Реферат Митне регулювання

Страница 1 из 10 | Следующая страница

1. Митне регулювання і митне залежить від РФ. Основні поняття, використовувані в митному законодавстві

Митне регулювання підпорядковано Російської Федерації й у встановленні порядку й правил, за дотримання яких особи реалізують декларація про переміщення товарів і транспортних коштів через митний кордон Російської Федерації. Митне справа є сукупність методів і коштів забезпечення заходів митно-тарифного регулювання й заборон та, встановлених відповідно до законодавством Російської Федерації про державне регулювання зовнішньоторговельної діяльності, що з переміщенням товарів і транспортних коштів через митний кордон. Федеральний орган виконавчої, уповноважений у сфері митного справи, відповідно до законодавством Російської Федерації здійснює функції виробленні державної політики і нормативно-правовому регулювання у сфері митного справи і відданість забезпечує безпосередню реалізацію в митних цілях завдань у сфері митного справи, і навіть однакове застосування митного законодавства Російської Федерації усіма митні органи біля Російської Федерації. Територія Російської Федерації становить єдину митну територію Російської Федерації. Основні поняття:

товари - будь-яке переміщуване через митний кордон рухоме майно, і навіть переміщувані через митний кордон віднесені до нерухомим речам транспортні засоби. товари, які під митним контролем, - іноземні товари, завезені на митну територію Російської Федерації, до їх випуску для вільного звернення, фактичного перетину ними митного кордону під час вивезення чи до знищення, і навіть російські товари за її вивезенні із території Російської Федерації до фактичного перетину митного кордону. переміщення через митний кордон товарів хороших і (чи) транспортних засобів - дії із ввезення на митну територію Російської Федерації чи вивезенню з цим території товарів хороших і (чи) транспортних засобів у будь-який спосіб; митного контролю - сукупність заходів, здійснюваних митні органи з метою забезпечення митного законодавства Російської Федерації; митна декларація - документ по встановленої формі, у якому вказуються відомості, необхідних подання у митний орган митний режим - митна процедура, визначальна сукупність вимог, і умов, які включають порядок застосування щодо товарів і транспортних коштів мит, податків й заборон та, встановлених відповідно до законодавством Російської Федерації про державне регулювання зовнішньоторговельної діяльності, і навіть статус товарів і транспортних коштів на митних цілей у залежність від цілей їх переміщення через митний кордон та ефективного використання на митної території Російської Федерації або її межами;

Задля реалізації комплексу ф-й, покладених на то необх-мо осущ-е ТЕ і ТК т-в і т/с. Так, пр-ло 6. 1. Киотской конвенції говорить, що це т-ры, ввезені на т. тер-ю чи які з цим тер-и нез-мо від цього, оподатковуються вони т. митами і податками, підлягають ТК. Здійснення митного контролю є одним із основних функцій митної служби у державі. Сьогодні митного контролю винятково власним з цілями забезпечувати виконання митного законодавства. Розширення обсягу міжнародної торгівлі, і зниження кількості порушень митного законодавства може бути показником ефективності митного контролю.

Основними завданнями митних органів Російської Федерації є: - стягування митних платежів до обсязі та його перерахування до федерального бюджету; - здійснення державного фінансового контролю дотримання учасниками зовнішньоторговельної діяльності заборон та при переміщенні товарів через митний кордон; - контролю над здійсненням зовнішньоекономічної діяльності, зі використанням коштів тарифного і нетарифного регулювання; - виявлення, припинення і розкриття злочинів і адміністративних правопорушень в митної сфері.

2. Форми і Порядок проведення митного контролю. Завдання митної служби Росії під час здійснення ТК

Формами митного контролю є: 1) перевірка документів і майже відомостей; 2) усне опитування; 3) отримання пояснень; 4) митне спостереження; 5) митний огляд товарів і транспортних коштів; 6) митний огляд товарів і транспортних коштів; 7) особистий огляд; 8) перевірка маркування товарів спеціальними марками, наявності ними ідентифікаційних знаків; 9) огляд приміщень та територій з метою митного контролю; 10) митна ревізія.

Перевірка достовірності відомостей, які у митні органи при митному оформленні, здійснюється шляхом їх порівняння з інформацією, отриманою з інших джерел, зокрема за результатами проведення інших форм митного контролю, аналізу відомостей спеціальним статистики, обробки відомостей з допомогою програмних засобів, і навіть іншими засобами, не забороненими законодавством Російської Федерації.

Одержання пояснень - отримання посадовою особою митного органу відомостей про обставини, які мають значення щодо митного контролю, від осіб, вказаних у статті 16 справжнього Кодексу, декларантів та інших осіб, причетних до переміщенню товарів і транспортних коштів через митний кордон і таких даних.

Митне спостереження - гласне, цілеспрямоване, систематичне чи разове, безпосереднє чи опосередковане (із застосуванням технічних засобів) візуальне спостереження уповноваженими посадовими особами митних органів над перевезенням товарів і транспортних коштів, які перебувають під митним контролем, скоєнням із нею вантажних та інших операцій.

Митний огляд товарів і транспортних коштів - зовнішній візуальний огляд товарів, багажу фізичних осіб, транспортних засобів, вантажних ємностей, митних пломб, печаток та інших коштів ідентифікації товарів з метою митного контролю, проведений уповноваженими посадовими особами митного органу, якщо такий огляд не пов'язане з розтином транспортний засіб або його вантажних приміщень та порушенням упаковки товарів.

Митний огляд - проведений уповноваженими посадовими особами митного органу огляд товарів і транспортних коштів, пов'язаний із зняттям пломб, печаток та інших коштів ідентифікації товарів, розтином упаковки товарів чи вантажного приміщення транспортний засіб або ємностей, контейнерів та інших місць, де є чи можуть бути товари.

Огляд приміщень та територій проводиться з метою підтвердження наявності товарів і транспортних коштів, які перебувають під митним контролем, зокрема умовно випущених, на яких складах тимчасового зберігання, митних складах, помешкань магазину безмитної торгівлі,

Митні органи проводять митну ревізію - перевірку факту випуску товарів, і навіть достовірності відомостей, вказаних у митної декларації та інших документах, експонованих при митному оформленні, шляхом зіставлення цих відомостей з цими бухгалтерського облік і звітність, зі своїми рахунками, з іншого інформацією осіб, вказаних у справжньої статті.

Задля реалізації комплексу ф-й, покладених на то необх-мо осущ-е ТЕ і ТК т-в і т/с. Так, пр-ло 6. 1. Киотской конвенції говорить, що це т-ры, ввезені на т. тер-ю чи які з цим тер-и нез-мо від цього, оподатковуються вони т. митами і податками, підлягають ТК. Здійснення митного контролю є одним із основних функцій митної служби у державі. Сьогодні митного контролю винятково власним з цілями забезпечувати виконання митного законодавства. Розширення обсягу міжнародної торгівлі, і зниження кількості порушень митного законодавства може бути показником ефективності митного контролю.

Основними завданнями митних органів Російської Федерації є: - стягування митних платежів до обсязі та його перерахування до федерального бюджету; - здійснення державного фінансового контролю дотримання учасниками зовнішньоторговельної діяльності заборон та при переміщенні товарів через митний кордон; - контролю над здійсненням зовнішньоекономічної діяльності, зі використанням коштів тарифного і нетарифного регулювання; - виявлення, припинення і розкриття злочинів і адміністративних правопорушень в митної сфері.

3. Митний огляд

Таможен. огляд, будучи власне 1-ї з різновидів т. огляд, виділено в кач-ве самост. форми ТК у зв'язку з реалізацією принципу осущ-я ТК не більше, необхідні дотримання т. зак-ва. Т. огляд спрямовано встановлення УДЛ-ми там. органу достовірності відомостей, необхідні т. цілей, виявлення правопорушень у сфері т/д, а т. опред-е хар-к т-в з метою забезпечення соблюд-я т. зак-ва і межд. дог-в контролю над виконанням к-х покладено на т/о.

Митний огляд товарів і транспортних коштів - зовнішній візуальний огляд товарів, багажу фізичних осіб, транспортних засобів, вантажних ємностей, митних пломб, печаток та інших коштів ідентифікації товарів з метою митного контролю, проведений уповноваженими посадовими особами митного органу, якщо такий огляд не пов'язане з розтином транспортний засіб або його вантажних приміщень та порушенням упаковки товарів.

4. Митний огляд

Там. огляд – админ. д-е, що полягає в фактич. перевірці т і тс.

Засн мети т. огляду: устан-е зак-ти перемщ-я т і тс через тг, виявлення і припинення контрабанди та інших наруш-й т. пр-л; виявлення і запобігання ввезення/ вивезення заборонених до такого ввозу/вывозу т і тс; виявлення т-в, переміщуваних без док-в; получ-е фактич. даних про т і тс, идентифик-я т і тс. Митний огляд - проведений уповноваженими посадовими особами митного органу огляд товарів і транспортних коштів, пов'язаний із зняттям пломб, печаток та інших коштів ідентифікації товарів, розтином упаковки товарів чи вантажного приміщення транспортний засіб або ємностей, контейнерів та інших місць, де є чи можуть бути товари. Т. огляд проводиться після ухвалення т. декларації на т-ры. Досмотр проводиться в ЗТК. Реш-е про провед-и Д оформл-ся в пис. вигляді у формі доручення. Досмотр явл прямий мірою по мінімізації ризиків. Взяття спроб і зразків виробляють сотудники досмотрового підрозділи. Факт взяття спроб і зразків відбивається у акті т. дсмотра.


5. Основні засади переміщення т і тс через митний кордон РФ

Переміщення товарів і транспортних коштів через митний кордон – дії із ввезення товарів хороших і т/с на там. тер-рию чи вивезенню з цим тер-рии у будь-який спосіб.

Ввезення товарів хороших і (чи) транспортних засобів на митну територію Російської Федерації - фактичне те що товарами і (чи) транспортними засобами митного кордону всі наступні передбачені справжнім Кодексом дії з товарами і (чи) транспортними засобами до їх випуску митні органи;

вивезення товарів хороших і (чи) транспортних засобів із митної території Російської Федерації - подача митної декларації чи вчинення вказаних у абзаці другому справжнього підпункту дій, безпосередньо вкладених у вивезення товарів хороших і (чи) транспортних засобів, і навіть всі наступні передбачені справжнім Кодексом дії з товарами і (чи) транспортними засобами до фактичного перетину ними митного кордону.

1 принцип - Усі особи однакові підставах мають право переміщення товарів і транспортних коштів через митний кордон гаразд, встановленому справжнім Кодексом, крім випадків, передбачених справжнім Кодексом, іншими федеральними законів і міжнародними договорами Російської Федерації.

2 принцип – принцип дотримання заборон та при переміщенні т і тс через тг

3 – принцип тамож. оформлення тощо. контролю (т. е. все т і тс пемемещ-е через тг підлягають ТЕ і ТК

4 – пр-п користування і розпорядження т і тс

5 – пр-п обязан-ти зі здійснення т. операцій для випуску т-в

До дій, безпосередньо спрямованим на вивезення товарів хороших і (чи) транспортних засобів із митної території Російської Федерації, ставляться вхід (в'їзд) фізичної особи, яка виїздить з Російської Федерації, до зони митного контролю, в'їзд автотранспортного кошти на пункт пропуску Державну кордон Російської Федерації з метою вибуття його із території Російської Федерації, здавання транспортним організаціям товарів або організаціям поштового зв'язку міжнародних поштових відправлень до відправки межі митної території Російської Федерації, дії особи, безпосередньо створені задля фактичне те що митного кордону товарами і (чи) транспортними засобами поза встановлених відповідно до законодавством Російської Федерації місць.

6. Цілі встановлення заборони чи обмеження на ввоз/вывоз товарів. Товари, заборонені чи обмежені до ввезення /вивезенню

Товари, заборонені відповідно до законодавством Російської Федерації до ввезення на митну територію Російської Федерації, підлягають негайному вивезенню із території Російської Федерації, якщо інше не передбачено справжнім Кодексом чи інші федеральними законами. Вивезення зазначених товарів виробляється перевізником. Що стосується неможливості вивезення чи неосуществления негайного вивезення ці товари підлягають приміщенню на склади тимчасового зберігання або в інші місця, є зонами митного контролю (стаття 362), з допомогою осіб, вказаних у статті 16 справжнього Кодексу. Граничний термін тимчасового зберігання таких товарів становить три доби, якщо інший термін не передбачено іншими федеральними законами щодо окремих видів товарів. Товари, обмежені до ввезення на митну територію Російської Федерації, допускаються до ввезення (а випадках, передбачених справжнім Кодексом, - випускаються митні органи) за дотримання вимог, і умов, встановлених міжнародними договорами Російської Федерації чи законодавством Російської Федерації. Товари, заборонені до вивезенню, не підлягають фактичному вивезенню із території Російської Федерації.

Товари, обмежені до вивезенню із території Російської Федерації, допускаються до вивезенню за дотримання вимог, і умов, встановлених міжнародними договорами Російської Федерації чи законодавством Російської Федерації. Витрати, що з'явилися в осіб, вказаних у статті 16 справжнього Кодексу, декларантів, перевізників чи інших осіб, у через відкликання дотриманням заборон та із ввезення товарів на митну територію Російської Федерації чи його вивезення з цим території, митні органи не відшкодовуються. До забороненим отн-ся друкована продукція, фото, відео, аудіо-матеріали, напрв-ные на пропаганду фашизму, націоналізму. Під особливий режим переміщення через т/г потрапляють драг Ме, каміння, озброєння, військову техніку, рентген. устаткування, отрути, спирт та інших.

7. Органи, що у здійсненні контролю над переміщенням товарів і транспортних коштів через митний кордон Російської Федерації

Суб'єктами т. контролю явл с-ма там. органів, їх ДЛ виконують ф-и представників влади в взаимоотн-ях з учасниками ЗЕД, связ-ных з перемещ-ем через т. кордон тов-в, послуг, т/с, а т. ін. особами, що перетинають т. кордон і направлення перемещающими особисті речі.

Діяльність юридичних осіб у ролі митних

Страница 1 из 10 | Следующая страница

Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація