Реферати українською » Таможенная система » Єдина автоматизована інформаційна система митних служб Співтовариства


Реферат Єдина автоматизована інформаційна система митних служб Співтовариства

Запровадження

Міждержавні обміни митної інформацією у нових політичні й економічні умовах трансформувалися на розподіл державам Співтовариства широкомасштабну завдання створенняЕАИСТКС формування Єдиного інформаційного простору митних служб.

Аби вирішити це завдання з урахуванням сучасних інформаційних технологій потрібно вироблення і проведення узгодженої цінової політики із формування інформаційного простору держав Співтовариства.

Концепція передбачає визначення необхідних умов реалізації комплексу заходів із подальшого розвитку міждержавних інформаційних обмінів за принципами незалежності йвзаимовигодности використання міжнародних стандартів під час створення та розвитку інформаційних систем, широко він техніки і технологій держав-учасників Співтовариства.

Концепція орієнтована влади на рішення наступних найважливіших завдань:

- визначення пріоритетних напрямів співробітництва держав-учасників Співтовариства в розвитку міждержавних інформаційних обмінів;

- пропозицію механізму реалізації узгодженої діяльності у вигляді політики незалежного та взаємовигідного співробітництва держав Співтовариства з урахуванням їхньої національних інтересів і пріоритетів.

Рішення зазначених завдань є початком процесів зі створення якісно нової інформаційного середовища та формування інформаційного простору Співтовариства з урахуваннямЕАИСТКС.


1. Мета і завдання створенняЕАИСТКС та формування інформаційного простору Співтовариства

Головна мета робіт зі створенняЕАИСТКС і з формуванню інформаційного простору держав-учасників Співтовариства є забезпечення взаємодії на взаємовигідній економічній основі національних інформаційних просторів держав-учасників Співтовариства з інтересами у справі розбудови співробітництва у узгоджених сферах митної діяльності.

Маємо низку важливих конкретних завдань, ефективне вирішення яких можна шляхом спільних зусиль держав Співтовариства:

1. Розробка правових основ, вироблення і прийняття міждержавних документів про правила митного оформлення і місцевого контролю.

2. Розробка правових основ доступу до інформаційних ресурсів.

3. Прийняття узгоджених заходів для створення інформаційно-телекомунікаційних систем у державах Співтовариства з урахуванням кооперації й міжнародного поділу праці.

4. Здійснення спільних заходів із використанню створеного раніше науково-технічного потенціалу інформаційної інфраструктури у державах Співтовариства.

Ці мети, інтереси і завдання з'явилися визначальними і розробити засад Концепції зі створенняЕАИСТКС та формування інформаційного простору Співтовариства.


2. Основні засади розробкиЕАИСТКС та формування інформаційного простору Співтовариства

РозробкаЕАИСТКС процес формування інформаційного простору митних служб Співтовариства здійснюється з урахуванням таких засадничих принципів:

- дотримання суверенних прав держав на незалежне формування свого інформаційного простору;

- дотримання основних принципів, закладених міжнародних документах й положення прийнятих угод і договорів Співтовариства області міждержавного обміну;

-взаимовигодности міждержавних інформаційних обмінів;

- забезпечення достатнього рівня інформаційну безпеку кожним із держав-учасників Співтовариства;

- економічної доцільності участі кожної держави у реалізації щодо розвитку інформаційної інфраструктури сфери інформаційно-комунікаційних систем;

- збереження, розвитку та ефективне використання наявної інформаційної інфраструктури держав-учасників Співтовариства;

- дотримання норм міжнародного правничий та обліку національних інтересів в розробці й узгодженні підходів до співробітництва держав-учасників Співтовариства області інформації;

- проведення узгодженої науково-технічної політики, які забезпечують взаємодія інформаційних систем держав-учасників Співтовариства;

- використання які з державними джерелами фінансування різних залучених коштів;

- визнання рівності сторін у праві здобуття влади та поширення інформації;

- взаємну зацікавленість в розширенні можливостей налагодженню постійних і оперативних каналів міждержавного спілкування, обміну й ризик поширення інформацією Співтоваристві.

Зазначені принципи відносять питання створенняЕАИСТКС і діяльність із формуванню інформаційного простору до пріоритетним завданням міждержавного рівня, яких має бути під контролем керівників митних служб Співтовариства.

Єдина автоматизована інформаційна система коштує митних служб держав-учасників Співтовариства (>ЕАИСТКС)

>ЕАИСТКС є складовою інформаційного простору держав Співтовариства і послуг призначена переважно задля забезпечення інформаційних обмінів органів державної влади управління держав між собою і злочини органами Співтовариства з питань митної законодавства, митного оформлення і місцевого контролю.

Склад підсистем, створюваних у межахЕАИСТКС іавтоматизируемих ними функцій, визначається з урахуванням прийнятих державами Співтовариства двосторонніх угод.

Інтеграція які у рамкахЕАИСТКС підсистем держав Співтовариства повинна максимально зберігати їх інформаційні і технічні основи та забезпечувати наступність накопиченого досвіду та науково-технічного зачепила.

Нормативно-правове забезпечення створення і функціонуванняЕАИСТКС має базуватися на єдиних законодавствах держав-учасників Співтовариства та Міжнародних законодавчі акти, обов'язкових до виконання обидві сторони.

Етапи створенняЕАИСТКС та формування інформаційного простору Співтовариства

СтворенняЕАИСТКС процес формування інформаційного простору Співтовариства є масштабної й складною завданням. Її вирішення вимагає від держав-учасників Співтовариства координації зусиль у процесі реалізації кола нормативно-правових, технічних та фінансових проблем на національному й міждержавному рівнях.

У укрупненому вигляді стратегія діяльності з розробціЕАИСТКС та формування інформаційного простору повинна мати такі дві основні етапу.

Перший етап 1997 - 1998 рр. У першому етапі здійснена проробка технічних і організаційних питань інформаційного взаємодії держав-учасників Співтовариства. Результати цієї ранти мають бути представлені в узгодженому на міждержавномуПерспективном плані підготовки документів щодо реалізації Концепції формування інформаційного простору.

Необхідно розробити проект інтегрованої автоматизованої системи з урахуванням вже наявних напрацювань обох сторін з максимальним використанням їх під час створення системи.

Як першочергові завдання підсистемами, як складовимиЕАИС першу чергу митної служби Росії і близько Республіки Білорусь у, треба вважати автоматизовану систему контролю доставки товарів (АСКДТ), наступних територіями Республіки Білорусь у до Росії і транзитом неї, і автоматизовану систему ведення митної статистики зовнішньої торгівлі Співтовариства.

З другого краю етапі співробітництва необхідно розробити проект інтегрованої автоматизованої системиЕАИС митних служб же Росії та Республіки Білорусь у повному обсязі з охопленням автоматизації всіх митних підсистем ("Митні платежі", "Валютний контроль", "Боротьба порушниками митних правив і контрабандою", ">Таможенно-тарифное регулювання", "Організація митного контролю пасажирів і окремо наступного багажу" та інших.).


Укладання

Міждержавне співробітництво у галузі інформації та інформатизації досить динамічно.

Тенденція така, що напрацьований потенціал на прийнятих раніше угодах у цій сфері починає працюватимете, і служить достатньої базою нормативно-правових актів для налагодження співробітництва уряду і прийняття конкретних практичних рішень на державах Співтовариства.

>Информационно-техническая інфраструктура – сукупність інформаційно-обчислювальних центрів, банків даних, систем телекомунікацій, і захисту, які забезпечують доступ користувачів до береженої інформації та використання інформаційних технологій, і навіть засобу одержання (добування) і документування інформації.Информационно-техническая інфраструктура митної служби Російської Федерації включає Єдину автоматизовану інформаційну системуФТС Росії, Відомчий інтегровану телекомунікаційну мережу, технічні засоби митного контролю та охорони, систему забезпечення інформаційну безпеку митних органів.

>ЕАИС необхідна для реалізації основних інформаційних технологій митної служби й під час свого розвитку перетворилася на унікальний інструмент основних митних технологій всіх рівнях. РозвитокЕАИС не що інше, як процес поетапної розробки і впровадження у галузі нових інформаційних технологій, які базуються на сучасному програмно-технічному комплексі.

Відомча система зв'язку забезпечує обмін будь-якими видами інформації, як між митні органи, і з зовнішнім світом.


Список інформаційних джерел

1. В. Г.Драганов. Основи митного справи. М. "економіка". 1998.

2. Митному кодексі РФ. 2003.

3. А.Копланов. Праця у умовах дії нового ТК РФ: погляд брокера. Митниця №3 2004.

4. Асєєв І.В. Оцінка та прогнозування регіонального ринкуоколотаможенних транспортнихуслуг./Таможенная політика за умов трансформації Російської економіки: реалії, проблеми, протиріччя.Межвузовский збірник наукової праці студентів, слухачів і молодих учених. Ростов-на-Дону. 2002.

5. ВалерійБолюченко. Бути чи бути митному брокеру? ">таможня&бизнес.ревью" №1 2004.

6 .Олена Бєляєва.ЮФО: клімат для ЗЕД – сприятливий. ">таможня&бизнес.ревью" №1 2004.


Схожі реферати:

Навігація