Реферати українською » Таможенная система » Особливості митного оформлення та митного контролю товарів при сплаті митних платежів


Реферат Особливості митного оформлення та митного контролю товарів при сплаті митних платежів

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Федеральне агентство залізничного транспорту

Державне освітнє установа вищого

Фахового освіти

Іркутський державний університет шляхів

Кафедра "Митне справа"

Курсова робота

з дисципліни "Митне оформлення контроль внеторговом обороті"

на задану тему "Особливості митного оформлення та митного контролю товарів при сплаті митних платежів"

>Виполнил: студент грн.Т-07-2

Стасюк Микола Романович

Перевірив:к.т.н., доцент кафедри

Моїсєєв Віктор Володимирович від

Іркутськ 2011


Зміст

Запровадження

Глава I. Митні платежі

1.1 Платники митних платежів

1.2Исчисление митних платежів

1.3 Терміни сплати митних платежів

Глава II. Митне оформлення та митний контроль товарів при сплаті митних платежів

2.1 Відкидання сплати митних платежів

2.2 Товари для власного користування, переміщувані через митний кордон, зі сплатою мит, податків

2.3 Переміщення готівкових коштів фізичними особами

2.4 Переміщення товарів у Міжнародних поштових відправленнях

2.5 Декларування товарів для власного користування

Укладання

Список використовуваної літератури


Запровадження

Однією з основних функцій митних органів, поруч із здійсненням митного оформлення та митного контролю та забезпечення порядку переміщення товарів через митний кордон, є стягування мит, податків і митних зборів.

Тема моєї курсової роботи "Особливості митного оформлення та митного контролю товарів при сплаті митних платежів" є актуальною нашого часу і особливу увагу економіки нашої країни.

У курсової роботі розглядатимуться такі питання, як: платники митних платежів, літочислення і продовжити терміни сплати митних платежів, митне оформлення та митний контроль товарів при сплаті митних платежів. У Російській Федерації фіскальне значення митно-тарифного регулювання досить високим. Митні платежі становлять значну частину дохідної частини бюджету федерального бюджету Росії. Саме тому дуже важливо виключити всі випадки недоотримання скарбницею митних доходів. Мета курсової роботи – це вивчення особливостей застосування безмитного ввезення, єдиної ставки мит і сукупного митного платежу. Під час написання курсової роботи поставили завдання вивчити методику розрахунку митних платежів.


Глава I. Митні платежі

1.1 Платники митних платежів

Під платниками митних платежів розуміються особи, зобов'язані відповідно до митним законодавством й у встановлені ним терміни сплачувати необхідні мита і податки.

Платники відповідають за сплату митних платежів. Митному кодексі митного союзу допускає сплату митних платежів за товари, переміщувані через митний кордон будь-якими особами. Разом про те "будь-які особи" що неспроможні розглядатися як платників митних платежів, оскільки сплата платежу це їхнє право, але з обов'язок.

Що стосується несплати митних платежів до установлений термін, митний орган вимагатиме виконання відповідної обов'язки тільки від осіб відповідальних за сплату платежу.

Платниками мит, податків є декларант чи інші особи, у яких відповідно до Митним кодексом митного союзу, міжнародними договорами держав-членів митного Союзу і (чи) законодавством держав-членів митного союзу покладено обов'язок зі сплати мит, податків.Плательщиков митних платежів можна розділити сталася на кілька груп.

1. Обов'язкові платники митних платежів.

Обов'язковими платниками митних платежів єдекларанти і митні брокери. Дані особи розглядаються як обов'язкових платників митних платежів, у вигляді участі у митних роздрібних операціях і процедурах (митне оформлення товарів), вимоги яких передбачають сплату митних платежів.

2. Можливі платники митних платежів. До числа можливих платників митних платежів ставляться:

- обличчя, яке здійснює вантажні операції, при прибуття товарів на митну територію РФ, у разі втрати товарів або передачі третіх осіб без дозволу митних органів при розвантаження й перевантаження товарів у морському, річковому порту на місці прибуття;

- перевізник товарів з процедури внутрішнього митного транзиту;

- власник складу тимчасового зберігання, у разі втрати що зберігаються товарів чи їх видачі без дозволу митного органу, і навіть іншу особу, яке здійснює тимчасове зберігання іноземних товарів;

- власник митного складу, у разі втрати що зберігаються товарів чи їх видачі без дозволу митного органу;

- обличчя, яке здобуло дозволу тимчасове ввезення, або високопоставлена особа, якому передані тимчасово завезені товари;

- обличчя,поместившее товари під митний режим тимчасового вивезення;

- особи, незаконно що возять товари та транспортні засоби через митний кордон;

-особи, що у незаконне переміщення товарів і транспортних коштів через митний кордон, якщо вони знають або мали знати про незаконність такого переміщення;

- особи, які отримали у власність або володарем незаконно завезені товари та транспортні засоби, тоді як момент придбання вони знають або мали знати про незаконність такого ввезення, тобто несумлінні покупці товарів;

- організація поштового зв'язку, втративши чи яка видала без дозволу митного органу міжнародні поштові відправлення.


1.2Исчисление митних платежів

Мита, податки обчислюються платником. Винятки з цього правила складають наступні випадки:

· виставляння митним органом вимоги про сплату митних платежів;

· літочислення митним органом митних платежів при переміщенні товарів у міжнародних поштових відправленнях;

додаткові нарахування митних платежів митним органом за результатами перевірки відомостей, заявлених декларантом.

Зазвичай, з метою обчислення мит, податків застосовуються ставки, які діють день прийняття митної декларації митним органом. Винятки з цього правила становлять випадки:

- випуску товарів до подачі митної декларації;

- сплати мит, податків щодо товарів, незаконно переміщених через митний кордон РФ або використаних на митної території РФ з порушенням вимог митних процедур внутрішнього митного транзиту чи тимчасового зберігання.

1.3 Терміни сплати митних платежів

Термін сплати митних платежів є період, протягом якого вимагають сплатити необхідні суми чи подія, з появою якого, Митному кодексі митного союзу пов'язує необхідність сплати митних платежів.

При прибуття товарів на митну територію митного союзу обов'язок зі сплати ввізних мит, податків виникає в перевізника в останній момент перетину товарами митного кордону.

2. Обов'язок зі сплати ввізних мит, податків при прибуття товарів на митну територію митного союзу припиняється у перевізника:

1) при доставці товарів у місце прибуття і розміщення на тимчасове зберігання чи приміщенні під митну процедуру на місці прибуття, і навіть при вибутті товарів із території митного союзу, коли ці товари, після прибуття на митну територію митного союзу не залишали місця переміщення товарів через митний кордон;

>2)уплати чи стягнення мит, податків у розмірах, встановлених Митним кодексом митного союзу;

3) приміщення товарів під митну процедуру випуску для внутрішнього споживання з наданням пільг зі сплати мит, податків, не пов'язаних із обмеженнями з користування і (чи) розпорядженню цими товарами;

4) знищення (безповоротної втрати) іноземних товарів під час аварії чи дії непереборної сили або у силою природної убування при нормальних умов перевезення (транспортування) і (чи) зберігання;

5) якщо розмір несплаченої суми мит, податків вбирається у суму, еквівалентну 5 (п'яти) євро за курсом валют, встановлюваному відповідно до законодавством держави-члена митного союзу, біля якого виникла обов'язок зі сплати мит, податків, чинному на даний момент виникнення обов'язки зі сплати мит, податків;

6) приміщення товарів під митну процедуру відмови від користь держави, якщо обов'язок зі сплати мит, податків виникла до реєстрації митної декларації на приміщення товарів під цю митну процедуру;

7) звернення товарів у власність держави-члена митного союзу у відповідно до законодавства цього держави-члена митного союзу;

8) звернення на товари, зокрема з допомогою вартості товарів, відповідно до законодавством держави-члена митного союзу;

9) відмови від випуску товарів у відповідність до заявленої митної процедурою, щодо обов'язки зі сплати мит, податків, посталої при реєстрації митної декларації на приміщення товарів під цю митну процедуру;

10) при визнання її безнадійної до стягнення і списання гаразд, визначеному законодавством держав-членів митного союзу;

11) виникнення обставин, із якими справжній Кодекс пов'язує припинення обов'язки зі сплати мит, податків.

При прибуття товарів на митну територію митного союзу терміном сплати ввізних мит, податків вважається:

1) принедоставке товарів у місце прибуття – день перетину товарами митного кордону, і якщо вона не встановлено, – день виявлення факту недоліки товарів у місце прибуття;

2) при втрати товарів у місці призначення, крім знищення (безповоротної втрати) під час аварії чи дії непереборної сили або у силою природної убування при нормальних умов перевезення (транспортування) і збереження, – день перетину товарами митного кордону, і якщо вона не встановлено, – день виявлення факту втрати товарів;

3) під час вивезення товарів з місця прибуття на решту митної території митного союзу без розміщення на тимчасове зберігання чи приміщення їх під митну процедуру на місці прибуття – день перетину товарами митного кордону, і якщо вона не встановлено, –день виявлення факту такого вивезення.

4.Ввозние мита, податки підлягають сплату у розмірах, відповідних сумам ввізних мит, податків, які б сплаті при приміщенні товарів під митну процедуру випуску для внутрішнього споживання,исчисленним з ставок мит, податків, митної вартості, їх фізичної характеристики в натуральному вираженні (кількість, маса, обсяг чи інша характеристика) і курсу валют, установлюваного відповідно до законодавством держави-члена митного союзу, у якому підлягають сплаті мита, податки, і головних дійових на день перетину товарами митного кордону, і якщо вона не встановлено, – на день виявлення факту недоліки товарів у місце прибуття, втрати в місці призначення, або вивезення з місця прибуття на митну територію митного союзу без розміщення на тимчасове зберігання чи приміщення їх під митну процедуру на місці прибуття.


Глава II. Митне оформлення та митний контроль товарів при сплаті митних платежів

2.1 Відкидання сплати митних платежів

Без сплати мит, податків фізичні особи можуть ввозити в супроводжуваному інесопровождаемом багажі товари (крім транспортних засобів), загальна вартість яких становить менше суму, еквівалентну 1500 євро й загальна його вага яких становить менше 50 кг .

Якщо вищевказані норми перевищені, то частини такого перевищення застосовується єдина ставка мит, податків на суму 30% митної вартості зазначених товарів, але з до 3,6 євро за 1 кг.

Алкогольні напої і пиво - трохи більше 3 літрів у розрахунку одне фізична особа, досягла 18-річного віку. Що стосується перевищення (від 3 до 5 літрів включно) мита стягуються за ставкою 10 євро за 1 літр у частині перевищення кількісної норми 3 літра.

>Этиловий спирт (товарних позицій 2207 і 2208 90 ТН ЗЕД МС) - у кількості до 5 літрів застосовуються ставки мит за ставкою 22 євро за 1 літр.

Тютюн і тютюнові вироби - трохи більше 200 цигарок чи 50 сигар (>сигарилл) чи 250 грамів тютюну, або зазначені вироби в асортименті загальним вагою трохи більше 250 грамів для одне фізична особа, досягла 18-річного віку.

Також під час ввезення завезеними на територію митного союзу від митних платежів звільняються товари для власного користування, отримані котра фізичною особою держави - члена митного союзу у спадок поза митної території митного союзу, визнані спадкоємною майном (за наявності документів, підтверджують факт наслідування).

Від мит вільні товари для власного користування, колишні у вживанні, ввезені фізичними особами, визнаними біженцями, змушеними переселенцями, і навіть прибулими (>переселяющимися) на державу - член митного союзу на місце проживання, за дотримання наступних умов:

1) ввезення товарів для власного користування на митну територію митного союзу із країни попереднього проживання пізніше 18 місяців від дати прибуття зазначеного особи на місце проживання на державу - член митного союзу;

2) придбання таких товарів до дати визнання фізичних осіб, у відповідно до законодавства держави - члена митного союзу біженцями, змушеними переселенцями або до дати прибуття (переселення) на місце проживання на державу - член митного союзу.

Урни з прахом (попелом), труни з тілами (останками) померлих.

При переміщенні у будь-який спосіб через митний кордон трун з тілами (останками) і урн з прахом (попелом) померлих мито не стягується. Митне декларування здійснюється шляхом звернення у довільній формі обличчям, супроводжувачем труну з тілом (останками) чи урну з прахом (попелом) померлого.

При ввезенні на митну територію митного союзу урн з прахом (попелом) і трун з тілами (останками) померлих видаються такі документи:

- засвідчення смерті, видане уповноваженим установою країни відправлення, або медичне засвідчення смерті, або нотаріально завірені копії цих документів;

- акт (довідка) у довільній формі організації, здійснювала ритуальні послуги ззапайке цинкових трун, із зазначенням, що мені відсутні сторонні вкладення, і із фотографією опису речей та матеріальних цінностей що у разі їх відправки разом із тілом (останками) померлого.

При вивезенні довишеперечисленному додається укладання довільній формі місцевих органів державного санітарного нагляду про можливість ексгумації у разі перепоховання;

Переміщення товарів перевізником на адресу фізичної особи.

При переміщенні товарів перевізником на адресу фізичної особи протягом календарного місяці на адресу одного одержувача можна безмитно ввезти товарів, митна вартість яких становить менше суму, еквівалентну 1000 євро, і вагою трохи більше 31 кг.

Що стосується перевищення застосовується єдина ставка за 30 я відсотків від митної вартості товару, але з до 3,6 євро за 1 кілограм ваги у частині перевищення вартісної чи ваговій норм.

2.2 Товари для власного користування, переміщувані через митний кордон, зі сплатою мит, податків

Мита сплачуються під час перевезення котра фізичною особою товарів для власного користування, митна вартість яких перевищує суму, еквівалентну 1500 євро, і (чи) загальна його вага яких понад 50 кілограмів за ставкою 30 відсотків від своїх митної вартості, але з до 3,6 євро за 1 кілограм ваги.

Також сплачуються митні платежі перевезення неподільних товарів, мито сплачується як сукупного митного платежу.

При перевезенні алкогольних напоїв і пива у кількості від 3-х до 5-ти літрів мито сплачується за ставкою 10 євро за 1 літр. Більше 5-ти літрів алкогольну продукцію провозити заборонено.

При переміщення товарів для власного користування, крім транспортних засобів,доставляемие перевізником на адресу фізичноголица(ввозимие протягом календарного місяці на

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація