Реферати українською » Таможенная система » Структура митних органів РФ на прикладі Тульського митного терміналу


Реферат Структура митних органів РФ на прикладі Тульського митного терміналу

Федеральне агентство за освітою

Державне освітнє установа

вищого професійної освіти

«>Тульский державний університет»

КафедраУППК

>ОТЧЕТ

ПроПРОХОЖДЕНИИУЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Для студентів очній форми навчання спеціальності

080115 «Митне справа»

Місце проходження практики :

>Тульский митний термінал

>Виполнил: ст.Салаховой Д. У. грн 730483

Перевірив:доц. каф.УППК Поляков М.М.

Дата здачі:

Тула2010г.


Зміст

Запровадження

I. Щоденник

II. 1.Тульский митний термінал

2. Структурна організація митниць

3. Основні завдання митного термінала

4. Основні функції митних органів

5. Структура термінала

Укладання

Список джерел постачання та літератури


Запровадження

Моя практика проходила з 8.02.10 по 31.05.10 наТульском митному терміналі, розташованому за адресою 300041 р. Тула вул.Путейская 23.

НиніТульский митний термінал надає послуги митного брокера, складу тимчасового зберігання відкритого типу, митного складу відкритого типу.

Метою практики є ознайомлення зі структурою митних органів РФ з прикладу Тульського митного термінала.


ЩОДЕННИК.

>УЧЕБНАЯ РОБОТАСТУДЕНТА-ПРАКТИКАНТА

Ф.Салахова І. Дарія Про.Владиславовна

>Гр. 730482 ,ЭиП група, факультет

Місце практики р. Тула вул.Путейскаяд.23Тульский митний термінал

Керівник практики від установи начальник ОК Афанасьєва І.М.

Науковий керівник практики від кафедри Поляков М.М.

Дата >Виполняемая робота Примітка
1 3 травня Вивчення номенклатури, тематики і основних напрямів діяльності Відділу митного термінала Тульської митниці, нормативно правові акти, регулюючі діяльність митних органів РФ.
2 10 травня Минулоознакомительное заняття з програмними продуктами ,установлених у Відділі митного термінала ,такі як КПС «інспектор ОТО», ПС «Журнали –Реєстрації», КПС «>АСТО-Анализ».
3 17 травня

 Отримала практичні навички застосування форм митного контролю:

1.Получения письмового пояснення від імені ,яка має до застосуванню товарів і транспортних коштів через митний кордон і таких даних відповідно до Наказом ГТК РФ від 24 листопада 2003 р. №1323 «Про затвердження форми документа»;

2. Брала участь під час проведення посадовими особами Відділу митної інспекції митних оглядів приміщень та територій і складання актів митного огляду відповідно до Наказом ГТК РФ від 16 вересня 2003 р. № 1023 «Про затвердження форм документів ,використовуваних під час проведення митної ревізії і огляду приміщення і територій, та інструкції з їхньої заповнення»;

3.Ознакомилась з планом проведення підготовчих заходів і результатами проведених митних ревізій»;


>2.1Тульский митний термінал

>Тульский митний термінал було засновано 1992 р.

НиніТульский митний термінал надає послуги митного брокера (представника інтересів учасників зовнішньоекономічної діяльності перед митні органи), складу тимчасового зберігання відкритого типу (термін зберігання завезених товарів до 2 місяців), митного складу відкритого типу (термін зберігання завезених, і навіть виділені на вивезення із території РФ товарів до 3 років). [1]

Діяльність Калнишевського як термінала задіяно понад 100 висококваліфікованих працівників, які гарантують індивідуального підходу і у розв'язанні тих завдань митного оформлення.

На території термінала розташовуєтьсяТульский митний посаду, що прискорює митне оформлення.

>Тульский митний термінал також має відособлене підрозділ м. Новомосковську Тульської області, біля якої перебуває Новомосковський митний посаду.

Серед клієнтів нашого термінала найбільші світові і вітчизняних компанії, а саме: ВАТ «>Тулачермет», ВАТ «>Ванадий-Тула», ВАТ «Пивоварна компанія «Балтика», ТОВ «>Туласпиртпром», ЗАТ «>Химсервис», ВАТ «>Тульский патронний завод», ВАТ «>ТКФ «Ясна галявина», ВАТ «>Косогорский металургійний завод», ГУП «Конструкторське бюро приладобудування», ТОВ «Каргілл Агро Продукти Єфремов», ТОВ «Проктер енд Гембл Новомосковськ», ВАТ «Кнауф Гіпс Новомосковськ» та інших.

Новомосковський митний посаду чи діє у регіоні діяльності Тульської митниці, має правомочностями приймати митні декларації, компетенцією зі здійснення митних операцій на відношенні товарів, переміщуваних через митний кордон РФ, незалежно відзаявляемого митного режиму й з, які проводять митну очищення товару, з урахуванням наступних особливостей.

2.2 Структурна організація митниць

Митні органи РФ - це державні органи, які безпосередньо здійснюють діяльність у сфері митного справи. Митні органи є органами виконавчої. Виконавча діяльність митних органів полягає у повсякденної практичної організації рішень питань, що з митним справою.

Основним у діяльності митних органів є здійснення своїх і повноважень у сфері організації переміщення товарів через митний кордон, митного оформлення, приміщення товарів під певні митні режими, здійснення спеціальних митних процесу стягнення митних платежів.

Митні органи здійснюють як виконавчу, іраспорядительную діяльність. Обидва ці виду тісно взаємопов'язані. У цьомураспорядительная діяльність митних органів проводиться суворо у рамках положень, певних митним правом.

Важливою відмінністю митних органів і те, що чинним законодавством вони віднесено до правоохоронних органів.

Як правоохоронних органів митні органи захищають економічний суверенітет економічну безпеку Російської Федерації, правничий та законні інтереси фізичних юридичних осіб. Митні органи ведуть боротьбу з злочинами і адміністративними правопорушеннями у сфері митного справи.

Відповідно до ст. 402ТК[2] система митних органів включає:

1) федеральний орган виконавчої, уповноважений у сфері митного справи (нині таким є Федеральна митна служба (>ФТС));

2) регіональні митні управління (>РТУ);

3) митниці;

4) митні пости.

Центральним органом, що забезпечує безпосереднє керівництво митним справою Російській Федерації, є федеральний орган виконавчої, уповноважений у сфері митного справи. У його віданні розміщуються основні складові, блоки і ділянки митного справи, яким він керує через відповідні управління, відділи, служби, інші структурні підрозділи розміщуються свого апарату, і навіть через регіональні митні управління, митниці, митні пости

2.3 Основні завдання митного термінала

1.1 Реалізація митної політики РФ біля підвідомчого регіону.

1.2 Застосування не більше своєї компетенціїтаможенно - тарифного механізму, і податкового механізму частини податків, які стосуються товарам, переміщуваним через митний кордон РФ.   

1.3 Забезпечення дотримання митного законодавства РФ, вживання заходів з захисту і громадян, підприємств, установ, організацій під час виробництва митного оформлення і проведення митного контролю.

1.4 Захист економічних інтересів РФ, сприяння розвитку зовнішньоекономічних зв'язків регіонів, підприємств, установ, громадських організацій і громадян.

1.5 У межах своєї компетенції виробництво митного оформлення і проведення митного контролю товарів і транспортних коштів, переміщуваних через митний кордон РФ.

1.6 Організація і здійснення не більше своєї компетенції взаємодії коїться з іншими підрозділами митниці, іншими контролюючими правоохоронні органи РФ, перевізниками, особами,перемещающими товари та транспортні засоби, декларантами, митними брокери, іншими особами, з повноваженнями щодо товарів і транспортних коштів, переміщуваних через митний кордон РФ.

1.7 Планування, розробка й проведення заходів із реалізації заходів економічної політики щодо товарів, переміщуваних через митний кордон РФ.

1.8 Організація і особисту участь у виявленні і припиненні адміністративних правопорушень у сфері митного справи в самісінький ході митного оформлення та митного контролю.

1.9 Ведення провадження у справам про адміністративні правопорушення та допомогу відділу дізнання під час ними дізнань з кримінальних справ.

2.4 Основні функції митних органів

2.1 Здійснює митне оформлення та митний контроль, створює умови, які б прискоренню товарообігу через митний кордон;

2.2Взимает митні платежі, митні збори, контролює правильність обчислення і своєчасність сплати зазначених мит, податків і зборів, вживає заходів з їхньої примусовому стягненню;

2.3 Забезпечує додержання порядку переміщення товарів і транспортних коштів через митний кордон;

2.4 Забезпечує дотримання встановлених відповідно до законодавством РФ про державне регулювання зовнішньоторговельної роботи і міжнародними договорами РФ заборон та щодо товарів, переміщуваних через митний кордон;

2.5 Забезпечує не більше своєї компетенції захист прав інтелектуальної власності;

2.6Применяет заходи для мінімізації ризиків, які у профілях ризику;

2.7 Використовує метод звіряння даних про товарах і транспортних засобах, які у митних документах та його електронних копіях, з відповідними даними, які у додаткових джерелах (електронне повідомлення про повернення товарів, дані експортної чи митної декларації іноземної держави та т.д.), у випадках і порядку, встановлених правовими актамиФТС Росії;

2.8Применяет прямі заходи для мінімізації ризиків, які можуть застосовуватися митним посадою з власного рішення і спеціального вказівки;

2.9Фиксирует результати застосування прямих заходів для мінімізації ризиків відповідність до порядком, встановленим нормативними правовими актамиФТС Росії;

2.10Вирабативает пропозиції про необхідність формування проекту зонального профілю ризику і доводить їх до координуючого підрозділи митниці, а потреби і до відповідних структурних підрозділів митниці.

2.11 Веде боротьбу з контрабандою, й іншими злочинами, адміністративними правопорушеннями у сфері митного справи, припиняє незаконний оборот через митний кордон наркотичних коштів, зброї, культурних цінностей, радіоактивні речовини, об'єктів інтелектуальної власності, інших товарів, і навіть сприяє боротьби з міжнародним тероризмом;

2.12 Здійснює не більше своєї компетенції валютний контроль операцій, що з переміщенням товарів і транспортних коштів через митний кордон, відповідно до законодавством РФ про валютне регулювання і валютному контролі;

2.13 Бере участь у формуванні митної статистики, здійснює електронний прийом даних, ведучи облік товарів і транспортних коштів, переміщуваних через митний кордон РФ, і навіть документів і майже відомостей, які у митних цілях.

2.14 Забезпечує виконання міжнародних зобов'язань РФ у частині, що стосується митного справи, здійснюють співробітництво з митними й іншими компетентні органи інших держав, міжнародними організаціями, що займаються питаннями митного справи;

2.15 Здійснює інформування у сфері митного справи, забезпечують у порядку державні органи, організації та громадян інформацією по митних питань;

2.16 Веде науково-дослідні роботи у сфері митного справи.

2.17 Бере участь в перетворенні у життя в підвідомчому регіоні правового, економічного і організаційного механізмів їх реалізації митної політики РФ.

2.18 Здійснює контролю над достовірністю і повнотою відомостей, експонованих для митних цілей документів.      

2.20 Здійснює контролю над використанням умовно випущених товарів і транспортних коштів, над виконанням особами обмежень, вимог, і умов при умовному випуску товарів і транспортних коштів.

2.21Взаимодействует з податковими і фінансовими органами, які у підвідомчому регіоні, з метою підвищення ефективності стягування митних платежів, їх стягнення, забезпечення своєчасного проходження коштів.

2.22 Бере участь у контролі над діяльністю в підвідомчому регіоні митних брокерів, митних перевізників та інших осіб, контролю над діяльністю яких покладено на митні органи РФ.

2.23Взаимодействует з органами прикордонного, ветеринарного, фітосанітарного, екологічної та інших видів здійснення державного контролю.

2.24 Бере участь у реалізації заходів щодо профілактики злочинів та інших правопорушень у сфері митного справи.

2.25 Бере участь у виконанні контроль над дотриманням законності посадовими особами митного посади під час здійснення боротьби з злочинами й іншими правопорушеннями у сфері митного справи.

2.5 Структура термінала

Роботою термінала керують - начальник термінала, призначуваний посаду наказом головиФТС за поданням начальника митниці, і за узгодженням із відповідними функціональними підрозділам управління, заступники начальника посади, призначувані посаду наказом начальника митниці.

Крім посад, вказаних у штатному розкладі термінала є начальників відділів, заступників начальників відділів, головних державних митних інспекторів, старших державних митних інспекторів, державних митних експертів, і водія автомобіля.

Структура термінала включає:

- відділ митного оформлення та митного контролю

- інформаційно-технічний відділ

- відділ митного огляду

- відділ контролю над транзитом товарів

Відділ митного оформлення та митного контролю - здійснює документальний контроль митного оформлення.

Інформаційно – технічний відділ - здійснює:

- адміністрування комп'ютерну мережу термінала, впровадження нових програмних продуктів, формування звітів;

- діловодство.

Відділ митного огляду - здійснює фактичний митного контролю товарів і транспортних коштів.

Відділ контролю над транзитом товарів - здійснює за процедуроюВТТ і поза дотриманням умов перебування товарів і транспортних засобів у місцях доставки й у місцях збереження і їх облік.


Укладання

митного контролю термінал

Через війну проходження практики, мною прокуратура вивчила нові нормативні документи, які стосуються діяльності відділу Тульського митного термінала, пройдено інструктаж технічно безпеки, вивчені становище про відділі, посадові інструкції співробітників даного відділу, порядок взаємодії даного відділу коїться з іншими підрозділами.

У цілому нині практика допомогла поглибити, систематизувати і закріпити теоретичні знання, отримані мною у Тульського Державного університету, і навіть удосконалювати навички практичної праці та дізнатися подробиці своєї роботи.


Список джерел постачання та літератури

1. Митному кодексі РФ від 28 травня 2003 року № 61- ФЗ// "Російська газета" - 3 червня 2003 р.,N-106

2.tamognia/customs/customs/detail.php?ID=924748[1] .tamognia/customs/customs/detail.php?ID=924748

[2] Митному кодексі РФ від 28 травня 2003 року № 61- ФЗ// "Російська газета" - 3 червня 2003 р.,N-106


Схожі реферати:

Навігація