Реферати українською » Таможенная система » Економічний митний режим "тимчасове ввезення". Умови та особливості декларування товарів


Реферат Економічний митний режим "тимчасове ввезення". Умови та особливості декларування товарів

Страница 1 из 3 | Следующая страница
>СОДЕРЖАНИЕ

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

1. Декларування товарів

1.1 Структура митної декларації

1.2 Види митних декларацій

1.3 Особливості митного декларування товарів

1.4 Реєстрація митної декларації

1.5 Перелік необхідні документи при митному декларування товарів

2. Тимчасовий ввезення

2.1 Умови приміщення товарів під митний режим тимчасове ввезення.

2.2 Терміни тимчасового ввезення товарів

2.3 Порядок сплати мит та підвищенням податків

2.3.1 Терміни сплати мит

2.4 Обмеження з користування і розпорядженню тимчасово ввезеними товарам.

2.5 Завершення процедури тимчасового ввезення

2.6 Особливості приміщення тимчасово завезених товарів під митну процедуру випуску для внутрішнього споживання

>ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Список використовуваної літератури


 

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Метою згаданої роботи є підставою докладний розгляд економічного режиму тимчасове ввезення, а як і умов і особливості декларування товарів.

Перша глава даної курсової роботи присвячена тому детальному розгляду поняття декларування товарів. Уперше я почала цю роботи з розгляду цієї поняття, бо вона використовуватиметься під час розгляду економічного режиму тимчасове ввезення. У цьому главі розглянуті структура митної декларації, їх види, особливості, реєстрацію й подачу, а як і перелік документів, необхідні подачі митної декларації.

Другий розділ присвячена розгляду економічного режиму тимчасового ввезення. Тут ідеться про умовах приміщення товарів під даний режим, термінах тимчасового ввезення товару, порядках і термінах сплати мит й підвищення податків, обмеження з користування і розпорядженню тимчасово ввезеним товаром, а як і завершення даної процедури й особливо приміщення тимчасово завезеного товару під митну процедуру випуск для внутрішнього споживання.

Актуальність обраної теми обумовлена значимістю процесу митного декларування товарів у умовах зростання зовнішньоторговельного обороту Росії останніми роками.

Метою роботи є підставою розгляд поняття декларування товарів хороших і економічного режиму тимчасове ввезення.

Правильно виконане митне декларування вантажів є запорукою безперешкодного та необхідність своєчасного перетинання кордону, як наслідок - їх доставки за місцем призначення, може бути дуже важливо у разі особливих тимчасових домовленостей щодо постачання товару.

Митне декларування товарів залежить від наданні всіх даних про товарах і транспортних засобах, де вони перевозяться з-за кордону, що необхідне проходження певного митного режиму. Митне декларування має враховувати також зміна даного режиму.

Що ж до режиму тимчасове ввезення товарів, слід зазначити, що декларування товарів тут є обов'язковим й виступає однією з перших пунктів умов приміщення товару під режим тимчасового ввезення.

Режим тимчасового ввезення (вивезення) встановлює вимоги,соблюдениекоторих допускає тимчасове користування іноземними товарами натаможеннойтерритории Росії, а російськими - її межами, які з чичастичнимосвобождением від митних податкові платежі і застосування заходівекономическойполитики. Значення тимчасового ввезення (вивезення) як самостійноготаможенногорежима визначається потребами розвитку торгових оборотів і за інші формимеждународногосотрудничества.


Декларування товарів

Перш ніж можливість перейти до розгляду основний теми – економічного режиму тимчасове ввезення – хотілося б розглянути поняття декларування товарів,т.к. в ТК МС розділ 4 (митні операції, попередні подачі митної декларації) главі 37 (митна процедура тимчасового ввезення (допуску)), яка стане опорною точкою даної роботи, цього поняття зустрічається часто-густо.

Отже, декларування товарів- придбання учасником зовнішньоекономічних зв'язків у органів Державного митного контролю прав на вивезення і ввезення товарів. Здійснюється у двох формах: по вантажний митної декларації і з товарно-транспортним документам. Окремі громадяни при стороні та й в'їзді країну заповнюють декларацію пропровозимих предметах, майні, зокрема валютні цінності, на відповідних стандартних бланках.

Митного декларуванню товарів у ТК МС присвячена глава 27. Отже, розглянемо всіх аспектів цього поняття спираючись на Митний Кодекс Митного Союзу.

Товари підлягають митному декларуванню при приміщенні під митну процедуру або у деяких випадках, встановлених відповідно до справжнім ТК МС. Митне декларування товарів виробляється декларантом або митним представником, чинним від імені Ілліча та за дорученням декларанта. Митне декларування виробляється у письмовій формі й (чи) електронної формах з допомогою митної декларації.


1.1 Структура митної декларації

Перелік відомостей, які підлягають вказівкою в митної декларації, лише даними, що необхідні обчислення і стягування митних платежів, формування митної статисти та застосування митного законодавства митного Союзу і іншого законодавства держав - членів митного союзу.

Як митної декларації можна використовувати транспортні (перевізні), комерційні (чи) інші документи, містять відомості, необхідних випуску товарів у відповідність до митної процедурою, у випадках і порядку, визначених ТК МС чи рішенням Комісії митного союзу.

Митна декларація то, можливо представленій у вигляді електронного документа відповідно до ТК МС. Порядок уявлення та використання митної декларації у вигляді електронного документа визначається рішенням Комісії митного союзу. Подача митної декларації у письмовій формах має супроводжуватись поданням митному органу її електронної копії, якщо інше встановлено ТК МС, рішенням Комісії митного союзу або законодавством держав - членів митного союзу у випадках, передбачених рішенням Комісії митного союзу. Структура і формат електронної копії митної декларації, і навіть порядок її подання і його використання визначаються рішенням Комісії митного союзу.

1.2 Віда митних декларацій

При митному декларування товарів у залежність від заявлених митних процедур й з,перемещающих товари, застосовуються такі види митної декларації:

- декларація на товари;

- транзитна декларація;

- пасажирська митна декларація;

- декларація на транспортний засіб.

Форми і Порядок заповнення митної декларації, визначаються рішенням Комісії митного союзу.

Дані, підлягають вказівкою в пасажирської митної декларації й у декларації на транспортний засіб, встановлюються рішенням Комісії митного союзу.

Дані, підлягають вказівкою в митної декларації на товари та транзитної декларації у залежність від митної процедури, категорій товарів, осіб, їхперемещающих, виду транспорту, можуть скорочуватися рішенням Комісії митного союзу або законодавством держав - членів митного союзу, якщо передбачено рішенням Комісії митного союзу.

1.3 Особливості митного декларування товарів

тимчасовий введення товар митний режим

Особливості митного декларування товарів регламентуються статтею 194 глави 27 ТК МС.

Залежно від категорій товарів хороших і осіб, їхперемещающих, відповідно до митним законодавством митного Союзу і законодавством держав - членів митного союзу можуть бути особливості його митного декларування товарів, зокрема у таких випадках:

- якщо декларант немає точними даними, необхідні митного декларування;

- при регулярному переміщенні через митний кордон товарів у тому ж обличчям протягом визначеного періоду часу;

- при переміщенні товарів трубопровідним транспортом і вказівки лініями електропередачі;

- при переміщенні товарів унесобранном чи розібраному вигляді, зокреманекомплектном чи незавершеному вигляді, протягом встановленого періоду часу.

1.4 Реєстрація митної декларації

Подача і реєстрація митної декларації регламентується статтею 190 глави 27 ТК МС.

Митна декларація подається декларантом чи митним представником митному органу, правомочному відповідно до законодавством держав - членів митного союзу реєструвати митні декларації.

Дата та палестинці час подачі митної декларації, її електронної копії і необхідні документи фіксується митним органом, зокрема з допомогою інформаційних технологій.

Митний орган реєструє чи відмовляє в реєстрації митної декларації у термін трохи більше 2 (двох) годин із моменту подачі митної декларації у порядку, визначеному рішенням Комісії митного союзу. Митний орган відмовляє в реєстрації митної декларації, якщо:

- митна декларація подано митному органу, не правомочному реєструвати митні декларації;

- митна декларація подано не уповноваженою особою;

- в митної декларації вказані необхідні дані, передбачені статтями 180 - 182 ТК МС;

- митна декларація не підписано або посвідчено належним чином або складена за встановленої формі;

- щодо декларованих товарів не скоєно дії, які у відповідність до справжнім Кодексом мають вершитися до подачі чи разом з подачею митної декларації.

Відмова у реєстрації митної декларації оформляється посадовою особою митного органу на письмовій формах із причини відмови. Інакше в реєстрації митної декларації митна декларація і подані документи повертаються декларанту чи митному представнику.

Якщо митна декларація не зареєстровано митним органом, така декларація вважається для митних цілей неподаною. З часу реєстрації митна декларація стає документом, які свідчать про фактах, мають юридичне значення.

Тепер на строки подання митної декларації. Цей аспект обговорено статтею 185 глави 27 ТК МС.

Митна декларація на товари, завезені на митну територію митного союзу, подається до закінчення терміну тимчасового зберігання товарів, якщо інше встановлено ТК МС.

Митна декларація на товари, які із території митного союзу, подається до їх вибуття із території митного союзу, якщо інше встановлено ТК МС.

Митна декларація щодо товарів, були знаряддям, засобом скоєння чи предметом адміністративного правопорушення або злочину, проти яких було вирішено про їх повернення і який підлягають митному декларуванню відповідно до ТК МС, подається за тридцяти днів із дня вступу до чинність закону:

- рішення суду про звільнення від кримінальної відповідальності;

- рішення митного органу (посадової особи) про звільнення від адміністративної відповідальності ще;

- рішення суду, або митного органу (посадової особи) про яке припинення провадження у адміністративному справі;

- рішення суду України чи митного органу (посадової особи) про притягнення до адміністративної чи кримінальною відповідальності.


 

1.5 Перелік необхідні документи при митному декларування товарів

Уявлення документів при митному декларування товарів розглядається статтею 183 ТК МС.

Подача митної декларації має супроводжуватись поданням митному органу документів, виходячи з яких заповнена митна декларація, якщо інше встановлено ТК МС. До таких документам ставляться:

- документи, що підтверджують повноваження особи, подає митну декларацію;

- документи, що підтверджують вчинення зовнішньоекономічноїследки, а разі її відсутності зовнішньоекономічної угоди - інші документи, що підтверджують володіння, користування і розпорядження товарами, в тому числі інші комерційні документи, що у розпорядженні декларанта;

- транспортні (перевізні) документи;

- виключений. - Протокол від 16.04.2010;

- документи, що підтверджують дотримання заборон та;

- документи, що підтверджують дотримання обмежень у в зв'язку зі застосуванням спеціальні захисні, антидемпінгових і компенсаційних заходів;

- документи, що підтверджують країну походження товарів у випадках, передбачених справжнім Кодексом;

- документи, виходячи з яких було заявлено класифікаційний код товару по Товарної номенклатурі зовнішньоекономічної діяльності;

- документи, що підтверджують сплату і (чи) забезпечення сплати митних платежів;

- документи, що підтверджують декларація про пільги зі сплати митних платежів, застосування повного чи часткового звільнення з сплати мит, податків у відповідність до митними процедурами, встановленими ТК МС, або зменшення бази (податкової бази) для обчислення мит, податків;

- документи, що підтверджують зміна терміну сплати мит, податків;

- документи, що підтверджують заявлену митну вартість товарів хороших і обраний метод визначення митної вартості товарів;

- документ, підтверджує дотримання вимог щодо області валютного контролю, відповідно до валютним законодавством держав - членів митного союзу;

- документ реєстрацію і національну приналежність транспортний засіб міжнародної перевезення - у разі перевезення товарів автомобільним транспортом за її приміщенні під митну процедуру митного транзиту.

При подачі декларації на товари для приміщення під митну процедуру експорту товарів, яких не застосовуються вивізні мита, непотрібен уявлення митному органу документів інших, ніж, що зазначені у підпунктах 1, 2, 5, 8, 9 і 13, соціальній та підпункті 3 - за наявності таких документів.

Якщо документах, зазначених вище, не містяться відомості, заявлених у митної декларації, видаються інші документи, виходячи з яких заповнена митна декларація.

Перелік документів, експонованих при митному декларування товарів, залежно від форми митного декларування (письмова, електронна), видів митної декларації, митної процедури, категорій товарів хороших і осіб, може бути скорочений відповідно до митним законодавством митного союзу чи законодавством держав - членів митного союзу. (в ред. Протоколу від 16.04.2010)

Якщо окремі документи, виходячи з яких заповнена митна декларація, неможливо знайти представлені під час подачі митної декларації, по мотивованому зверненню декларанта митний орган дозволяє уявлення таких документів до випуску товарів, а випадках, передбачених законодавством держав - членів митного союзу, - після випуску товарів. (в ред. Протоколу від 16.04.2010)

При митному декларування товарів видаються оригінали документів чи їх копії. Митний орган вправі перевірити відповідність копій представлених документів їх оригіналам у разі, встановлених законодавством держав - членів митного союзу. (в ред. Протоколу від 16.04.2010)

Якщо за митному декларування товарів у митний орган раніше представляли документи, що використовуються при митному декларування, досить уявлення копій таких документів або вказівки даних про поданні митному органу таких документів. При митному декларування товарів документи можуть представлятися як електронних документів мають у відповідність до ТКТС.Порядок уявлення та використання електронних документів, визначається митним законодавством митногосоюза.Подача митної декларації у електронній формі може супроводжуватися поданням митному органу документів, виходячи з яких заповнена митна декларація, зокрема документів, встановлених статтями 240, 253, 265, 294, 299 і 308 ТК МС, тоді як митний орган раніше представляли такі документи, або можуть бути згодом у відповідно до законодавства держави - члена митногосоюза.Таможенние органи можуть приймати відвідувачів і використовувати при митному декларування документи і є дані, складені державних мовами держав - членів митного Союзу і на іноземних мовах. Митний орган має право вимагати переклад відомостей, які у документах, складених мовою, яке є державною мовою держави - члена митного союзу, митному органу якого за митному декларування видаються такі документи.


2.ВРЕМЕННЫЙВВОЗ

Тимчасовий ввезення - режим, у якому користування товаром допускається які з чи частковим визволенням від мит, податків і застосування заходів економічної політики. Підлягають поверненню в незмінному стані. Тимчасовий ввезення (вивезення) товарів можлива тільки при наданні зобов'язання про інше вивезенні (ввезенні) і забезпечення сплати митних платежів.

Митні органи немає права надавати дозволу

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація