Реферати українською » Таможенная система » Специфіка митної політики Російської Федерації


Реферат Специфіка митної політики Російської Федерації

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>НЕГОСУДАРСТВЕННОЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕУЧРЕЖДЕНИЕ

ВИЩОЇПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УСТАНОВИ

>ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ ІНСТИТУТ ФІНАНСІВ І ПРАВА

Економічний факультет

>КОНТРОЛЬНАЯ РОБОТА

Специфіка митної політики Російської Федерації

Нижнєвартовськ

2009


Зміст

 

Запровадження

1. Митна політика Російської Федерації

2. Основні цілі й функції митної політики РФ

3. Митні тарифи та ввізного мита

4. Види митних платежів і Порядок їх обчислення

5. основні напрями митної політики до 2011 року

Укладання

Список використаної літератури


Запровадження

 

Відповідно до Конституцією Російської Федерації митне регулювання підпорядковано Російської Федерації й у встановленні порядку й правил, за дотримання яких особи реалізують декларація про переміщення товарів і транспортних коштів через митний кордон Російської Федерації.

Митне регулювання ввозяться відповідність до митним законодавством Російської Федерації і законодавством Російської Федерації про державне регулювання зовнішньоторговельної діяльності.

Митне справа є сукупність методів і коштів забезпечення заходів митно-тарифного регулювання і заборони та, встановлених відповідно до законодавством Російської Федерації про державне регулювання зовнішньоторговельної діяльності, що з переміщенням товарів і транспортних коштів через митний кордон.

Загальне керівництво митним справою здійснює Уряд Російської Федерації.

Митна політика - частина зовнішньоторговельної діяльності держави, яка регламентує обсяг, структуру й умови експорту й імпорту товарів.

Мета цієї роботи – дати визначення основних понять, розглянути специфіку та основних напрямів митної політики Російської Федерації.


1.  Митна політика Російської Федерації

 

Ринкові реформи, у Росії почалися зі лібералізації зовнішньоекономічної діяльності, що передбачало забезпечення вільного виходу окремих товаровиробників на міжнародний ринок, підвищення зацікавленості підприємств та організацій у випуску конкурентоспроможної продукції і на ефективне використання іноземних інвестицій і кредитів, перехід до єдиного ринковому курсу карбованці і формування валютного ринку.

У першому півріччі 1992 року почала реалізовуватися ліберальна зовнішньоторговельна політика. З 15 січня 1992 р. Відповідно до постановою Уряди РФ № 32 «Про митних мита на імпортні товари» було скасовано стягування мит та інших зборів, крім і щодо оплати митні процедури під час ввезення товарів завезеними на територію Росії. Це зумовлювалося необхідністю насичення товарами дефіцитного споживчого ринку.

З липня 1992 року було встановлено ставки імпортні мита у вигляді від 5 до 25 % митної вартості ввезених товарів. Проте різке зниження попиту вітчизняну продукцію тауглублявшийся економічний спад зажадали збільшення масштабу ставок. указ президента від 7 серпня 1992 року «Про частковому зміні тимчасового імпортного митного тарифу» передбачав триразове загальне підвищення ставки імпортного тарифу іполуторакратное підвищення певні товари, якими стали застосовуватися спеціальні ставки.

Крім мит із лютого 1993 р. Почали стягуватися ПДВ і акциз деякі товари.

Разом про те на цілий ряд сировинних товарів хороших і, передусім, енергоносіїв 1992 року ввели експортні мита. Мета цього заходу – стримування внутрішніх ціни енергію та сировину нижче світових для поступової адаптації вітчизняних підприємств на відкриття національної економіки; зменшення інфляцій витрат; обмеження пропозиції сировинних товарів на світовому ринку запобігання падіння цін.

2000 року експортні мита робилися під час вивезення із Росії нафти, нафтопродуктів, газу, мінеральних добрив, папери, картону, перлів, коштовного каміння і дорогоцінних металів, алюмінію, чорних металів, відходів та брухту кольорових металів.

Дані, наведені у таблиці 1 дають уявлення динаміку надходжень від вивізних і ввізного мита до федерального бюджету в 1995 – 2000 рр.

Таблиця 1

Динаміка частки надходжень від мит і зборів федеральний бюджет у структурі податкових надходжень (%)

1995 р. 1996 р. 1997 р. 1998 р. 1999 р. 2000 р.
25,0 13,1 5,8 8,8 22,8 25,5

 

2.  Основні цілі й функції митної політики РФ

 

Митна політика Російської Федерації визначається вищими органами державної влади управління країни є складовою зовнішньою і внутрішньою політики російської держави.

>Целями митної політики Російської Федерації є:

- що у реалізаціїторгово-политических завдань із захисту російського ринку, стимулюванню розвитку національної економіки;

- сприяння проведенню структурної перебудови;

- забезпечення ефективнішого використання інструментів митного контролю та регулювання товарообміну на митної території Російської Федерації й інші завдання економічної політики держави.

Відповідно до зазначеними цілями на митні органи РФ покладено такі основні функції:

- участь у розробці та її реалізації митної політики; захист економічних інтересів РФ;

- забезпечення не більше своєї компетенції економічній безпеці РФ; - прийняття коштів митного регулювання торгово-економічних    

відносин;

- стягування мит, податків та інших митних платежів; створення умов, сприяють прискоренню товарообігу через митний кордон РФ;

- здійснення валютного контролю у межах своєї компетенції; участь у розробці заходів економічної політики щодо товарів, переміщуваних через митний кордон РФ, реалізація цих заходів;

- здійснення контролі за вивезенням стратегічних партнерів і інших життєво важливих для інтересів Росії матеріалів; ведення митної статистики зовнішньої торгівлі, і спеціальним статистики РФ;

- проведення науково-дослідницьких робіт, консультування у сфері митного справи, здійснення підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів у цій області для державні органи, підприємств, установ і закупівельних організацій.

Передбачено блок функцій міжнародного характеру: участь у розробці і виконання за міжнародні договори РФ, які зачіпають митне справа; співробітництво з митними та інші компетентні органи інших держав, міжнародними організаціями, що займаються питаннями митного справи.

Найважливішим економічним важелем реалізації багатьох завдань митної політики є система митних платежів.


3.  Митні тарифи та ввізного мита

 

Митні тарифи і стягування мита є основним інструментом торгової політики держави, правомірність застосування якого визнається міжнародних норм.

Митні тарифи, як інструмент торгової політики використовуються початкуХVIII в. Попри багаторазове зниження мит, проведене після Другої Першої світової, митні тарифи грають істотну роль регулюванні сучасної зовнішньої торгівлі, впливаючи на об'єм і структуру імпорту.

Митний тариф Російської Федерації - звід ставок мит (митного тарифу), застосовуваних товарів, переміщуваним через митний кордон Російської Федерації і систематизованим відповідно до Товарної номенклатурою зовнішньоекономічної діяльності.

Митний тариф застосовується у відношенні ввезення товарів на митну територію Російської Федерації і організація вивезення товарів з цим території.

Мито - платіж, стягуваний митні органи РФ під час ввезення товарів на митну територію РФ чи вивезенні товару з цим території і що є невід'ємним умовою такого ввезення або вивезення.

Товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності Російської Федерації визначається Урядом Російської Федерації з які у міжнародній практиці систем класифікації товарів.

Митний тариф Російської Федерації побудований з урахуванням Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності (ТН ЗЕД), що є «російський варіант» Номенклатури Гармонізованій системи.

Відповідно до структурі ТН ЗЕД кожен товар має власний відмітний 9 балівзначний код, дозволяє точно ідентифікувати цей товар.

На базі даних, які у ТН ЗЕД, працює митна статистика, оформляється всятоваросопроводительная документація, зокрема і вантажна митна декларація.

Відмінною рисою митного тарифу Російської Федерації служить наявність мит деякі товари, які із території Російської Федерації.

Перелік товарів, оподатковуваних вивізного митом, і навіть розміри стягнутої мита часто змінюються з розпорядження Уряди Російської Федерації з єдиною метою оперативного реагування зміну ситуації всередині країни та там.

Однією із поважних функцій митного тарифу є захист національних виробників від іноземної конкуренції. Стримування імпорту здійснюється з допомогою порівняно високих ставок мит і прогресивного збільшення розмірів митних зборів залежність від ступеня обробки товарів.

Традиційна фіскальна функція митних тарифів – збільшення доходів державного бюджету – переважно економічно розвинутих країн відійшла другого план (мита, зазвичай, припадає лише кілька відсотків на загальній сумі бюджетних доходів).

Розглянемо докладніше функції митного тарифу.

1. Митний тариф сприяє подорожчання ввезених товарів хороших і захищає вітчизняних постачальників аналогічних чи взаємозамінних товарів - від надмірної іноземної конкуренції на ринку. Потреба захисту вітчизняного товаровиробника пов'язана з тим, що у світовому ринку є постачальники товарів більш конкурентоспроможні, ніж вітчизняні виробники, з низки причин.

2.Взимаемие мита митного тарифу служать однією з джерел надходжень фінансових засобів у до державного бюджету.

Росії фіскальна функція митних тарифів також має значення. У окремі роки реформ надходжень від стягування імпортні мита забезпечували 30-40 % дохідної частини бюджету федерального бюджету.

3. Імпортний тариф є інструментом збалансування торговельного і платіжного балансу країни.

4. За підсумками взаємності у процесі двосторонніх, регіональних еліт і багатосторонніх переговорів імпортний тариф дозволяє домагатися зниження мита у країнах – торгових партнерах.

5. Імпортний тариф дає можливість підвищувати конкурентоспроможність вітчизняних у виробників і цим стимулювати їхня діяльність через встановлення безмитного чи пільгового режиму на відношенні мит під час ввезення матеріалів і виготовлення продукції, призначеної до вивезенню до інших країн.

6. митний тариф використовують як інструмент, який би суворий контролю над проходженням вантажів з-за кордону.

4.  Види митних платежів і Порядок їх обчислення

 

При переміщенні через митний кордон Російської Федерації та інших випадках, встановлених Митним кодексом, сплачуються такі митні платежі:

1) мито;

2) податку додану вартість;

3) акцизи;

4) збори за видачу ліцензій митні органи Російської Федерації і відновлення дії ліцензій;

5) збори за видачу кваліфікованого атестата фахівця з митному оформленню і відновлення дії атестата;

6) митні збори за митне оформлення товарів;

7) митні збори за зберігання товарів;

8) митні збори за митне супровід товарів;

9) плату інформування і консультування;

10) Плата прийняття попереднього рішення;

11) плату що у митних аукціонах.

Специфіка митних платежів сьогодення складається у цьому, що ніхто не перешкоджає вивезенню чи ввезення товарів у Росію; митне оформлення відбувається у суб'єктів федерації за місцем розташування підприємства чи громадянина, що й має відбуватися оплата мита, податків і зборів, тобто. митного контролю й відбуваються як за українсько-словацьким кордоном, а й усередині країни. З'явилося поняття внутрішньої і прикордонної митниці. Склався і діє порядок, у якому, ввезений товар, представляється за українсько-словацьким кордоном чи міжнародному аеропорту, і іде для декларування й оформлення у внутрішній митний орган.

Правова природа митних платежів має велику практичного значення. Вона визначає призначення та використання коштів, одержуваних у відповідність до Митним кодексом.

Митні платежі можна охарактеризувати так:

Митні платежі, встановлені Митним кодексом Російської Федерації, мають різною правової природою, з яка повинна, відповідно, певне місце у системі державних доходів населення і конкретне фінансове призначенні кожного платежу.

Мита - непрямі податки на імпортні, експортні і транзитні товари, які у дохід державного бюджету. Нині в розвинених країн переважають мита на товари, завезені країну.

До миті повністю можна адресувати перелічені особливості непрямих податків, єдине її на відміну від них - закон не називає її податком буквально.

Частина платежів - ПДВ і акцизи - непрямі податки у сенсі цього терміну. Їм властиві індивідуальна безплатність, обов'язковість сплати в встановлені державою терміни, їх розмір входить у ціну товару й у кінцевому підсумку, оплачується покупцем. Ці особливості визначають їх вступ у федеральний бюджет.

Інші митні платежі ставляться до неподатковим доходах держави. Їм властиві індивідуальнавозмезмездность, добровільність сплати, їм характерний ознака цільової спрямованості.

З усіхвозмездних платежів можна назвати групу, має характер плати державі у виконанні дій, мають юридичне значення:

- збори за видачу ліцензій митні органи Російської Федерації і відновлення дії ліцензій;

- збори за видачу кваліфікаційного атестата фахівця з митному оформленню і відновлення дії атестата;

- Плата прийняття попереднього рішення.

Іншівозмездние платежі, стягуються як оплата інших дій різноманітних: митні збори за митне оформлення; митні збори за зберігання товарів; митні збори за митне супровід товарів; плату інформування і консультування; плату що у митних аукціонах.

Під обчисленням податку прийнято розуміти сукупність дій платника податків з визначення податок, що підлягає сплаті до бюджету.

У сфері митного справи платник самостійно визначає суму митних платежів, призначені до сплати при переміщенні товару через митний кордон.

Основний базою для обчислення мита, і навіть ПДВ і акцизів є митна вартість переміщуваних товарів хороших і їх кількість. Об'єктом ж оподаткування митами і податками виступають самі товари, переміщувані через митний кордон.

>Исчисление сум призначені до сплати мит, податків виробляється у рублях.

Митні платежі сплачуються безпосередньо декларантом, чи іншим обличчям відповідно до Митним кодексом до прийняття чи разом з прийняттям митної декларації.

5.  основні напрями митної політики до 2011 року

 

Основних напрямів митної політики до 2011 року почали:

- реалізація принципу ескалації митного тарифу;

-захист внутрішніх ринків;

- стимулювання виробничо-технологічного кооперації російських і закордонних компаній;

- забезпечити прозорість і раціональності заходів митно-тарифного регулювання.

Ескалація тарифу полягає у встановленні мінімальних мит імпорту сировини й максимальних продукції високого рівня переробки. Одночасно, пропонується поступово відмовитися від необгрунтованого завищення мит на товари промислово-виробничого і міністерства соціального призначення.

Поставлені завдання забезпечуватимуться такими заходами митно-тарифній політики.

Перше - стимулювання перенесення виробництв завезеними на територію Росії шляхом диференціації ставок мита у залежність від глибини переробки нафти та призначення товарів. І тому проведуть диференціація ставок мит залежність від глибини переробки товарів.

У цих галузях, як автомобілебудування, сільгоспмашинобудування, визріють правила класифікації товарів, ввезених в розібраному вигляді, у тій номенклатурі, де ставки ввізних мит на готові вироби нижче, ніж матеріали і комплектуючі. Буде продовжено по диференціації ставок ввізних мит, застосовуваних відношенні компонентів та українських комплектуючих елементів, щодо одного разі ввезених для промислового виробництва товарів, а другому випадках - не виділені на такого виробництва.

Друге - посилення регулюючої функції митного тарифу, забезпечення збалансованості і раціональна захист внутрішніх

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація