Реферати українською » Таможенная система » Контроль ввезення товарів, що підлягають обов'язковій сертифікації


Реферат Контроль ввезення товарів, що підлягають обов'язковій сертифікації

Страница 1 из 6 | Следующая страница

>СОДЕРЖАНИЕ

 

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

1 РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ СЕРТИФІКАЦІЇ УТАМОЖЕННОМ ДІЛІ

1.1 Визначення й сутність сертифікації

1.2 Об'єкти сертифікації

1.3 Учасники обов'язкової сертифікації

1.4 Учасники добровільної сертифікації

2КАЗАХСТАНСКИЕ СИСТЕМИ СЕРТИФІКАЦІЇ

2.1 Системи добровільної сертифікації

2.2 Системи обов'язкової сертифікації

2.3 Схеми сертифікації, утримання і застосування

3 СЕРТИФІКАЦІЯНЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРІВ

3.1 Порядок ввезення товарів, які підлягають обов'язкової сертифікації

3.2 Міжнародна сертифікація. Знак відповідності стандартамУО

4 БЕЗПЕКА ІЭКОЛОГИЧНОСТЬ РОБОТИТАМОЖЕННОЙЛАБОРАТОРИИ

4.1 Організація безпеки умов праці митних лабораторіях

4.2 Вкладення в екологічність довкілля

>ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОКИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛІТЕРАТУРИ


ЗАПРОВАДЖЕННЯ

 

Рішення одним із головних завдань держави покладено митні органи – захист національної стратегії безпеки, життя і здоров'я, охорони навколишнього середовища.

Процес інтеграції Казахстану до системи світових економічних відносин потребує нових підходів і методів на вирішення виникаючих проблем – продовольчу безпеку, формування митного контролю над перепусткою товарів.

З розширенням зовнішньоторговельних відносин між державами СНД здійснюється товарообмін.

Республіканський ринок насичений продукцією імпортного виробництва з країн близького і далекого зарубіжжя, а продукція казахстанських виробників експортується до інших країнах. Основна гарантія безпеки продуктів здоров'ю чоловіки й їх сертифікація відповідно до законом «Про сертифікації».

Сертифікація продукції і на визнання іноземних сертифікатів встановлюється основними документами державної фінансової системи сертифікації, які затверджуються і запроваджують Постанова Держстандартом РК.

Обов'язкові вимоги до якості продукції спрямовані забезпечення безпечності життю, здоров'я.

Підтвердження відповідності безпеки продукції, ввезених завезеними на територію РК, обов'язковим вимогам тих нормативних документів здійснюється шляхом проведення сертифікації чи шляхом визнання іноземних сертифікатів.

Тема дипломної роботи актуальна нині. Це було пов'язано, передусім, із вступом Казахстану у СОТ. Необхідно посилити роль держави у забезпеченні підвищення якості товарів.


1 РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ СЕРТИФІКАЦІЇ УТАМОЖЕННОМ ДІЛІ

 

1.1  Визначення й сутність сертифікації

Термін «сертифікація» вперше сформульований і визначено спеціальним КомітетомИСО з питань сертифікаціїСЕРТИКО (нині КАСКО) і входить у Керівництво № 2ИСО (>ИСО/МЭК 2) версії 1982 р. За цим документом «сертифікація відповідності є дію,удостоверяющее у вигляді сертифікату відповідності чи знака відповідності, що виріб або послуга відповідають певним стандартам чи іншому нормативному документа». Дане визначення належить основою прийнятому сьогодні поняттю сертифікації відповідності у системі сертифікації ГОСТ. Нині під сертифікацією відповідності розуміється «дію третю сторону, котрий доводить, що забезпечується необхідна у тому, належним чином ідентифікована продукція, процес або послуга відповідає конкретному стандарту чи іншому нормативному документа».

У порівняні з визначенням, даним в1982г., в поняття «сертифікація відповідності» внесено істотні зміни.

По-перше, сертифікація відповідності тепер безпосередньо з дією третю сторону, якої є «обличчя або орган, визнані незалежними від сторін-учасниць в аналізованому питанні» (>ИСО/МЭК 2).

По-друге, дія з оцінці відповідності має здійснюватися «належним чином», що свідчить про наявності суворої системи сертифікації, котра володіє правилами, процедурами і що щодо сертифікації відповідності.

По-третє, значно розширюється сфера поширення сертифікації відповідності. У визначенні їй підлягають продукція, процеси та послуги, зокрема процеси управління на підприємствах (системи управління і системи екологічного управління) і персонал.

І, нарешті, сертифікація - це дію, і слід розглядати, як процес, визначивши його структуру, вхідні і вихідних даних, механізми управління і забезпечення ресурсами.

>Виходними даними (показниками якості) сертифікації є її достовірність і неупередженість.

Достовірність оцінки відповідності об'єкта сертифікації вимогам тих нормативних документів визначається технічної компетентністю органів по сертифікації і випробувальних лабораторій. Безсторонність отриманні результатів сертифікації залежить від рівня незалежності зацікавлених сторін перебуває - виробника і споживача.

Такі два критерію забезпечення сертифікації. Механізм досягнення відповідності цим критеріям закладений у так званої «зашморгу якості». Це взаємодія елементів повного виробничого циклу виробництва (процесу, послуги), які впливають якість.

На стадії маркетингу і вивчення попиту якість сертифікації закладається аналізом і вибором системи сертифікації відповідно до правил, за якими проводитися оцінка відповідники визначення області акредитації органу з сертифікації і випробувальних лабораторій. На цьому етапі необхідно враховувати проблеми визнання результатів випробувань, і сертифікації на конкретні види продукції та послуг за кордоном.

На стадії проектування процесу сертифікації повинні бути враховані все чинники, що впливають якість: побажання клієнтів, вимоги законодавства, і навіть організаційні, технічні і науково-методичні аспекти діяльності органів по сертифікації і випробувальних лабораторій.

Ресурси, необхідних проведення сертифікації, включають його присутність серед органі сертифікації і випробувальною лабораторії: кваліфікованого персоналу; спеціалізованих приміщень; фонду тих нормативних документів; коштів вимірів, випробувань, і контролю; сучасної оргтехніки. Ресурси для сертифікації повинні відповідати установленим вимогам для. Їх відповідність перевіряється при акредитації органів по сертифікації і випробувальних лабораторій.

Процеси сертифікації, наприклад відбір зразків для випробувань, проведення інспекційного контролю чи обробка заявки, необхідно розробити в такий спосіб, щоб гарантувалася упевненість у досягненні достовірності й неупередженості сертифікації. Усі необхідно планувати те щоб існувала можливість внутрішніх та зовнішніх перевірок якості робіт (аудитів), проведення коригувальних заходів. Важливе значення має тут документування і збереження архівів всіх процесів, забезпечення конфіденційності інформації, що містить комерційну таємницю.

Проведення сертифікації залежить від випробуванні зразків продукції (послуг), оцінці систем якості і прийняття рішень стосовно їх відповідність. Процес сертифікації має відповідати правилам системи сертифікації, обраної схему, і внутрішнім інструкціям органу з сертифікації чи випробувальною лабораторії.

Забезпечення якості сертифікації вимагає проведення контролю процесів оцінки відповідності. Це досягається наявністю систем періодичного внутрішнього і зовнішнього аудиту. Внутрішній аудит виконують працівники органу з сертифікації чи випробувальною лабораторії, частіше його проводить спеціально призначений відповідальний з якості. Результати аудиту є інформацією керівництво проведення коригувальних заходів.

Зовнішній аудит здійснюють органи з акредитації у межах інспекційного контролю чи сторонні експерти. Усі види контролю там, де може бути, проводяться з урахуванням статистичних методів. Остаточний контроль результатів сертифікації здійснюється за ухваленні рішення про видачу сертифіката.

На стадії оформлення сертифікату відповідності і ліцензії на право використання знака відповідності мають дотримуватися вимоги до форми та змісту, які забезпечують їхню максимальну інформативність і значимість. Кожен сертифікат, незалежно не від системи сертифікації, повинен мати: назва об'єкта сертифікації; нормативний документ, якому вона відповідає; назва органу з сертифікації, який видав сертифікат; дату видачі; термін дії; оцінку акредитацію органу з сертифікації.

Якість після сертифікаційної діяльності такими елементами «петлі якості»:

· реєстром сертифікованої продукції, послуг, систем якості чи персоналу, який має містити всю необхідну інформацію об'єкт сертифікації і "бути доступним широкого кола користувачів;

· інспекційним контролювати сертифікованої продукцією із боку органу з сертифікації;

· інформаційної діяльністю органу з сертифікації, що полягає у наданні громадськості даних про результатах сертифікації, обміні досвідом проведення сертифікації на національному та міжнародному рівнях між зацікавленими структурами.

Після закінчення термін дії сертифікату відповідності заявник може затвердити рішення про нове сертифікації, яка передбачає повторення всіх вказаних у «зашморгу якості» процедур, але з урахуванням чинника часу.

Усе це означає сталий розвиток сертифікації як процесу встановлення відповідники показує необхідність його проведення для цивілізованих ринкових відносин.

Отже, сертифікація у сучасних умовах стрімкого розвитку продуктивної діяльності дозволяє дотримуватися всіх заходів задля забезпечення безпеки своєї продукції, послуг і підтверджувати якість наданої на ринках реалізованої продукції. Відповідно, передусім, з метою національної стратегії безпеки, і навіть визнання кожної країни у світове співтовариство, скажімо експортованої товари на міжнародний ринок сертифікація відповідності дозволяє безперешкодно здійснювати торгово-економічні інтереси.

У разі ринкової економіки з'являються нові стосунки між виготовлювачами товарів,продавцами-заказчиками і споживачами. До цього чималої мері сприяє насичення ринку товарами.

На насиченому ринку центральної постаттю стає споживач, які вже не задовольняється, як раніше, заявами виготовлювачів і продавців відповідності якості товарів вимогам стандартів. Споживачеві необхідно гарантоване незалежної стороною підтвердження відповідності товару певному рівню якості. Таке підтвердження можна буде говорити як особливого документа - сертифіката.

Сертифікат відповідності - документ, виданий за правилами системи сертифікації на утвердження відповідності сертифікованої продукції установленим вимогам для.

Сертифікація відповідності - це дію третю сторону, котрий доводить, що забезпечується необхідна у тому, належним чином ідентифікована продукція, процес або послуга відповідає конкретному стандарту чи іншому нормативному документа.

Сертифікація - це прогресивне напрям розвитку стандартизації, найважливіший механізм управління продукції.

Сертифікація спрямовано досягнення наступних цілей:

• створення умов підприємств, установ, громадських організацій і підприємців на єдиному товарному ринку Російської Федерації, і навіть до участі в міжнародному економічному, науково- технічному співробітництво й міжнародну торгівлю;

• сприяння споживачамкомпонентном виборі продукції;

• сприяння експорту і підвищення конкурентоспроможності продукції;

• захист споживача від недобросовісності виготовлювача (продавця, виконавця);

• контроль безпеки для довкілля, життя, здоров'я та майно;

• підтвердження показників якості продукції, заявлених виготовлювачами.

Завдання, які потребують розв'язання задля досягнення цього:

• створення систем сертифікації однорідної продукції через встановлення правил сертифікації продукції з урахуванням її виробництва, поставки, вимог міжнародних систем і лобіювання відповідних угод;

• визначення номенклатури обов'язкових показників: безпеки для споживача та довкілля, сумісності і взаємозамінності, запровадження в стандарти решта видів тих нормативних документів;

• поетапне упровадження обов'язкового сертифікації;

• акредитація діючих випробувальних лабораторій, і навіть створення умов та акредитація нових;

• підготовка і акредитація експертів;

• розробка вимог до стандартів та інших нормативних документів, застосовуваним для сертифікації продукції, процесів і рівнем послуг;

• модернізація стандартизованих методів випробувань, зокрема експрес методів, відповідальних вимогам міжнародних стандартів;

• встановлення порядку проведення обов'язкової і добровільної сертифікації;

• міжнародне і регіональне співробітництво у сфері сертифікації, висновок двосторонніх угод про взаємне визнання результатів сертифікації.

Система сертифікації функціонує виходячи з певних принципів:

§ відповідність до діючими міжнародних норм і правилами, взаємодію Космосу з міжнародними, регіональними і національними системами сертифікації інших країнах;

§ компетентність і органів по сертифікації, щоб забезпечити об'єктивність і достовірність підтвердження відповідності продукції встановленим у нормативні документи вимогам;

§ добровільність заявника під час виборів органу з сертифікації, якщо функціонує кілька органів по сертифікації одному й тому ж продукції;

§ відкритість Системи до участі у ній підприємств, установ і закупівельних організацій незалежно від форм власності, визнають і виконують її правила;

§ делегування повноважень органам по сертифікації і випробувальним лабораторіях з урахуванням їх акредитації за встановленими в Системі правилам;

§ інформування виготовлювачів, споживачів, громадських організацій, органів по сертифікації, випробувальних лабораторій, інших зацікавлених суб'єктів щодо правил, результатах акредитації й сертифікації, учасників сертифікації, у своїй передбачається збереження конфіденційності інформації, складової комерційну таємницю.


1.2  Об'єкти сертифікації

Продукція, процеси або ж послуги є об'єктами сертифікації. У сфері сертифікації продукція або послуга сприймається як об'єкт, який підлягає випробуванню на утвердження стандартом або іншими нормативним документом.

>Начальним етапом сертифікаційних випробувань об'єктів є ідентифікація продукції або послуги. І тут під ідентифікацією розуміється підтвердження відповідності дійсності продукції найменуванням, зазначеному на маркуванню.

Маркування - це нанесення позначень на виріб чи упаковку, що передбачає насамперед ідентифікацію вироби чи окремих його властивостей. Але треба знати, що нанесення на маркірування позначень стандартів чи ТУ, і навіть найменування організації з стандартизації повинно бути витлумачено споживачем як твердження цього вироби організацією по стандартизації чи підтвердження відповідності. Маркування не вважається затвердженим методом вказівки відповідності.

1.3  Учасники обов'язкової сертифікації

Учасниками сертифікації є виробники продукції і на виконавці послуг (перша сторона), замовники — продавці (перша або друга), і навіть організації, які мають третьої сторони, — органи з сертифікації, випробувальні лабораторії (центри), орган виконавчої влади з технічному регулювання.

Основні учасники — заявники, органи з сертифікації (далі — ОС) і випробувальні лабораторії (Іл). Саме вони беруть участь у процедурі сертифікації кожної конкретної об'єкта всіх етапах.

Заявник вправі:

-вибирати форму і схему підтвердження відповідності, передбачені для певних видів продукції відповідними правилами (у найближчій перспективі - технічними регламентами);

- звертатися реалізації обов'язкової сертифікації у будь-якій ОС, область акредитації якого поширюється продукції, яку заявник має намір сертифікувати;

- звертатися до орган по акредитації зі скаргами неправомірні дії ОС і акредитованих випробувальних лабораторій.

Заявник зобов'язаний:

-забезпечувати відповідність продукції установленим вимогам для;

- випускати в звернення продукцію, що підлягає обов'язковому підтвердженню відповідності, тільки після здійснення такого підтвердження відповідності;

- вказувати в супровідній технічної документації і за маркуванню продукції інформацію про сертифікаті відповідності чи декларації відповідності;

- пред'являти до органів здійснення державного контролю (нагляду), і навіть зацікавленим особам документи, які свідчать про підтвердженні відповідності;

- припиняти чи припиняти реалізацію продукції, якщо відлік терміну дії документа (сертифіката чи декларації) минув, чи їх дію призупинено або припинено;

- сповіщати ОС про зміни, внесених в технічну документацію чи технологічні процеси виробництва сертифікованої продукції;

припиняти виробництво продукції, що пройшов підтвердження відповідники і не відповідає установленим вимогам для виходячи з рішень органів здійснення державного контролю.

Органи по сертифікації виконують такі функції:

-приваблюють на договірній основі щодо випробувань

випробувальні лабораторії (центри) гаразд, встановленому Урядом РК;

-здійснюють контролю над об'єктами сертифікації, якщо такий контроль передбачено відповідної схемою обов'язкової сертифікації і договором;

- ведуть реєстр виданих ними сертифікатів відповідності;

- інформують відповідні органи державного фінансового контролю (нагляду) продукцію, що надійшла на сертифікацію, але з минулої її;

-припиняють чи припиняють дію виданого ними сертифікату відповідності;

-забезпечують надання заявникам інформації про порядок проведення обов'язкової сертифікації;

-встановлюють вартість робіт з сертифікації з урахуванням затвердженої Урядом РК методики визначення вартості таких робіт.

ОС відповідає за обгрунтованість і правильність видачі сертифікату відповідності, за дотримання правил сертифікації.

Важливе нововведення (стосовно Закону РК «Про сертифікації») — заборона надавати лабораторіях дані про заявника. Це передбачає анонімність випробовуваної продукції і на спрямоване забезпечення об'єктивності випробувань. Отже, якщо вибір ОС з кількох лабораторій, акредитованих дану продукцію, належить заявнику, то вибір випробувальною лабораторії — ОС.

>Аккредитованние випробувальні лабораторії (Іл) здійснюють випробування конкретної продукції або конкретні види випробувань,

Страница 1 из 6 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація