Реферати українською » Таможенная система » Порівняльна характеристика інститутів митного оформлення та митного контролю товарів


Реферат Порівняльна характеристика інститутів митного оформлення та митного контролю товарів

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Курсова робота

тема: Порівняльна характеристика інститутів митного оформлення та митного контролю товарів


Запровадження

Актуальність теми. Однією з основних особливостей сучасного етапу розвитку світової економіки є його глобалізація як наслідок, - зростання ролі зовнішньоекономічних зв'язків би в економічному розвитку всіх країн світу. У Росії її потреби створення механізму регулювання зовнішньоекономічної і, зовнішньоторговельної діяльності, спрощення порядку виходу підприємств і закупівельних організацій зовнішній ринок, ставлять завдання створення єдиного правовим полем, що забезпечувало б інтереси всіх учасників.

Розвиток міжнародної торгівлі зажадало приведення російського митного законодавства надають у відповідність до світовими стандартами. Важливим кроком по дорозі його уніфікації стало прийняття Митного кодексу митного союзу (ТК МС), чинного 1 липня 2010года[1]. Цей правової акт викликав підвищений інтерес з боку митних органів прокуратури та учасників зовнішньоекономічної діяльності. У ньому враховані напрями митної політики у умовах розширюваного процесу інтеграції Росії у світову економічну систему. Митному кодексі наскрізь пронизаний ідеями, сприйнятими з конвенції про спрощення і гармонізації митних процедур, встановлює стандарти правила, необхідних досягнення передбачуваності, послідовності й відкритості при реалізації митної політики. У ньому є безліч новел, що стосуються порядку здійснення митного оформлення та митного контролю товарів.

За статистикою, з Росією понад чверть усіх вантажів доставляється водними і морськимипутями[2], отже, на сучасному розвитку Росії дуже важливо точно визначити правової статус усіх суб'єктів митного контролю та оформлення товарів, перевезених морським і водним транспортом. Жорстка правову регламентацію необхідна задля забезпечення консенсусу інтересів держави у особі митних органів, з одного боку, і і законних інтересів інших суб'єктів митних правовідносин, з іншого боку.

Отже, комплексне дослідження правових основ митного контролю та митного оформлення товарів, перевезених морським транспортом одна із перших. Дані обставини і визначають актуальність теми дослідження.

Об'єктом роботи є підставою сукупність громадських відносин, регламентованих нормами митного законодавства Російської Федерації, що виникають у з здійсненням митного оформлення та митного контролю товарів, перевезених морським транспортом.

Предметом дослідження виступають становища чинного законодавства у галузі митного справи, норми адміністративного, фінансового, громадянського права, практика їх застосування відповідні наукових досліджень.

Основний метою справжньої роботи є підставою комплексне дослідження інститутів митного оформлення та митного контролю товарів, перевезених морським і водним транспортом, правових основ їх здійснення; виявлення і аналіз негараздів у цій галузі. Досягнення поставленої мети вирішити такі завдання:

- проаналізувати загальних положень митного оформлення та митного контролю;

- розкрити поняття організації митного оформлення та митного контролю товарів;

- розглянути особливості механізму митного оформлення товарів, перевезених морським і водним транспортом;

- виявити проблеми організації митного оформлення та митного регулювання товарів, перевезених водним транспортом.

Методологічна основа. Досягнення поставленої цілі й вирішення завдань для підготовки дослідження використовувалися загальнонаукові методи вивчення: діалектичний метод пізнання, що передбачає об'єктивність і всебічність пізнання досліджуваних явищ, комплексний, системний, порівняльно-правовий, формально-логічна,нормативно-логический, економічний, філософський та інші.

Теоретична база дослідження. У дипломної роботі зібрано науковий матеріал, що послужив базою дослідження та дозволив зберегти наступність у правовий науці. Під час проведення дослідження автор спирався на праці таких учених як: А.Д. Єршов, В.А Ільїна., Л. В. Карамзіна, О.Н.Козирин,A.A. Косів,М.И. Лазарєв, В. Г.Свинухов,К.К.Сандровский,Л.К. Терещенко, І.І.Дюмулен та інших.

Структура роботи включає у собі Запровадження, яке містить актуальність, мета, завдання, об'єкт, предмет, методологічну, теоретичну базу, дві Глави, Укладання та Список використаної літератури.


Глава 1. Митне оформлення та митного контроль товарів і транспортних коштів 1.1 Загальні засади митного оформлення

Митне оформлення є сукупність митних операцій, щодо товарів і транспортних коштів, переміщуваних через митнуграницу.[3]

Порядок і технології виробництва митного оформлення встановлюються залежно від:

- виду товарів, переміщуваних через митний кордон РФ (товари, котрі піддаються швидкої псування, живі тварини, радіоактивні і діляться матеріали, товари подвійного застосування, підлягають експортного контролю, дорогоцінні метали і коштовним камінням, і навіть низку інших товарів);

- виду транспорту, використовуваного для переміщення товарів через митний кордон (автомобільний транспорт, морської (річковий) транспорт, повітряний транспорт, залізничному транспорті, трубопровідний транспорт і ліній електропередач);

- категорій осіб,перемещающих товари та транспортні засоби (фізичних осіб,перемещающих товари задля комерційних цілей - гол. 23 Митного кодексу РФ (ТКРФ)[4], окремих категорій іноземних осіб - гол. 25 ТК). [5]

З іншого боку, спосіб переміщення товарів також має здатність проводити особливості його митного оформлення. Наприклад, переміщення товарів у міжнародних поштових відправленнях (гол. 24 ТК РФ).

Митні операції поділяються на умовні групи, які дістали назву митних процедур.

Під митними процедурами розуміють сукупність положень, які передбачають порядок скоєння митних операцій та визначальних статус товарів і транспортних коштів на митних цілей (п. 21 ст. 11 ТК РФ).

Вирізняють такі митні процедури:

1. Митні процедури, попередні подачі митної декларації:

- прибуття товарів і транспортних коштів у митну територію РФ (доставка товарів і транспортних коштів із місця перетину митного кордону до місця прибуття, тобто. до місця надання митному органу необхідні документи і відомостей);

- внутрішній митний транзит (оформлення внутрішнього митного транзиту, власне перевезення товарів до митного органу призначення, оформлення завершення внутрішнього митного транзиту);

- приміщення товарів на тимчасове зберігання.

2. Попереднє митне декларування товарів (ст. 130 ТК РФ).

3. Митне декларування товарів.

4. Митні операції, і процедури, здійснювані після завершення митного декларування:

- при вибутті товарів із території РФ (наприклад, внутрішній митний транзит - п. 2 ст. 79 ТК РФ);

- при умовному випуску товарів, з повним дотриманням певних зобов'язань перед митні органи (наприклад, зі сплати митних платежів - п. 4 ст. 151 ТК РФ).

5. Оформлення завершення дії митного режиму (наприклад, завершення дії режиму тимчасового ввезення - ст. 21 ТК РФ, митного складу - ст. 223 ТК РФ).

Крім цього ряд митних операцій, які виробляються ще до його переміщення товарів і транспортних коштів через митний кордон. До них віднести отримання дозволу митного органу застосування спеціальних спрощених процедур митного оформлення (ст. 68 ТК РФ); одержання свідоцтва про допущенні транспортний засіб, контейнера, чисъемного кузова до перевезення товарів під митними печатками і пломбами (ст. 84 ТК РФ). [6]

Сукупність заходів, здійснюваних у межах митного оформлення, є:

- по-перше, окремі дії осіб, стосовно товарів і транспортних коштів, переміщуваних через митний кордон по поданні документів і майже відомостей, необхідні митних цілей, зокрема підтверджують дотримання нетарифних заходів регулювання, встановлених законодавством РФ про державне регулювання зовнішньоторговельної діяльності, дії з сплаті митних платежів, і навіть фактичне пред'явлення товарів і транспортних коштів на виробництва митного оформлення та митного контролю;

- по-друге, адекватні дії митних органів з прийому і перевірці представлених документів і майже відомостей, необхідні митних цілей, зокрема підтверджують дотримання нетарифних заходів регулювання, встановлених законодавством РФ про державне регулювання зовнішньоторговельної діяльності, стягування митних платежів, огляду і огляду товарів і транспортних засобів і застосуванню інших форм митного контролю, і навіть дії з прийняттю рішень про допустимості заявленого митного режиму чи митної процедури, включаючи документальне відбиток прийнятого рішення.

ТК РФ дає досить чіткими вимогами, які митні органи вправі пред'являти під час виробництва митного оформлення. Такі вимоги мали бути зацікавленими обгрунтованими, передбаченими ТК РФ і необхідні забезпечення митного законодавства. Інших вимог не має. Приміром, при митному оформленні продуктів тваринного походження (м'яса, м'ясопродуктів, риби, молока та молочних продуктів та інших.), крім інших документів, необхідні митних цілей, митні органи вимагатимуть ветеринарні сертифікати і ветеринарні свідоцтва, видані прикордонними контрольними ветеринарними пунктами відповідно до вказівок російського ветеринарного законодавства (ст.14 Закону РФ від 14 травня 1993 р. №4979-I «Проветеринарии»[7], Положення про державному ветеринарний нагляді Російській Федерації, затверджене постановою Уряди РФ від 19 червня 1994 р. № 706, ідр.[8]).

Отже, митне оформлення був із місцем його проведення. І це разі ТК РФ в коментованій статті встановлює загальне правило, за яким митне оформлення виробляється у місцях перебування митних органів прокуратури та під час їхньої роботи. Цю норму слід розглядати у тихст.405-407 ТК РФ. Згідно з положеннями даних статей місця перебування митних органів визначаються ГТК Росії, з обсягупассажиро- і товаропотоків, інтенсивності розвитку зовнішньоекономічних зв'язків й потреби торгівлі, і транспорту, а час митних органів визначається начальником митного органу на відповідно до законодавства РФ.

Крім зазначених закономірностей існує низка винятків, визначальних інші місця виробництва митного оформлення. Такі винятку залежать як від волевиявлення осіб, і від вирішення митних органів.

1.2 основні напрями організації митного оформлення та митного контролю

Організація митного контролю та митного оформлення – це комплекс заходів, проведених митні органи у зв'язку з переміщенням через митний кордон товарів і транспортних коштів. Цей комплекс включає у собі створення митної та близько митної інфраструктури, дозволяють забезпечити митного контролю і митне оформлення як і передбачених місцях, їх здійснення, і у інших містах, де можуть перебуває товари, що підлягають митному контролю, або здійснюватися діяльність, контролю над якої покладено на митніоргани.[9]

Крім цього, організація митного контролю та митного оформлення включає у собі рішення таких питань: - про конкретних місцях і часу перетину митних кордонів; - місця і часу здійснення митного контролю та митного оформлення; - про порядок повідомлення учасниками ЗЕД про наміри здійснити експортну чи імпортну операцію; - про час, місці й способі доставки, поданні та пред'явленні товарів і транспортних засобів і передачі митному органу документів ними; - про порядок взяття товарів під митного контролю, приміщення їх уСВК та інших.

За підсумками аналізу інтенсивності й правничого характеру товаропотоку у місцях дислокації митного органу, видів тварин і кількості, використовуваного учасниками ЗЕД транспорту, а як і наявних можливостей митного органу (кадрових, технічних тощо.) у процесі організації митного контролю та митного оформлення розробляються технологічні схеми їх виробництва, розставляються співробітники митного органу на робочі місця, розподіляють між ними конкретні функції і створить робочі операції з здійсненню митного контролю та митного оформлення, організується взаємодія з-поміж них, вирішуються питання координації праці та контролю над ходом здійснення митного контролю та митного оформлення, стимулювання учасників цихпроцессов.[10]

Отже, організація митного оформлення і функцію контролю є досить складною, багатогранним процесом.

Відповідно до митного законодавства, місця перетину митного кордону і слабким місця здійснення митного оформлення товарів є зонами митного контролю, а переміщення товарів з-за кордону таких зон й у межах можлива тільки із дозволу митних органів прокуратури та під і контролі. Митний контроль і митне оформлення товарів, будучи різними функціями, до того ж час тісно взаємозв'язані й здійснюються паралельно, а вони часто й одночасно. [11]

Так було в відношенні товарів держав - учасниць СНД і митного союзу, ввезених відповідно до митним режимом випуску для вільного звернення (крім перевезених залізничним транспортом, і навіть які підлягають маркуванню спеціальної акцизної маркою), митного контролю й, зазвичай, виробляються митні органи, розташованими у місцях їх ввезення (пунктах пропуску) на митну територію РосійськоїФедерации.[12]

Незалежно від митного режиму і способу транспортування у цих місцях підлягають митному контролю і оформленню товари у разі, колиперемещающее їх обличчя лежить у регіоні діяльності митниці пункту пропуску.

Митний контроль й товарів у пунктах пропуску повинні починатися негайно після їх прибуття і її уявлення митному органу і здійснюватися в мінімально стислі терміни. Митний контроль виробляється у два етапу: документальний контроль, огляд і вибірковий огляд товарів і транспортних коштів. Що стосується, коли з будь-яким причин митне оформлення товарів неможливо здійснити у пропускному пункті, такі товари підлягають приміщенню під митним контролем на прикордонні склади тимчасового зберігання або транспортуванні в митні органи призначення до відповідність до правилами доставки товарів під митним контролем. У цьому товари, які підлягають контролю інших державні органи, доставляються в митні органи призначення за митним супроводом митним перевізником чи державними залізницями.

Митного контролю і оформленню біля митного союзу не підлягають товари, вироблені чи випущені для вільного звернення цій території. Натомість, товар у не може розглядатися як випущений для вільного звернення до того часу, поки відношенні такого товару не сплачено митні платежі і виконані інші вимоги, встановлені митним законодавством держав, які входять у Митнийсоюз.[13]

Отже, застосовуваний порядок митного контролю та оформлення товарів на митної території митного союзу як не скасовує митного контролю як у кордоні, і всередині його, а має на меті вдосконалення взаємодії митних органів держав, їхнім виокремленням Митний союз.


Глава 2. Організація митного оформлення та митного контролю товару, перевезеного морським і водним транспортом 2.1 Організація митного контролю та митного оформлення товарів на морському і водному транспорті при прибуття судна на митну територію

Відповідно до положеннями митного законодавства товари та транспортні засоби перебувають під митним контролем з його початку будівництва і до його закінчення відповідність до заявленим і дозволеним до застосування митним режимом (ст. 96 ТК МС).

При ввезенні моментом початку митного контролю є фактичне те що митного кордону. Цьому має передувати повідомлення про намір ввезення на митну територію товарів і транспортних коштів. Отже, після прибуття вітчизняних чи іноземними судів у територіальні води країни вони

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація