Реферати українською » Таможенная система » Особливості використання режиму вільної митної зони в Російській Федерації


Реферат Особливості використання режиму вільної митної зони в Російській Федерації

Страница 1 из 8 | Следующая страница

>Оглавление

Запровадження

Глава 1. Поняття і правове регулювання режиму вільної митної зони

1.1 Поняття і характеристика митного режиму вільної митної зони

1.2 Порядок митного оформлення товарів у відповідність до митним режимом вільної митної зони

Глава 2. Особливості застосування режиму вільної митної зони біля Російської Федерації

2.1 Особливості застосування режиму вільної митної зони біля особливих економічних зон Російській Федерації

2.2 Характеристика особливих економічних зон як територій застосування режиму вільної митної зони

Глава 3. Значення вільних митних зон у російській економіці, шляхи вирішення проблем їх правовим регулюванням і розвитку

3.1 Значення вільних митних зон у російській економіці

3.2 Проблеми та перспективи розвитку особливих економічних зон Російській Федерації

Укладання

Список літератури

Додаток


Запровадження

митний правової економічний зона

Актуальність теми дипломної роботи. Відповідно до аналізу національних програм, що стосуються соціально-економічного розвитку Російської Федерації, результатом проведених економічних реформ повинно бути створення ефективної ринкової економіки, які забезпечують високий рівень життя людей, і навіть продуктивне участь Російської Федерації у господарстві. Однією з напрямів розвитку підприємницької діяльності, і навіть формування оптимальних взаємин держави і суб'єктами підприємницької діяльності є інститут особливих економічних зон. У цьому важливим інструментом досягнення зазначених цілей є вдосконалення механізмів митного регулювання біля даних зон.

Звісно ж, що економічне криза, який став у світі предметом особливої уваги фактично всіх рівнях влади й управління, не лише перешкодою, а й додатковий стимул до розвитку економік шляхом співробітництва. Це пов'язано з потреби у зниженні їх залежність від ціни сировинні і енергетичні ресурси, кон'юнктури ринків цих ресурсів тощо., прагненням більш конкурентоспроможними і стійкими до негативним зовнішніх впливів.Складивающаяся ситуація засвідчує високий актуальність теми розвитку особливих економічних зон для сучасному російському економіки.

Ступінь наукової розробленість проблеми. Дослідженням питань створення, розвитку та функціонування зон із цілком особливими режимами займається ряд вітчизняних учених:АвдокушинЕ.Ф., Андріанов В.Д., Басенко А.М.,Бутов В.І., Васильєв Л. Н., Горбунов Г.Р., Данько Т.П., Замятін Б.І.,ЗименковР.И., Ігнатов В. Г.,Крецу М.С., Кузнєцов О.Н.,Леусский А.І., Логінова Є.В., Овчинникова С.Г.,ОкрутЗ.М., Савін В.А.,Смородинская Н.В.,Яскин Г.С. та інших., і навіть іноземні вчені: Браун У., Вебер М., Мізес Л., Портер М.,Уильямсон Про., Хаєк Ф.,Эггертсон Т. та інших.

Вивченню адміністративно-правового регулювання діяльність у особливих економічні зони присвячені дослідженняД.Р.Арутюнова,Ю.Н. Захарова,Л.Г.Лесковой, А.М. Смирнова; роль економічних зон у господарстві відбито у дисертаційних дослідженняхД.А. Карцева, В.М. Миронова,П.В. Павлова, Ю. Сунь, І.С.Троекуровой.

Об'єктом дослідження є лад і особливості використання режиму вільної митної зони Російській Федерації, організація зовнішньоекономічної і митної діяльність у умов функціонування вільних економіч-них зон.

Предмет дослідження – порядок застосування митного режиму вільної митної зони біля особливих економічних зон і їхню взаємодію коїться з іншими економічними структурами.

Теоретичною й методологічною основою дослідження є праці головних закордонних і вітчизняних у сфері інноваційної економіки та організації функціонування інвестиційно активних територій.


Глава 1. Поняття і правове регулювання режиму вільної

митної зони

1.1 Поняття і характеристика митного режиму вільної

митної зони

Частиною 1 ст. 37 Федерального закону від 22.07.2005 N116-ФЗ "Про особливих економічні зони Російській Федерації" (далі - Закон N116-ФЗ) уведено поняття "вільна митназона"[1].

Вільна митна зона є митний режим, прикотором[2]:

- іноземні товари розміщуються й закони використовують не більше території особливої економічної зони без сплати мит і податку додану вартість. До таких товарам не застосовуються також заборони та обмеження економічного характеру, встановлені Федеральним законом від 08.12.2003 N164-ФЗ "Про основи державного регулювання зовнішньоторговельної діяльності" (іноземні товари, ввезені завезеними на територію особливої економічної зони, які може бути можна побачити під митний режим вільної митної зони, підлягають приміщенню під інші митні режими відповідно до вимогами митного законодавства);

- російські товари розміщуються й закони використовують біля особливої економічної зони за умов, застосовуваних до вивезенню відповідно до митним режимом експорту, зі сплатою акцизу і сплати вивізних мит.

У ст. 155 Митного кодексуРФ[3] вільна митна зона включено до систему митних режимів, що застосовуються у Російської Федерації, і як різновиду економічних митних режимів. А норми, які стосуються застосування митного режиму вільної митної зони, в Митному кодексі РФ 2003 р. відсутні. У п. 2 ст. 155 Митного кодексу РФ закріплено: "Митний режим вільної митної зони (вільного складу) встановлюється відповідно до законодавством Російської Федерації, регулюючим правовідносини для встановлення й застосування митного режиму вільної митної зони (вільного складу)". Актом такого законодавства і є Федеральний закон "Про особливих економічні зони Російській Федерації".

До набрання чинності Закону N116-ФЗ питання застосування митного режиму вільної митної зони регулювалися Митним кодексом РФ 1993 р. (гол. 12)[4].

З моменту вступу з Федерального закону "Про особливих економічні зони Російській Федерації" законодавчу базу регулювання митних режимів виглядає так:

1) Митному кодексі РФ 2003 р. - за всі митним режимам, крім митних режимів вільного складу та вільної митної зони;

2) Митному кодексі РФ 1993 р. (гол. 12) - по митному режиму вільного складу;

3) Федеральний закон "Про особливих економічні зони Російській Федерації" (ст. 37) - митний режим вільної митної зони.

Отже, Закон №116-ФЗ став однією з законодавчих джерел митного права поруч із Митним кодексом 2003 р. і продовжує діяти гол. 12 Митного кодексу РФ 1993 р.

Відповідно до год. 2 і трьох ст. 37 Закону N116-ФЗ під митний режим вільної митної зони резидентами особливої економічної зони з метою ведення ними промислово-виробничої читехнико-внедренческой діяльності поміщаються:

- товари, ввезені на митну територію Росії із територій інших держав;

- товари, ввезені завезеними на територію особливої економічної зони з іншою частини митної терені Росії;

- товари, розміщені особливої економічної зони і які здобуваються біля осіб, які є резидентами особливої економічної зони.

Ввезення в особливу економічної зони резидентами товарів, виділені на здійснення промислово-виробничої читехнико-внедренческой діяльності, і навіть вивезення із території особливої економічної зони будь-яких товарів як резидентами, і нерезидентами здійснюється із дозволу митних органів (год. 7 ст. 37 Закону N116-ФЗ).

Вільна митна зона - одне з різновидів економічних митних режимів, і можна застосовувати біляОЭЗ. Визначення цього митного режиму законодавець дає залежно від цього, який товар - іноземний чи російський - під нього поміщається. Іноземні товари, вміщені під митний режим вільної митної зони, розміщуються й закони використовують не більше територіїОЭЗ без сплати мит і ПДВ, і навіть не залучаючи до вказаних товарам заборон та економічного характеру, встановлених відповідно до законодавством РФ про державне регулювання зовнішньоторговельної діяльності, а російські товари розміщуються й закони використовують за умов, застосовуваних до вивезенню відповідно до митним режимом експорту зі сплатою акцизу і сплати вивізних мит.

Товари можуть бути біляОЭЗ відповідно до митним режимом вільної митної зони протягом усього терміну існуванняОЭЗ, а разі припинення існуванняОЭЗ що перебувають у її території товари, вміщені під митний режим вільної митної зони, підлягають переміщенню до іншої особливу економічної зони відповідно до митним режимом вільної митної зони або приміщенню під інший митний режим протягом 3 місяців із моменту припинення існуванняОЭЗ.

>Прекращается ж використання цього митного режиму під час вивезення товарів межі територіїОЭЗ або за передачі цих товарів нерезидентовіОЭЗ, та заодно дію митного режиму точиться при переміщенні товарів з однієїОЭЗ до іншої з метою їх використання їх у відповідність до митним режимом вільної митної зони.

Для ввезення товарів завезеними на територіюОЭЗ і вивезенні з її території необхідно дозвіл митних органів. ТериторіяОЭЗ є зоною митного контролю. Митний контроль здійснюється митні органи відповідно до митним законодавством Російської Федерації.

Однією з ключових моментів аналізованого митного режиму є виконання фінансових обов'язків зі сплати належних мит та інших непрямих податків.

Суми ввізних мит і податку додану вартість повертаються митні органи у таких випадках:

1) при приміщенні резидентамиОЭЗ під митний режим вільної митної зони іноземних товарів, ввезених завезеними на територіюОЭЗ з іншою частини митної території Російської Федерації;

2) при приміщенні резидентамиОЭЗ під митний режим вільної митної зони іноземних товарів, придбаних що в осіб, які є резидентамиОЭЗ.

У цьому повернення платежів виробляється, якщо звільнення від сплати ввізних мит і податку додану вартість чи його повернення передбачені при фактичному вивезенні товарів із території Російської Федерації відповідно до митним законодавством Російської Федерації.

Використання митного режиму вільної митної зони має бути припинено, якщо товари, вміщені під митний режим вільної митної зони:

1) вивозяться межі територіїОЭЗ (крім випадків переміщення товарів у іншуОЭЗ з метою їх використання їх у відповідність до митним режимом вільної митної зони);

2) передаються нерезидентовіОЭЗ.

Стягування мита, податку додану вартість будівництва і акцизу від іноземних товарів, вміщених під митний режим вільної митної зони, відбувається за:

1) випуску даних товарів для вільного звернення на решту митної території Російської Федерації;

2) відчуженні товарів у користь осіб, які є резидентамиОЭЗ.

У цьому акцизи підлягають сплаті під час випуску для вільного звернення продуктів переробки, якщо продуктами переробки є товари, одержані із іноземних товарів та (чи) російських товарів, які є підакцизними при приміщенні їх під митний режим вільної митної зони.

Однак якщо вивезення із територіїОЭЗ на решту митної території Російської Федерації чи відчуження на користь осіб, які є резидентамиОЭЗ, російських товарів, вміщених під митний режим вільної митної зони, митні органи також стягуються ПДВ і акцизи, а мито не стягується.

У цьому акцизи підлягають сплату у відношенні продуктів переробки, якщо продуктами переробки є товари, одержані із російських товарів, які є підакцизними при приміщенні їх під митний режим вільної митної зони.

Зазначені платежі обчислюються за ставками, чинним на дату прийняття митної декларації митним органом у зв'язку з вивезенням товарів із територіїОЭЗ на решту митної території Російської Федерації чи відчуженням в користь осіб, які є резидентамиОЭЗ.

Що стосується вивезення іншомовних слів й російських товарів, вміщених під митний режим вільної митної зони, із територіїОЭЗ межі митної території Російської Федерації:

1) ввізні мита і податки не стягуються;

2) вивізні мита підлягають сплату у відповідність до митним режимом експорту.

Винятком є іноземні товари, завезені завезеними на територіюОЭЗ із території іноземної держави та які межі митної території Російської Федерації в незмінному стані не враховуючи зміни стану товарів внаслідок природного зносу чи природного зменшення населення при нормальних умов транспортування і збереження.

Що стосується втрати обличчям статусу резидентаОЭЗ його ж товари, вміщені під митний режим вільної митної зони, протягом 3 місяців із дати внесення відповідного запису до реєстру резидентівОЭЗ мали бути зацікавленими:

- відчужені на користь іншого резидентаОЭЗ;

- можна побачити під інший митний режим.

Якщо цю вимога не виконується, після закінчення тримісячного терміну митні органи розпоряджаються такими товарами відповідно до главою 41 Митного кодексу РФ за правилами, передбачених для розпорядження товарами, термін тимчасового зберігання яких минув.

Суми ввізних мит і податку додану вартість повертаються митні органи (якщо визволення з їх сплати чи його повернення передбачені при фактичному вивезенні товарів із території РФ відповідно до митного законодавства) у таких випадках (год. 17 ст. 37 Закону N116-ФЗ):

- при приміщенні резидентами під митний режим вільної митної зони іноземних товарів, ввезених завезеними на територію особливої економічної зони з іншою частини митної території РФ;

- при приміщенні резидентами під митний режим вільної митної зони іноземних товарів, придбаних що в осіб, які є резидентами особливої економічної зони.

Мита, податку додану вартість будівництва і акцизи стягуються митні органи щодо іноземних товарів, вміщених під митний режим вільної митної зони (зокрема продуктів їхньої переробки) (год. 19 ст. 37 Закону N116-ФЗ):

- під час випуску їх задля вільного звернення на решту митної території РФ;

- за її відчуження на користь осіб, які є резидентами особливої економічної зони.

Мита, ПДВ і акцизи сплачуються за ставками, чинним на дату прийняття митної декларації митним органом. Акцизи сплачуються у разі, якщо продуктами переробки є товари, одержані із іншомовних слів й (чи) російських товарів, які були підакцизними за її приміщенні під митний режим вільної митної зони.

Мита обчислюються за вибором платника (год. 20 ст. 37 Закону N116-ФЗ):

- за ставками, які встановлені іноземного товару, завезеного завезеними на територію особливої економічної зони;

- за ставками, які встановлені товару, виготовленого території особливої економічної зони.

Обрана система обчислення ставок мит повинна бути вказана у відомостях, експонованих в митні органи. Причому система обчислення ставок мит можна змінити у тому порядку, як і інформацію про товарах.

Митна вартість будівництва і кількість іноземних товарів з метою обчислення мит визначаються з їхньої приміщення під митний режим вільної митної зони. У цьому додані під час проведення незаборонених операцій вартість будівництва і кількість іноземних товарів не враховуються, не враховуються також вартість будівництва і кількість російських товарів (год. 23 ст. 37 Закону N116-ФЗ).

Для цілей обчислення ПДВ і акцизів митна вартість будівництва і кількість визначаються на день прийняття митним органом митної декларації (год. 24 ст. 37 Закону N116-ФЗ). Митна вартість іноземних товарів визначається загальному порядку.

Проте год. 25 ст. 37 Закону N116-ФЗ встановлено такі особливості:

1) щодо митної вартості методом визначення вартості операції зввозимими товарами митної вартістю є вартість угоди, тобто, фактично сплачена чи підлягаючий

Страница 1 из 8 | Следующая страница

Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація