Реферати українською » Таможенная система » Митне оформлення товарів і транспортних засобів


Реферат Митне оформлення товарів і транспортних засобів

Страница 1 из 13 | Следующая страница

>КАЛИНИНГРАДСКИЙ ПРИКОРДОННИЙ ІНСТИТУТ

>ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ

РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

ЦЕНТРДОПОЛНИТЕЛЬНОГОПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОСВІТИ

ДОПУСТИТИ До ЗАХИСТІ

Завідуючий кафедри кримінально-правових дисциплін КПІ ФСБ РФ

професор

«___» _________ 200_ р.

Студента 11 групи

>КВАЛИФИКАЦИОННАЯ (>ДИПЛОМНАЯ) РОБОТА

на задану тему: «Митне оформлення товарів і транспортних коштів»

 

Науковий керівник

доцент кафедри кримінально-правових дисциплін КПІ ФСБ РФ,

кандидат юридичних наук

р. Калінінград

2007 р.


Зміст

Завдання виконання випускний кваліфікаційної роботи …………… 3

Відкликання керівника …………………………………………………………..... 4

Рецензія фахівця ………………………………………………….…….… 5

Запровадження …………………………………………………………………..….…. 6

Глава 1. Загальні засади митного оформлення ……………………. 10

§ 1. Загальні процедури митного оформлення …………………….……. 10

§ 2. Митні операції, і процедури, попередні митному декларуванню товарів ………………………………………………….…... 23

Глава 2. Митне декларування товарів ……………………………... 49

§ 1. Класифікація форм і суб'єкти митного декларування …..… 49

§ 2. Характеристика зовнішньої торгівлі у зоні діяльності північно-західного митного управління …………...………………………………………..... 73

§ 3. Основні проблеми і перспективи митного і транскордонного співробітництва Києва й шляхи їхнього розв'язання ...……………………………………….. 86

Укладання …………………………………………………………………..... 93

Список використаної літератури ………………………………………... 98

Додатка ……………..………………………………………………….... 102


>КАЛИНИНГРАДСКИЙ ПРИКОРДОННИЙ ІНСТИТУТ

>ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ

РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

>ОТЗЫВРУКОВОДИТЕЛЯ

«____» ______________ 200 р.

>Ренер Наталя Олексіївна

на кваліфікаційну (дипломну) роботу студента

Лагода Володимира Валерійовича

Зміст роботи «Митне оформлення товарів і транспортних коштів» охоплює загальних положень митного оформлення і декларування, проблем транскордонного співробітництва України з шляхів розв'язання. Це повною мірою відповідає завданням.

Автор самостійно проводить дослідження зовнішньої торгівлі у зоні діяльності північно-західного митного управління, ініціативно аналізує її й робить висновки, які можна використані практичної діяльності працівників митних органів. Проте аналіз практики роботи міг і глибшим.

За результатами роботи можна дійти невтішного висновку про спроможність студента вживати наявні знання на самостійної роботи і уміння його аналізувати практичні дані.

З підсумків роботи, студентові то, можливо привласнити кваліфікація юриста.

Оцінка роботи – «добре».

Доцент кафедри кримінально-правових

дисциплін КПІ ФСБ РФ,

кандидат юридичних наук М. А.Ренер

>КАЛИНИНГРАДСКИЙ ПРИКОРДОННИЙ ІНСТИТУТ

>ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ

РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

>РЕЦЕНЗИЯСПЕЦИАЛИСТА

«____»___________2007 р.

Підгорний Миколо Олексійовичу

на кваліфікаційну (дипломну) роботу студента

Лагода Володимира Валерійовича

У зв'язку з ухваленням нової Федерального закону «Про особливої економічної зоні в Калінінградській області» досі ще немає ефективного механізму його реалізації, тому тема: «Митне оформлення товарів і транспортних коштів» нині є неабияк актуальною. Дослідження цієї теми має як теоретичне, і практичного значення, особливо жителів Калінінградській області.

Представлена робота виконано високому рівні. Автор лаконічно, у доступній формі, з допомогою практичного матеріалу виклав суть проблеми. Вочевидь, що студент глибоко вивчив обрану цю тему і опанував методами наукової праці з нормативно-правовими актами та спеціальної літературою.

Студент послідовно розглянув загальних положень митного оформлення. Насамперед, його розуміння і змістом, і навіть процедуру проходження. Докладно автор зупинився на митному декларування товарів. Особливої уваги заслуговують зазначені у роботі проблеми транскордонного співробітництва.

Робота оформлена відповідно до загальноприйнятими вимогами і заслуговує оцінки «відмінно».

Доцент кафедри кримінально-правових

дисциплін КПІ ФСБ РФ,

кандидат юридичних наук М. А. Підгорний


Запровадження

Сучасне економічного розвитку характеризується яскраво вираженої тенденцією інтеграції економік вмежстрановие регіональні і єдині міжгосподарський комплекс, прагненням до створення великих зон вільної торгівлі, до підвищення ролі міжнародних угод, з обміну товарами і послугами, рухом фінансових ресурсів. Починає формуватися фінансовий ринок із єдиними правилами, що регламентують оборот, як тих матеріальних цінностей, і фінансових коштів. Національні економіки в усіх країнах певною мірою стають відкритими, входять у світове поділ праці і до міжнародної конкуренцію.

Зовнішні економічні зв'язку стали об'єктивно обумовленими і перетворилися на важливий чинник економічного зростання. У багатьох країнах і вони визначають стан національної економіки, і це тенденція у перспективі посилиться.

Нині зовнішньоекономічна діяльність у Росії розвивається навальними темпами. У системі органів управління зовнішньоекономічної діяльністю особлива роль відводиться Федеральною митною службі Російської Федерації (далі –ФТС РФ) як тією й відповідальна за сектор зовнішньоекономічної діяльності.

Одне з основних інститутів митного права виступає митне оформлення і становить сукупність юридичних норм, визначальних послідовність проведених заходів, вкладених у забезпечення переміщення, уповноваженими особами, у відношенні товарів і транспортних коштів, через митний кордон РФ.

Митне оформлення є правовим механізмом, до у процесі зовнішньоекономічної діяльності між декларантом і митним органом і підрозділяється ми такі етапи: митні операції, і процедури, попередні подачі митної декларації (основного документа, у якому указуються всі інформацію про переміщуваних товарах і транспортних засобах), дані операції називаються ще як попередні операції митного оформлення; основний етап митного оформлення - митне декларування товарів; митні операції, і процедури, здійснювані після завершення митного декларування товарів хороших і, нарешті, оформлення дії митного режиму, що визначає структуру дипломної роботи.

Отже, предметом роботи представляється виділення групи громадських відносин споруджуваних у межах митного оформлення. Що ж до базового методу дослідження роботи, те, як випливає з теорії права, прийнято виділяти як основних методів правовим регулюванням який наказував би (імперативний) ідозволительний. З огляду на те, що митне право належить до сфери публічного права, використання кронштейна як основного методу дослідження імперативного на повинен викликати жодних сумнівів.

Особливо актуальна тема митного оформлення для прикордонних регіонів Росії, однією із є Калінінградська область. Регіон стосовно решти Росії особливе геополітичне становище. У сфері переміщення товарів і транспортних засобів і зрештою митне оформлення посідає своє особливе значення. З цих та інших причин 1 квітня 2006 року набрав чинності новий Федеральний Закон РФ від 10 січня 2006 р. №16-ФЗ «Про особливої економічної зоні в Калінінградській області і змін - у деякі законодавчі акти Російської Федерації». Закон регулює відносини, що виникають у зі створенням Особливою економічної зони в Калінінградській області, її функціонуванням, зміною і припиненням дії спеціального правового режиму цієї зони з урахуванням геополітичного становища Калінінградській області з метою прискорення її соціально-економічного розвитку. Суть закону, у області митного правовідносини залежить від існування і функціонуванні митного режиму вільної митної зони, які у регіоні. Цей митний режим є процедурою коли він іноземні товари ввозяться завезеними на територію Калінінградській області й закони використовують цій території без сплати мит та підвищенням податків, застосування заборон та економічного характеру, встановлених відповідно до законодавством РФ про державне регулювання зовнішньоторговельної діяльності, з урахуванням особливостей, встановлюваних зазначеним Федеральним законом.

Калінінградська область відділена Росії двома зарубіжними державами – Польщею й Литвою,вступившими нещодавно до Європейського Союзу. У державах поруч із налагодженою схемою взаємовідносин, виникають різні протиріччя, що зумовлює змін умов співробітництва, зокрема та митного. Це значно віддзеркалюється в учасників зовнішньоекономічної діяльності. Проблеми, які з даних протиріч та шляху виходу їх, розгляне дипломної роботі.

У Калінінградській області існують десятки фірм, пропонують і здійснюють послуги з митному оформленню, - митні брокери, штат яких за чисельністю дуже різноманітний від двох за кілька десятків співробітників. Також є великі склади тимчасового зберігання, які перебувають безпосередньо поруч із митними постами. Невеликі фірми, які отримують товари з-за кордону або що возять товари через митний кордон нерідко вдаються по допомогу митних брокерів. До того ж у штаті великих підприємств є відділи митного оформлення, у яких працюють минулі спеціальна підготовка у сфері митного оформлення працівники.

Усі правові акти, які регламентують становища митного оформлення товарів і транспортних коштів засновані на дотриманні змісту Конституції РФ від 12.12.1993 р., Митного кодексу РФ від 28.05.2003 р. N61-ФЗ, Закону РФ «Про митний тариф» від 21.05.1993 р. № 5003-1, Федерального закону РФ «Про основи державного регулювання зовнішньоторговельної діяльності» від 08.12.2003 р. №164-ФЗ. Дані правові акти без винятку застосовуються практично як учасниками зовнішньоекономічної діяльності, і працівниками митних органів. Також під час здійснення митного оформлення використовуються такі правові акти, як: Наказ ГТК Росії від 3 вересня 2003 р. № 958 «Про затвердження Правил проведення митних операцій при часовому зберіганні товарів» – при приміщенні товарів і транспортних коштів у склад тимчасового зберігання, ФЗ «Про ветеринарії» від 14 травня 1993 р. № 4979-1 – застосовується при переміщенні через митний кордон тварин, продуктів тваринництва і кормів, ФЗ «Про якість та безпеки продуктів харчування» - регламентує здійснення санітарно-епідеміологічного контролю при переміщенні продуктів харчування, матеріалів і виробів та інших законів і нормативні акти, які буде розглянуто у дипломній роботі. Відповідно до год. 4 ст. 1 Митного кодексу РФ, що розповідає про участь РФ в здійсненні міжнародного співробітництва у сфері митного регулювання з метою гармонізації та уніфікації законодавства РФ до нових норм міжнародного правничий та з усталеною міжнародної практикою, до поруч із застосуванням національного законодавства використовуються також загальновизнані принципи і норми міжнародного правничий та міжнародні договори РФ. Вони є у відповідність до Конституції РФ складовою правової системи РФ і за суперечності з правилами ТК РФ, застосовуються правила міжнародного договору РФ. Дане положення закріплено в ст. 8 ТК РФ.

Завданнями дипломної праці є: вивчення загальних положень митного оформлення, структуру митного оформлення, операції, і процедури, здійснювані до, під час та після митного оформлення, сутність митного декларування товарів і транспортних коштів, завдання й функції складів тимчасового зберігання, статус митного декларанта та митного брокера, вивчення основних проблем митного оформлення й питання взаємодії митних органів Росії інших країнах, і навіть вивчення і аналіз статистичних даних про зовнішньоекономічної роботи і, зокрема, про митному декларування у Росії за періоди 2005-2006 рр.

У 2007 року сталися серйозні зміни у області митного оформлення товарів і транспортних коштів через митний кордон Росії, як буде зазначено у роботі,ФТС РФ розроблено й прийнято нових форм бланків вантажний митної декларації, тепер званої вантажний митноїдекларации/транзитной декларацією і митної декларації на автомобіль. Пройде з порівняльного аналізу нинішнього зміненого законодавства й діючого законодавства до 1 січня 2007 року.

Метою виконання дипломної роботи є підставою:

- розкриття основних термінів та понять, цілей і правового основи митного оформлення й визначення кола його учасників і виконання ними послідовних дій (стадій) митного оформлення при переміщенні товарів і транспортних коштів через митний кордон Росії.

Робота і двох глав, у яких буде докладно розкрито механізм митного оформлення товарів і транспортних засобів у Росії. У першій главі розглядатимуться загальних положень митного оформлення, перелік митних операцій та процедур, які виконуються учасниками зовнішньоекономічної діяльності. Другий розділ присвячена безпосередньо основному митному оформленню – митному декларуванню, у главі будуть розкрито форми і знаходять способи декларування. Розглядатимуться питання, що стосуються проблематики щодо митного оформлення до та шляхи виходу із зазначених у главі проблем, проаналізовані статистичні даних про зовнішньоекономічної діяльності РФ в 2005-2006 рр., і навіть сучасний стан діяльності митних брокерів.


Глава 1. Загальні засади митного оформлення

 

§ 1. Загальні процедури митного оформлення

Митне оформлення переміщення товарів є сукупність митних операцій, здійснюваних особами та митні органи, щодо товарів і транспортних коштів, переміщуваних через митний кордон, тобто – це процедура приміщення товарів і транспортних коштів під певний митний режим також завершення дії цього режиму на відповідно до вимог і положеннями ТК РФ.

Митне оформлення може статися визначено як сукупність операцій, вироблених посадовими особами митниці з метою забезпечення митного контролю над переміщенням через російську митний кордон товарів і транспортних засобів і застосування коштів державного регулювання такогоперемещения[1].

Порядок митного оформлення товарів окреслюється нормами ТК РФ, і іншими актами російського законодавства. Поняття «законодавство» вживається у разі у сенсі і включає у собі закони та численні підзаконні акти, лунаючи органами виконавчої влади і, передусім, органом виконавчої, уповноваженим у сфері митного справи – раніше Державним митним комітетом РФ (далі – ГТК РФ), нині –ФТС РФ.

Інформації про діючих джерелах митного законодавства (назва акта, його предмет й видання, у якому даний акт опубліковано) має надаватися всім зацікавленим особам безплатно. Короткі довідки про основні положення митного законодавства, зокрема та з питань митного оформлення, надаються для загальнодоступного ознайомлення у місцях перебування митних органів. Також є електронні бази даних, у вигляді, приміром, офіційного сайтуФТС Росії –customs чи альтернативного сайту, що містить усю інформацію про зовнішньоекономічної діяльності РФ -custom та інших. У цих джерелах на основі повною мірою вказані як законодавчі акти, і новини, що стосуються безпосередньо до митному справі. Дані бази постійно оновлюються як он-лайн.

Поруч із законодавчими положеннями правове регулювання митного оформлення вантажів, може здійснюватися у вигляді конвенційних норм.

Прикладом може бути Митна конвенція про міжнародної перевезенні вантажів із застосуванням книжкиМДП[2] («>карнетаTIR») від 14 листопада 1975 р. (далі – Конвенція МДП), регулююча лад і умови митного оформлення вантажів, перевезених на автотранспортних засобах чи занурених у яких контейнерах в міжнародному повідомленні із застосуванням книжки МДП.

Обличчя,перемещающее товари через російську митну територію, перевізник, власник складу й інші особи, які мають повноваження щодо товарів і транспортних коштів, і навіть їх представники заслуговують бути присутнім на митному оформленні.

Якщо митний орган такої присутності, дане право трансформується на обов'язок. Зміст такий обов'язки є широким, ніж зміст відповідного права, оскільки передбачає як присутність особи під час виробництва митного оформлення, а й надання цією особою сприяння посадових осіб митних органів цьому етапі. Це співдія може виражатися у вчиненні з

Страница 1 из 13 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація