Реферати українською » Таможенная система » Статистичний аналіз митних платежів на прикладі Далекосхідного митного управління


Реферат Статистичний аналіз митних платежів на прикладі Далекосхідного митного управління

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Федеральна митна служба

Державне освітнє установа вищого професійної освіти

«Російська митна академія»

>Владивостокский філія

Кафедра економіки митного справи

Курсова робота

По дисципліни «Митна статистика»

на задану тему: «>Статистический аналіз митних платежів з прикладу Далекосхідного митного управління»

Студента

ЧорнийН.Л.

група251я

економічного факультету

Керівник:

>Поштакова Г.А.

Владивосток 2010


Зміст

 

Запровадження

1.Статистический облік митних платежів до спеціальним статистиці

1.1 Предмет і завдання спеціальним статистики      

1.2 Митні платежі: їх види й способи класифікації

1.3 Статистика митних платежів

2. Дослідження митних платежів з прикладуДВТУ

2.1 Загальна характеристика обсягів митних платежів, переказаних у період 2005 – 2009 рр.

2.2Статистический аналіз митних платежів до період 2005 – 2009 рр.

3. Дослідження тенденції й модульна побудова прогнозу сум митних платежів, переказаних у федеральний бюджет, методом аналітичного вирівнювання

Укладання

Список використовуваної літератури


Запровадження

Як відомо, основними джерелами поповнення дохідної частини бюджету федерального бюджету Російської Федерації нині є податкові доходи бюджету. У період із 1995 року й до сьогодні їхня частка доводиться до 50% дохідної частини бюджету. Тож не дивно, що податкову систему Росії протягом семирічного віку залишається однієї з найбільш популярних у політичних колах, обговорюваних у середовищі, і якісно розробленої із теоретичного і з практичної сторін. У той самий час не слід забувати, що податкові доходи федерального бюджету складаються тільки з федеральних податків і зборів, а містять у собі ще мита, митні збори, акцизи і ПДВ.

Об'єктом дослідження праці є митні платежі,перечисляемие в Федеральний бюджет Російської Федерації Далекосхідним митним управлінням.

>Целями курсової праці є систематизація закріплення теоретичних знань за методологією статистики митної діяльності; придбання навичок самостійного проведення розрахунків, аналізу, прогнозування й пошуку резервів по досліджуваної темі.

Основні завдання курсової роботи:

- вивчення методології статистичного обліку;

- побудова системи статистичних і аналітичних показників по досліджуваної темі;

- правильний вибір статистичних методів щодо розрахунків, прогнозування чи пошуку резервів;

- аналіз отриманих результатів процес формування аргументованих висновків.

У першій главі роботи з основі нормативно-правової бази на розглядатимуться такі питання: сучасна структура митних платежів, їх основні види, характеристики, способи класифікації. Другий розділ містить у собі загальну характеристику обсягів митних платежів, перелічених Далекосхідним митним управлінням у розрізі по митницям під час за 2005 - 2009 рік. Далі буде зроблено аналізу митних платежів, отриманихДВТУ у період 2005-2009 рр., і внутрішніх чинників, визначальних їхньої величини. І, нарешті, в 3 главі проведуть дослідження тенденції і його побудова прогнозу сум митних платежів, стягнутихДВТУ в 2010 року методом аналітичного вирівнювання по прямий.

>Методологической базою для написання роботи послужили різні джерела: нормативно-правову базу РФ, навчальні посібники, матеріали конференцій, дані відділу статистикиДВТУ, періодичних видань – журнали, статистичні збірники, сторінки Internet.


1.Статистический облік митних платежів до спеціальним статистиці

1.1 Предмет і завдання спеціальним статистики

Відповідно до ст. 48 Митного кодексу митного союзу митні органи ведеться спеціальна митна статистика. Спеціальна митна статистика є сукупність систематизованих відомостей у різноманітних напрямах діяльності митних органів Російської Федерації (далі - митні органи), виділені на оптимізації своєї діяльності, які пов'язані з веденням митної статистики зовнішньої торгівлі Російської Федерації, і навіть взаємної торгівлі Російської Федерації інших держав - членів митного союзу.

Дані спеціальним статистики використовуються тільки у митних цілях задля забезпечення вирішення завдань, покладених на митні органи. Порядок ведення спеціальним статистики встановлюєтьсяФТС Росії.

Предметом спеціальним статистики є спостереження вивчення діяльності митних органів, і навіть вираз цієї бурхливої діяльності в фактичних даних як статистичного чи бухгалтерськогоучета.[1]

Показники спеціальним статистики – це фактичні дані, отримані внаслідок статистичного чи бухгалтерського обліку у сфері митного справи. Вони може бути складовою системи показників статистики зовнішньої торгівлі або статистики національної економіки.

Наприклад:

- ввезення і вивіз вільно конвертованій валюти російськими громадянами після перетину митної кордон РФ (частина платіжного балансу Росії, що входить у систему показників національної економіки);

- митні платежі, перелічені до федерального бюджету (також елемент системи показників національної економіки).

Проте підсумки декларування – показники статистики декларування – входять лише у систему показників спеціальним статистики, мають специфічний зміст і для національної економіки інтересу уявити не можуть.

Критеріями відбору показників форм звітності є можливість проведення їх допомогою якісного аналізу та обгрунтованість висновків, які можна зробити з урахуванням такого аналізу.

У штатівській спеціальній митної статистиці методологія в цілісному і закінченому вигляді наразі немає, оскільки постійно змінюються як самі форми звітності, і методичні вказівки і, що докладалися до цихформам[2].

У для оперативного інформування керівництва про результати діяльності митної служби діє наказФТС Росії від 28.12.2009 № 2407 «Про звітності митних органів по основним напрямам діяльності передФТС Росії у 2010 року». Такий наказ видається щороку.

Нормативними актамиФТС Росії формування достовірної вихідної статистичної інформації покладено митні пости і митниці. Звідти вся що є інформація направляють у вищі митні органи як у вигляді первинних документів, і у вигляді встановлених форм звітності. Тому методика формування спеціальної статистичної звітності має відповідати нормам і правил заповнення вантажних митних декларацій, митних прибуткових ордерів, транзитних декларацій та інших документів, використовуваних як джерел первинної інформації.

Головне завдання спеціальним статистики – це організація глибокого й усебічного аналізу конкретних напрямів діяльності митних органів для ефективнішого використання інструментів митного контролю та регулювання ЗЕД на митної території РФ, і навіть з метою прискорення зовнішньоторговельного обороту країни й збільшення платежів, що перераховуються до федерального бюджету.

Об'єкти обліку спеціальним статистики збігаються з основними напрямами діяльності митних органів. До них належать:

· стягування митних платежів;

· контроль митної вартості;

· валютний контроль;

· систему управління ризиками;

· митні процедури;

·оперативно-розискная діяльність;

· боротьби з злочинами і адміністративними правопорушеннями в митної сфері;

· професійна підготовка посадових осіб;

· технічні засоби митного контролю;

· інші напрямидеятельности.[3]

Класифікація статистичних форм звітності за напрямами діяльності досить умовна, оскільки багато звіти носять комплексний характері і містять показники в кількох напрямах.

По термінів статистичні форми звітності поділяються:

1)декадние;

2) щомісячні;

3) квартальні;

4) піврічні;

5) річні.

основні напрями відомчої статистичної звітності митної служби Росії визначаються практично щорічно відповідним нормативним актом. З розвитком митного справи відбуваються зміни й у спеціальним статистиці. У цьому вдосконалюються форми звітності, методи збору, передачі й обробки інформації, вводять нові звіти і скасовуються звіти, втратили своєї актуальності, змінюються терміниотчетности.[4]

 

1.2 Митні платежі: їх види й способи класифікації

Відповідно до ст. 70 Митного кодексу митного союзу до митним платежах ставляться:

1) ввізне мито;

2) вивізне мито;

3) податку додану вартість, стягуваний під час ввезення товарів на митну територію митного союзу;

4) акциз (акцизи), стягуваний (стягнуті) під час ввезення товарів на митну територію митного союзу;

5) митні збори.

Мито

Мито – обов'язковий платіж до федерального бюджету, стягуваний митні органи під час ввезення товарів на митну територію Російської Федерації чи вивезенні товарів з цим території, соціальній та деяких випадках, встановлених митним законодавством Російської Федерації, з метою митно-тарифного регулювання зовнішньоторговельної діяльність у економічні інтереси Російської Федерації ТК МС виділяє самостійні групи мит: ввізні і вивізні. Проте Закон РФ «Про Митний тариф» передбачає під поняттям «мито» як ввізне і вивізне мита, а й інші види мит, стягнутих митні органи: сезонні, спеціальні, антидемпінгові, компенсаційні.

У межах митного законодавства, законодавства РФ про державне регулювання зовнішньоторговельної діяльності, законодавства РФ про заходах із захисту економічних інтересів РФ під час здійснення зовнішньої торгівлі проводиться наступна класифікація мит (>риc. 1.1, 1.2, 1.3).


>Рис. 1.1. Класифікація мит залежно від напрямку переміщення товарів і транспортних коштів


>Рис. 1.2. Класифікація мит залежно від
способу стягування>Рис. 1.3. Класифікація мит залежно
 від країни походження товарів

Платниками мит, податків є декларант чи інші особи, у яких відповідно до ТК МС, міжнародними договорами держав - членів митного Союзу і (чи) законодавством держав - членів митного союзу покладено обов'язок зі сплати мит,налогов.[5]

Акциз

До митним платежах належить і акциз – непрямий податок, застосовуваний товарів підвищеного попиту,включаемий у ціну товару і сплачуваний під час ввезення, виробництві й реалізації товару.

>Налогоплательщиками акцизу є організації, індивідуальні підприємці, якщо вони роблять операції, підлягають оподаткуванню відповідно до гол. 22 НК РФ. До того ж особи, визнані платниками податків у зв'язку з переміщенням товарів через митний кордон РФ, відповідно до ТК МС, тобто, ті ж обличчя, як і особи відповідальні сплату мит. Об'єктом оподаткування цього виду податку, відповідно, є переміщення товарів через митний кордон Російської Федерації.

У податкову базу для оподаткування акцизами входять у відповідності зі ст. 191 НК РФ обсяг підакцизних товарів у натуральному вираженні. Оподаткування підакцизних товарів здійснюється за податковим ставками, встановленим у ст. 193 НКРФ.[6]

Ставки акцизів є єдиними і підлягають зміни залежно від осіб,перемещающих товари через митний кордон, видів угод, країни походження товарів.

Податок на додану вартість

Податок на додану вартість (ПДВ) як говорилося вище, поруч із митної митом, акцизом належить до митним платежах.Уплачивается відповідно до НК РФ.Лицами відповідальними за сплату є ті самі обличчя, як і особи відповідальні сплату мит. Об'єкт оподаткування - переміщення товарів через митний кордон Російської Федерації. При обчисленні величини ПДВ, що підлягає сплаті, як основи використовується сумарна величина, куди входять три вартісних елемента: митну вартість товару (МС); мито (ТП), розраховану з допомогою або адвалорної, або специфічної, або змішаної (комбінованої) ставок; величину акцизу (А). Регулювання ПДВ ввозяться відповідності до положеньгл.21 НК РФ, а відповідність до НК РФ і ТК МС, стягування ПДВ здійснюють митні органи.

При обкладання ПДВ товарів, переміщуваних через митний кордон РФ, діють три виду ставок: нульова, 10 % і 18 % (ст. 164 НК РФ). ПДВ на імпортовані товари виконує дві функції: по-перше, регулювання зовнішньоекономічної діяльності, зі метою створення рівних умов конкуренції вітчизняних і імпортних товарів на ринку; по-друге, фіскальну, - поповнення дохідної частини бюджету федерального бюджету.

Митний збір

>Таможенними зборами є обов'язкових платежів, стягнуті митні органи скоєння ними дій, що з випуском товарів, митним супроводом товарів, і навіть скоєння інших дій, встановлених справжнім ТК і (чи) законодавством держав - членів митного союзу. Види і митних зборів встановлюються законодавством держав - членів митного союзу.

 Платники митних зборів, терміни сплати митних зборів, порядок їх обчислення, сплати, повернення (заліку) і стягнення, і навіть випадки, коли митні збори не підлягають сплаті, визначаються справжнім ТК МС і (чи) законодавством держав - членів митногосоюза.[7]

Отже, поняття митних платежів об'єднує різні за своєю природою та призначення податки та збори. У зв'язку з цим виникла потреба їх класифікації (див. таблицю 1.1).

 

Таблиця 1.1 Класифікація митних платежів

Критерій класифікації Мита ПДВ і Акцизи Митні збори
по функціональному призначенню регулююча, захисна і фіскальна надає іноземним товарам рівний податковий режим з вітчизняними товарами на ринку країни оплати послуг, які надають митні органи
за місцем у системі податків і зборів податковий характер податковий характер >неналоговий характер
фактично переміщення через митний кордон безпосередньо пов'язані з переміщенням через митний кордон безпосередньо пов'язані з переміщенням через митний кордон безпосередньо які пов'язані з переміщенням через митний кордон
за способом встановлення й регламентації застосування визначаються митним законодавством визначаються митним і податковим законодавством

визначаються митним

законодавством

з вигляду ставок визначається в процентному відношенні від певної бази обчислення (зазвичай, митної вартості) визначається в процентному відношенні від певної бази обчислення (зазвичай, митної вартості) визначається абсолютних сумах

 

Отже, митні платежі — федеральні податки та збори, стягнуті митні органи після перетину товарами митного кордону РФ і за наданні учасникам ЗЕД митних послуг, мають призначення формувати доходи федерального бюджету, регулювати ввезення і вивіз товарів через митний кордон РФ, компенсувати витрати митних органів для подання митних послуг.

 

1.3 Статистика митних платежів

Призначення статистики митних платежів:

- контролю над перерахуванням митних платежів до федеральний бюджет;

- виявлення резервів до збільшення що перераховуються платежів.

Відповідно до ст. 70 ТК МС до об'єктів статистики митних платежів належить:

1) ввізне мито;

2) вивізне мито;

3) податку додану вартість, стягуваний під час ввезення товарів на митну територію митного союзу;

4) акциз (акцизи), стягуваний (стягнуті) під час ввезення товарів на митну територію митного союзу;

5) митнісбори.[8]

Митні платежі стягуються, якщо вони встановлені відповідно до законодавством Російської Федерації.

А, щоб товар, переміщуваний через митний кордон, був випущений у вільне поводження, учаснику зовнішньоекономічної діяльності слід здійснити сплату митних платежів.

Учасник ЗЕД (декларант, митний брокер) самостійно розраховує суму, необхідну сплати митних платежів, що обчислюється відповідно до митної вартістю товарів у вигляді обраного методу визначення митної вартості, який прописаний у законі «Про Митний тариф» і (чи) їх кількістю.

Потім дана сума вказується в вантажний митної декларації (далі ГТД) в графі № 47 «>Исчисление платежів», де вказуються види платежу, основа нарахування, ставки і підсумкова сума за кожним платежем, що згодом підсумовується і підлягає сплаті.Исчисление сум призначені до сплати мит, податків виробляється у валюті РФ. З даної ГТД учасник ЗЕД звертається до митний орган і заявляє митну вартість при декларування товарів. Заявлювана декларантом митна вартість товарів хороших і репрезентовані ними відомості, які стосуються

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація