Реферат Митне оформлення

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Міністерство науку й освіти РФ Державне освітнє установа вищого професійної освітиТульский державний університет Кафедра громадянського правничий та процесу

Курсова робота

з дисципліни: Митне право

на задану тему: «Митне оформлення»

Виконала студентка грн.761062В Бабаєва І.Б.

Тула 2011


Зміст

Запровадження

1. Поняття митного оформлення

1.1 Основні становища митного оформлення

1.2 Прибуття товарів на митну територію Російської Федерації і вибуття товарів із території Російської Федерації

1.3 Тимчасовий зберігання товарів

2. Особливі процедури митного оформлення

2.1 Митний брокер

2.2 Випуск товарів

2.3 Порядок митного оформлення товарів незаконно завезених на митну територію Російської Федерації

Укладання

Список використаних джерел постачання та літератури

митне оформлення незаконний ввезений


Запровадження

Нині зовнішньоекономічна діяльність у Росії розвивається навальними темпами. У системі органів управління зовнішньоекономічної діяльністю особлива роль відводиться Федеральною митною службі Російської Федерації (далі –ФТС РФ) як тією й відповідальна за сектор зовнішньоекономічної діяльності.

Одне з основних інститутів митного права виступає митне оформлення і становить сукупність юридичних норм, визначальних послідовність проведених заходів, вкладених у забезпечення переміщення, уповноваженими особами, у відношенні товарів і транспортних коштів, через митний кордон РФ.

Митне оформлення є правовим механізмом, до у процесі зовнішньоекономічної діяльності між декларантом і митним органом і підрозділяється ми такі етапи: митні операції, і процедури, попередні подачі митної декларації (основного документа, у якому указуються всі інформацію про переміщуваних товарах і транспортних засобах), дані операції називаються ще як попередні операції митного оформлення; основний етап митного оформлення – митне декларування товарів; митні операції, і процедури, здійснювані після завершення митного декларування товарів.

Особливо актуальна тема митного оформлення для прикордонних регіонів Росії, однією із єКурганская область. Регіон стосовно решти Росії особливе геополітичне становище. У сфері переміщення товарів і транспортних засобів і зрештою митне оформлення посідає своє особливе значення.

Усі правові акти, які регламентують становища митного оформлення товарів і транспортних коштів засновані на дотриманні змісту Конституції РФ від12.12.1993г., Митного кодексу РФ від28.05.2003г. №>61-ФЗ, Закону РФ «Про Митний тариф» від21.05.1993г. №5003–1, Федерального закону РФ «Про основи державного регулювання зовнішньоторговельної діяльності» від08.12.2003г. №>164-ФЗ. Дані правові акти без винятку застосовуються практично, як учасниками зовнішньоекономічної діяльності, і працівниками митних органів. Також під час здійснення митного оформлення використовуються такі правові акти, як: Наказ ГТК Росії від 3 вересня 2003 р. №958 «Про затвердження Правил проведення митних операцій при часовому зберіганні товарів» – при приміщенні товарів і транспортних коштів у склад тимчасового зберігання, ФЗ «Про ветеринарії» від 14 травня 1993 р. №4979–1 – застосовується при переміщенні через митний кордон тварин, продуктів тваринництва і кормів, ФЗ «Про якість та безпеки продуктів харчування» – регламентує здійснення санітарно-епідеміологічного контролю при переміщенні продуктів харчування, матеріалів і виробів та інших законів і нормативні акти. Відповідно до ч.4 ст.1 Митного кодексу РФ, що розповідає про участь РФ в здійсненні міжнародного співробітництва у сфері митного регулювання з метою гармонізації та уніфікації законодавства РФ до нових норм міжнародного правничий та з усталеною міжнародної практикою, до поруч із застосуванням національного законодавства використовуються також загальновизнані принципи і норми міжнародного правничий та міжнародні договори РФ. Вони є у відповідність до Конституції РФ складовою правової системи РФ і за суперечності з правилами ТК РФ, застосовуються правила міжнародного договору РФ. Дане положення закріплено в ст.8 ТК РФ.


1. Поняття митного оформлення

1.1 Основні становища митного оформлення

Загальні засади митного оформлення зберігають у розділі II “Митні процедури” підрозділ 1. “Митне оформлення” глава 8 “Основні становища, які стосуються митному оформленню” ТК РФ. До основних положень митного оформлення ставляться:

- порядок виробництва митного оформлення;

- початок також завершення митного оформлення;

- дозвіл митного органу скоєння митних операцій;

- місце та палестинці час виробництва митного оформлення товарів;

- документи і є дані, необхідних митного оформлення;

- присутність зацікавлених осіб та його представників під час виробництва митного оформлення;

- мову, у якому виробляється митне оформлення;

- митне оформлення контроль інших державні органи;

- першочерговою порядок митного оформлення;

- спеціальні спрощені процедури митного оформлення окремих осіб;

- випуск товарів;

- умовний випуск товарів;

- випуск товарів у разі порушення справи про адміністративне правопорушення.

Митне оформлення є дії посадових осіб митних органів, здійснювані у встановленій послідовності і створені задля забезпечення дотримання чинного законодавства і встановленого порядку переміщення товарів і транспортних коштів через митний кордон. Митне оформлення виробляється разом з митним контролем і включає у собі також дотримання заходів митно-тарифного і нетарифного регулювання при приміщенні товарів і транспортних коштів під певний митний режим. Конституція РФ, прийнята12.12.93г.

Метою митного оформлення є приміщення товарів і транспортних коштів під певний митний режим. У процесі її проведення здійснюється митного контролю: вибір його форм визначається встановленими вимогами і достатністю окремих форм у кожному даному випадку.

Митне оформлення та митний контроль покладено на відділи митного оформлення та митного контролю митниць (ОТО і ТК) і митні пости (ТП) у місцях їхнього розташування та інших місцях, визначених законодавством про митному справі і нормативними актами ГТК РФ місця митного оформлення.

Відповідно до статтею 62 ТК РФ митне оформлення виробляється у місцях перебування митних органів під час роботи цих органів. За запитом зацікавленої особи митне оформлення може відбуватися поза місць перебування і часом роботи митних органів.

ГТК Росії у відповідності зі ст.125 ТК РФ може встановити місця декларування окремих категорій товарів, наприклад, митне оформлення енергоносіїв, роблять лише Центральної Енергетичної митницею, підакцизних товарів акцизними митницями та інших.

Митне оформлення починається:

- під час ввезення - в останній момент уявлення митному органу попередньої митної декларації чи документів мають у залежність від виду транспорту, у якому здійснюється митна перевезення;

- під час вивезення в останній момент уявлення митному органу митної декларації або скоєння інших дій, які свідчать про намір особи здійснити митне оформлення.

Митне оформлення, включаючи заповнення митних документів для митних цілей, виготовляють російській мові, але за певних умов митні органи можуть приймати відвідувачів і використовувати документи, складені іноземних мовах, якими володіють посадовими особи митних органів.

Документи, необхідних митного оформлення товару, пред'являються в митний орган, проводить митне оформлення. До числа обов'язково має входити:

- митна декларація;

- длялицензируемих товарів - ліцензія;

- для товарів, які підлягають контролю різних органів, - вирішення цих органів;

- платіжні документи, що підтверджують сплату митних платежів, або документи, містять гарантії їх сплати у порядку;

- транспортні документи;

- ксерокопія паспорти угоди, оформленого учасниками ЗЕД в уповноваженому банку.

Поруч із переліченими, для оформлення можуть знадобитися додаткові документи, необхідних перевірки заявлених відомостей, підтвердження вивезення товарів, ведення митної статисти та т.д. Остаточний перелік необхідних документів і майже строки їхньої пред'явлення визначаються посадовою особою митного органу, що виробляє оформлення товару. ГТД мусить бути пред'явлена пізніше, як за 15 днів відрекомендувавши товару митному органу. Після ухвалення ГТД митним органом до остаточного випуску товару у пункті пропуску на митному кордоні товар перебуває під митним контролем.

При процедурі митного оформлення заслуговують може бути особи, які мають повноваження щодо товарів і транспортних коштів, і їхні представники. Це може бути обов'язком, якщо митний орган зажадає присутності зазначених осіб. Митному кодексі РФ (1993 р.).

Основне митне оформлення товарів і транспортних коштів входять такі етапи:

- прийом, реєстрація обліку митних декларацій;

- контролю над правильністю визначення коду товару відповідно до ТН ЗЕД Росії і близько країни походження, і навіть над виконанням заборон та при переміщенні товарів через митний кордон (статті 13, 66 Митного кодексу Російської Федерації);

- валютний контроль контроль митної вартості;

- контроль митних платежів;

- митний огляд (огляд) й випуск.

На етапі прийому, реєстрацію ЗМІ й обліку митних декларацій проводиться:

- перевірка дотримання умов, необхідні прийняття митної декларації, зокрема перевірка дотримання порядку проведення попередніх операцій;

- прийом митної декларації та інших документів, які підлягають обов'язковому уявленню митному органу, і навіть електронної копії митної декларації;

- реєстрація митної декларації;

- загальна перевірка митної декларації і його електронної копії щодо відповідності правилам заповнення відповідно до заявленому режиму, і навіть відповідності відомостей у електронної копії митної декларації даними на паперовому носії, як у процесі прийому митної декларації, і після випуску товарів і транспортних коштів;

- збір митних декларацій і доданих до них документів після завершення митного оформлення і передачі в відповідні структурні підрозділи розміщуються митного органу;

- облік митних декларацій, якими митне оформлення не завершено.

Співробітник митного органу, який перший етап, після завершення перевірки митної декларації і його електронної копії на зворотному боці першого аркуша митної декларації під цифрою “1” робить запис “Перевірено”, проставляє дату, час закінчення перевірки, підпис, відбиток особистої номерний друку (>ЛНП) і передає декларацію задля її подальшого оформлення.

На етапі контролю над правильністю визначення коду товару відповідно до ТН ЗЕД же Росії та країни походження, і навіть над виконанням заборон та при переміщенні товарів через митний кордон (статті 13, 66 Митного кодексу Російської Федерації) проводиться:

- контролю над достовірністю і достатністю відомостей, заявлених в митної декларації з метою ідентифікації товару, і навіть класифікації товару відповідно до ТН ЗЕД Росії; Митному кодексі Російської Федерації (2003 р.)

- контролю над достовірністю і достатністю відомостей, заявлених в митної декларації визначення країни на походження товару та обсягів надання відповідних тарифних пільг і преференцій;

- перевірка документів і майже відомостей, підтверджують походження товарів хороших і надання цьому сенсі тарифних пільг і преференцій, у разі, віднесених до компетенції ТП (ОТО і ТК);

- контролю над достовірністю і повнотою відомостей, заявлених в митної декларації, з дотримання обличчям,перемещающим товари, заборон та;

- перевірка повноти відомостей, заявлених в митної декларації, щодо товарів, містять об'єкти інтелектуальної власності, включені до реєстру ГТК Росії;

- перевірка наявності і правильності заповнення дозволів, ліцензій, сертифікатів, передбачених законодавством Російської Федерації, і навіть відомостей, підтверджують проходження ветеринарного, фітосанітарного та інших видів здійснення державного контролю;

- контролю над дотриманням умов приміщення товарів під відповідний митний режим (крім визначення митної вартості та сплати митних платежів).

Співробітник митного органу після завершення контролю на зворотному боці першого аркуша митної декларації під цифрою “2” робить запис “Перевірено”, проставляє дату, час закінчення перевірки, підпис, відбитокЛНП і передає декларацію задля її подальшого оформлення.

На етапі валютного контролю та контролю митної вартості проводиться:

- перевірка наявності всіх документів, необхідні цілей валютного контролю;

- перевірка відповідності умов зовнішньоторговельних договорів та інших документів, виходячи з яких виробляється митне оформлення, вимогам валютного законодавства Російської Федерації;

- перевірка відповідності відомостей, заявлених в митної декларації, інформації, котра міститься в документах, представлених реалізації валютного контролю;

- перевірка правильності вибору декларантом методу оцінки товарів у митних цілях;

- перевірка правильності заяви митної вартості товарів у відповідність до обраним методом визначення митної вартості і документами, її які підтверджують, і навіть аналіз документів, пред'явлених декларантом на утвердження заявленої їм митної вартості товарів, щодо їх достовірності й достатності, і навіть складових митної вартості;

- коригування митної вартості і митних платежів до ході митного оформлення у разі, віднесених правовими актами ГТК Росії до компетенції ТП (ОТО і ТК), і змін в електронні копії митної декларації та декларації митної вартості.

Співробітник митного органу після завершення контролю на зворотному боці першого аркуша митної декларації під цифрою “3” робить запис “Перевірено”, проставляє дату, час закінчення перевірки, підпис, відбитокЛНП і передає декларацію задля її подальшого оформлення.

На етапі контролю митних платежів проводиться перевірка:

- того що в особи, відповідального за сплату митних платежів, боргу сплаті митних платежів, відсотків за використану відстрочку чи розстрочку сплати митних платежів з раніше виробленим поставкам, сумам штрафів при скоєних порушеннях митних правил, пені за прострочення сплати митних платежів;

- дотримання декларантом за встановлені строки подачі митної декларації (у разі порушення термінів подачі митної декларації виробляється нарахування пенею за прострочення сплати митних платежів);

- обгрунтованості заявлених тарифних і місцевих податкових пільг і преференцій, документів, визначальних заявлені пільги або які визначають особливий порядок обчислення та сплати митних платежів, наявність відповідних підтверджень підрозділів митного органу, здійснює контроль обліку митних платежів;

- дотримання умов заявленого митного режими з сплаті митних платежів або забезпечення їхніх сплати;

- правильності обчислення митних платежів з упорядкуванням документа контролю митних платежів; Кримінальним кодексом Російської Федерації від 13.06.1996 №>63-ФЗ з цим і доповненнями в ред. ФЗ від 08.12.2003 №>162-ФЗ,169-ФЗ.

- правильності сплати митних платежів, зокрема заповнення реквізитів платіжного документа про сплату митних платежів і наявність виписки банку платника з особового рахунку платника із відображенням виробленого платежу, і навіть відповідність сум, вказаних у платіжних документах за видами митних платежів, сумам, зазначених у документі контролю;

- фактичного надходження коштів з цього приводу митного органу (через спеціалізоване підрозділ митного органу, яке здійснює контроль обліку митних платежів), якщо кошти мають були вже опанувати рахунки митного органу на момент митного оформлення, у випадку їхньої не надходження митна декларація залишається поки що.

Співробітник митного органу також виробляє нарахування пенею за прострочення сплати митних платежів до разі її відсутності підтвердження спеціалізованого підрозділи митного органу, здійснює контроль обліку митних платежів,

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація