер і кассиро.

Виписаних РКО і ПКО реєструється у журналі реєстрації ПКО і РКО, де вказують дату, призначення які поступили чи витрачених грошей, номер ПКО і номер РКО, суму.

Подчистки, похибки і виправлення, навіть обумовлені, в касові ордерах заборонена. Виправлення у визначенні суми не допускаються. Якщо це, то РКО чи ПКО із виправленою сумою вважається НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ!

Наприкінці робочого дня касир звітує перед головний бухгалтер в отриманому аванс й у грошах, прийнятих приходным документом, і зробити залишок готівки і касові документи під розписку у книзі обліку прийнятих рішень і виданих касиром грошей. Облік касових операцій ведеться в касової книзі, що має бути пронумерована і прошнурована, скріплений печаткою завірена керівником й головним бухгалтером

Кожен листок касової книжки і двох частин. Одну заповнюють як 1-ї примірник, залишаються у книзі, а другу заповнюють через копірку як звіт касира. Кассовые звіти при призначеному обсязі складаються 1 разів у 35 днів. Виправлення посвідчуються підписами касира і головного бухгалтера. Учетным регістром є журнал – ордер №1, відомість до журналу – ордеру №1.

По обліку коштів у касі ведуться бухгалтерські записи:

Дт 1010 Кт 1030-полученные до каси з розрахункового рахунки суми;

Дт 1010 Кт 1210 – отримана прибуток від замовників і покупців;

Дт 1010 Кт 1251 – здано до каси невикористана подочетная сума;

Інвентаризація коштів у касі

– інвентаризація каси проводиться як підрахунку фактичного наявності грошових знаків та інших цінностей на касі, здійснюється з урахуванням готівки, цінних паперів і надходження документів. Інвентаризація коштів у шляху здійснюється методом звіряння сум на субрахунки бухгалтерського обліку з цими квитанцій банківських установ, поштових відділень, копій супровідних відомостей здавання виручки інкасаторам банку тощо. Інвентаризація коштів, що у банках на поточних, розрахункових і валютних рахунках здійснюється методом звіряння залишків, котрі значаться на рахунках бухгалтерії із залишками по банківським випискам. При інвентаризації фінансових вливань перевіряють фактичні витрати в цінні папери статутні капітали інших організації, і навіть надані інших організацій позики. Під час перевірки фактичного наявності цінних паперів встановлюється:

– правильність оформлення цінних паперів;

– реальність вартості врахованих на балансі цінних паперів;

схоронність цінних паперів;

– своєчасність і повнота відображення у бухгалтерському обліку отриманих прибутків по цінних паперів. При зберіганні цінних паперів у створенні їх інвентаризація проводиться разом з інвентаризацією коштів у касі. Інвентаризація цінних паперів проходить за окремих емітентах із зазначенням в акті назви, серії, номери, номінальної і фактичну вартість, термінів гасіння і загального обсягу. Реквізити кожної цінних паперів сопоставляются з цими описів, які у бухгалтерії організації. Інвентаризація цінних паперів, зданих для зберігання спеціальні організації, залежить від звірці залишків сум, котрі значаться на відповідних рахунках бухгалтерського обліку, з цими виписок цих спеціальних організацій. Фінансові вкладення статутні капітали інші організації, і навіть позики, надані інших організацій, при інвентаризації би мало бути підтверджені документами.

Підприємства можуть відкривати у трилітрові банки розрахункові і поточні рахунки

Розрахунковий рахунок є основним рахунком підприємства, з якого проводяться все грошові операції без обмеження їх переліку.

Поточні рахунки відкриваються для відособлених операцій. До поточними рахунками ставляться: валютні рахунки, позичкові рахунки, рахунку за операціям із засобами цільового призначення тощо.

Для відкриття розрахункового рахунки підприємство надає до банку такі документи:

· заяву для відкриття рахунки

· рішення засновника з приводу створення підприємства

· статутних документах

· свідчення про реєстрацію підприємства

· довідка податкової інспекції про постановку податковий облік

· картка із зразками підпис відбитком друку

· копію посвідчення особи, РНН і СИК

Між банком і підприємством полягає договір на розрахунково-касове обслуговування, у якому,

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація