Реферати українською » Таможенная система » Економічні митні режими


Реферат Економічні митні режими

Страница 1 из 4 | Следующая страница

>СОДЕРЖАНИЕ

Запровадження

1 Законодавче і нормативне регулювання економічних митних режимів

2 Економічні митні режими

2.1 Переробка на митної території

2.2 Переробка для внутрішнього споживання

2.3 Переробка поза митної території

2.4 Тимчасовий ввезення

2.5 Митний склад

2.6 Вільна митна зона (вільний склад)

Список використаних джерел


ЗАПРОВАДЖЕННЯ

У системі міжнародних економічних відносин особливу роль грають звані економічні митні режими. Вони є у відомої мері результатом адаптації загальних і правил здійснення митного контролю до різноманітних видам операцій та послуг, які надають учасникам зовнішньоекономічної діяльності виходячи з їхньої потреб, що створює додаткових можливостей як належала для розширення зовнішньоторговельних операцій, але й розвитку за інші форми міжнародної економічної інтеграції. Дані режими незалежно від номенклатурипомещаемих під них товарів ставлять за мету рішення певних економічних завдань і аж чи пов'язані з здійсненням комерційної діяльності.


1 Законодавче і нормативне регулювання економічних митних режимів

Відповідно до п. «ж» ст. 71 Конституції Російської Федерації встановлення правових основ митного регулювання і безпосереднє митне регулювання як повноваження органів структурі державної влади перебувають у винятковому віданні Російської Федерації. Виходячи з цього, можна дійти невтішного висновку, що джерелами митного права є міжнародне законодавство ще й федеральне законодавство РФ.

Отже, джерела митного права мають таку класифікацію:

1. Міжнародні договори і угоди.

2. Конституція Російської Федерації, котра визначає основні напрями державної політики у сфері митного регулювання. Відповідно до ст. 71 Конституції на винятковому віданні Російської Федерації перебувають:

- встановлення системи федеральних органів виконавчої (зокрема митних органів), порядку їхнього організації і діяльності, формування федеральних органів виконавчої (п. «р»);

- встановлення правових основ єдиного ринку, фінансове, кредитне, митне регулювання (п. «ж»);

- зовнішньоекономічні відносини Російської Федерації (п. «л»);

- визначення статусу захист державного кордону, територіального моря, повітряного простору, виняткової економічної зони і континентального шельфу Російської Федерації, складових митну територію Російської Федерації (п. «зв»).

У межах ст. 74 Конституції Російської Федерації декларуються найважливіші принципи митного права — свобода переміщення товарів хороших і (чи) транспортних засобів через митний кордон Російської Федерації; заборона встановлення митних кордонів, мит, зборів і якихось інших обмежень біля Російської Федерації для вільного пересування товарів, послуг і коштів територією країни.

3. Федеральні закони (зокрема федеральні конституційні закони). У цьому групі джерел митного права виділяються:

1. Залежно від систематизації правових норм:

- кодифіковані нормативні акти — Митному кодексі; Цивільний кодекс РФ (год. 1,2,3); Податковий кодекс Російської Федерації — год. 1 від 31 липня 1998 р. №146-ФЗ і год. 2 від 5 серпня 2000 р. №117-ФЗ; Бюджетного кодексу Російської Федерації від 31 липня 1998 р. №145-ФЗ; Кримінальним кодексом РФ від 13 червня 1996 р. №63-ФЗ; Кодекс РФ про адміністративні правопорушення від 30 грудня 2001 р. №195-ФЗ [2, стор. 19-20].

У межах митного режиму переробки на митної території застосовуються такі нормативно-правові акти: підпункт 4 п. 1 ст. 146, підпункт 4. п.1 ст. 151, ст. 152, підпункти 1 і 2 п. 1 ст. 164, п. 5 ст. 164, підпункт 3 п. 1 ст. 182, підпункт 4 п. 1 ст. 185, ст. 186 НК РФ; наказ ГТК Росії від 15.092003 № 1014 «Про видачі врегулювання переробку товарів на митної території»; наказ ГТК Росії від 16.09.2003 № 1022 «Про затвердження Переліку документів і майже відомостей, необхідні митного оформлення товарів у відповідність до обраним митним режимом».

У межах митного режиму переробки для внутрішнього споживання застосовуються підпункт 7 п. 1 ст. 151, підпункт 1 п. 1 ст. 185, підпункт 1 п. 2 ст. 185 НК РФ.

У межах митного режиму переробки поза митної території застосовуються такі нормативно-правові акти: підпункт 6 п. 1 ст. 151, підпункт 4 п. 1 ст. 185 НК РФ; наказ ГТК Росії від 15.092003 № 1014 «Про видачі врегулювання переробку товарів поза митної території»; наказ ГТК Росії від 16.09.2003 № 1022 [7, стор. 133, 136, 138].

- поточні федеральні закони;

2. Залежно від змісту:

- власне акти митного законодавства (Митному кодексі, Закон РФ «Про Митний тариф» та інших.);

- акти суміжних (прикордонних) галузей законодавства (Цивільний, Податковий кодекси, Федеральний конституційний закон «Про Уряді Російської Федерації» та інших.)

4.Подзаконние нормативні акти — укази президента Російської Федерації (наприклад, указ президента РФ від 22 липня 2005 р. № 855 "Про Федеральному агентстві із управління особливими економічними зонами"; указ президента РФ від 05 лютого 1998 р. № 135 "Про додаткові заходи із залучення інвестицій у розвиток вітчизняної автомобільну промисловість" [9]), постанови і розпорядження Уряди РФ, нормативні акти Державного митного комітету (у вигляді наказів, інструкцій, розпоряджень, листів, вказівок, телетайпів, телеграм, телефонограм тощо. п.).

Деякими вченими в самостійний вид джерел митного права виділяється судова практика, т. е. рішення Конституційного Судна, Вищої Арбітражного Судна, Верховного Судна Російської Федерації з питань митної регулювання. Проте ця думка є дуже спірною.

Деякими вченими в самостійний вид джерел митного права виділяється судова практика, т. е. рішення Конституційного Судна,

Вищої Арбітражного Судна, Верховного Судна Російської Федерації з питань митної регулювання. Проте ця думка є дуже спірною.

Щодо дії митного законодавства у часі в ст. 4 Митного кодексу містяться такі правила: акти митного законодавства, укази президента Російської Федерації і постанови і розпорядження Уряди РФ застосовуються до взаємин, що виникли після введення їх у дію, не мають зворотної дії, окрім тих випадків, коли акти митного законодавства й інші правові акти покращують правове становище осіб, соціальній та деяких випадках, прямо передбачених федеральними законів і міжнародними договорами Російської Федерації.

Положення актів митного законодавства, інших правових актів у галузі митного справи повинні прагнути бути сформульовані в такий спосіб, щоб кожне обличчя точно знало, в нього є правничий та обов'язки, і навіть що насамперед, що й у порядку слід здійснювати приПеремещении товарів і транспортних коштів через митний кордон Російської Федерації. Водночас ніхто може бути притягнутий до відповідальності порушення митних правил, якщо це порушення викликано неясністю Правових норм.

Держава відшкодовує збитки, завдані особам через несвоєчасне прийняття, набрання чинності і опублікування нормативно-правових актів, прийняття яких передбачено Митним кодексом, і навіть внаслідок недостовірності інформації, наданої митні органи. Збитки відшкодовуються з допомогою скарбниці Російської Федерації гаразд, встановленому цивільного законодавства [2, стор. 20-21].


2 Економічні митні режими

Митний режим одна із основних та найважливіших інститутів митного права Росії. Це пов'язано з тим, що, згідно з Митним кодексом РФ все товари та транспортні засоби переміщаються через митний кордон Російської Федерації згідно з заявленим митним режимом.

Митний режим є різновидом правового режиму, під що у юридичної літературі розуміється особливий порядок регулювання, який виражений комплексно правових коштів, характеризуючих поєднання взаємодіючих між собою дозволів й заборон, і навіть позитивнихобязиваний та створює особливу спрямованість регулювання (у разі — спрямованість на переміщення товарів і транспортних коштів через митний кордон).

Митному кодексі РФ визначає поняття митного режиму як сукупність положень, визначальних статус товарів і транспортних коштів, переміщуваних через митний кордон Російської Федерації, для митних цілей (п. 12 ст. 18) [2, стор. 260].

Відповідно доподп. 22 п. 1 ст. 11 ТК РФ митний режим – це митна процедура, визначальна сукупність вимог, і умов, які включають порядок застосування щодо товарів і транспортних коштів мит, податків і заборони та, встановлених відповідно до законодавством РФ про державне регулювання зовнішньоторговельної діяльності, і навіть статус товарів і транспортних коштів на митних цілей у залежність від цілей їх переміщення через митний кордон і видів використання на митної території РФ або її межами [5, стор. 133-134].

Вибір тієї чи іншої митного режиму прерогатива особи,перемещающего товари, і сьогодні впливає як у можливість чи неможливість переміщення окремих категорій товарів через митний кордон Російської Федерації, і значно виробництва їх митного оформлення та митного контролю, на величину і порядок сплати митних платежів, і навіть визначає коло дій, як вищезгаданих осіб чи їх представників, і коло дій митних органів прокуратури та їх посадових осіб, стосовно таких товарів. З його за допомогою визначаються:

- порядок переміщення товарів через митний кордон залежно від своїх призначення і цілей такого переміщення;

- умови перебування товарів на або за митної території Російської Федерації;

- правничий та обов'язкибенефициара (заявника) митного режиму;

- додаткових вимог, запропоновані у випадках до статусу товарів або особі, їхперемещающему [4, стор. 260-261].

Зміст митного режиму включає:

- напрям переміщення через митний кордон;

- мета переміщення;

- статус товарів;

- умови приміщення товарів у митний режим;

- порядок застосування обмежень, встановлених законодавством регулювання ЗЕД;

- порядок застосування мит та підвищенням податків;

- інші вимоги, і умови, передбачені ТК РФ [6, стор. 61].

У Митному кодексі РФ у групу економічних митних режимів входять переробка товарів на митної території, переробка для внутрішнього споживання, переробка поза митної території, тимчасове ввезення, митний склад, вільна митна зона (вільний склад). У процесі здійснення зовнішньої торгівлі нерідко виникає потреба зробити певну обробку товарів, їх складання чи ремонт на митної території іншої держави. Для таких випадків використовуються два митних режиму переробки іноземних товарів біля РФ — переробка на митної території і що переробка для внутрішнього споживання, і режим переробки російських товарів біля іноземної держави — переробка поза митної території [1, стор. 361-362].

2.1 Переробка на митної території

Це митний режим, у якому завезені товари використовуються на митної території РФ протягом за встановлений термін (термін переробки товарів) з метою проведення операцій із переробці товарів які з умовним визволенням від мит й підвищення податків за умови вивезення продуктів переробки із терені Росії у визначений термін.

Основне призначення цього режиму полягає у наданні національним виробникам можливості пропонувати своєї продукції закордонних ринках по конкурентним цінами.

Переробка на митної території допускається за дотримання трьох умов:

1. Наявність дозволу митного органу на переробку товарів. Таке дозвіл може мати простий будь-яке зацікавлена обличчя. Воно оформляється заздалегідь і чи діє у протягом всього терміну переробки товарів. З письмової згоди митного органу дозволу переробку товарів у споживачів протягом терміну його дії може бути передане іншому російському особі, коли вона перебирає зобов'язання в подальшому дотримання вимог і умов, встановлених Митним кодексом.

У цьому обличчя, яке здобуло дозволу переробку товарів, має подати в митний орган звіт про виконання вимог, і умов у період, коли товари використовувались у відповідність до митним режимом переробки на митної території. З іншого боку, потрібно сплатити мита і податки, якщо на цей період настали події, манливі у себе обов'язок сплати митних платежів. Зазначене обличчя користується правами й має обов'язки, встановлені Митним кодексом РФ стосовно особи, який отримав дозволу переробку товарів, з прийняття митним органом рішення про передачу врегулювання переробку товарів. У окремих випадках митний орган може відкликати видане їм дозволу переробку товарів.

2. Можливість ідентифікації митні органи завезених товарів у продуктах їхньої переробки. Основними способами ідентифікації єпроставление заявником, переробником чи посадовою особою митного органу печаток, штампів, цифровий або інший маркування на завезених товарах; докладний опис предметів переробки, їх фотографування, зображення у масштабі; зіставлення результатів дослідження проб чи зразків завезених товарів хороших і продуктів їхньої переробки; використання серійних номерів іншої маркування виробника товарів. Митний орган визначає спосіб ідентифікації товарів з характеру товарів хороших і скоєних операцій із їх переробці.

3. Під режим переробки на митної території можуть поміщатися лише ввезені на митну територію РФ (іноземні) товари, проти яких не встановлено заборони на приміщення під митний режим переробки на митної території, і навіть обмеження до проведення операцій із переробці.

Митному кодексі РФ припускає можливість встановлення обмежень, які стосуються використанню цього режиму. Уряд РФ може визначати випадки, коли переробка на митної території заборонена щодо конкретних видів товарів (зокрема, коли ідентичні за описом, якості і технічними характеристиками товари виробляються до). З іншого боку, можуть встановлюватися кількісні чи вартісні обмеження під час проведення операцій із переробці товарів у відповідність до митним режимом переробки на митної території. Такі заборони та обмеження запроваджують не раніше, ніж у закінченні 90 днів із дня офіційного опублікування відповідних актів Уряди РФ [1, стор. 362-363].

Переробка товарів на митної території ввозяться вигляді наступних операцій:

- власне переробка чи обробка товарів (ввозиться сировинної товар, з якого виготовляють товарна продукція, наприклад, пошив костюма з завезеного матеріалу);

- виготовлення нових товарів, зокрема монтаж, складання чи розбирання товарів (ввозяться комплектуючі, у тому числі виготовляється кінцевий продукт, наприклад, автомобіль);

- ремонт товарів, зокрема потім їхнє поновлення. Заміна складових частин, відновлення споживчих властивостей;

- переробка товарів, які сприяють виробництву товарної продукції або полегшує його, навіть коли ці товари в цілому або частково споживаються у процесі переробки (операції, у яких здійснюється використання товарів, сприяють чи які полегшують виробництво продуктів переробки, наприклад, використання каталізаторів, флюсів, електродів).

Основний складністю і при отриманні врегулювання переробку товарів виступає, зазвичай, можливість проведення митні органи ідентифікації.

Для ідентифікації завезених товарів у продуктах їхньої

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація