Реферати українською » Таможенная система » Особливості організації консультування в митній справі Росії


Реферат Особливості організації консультування в митній справі Росії

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Державне освітнє установа

вищого професійної освіти

«Російська митна академія»

Санкт-Петербурзький імені В.Б.Бобкова філія

Російської митної академії

Кафедра економічної теорії

Курсова робота

з дисципліни «Митний менеджмент»

на задану тему «Особливості організації консультування в митному справі Росії»

Санкт-Петербург

2010


>ОГЛАВЛЕНИЕ

Запровадження

>1.Консультирование як державна послуга

1.1 Підвищення якості державних послуг у рамках адміністративної реформи, у Російської Федерації

1.2 Сутність, принципи консультування

>2.Особенности організації консультування в митному справі

2.1 Умови надання послуги з консультуванню

2.2 Терміни надання послуги з консультуванню

2.3 Запит про надання консультації в митному органі

2.4 Порядок надання консультації з з питань митної справи й іншим питанням, які входять у компетенцію митних органів

2.4.1 Порядок надання консультацій із питань митного справи при письмовому запиті

2.4.2 Порядок надання консультацій із питань митного справи при усному запиті

Укладання

Список використаних джерел

Додаток 1

Додаток 2


ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Митне законодавство Російської Федерації — одне з найскладніших і динамічних галузей російського права. Характерною рисою нормативного регулювання у сфері митного справи і те, що дуже багато ситуацій при митному оформленні регламентується й не так законів і постановами Уряди РФ, скільки численними наказами і розпорядженнями Федеральною митною служби Росії. Такий стан справ створює труднощі, щоб учасників зовнішньоекономічної діяльності, що інколи що неспроможні самостійно зорієнтуватися немов у величезному обсязі нормативних актів, передбачити всі можливі нюанси, які можуть виникнути під час митного оформлення, й у остаточному підсумку, найчастіше зазнають збитків замість отримання очікуваного прибутку від зовнішньоекономічної діяльності.

У зв'язку з цим, під час здійснення зовнішньоекономічної діяльності виправдана необхідність звернення по консультацію в митні органи щоб одержати вичерпної, оперативної інформації про всі зміни чинному законодавстві, що його правильне застосування практично.

Актуальність цієї теми визначається першу чергу ухваленій у 2005 року Концепцією адміністративної реформи, у Російської Федерації на 2006 –2010гг. Однією з найважливіших цілей даної реформи є збільшення якості і доступності державних послуг, задля досягнення яку слід вирішити завдання з розробки і впровадження стандартів державних послуг, наданих органами виконавчої, і навіть адміністративних регламентів органів виконавчої.

З іншого боку, розглянута проблема набуває дедалі більшого значення за умов, пов'язаних із впровадженням на дію з липня 2010 року Митного Кодексу митного союзу. Набрання сили нового кодексу, а точніше пов'язані з цим зміни у митному регулюванні неминуче потягне підвищення кількості звернень учасників зовнішньоекономічної роботи і фізичних осіб, у митні органи звернувся з запитом про надання консультації з з питань митної справи.

Відповідно до назвою теми курсової праці та вищевикладеним обгрунтуванням її актуальності автор ставить за мету дослідження: розглянути, і проаналізувати організацію державної послуги з консультуванню з питань митної справи, наданої митні органи.

Досягнення поставленої мети автор передбачає рішення наступних завдань:

1) Розглянути Концепцію адміністративної реформи, у Російської Федерації 2006-го – 2010 рр. у частині підвищення якості і доступності державних послуг;

2) визначити сутність консультування як державної послуги, її мети, характерні риси, принципи;

3) розглянути умови надання послуги з консультуванню з питань митної справи й іншим, які входять у компетенцію митних органів;

4) проаналізувати порядок надання послуги з консультування з урахуванням різної форми напрями запиту.


>1.КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ЯК ДЕРЖАВНАУСЛУГА

1.1 Підвищення якості державних послуг у рамках адміністративної реформи, у Російської Федерації

Реформування державного управління у Росії визнано однією з істотних передумов прискорення соціально-економічного розвитку.

Адміністративна реформа, початок 2003 року, є повномасштабну реформу державного управління, спрямовану на:

>1)ограничение втручання у економічну діяльність суб'єктів підприємництва, зокрема припинення надлишкового державного регулювання;

>2)исключение дублюванні функцій і передачу повноважень федеральних органів виконавчої;

>3)развитие системи саморегульованих організацій у галузі економіки;

>4)организационное поділ функцій регулювання економічної діяльності, нагляду і функцію контролю, управління державним майном та обсягів надання державними організаціями послуг громадянам та юридичним особам;

>5)завершение процесу розмежування повноважень між федеральними органами виконавчої влади і органами виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації, оптимізація діяльності територіальних органів федеральних органів виконавчоївласти[1].

У 2005 року Урядом РФ ухвалена Концепція адміністративної реформи, у Російської Федерації, що ознаменувала початок другого етапу адміністративної реформи, у нашій країні.

Відповідно до затвердженої Концепції цілями адміністративної реформи, у 2006 – 2010 рр. є:

1. підвищення якості і доступності державних послуг;

2. обмежити втручання держави у економічну діяльність суб'єктів підприємництва, зокрема припинення надлишкового державного регулювання;

3. підвищення ефективності діяльності органів виконавчої.

Як стає зрозуміло з Концепції, підвищення якості і доступності державних послуг – одне з головних цілей другого етапу реалізації адміністративної реформи, у Російської Федерації. Досягнення цього згідно з планом заходів, затвердженого Концепцією, зараз проводиться робота з наступних напрямах:

1. Розробка та впровадження стандартів державних послуг, наданих органами виконавчої, і навіть адміністративних регламентів органів виконавчої.

Відсутність стандартів якості і доступності державних послуг у Російської Федерації Демшевського не дозволяє впорядкувати й конкретизувати зобов'язання органів виконавчої перед суспільством, і навіть впровадити процедури контролю та оцінки діяльності органів виконавчої. Нині триває робота з розробки необхідної нормативно-правової бази на для стандартизації послуг, наданих органами виконавчої, включаючи послуги загальної економічної характеру, проте існуюча система зворотного зв'язку з користувачами державних послуг найчастіше не ефективна.

>Административнo-управленческие процеси в федеральних органах виконавчої влади і органах виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації ще досить організовані. Якість цих процесів може істотно поліпшено шляхом їх модернізації, спирається розробці та впровадження адміністративних регламентів з допомогою можливостей інформаційно-комунікаційних технологій [2].

Під адміністративним регламентом виконання державних функцій та умов надання державних послуг у Концепції розуміється нормативний правової акт федерального органу виконавчої влади чи органу виконавчої суб'єкта Російської Федерації, визначальний послідовність дій (адміністративні процедури), що забезпечує виконання державних функцій, включно з наданням державних послуг, роботу структурних підрозділів, і посадових осіб, реалізацію прав громадян і організації. Сьогодні вже розроблено й прийнято (або перебуває на стадії прийняття) понад 500 адміністративнихрегламентов[3].

Вочевидь, що досягнення цього дозволить підвищити якість державних послуг, зробити їх доступними громадянам і закупівельних організацій, зорієнтувати діяльність органів виконавчої на інтереси користувачів, і навіть підвищити якість і ефективність адміністративно-управлінських процесів органів виконавчоївласти[4].

2. Створення багатофункціональних центрів надання державних підприємств і муніципальних послуг.

З метою підвищення якості надання державних послуг при взаємодії громадян і організації з колишніми державними і муніципальними органами влади у 2007 року було вирішено створенні багатофункціональних центрів надання державних підприємств і муніципальних послуг. У цьому повинні сформувати типовий перелік послуг, наданих з урахуванням багатофункціональних центрів, і план переходу про надання цих послуг з урахуванням багатофункціональних центрів з допомогою загальноросійського державного інформаційного центру.

До жовтня2008г. в 16 суб'єктів РФ в пілотному режимі було відкрито 18 багатофункціональних центрів, що реалізують принцип «одного вікна», кількість надання послуг деякі з нього вже перевищувало 100. Нині лише у Санкт-Петербурзі працює 9МФЦ, а потім уже до 2010 року планується відкритиМФЦ переважають у всіх адміністративних районахгорода[5].

3. Організація надання державних послуг у електронній формі;

Розміщення актуальних, достовірних, легкодоступних і вичерпних даних про порядок надання державних послуг, вимогах, що висуваються до заявникам іпредставляемим документам, і навіть забезпечення актуалізації цих відомостей є затребуваною одержувачами державних послуг завданням. Її вирішення ефективно здійснюється з допомогою створення порталів державних послуг, які у єдиний інформаційний простір даних про державних послугах, які надають федеральними органами виконавчої влади і органами структурі державної влади суб'єктів Російської Федерації.

>Целями створення таких систем є:

1. підвищення інформаційної відкритості та прозорості діяльності органів виконавчої влади і Уряди Російської Федерації;

2. підвищення поінформованості громадян і організації про які надають послугах і виконуваних функціях органів влади;

3. підвищення зручності і комфорту (зниження фінансових і тимчасових витрат) фізичних юридичних осіб і при отриманні державних підприємств і муніципальних послуг у відповідно до вимог, закріпленими в адміністративному регламенті на відповідну послугу (функції);

Сьогодні набрав чинності єдинийобщероссийский довідково-інформаційний портал «Державні послуги», і навіть інформаційні портали про надання державних послуг у суб'єктів РФ.

За підсумками втілення заходів адміністративної реформи з цим напрямам передбачається зростання задоволеності громадян якістю державних послуг, у зв'язку з ніж поставлено завдання досягнення задоволеності якістю й доступністю державних послуг до 2010 р. – щонайменше ніж в 70% громадянРФ[6].

Можна дійти невтішного висновку, що другий етап реалізації Концепції адміністративної реформи, у Російської Федерації в 2006-2010 років у цілому спрямовано принципове відновлення відносин виконавчої влади і суспільства (громадян, і бізнесу).

1.2 Сутність, принципи консультування

У адміністративну реформу Росії (як у першому її етапі в 2003-2005 рр., і нині що проходить) багато визначає одне з ключових понять «державного менеджменту» – державна послуга. Не зовсім звичну для російської управлінської практики словосполучення стало трактуватися як реальний, споживач, піддаючись стандартизації, та контрольований за якістю «кінцевий продукт» органів виконавчої.

Державна функція (чи функції державні органи виконавчої) як адміністративної реформи сприймається як конкретнеправоотношение між органом виконавчої влади і громадянином (юридичною особою, організацією), що у зв'язки Польщі з виконанням відповідного повноваження, встановленого при цьому органу законом, і що підлягає виконання незалежно від прямого звернення громадянина (юридичної особи, організації) до цього органу; дію органу виконавчої влади у разі називається «виконання державної функції». Припускається у своїй, що ці функції хіба щодеперсонифицировани, знеосіблені і виконуються одночасно для населення, – така, наприклад, функція забезпеченняправопорядка[7].

На відміну від «функції» у тих офіційних матеріалів про адміністративну реформу державну «послугу» можна трактувати як дію органу виконавчої, що здійснюється на контакту з конкретним громадянином (юридичною особою, організацією), які найчастіше самі звертаються до відповідний орган щодо реалізації своїх законних правий і обов'язків; у зв'язку з цим відповідне дію органу виконавчої називається «наданням (наданням) державної послуги».

>Консультирование - це різновид державної послуги, що полягає у наданні зацікавленим особам (громадянам, юридичних осіб) точної, на часі і повної інформації про застосування правових актів у певній сфері правовідносин і правил надання якої регулюються відповідним адміністративним регламентом.

У митному справі основна мета консультування є розширення знань учасників зовнішньоекономічної роботи і громадян, у області митного законодавства та його правильного застосування практично. На виконання зазначеної мети правове підрозділ надає зацікавленим особам вичерпну інформацію з цікавого для питання, роз'яснює всіх можливих варіанти вирішення, свідчить про наслідки. Усе це дозволяє прискорити процес митного оформлення й уникнути скарг із боку учасників зовнішньоекономічної діяльності.

Найважливішими принципами консультування є:

1. Професіоналізм.

Професіоналізм особи,оказивающего державну послугу консультування передбачає:

- Знання управлінської ситуації.

- Наявність практичний досвід її вирішення.

- Володіння навичками обміну досвідом, виявлення проблем, пошуку інформації, аналізу ситуації.

2.Совещательность.

Консультант не має право прийняття рішень, а лише надає зацікавленій особі повну інформацію з цікавого для питання, свідчить про наслідки рішення, роз'яснює можливі альтернативи.

3. Незалежність.

- Фінансова, тобто відсутність впливу на посадової особи,оказивающего консультацію до того що, як розпорядиться котра звернулася обличчя отриманої інформацією.

- Адміністративна, тобто відсутність зв'язку й субординації.

- Політична.

- Емоційна,подразумевающая незалежність від родинних і дружніхсвязей[8].

Державна послуга по консультуванню також має низку особливостей, зважаючи на те, що консультації:

1. З'являються продуктом консультаційної діяльності.

2. Мають свій життєвий цикл.

3.Нематериальни.

4.Неоднородни.

5. Не можуть бути надані про запас.

6. Може бути надані заздалегідь.

Отже, консультування як державна послуга є діяльність органу виконавчої, здійснювану контактують з конкретною особою (фізичним, юридичною особою, організацією), які самостійно звертаються до відповідний орган, яка полягала у наданні точної, на часі і повної інформації про застосування правових актів у певній сфері діяльності. Основними принципами консультування є принцип професіоналізму,совещательности, незалежності.


>2.ОСОБЕННОСТИКОНСУЛЬТИРОВАНИЯ УТАМОЖЕННОМ ДІЛІ

консультування митний справа

Відповідно до статтями 24 і 25 Митного кодексу Російської Федерації функції митних органів є інформування і консультування зацікавлених осіб із з питань митної справи. З метою реалізації зазначеної функції і забезпечення права учасників зовнішньоекономічної діяльності отримання необхідної інформації, соціальній та відповідність до Концепцією адміністративної реформи, у РФ в2006-2010гг.ФТС Росії було розроблено й затверджений Адміністративний регламент про надання державної послуги, що передбачає порядок інформування митні органи зацікавлених осіб про правових актах у сфері митного та його консультування з питань митної справи. Але Адміністративний регламент передбачає як порядок дій зі надання державної послуги із боку посадових осіб митного органу. У ньому так само визначені вимоги, і порядок звернення зацікавлених осіб із даному питанню.

Одержувачами державної послуги з консультуванню є і юридичних осіб. У цьому особам,обращающимся в митні органи, забезпечуються комфортні умови щоб одержати ними консультацій, зокрема гарантуються належно своїх добре обладнані приміщення, зручні графіки роботи органів, що у наданні державної послуги.

Кінцевим результатом надання послуги з консультуванню є отримання особами наявності точної інформації про застосування правових актів у галузі митного справи з конкретним митним правовідносин, і навіть задоволеність осіб якістю, своєчасністю надання і повнотою отриманихконсультаций[9].

Адміністративний регламент чітко визначає потреби, якими митні органи надають консультації, саме, що стосуються:

- митного оформлення та митного контролю товарів і транспортних коштів осіб;

- включення юридичних осіб у реєстри осіб, здійснюють діяльність у сфері митного справи;

- внутрішнього митного транзиту;

- тимчасового зберігання товарів;

- застосування різних митних

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація