Реферат Митні платежі

Страница 1 из 3 | Следующая страница

ОГЛАВЛЕНИЕ

Запровадження

1. Платники митних платежів

2. Исчисление митних платежів

3. Терміни сплати митних платежів

4. Вимога про сплату митних платежів

5. Стягнення митних платежів

6. Повернення митних платежів

Укладання

Список джерел інформації


ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Найпоширенішими засобами регулювання зовнішньої торгівлі служать митні платежі, цілями використання якого є отримання додаткових фінансових коштів (зазвичай, для країн), регулювання зовнішньоторговельних потоків (більш типово для розвинених держав) чи захист національних виробників (головним чином трудомістких галузях).

Що стосується несплати чи неповної сплати митних платежів до встановлених термінів митні органи стягують митні платежі примусово.

Цю тему актуальна, позаяк у ФТС Росії надходять осіб порушення митні органи термінів виставляння вимог про сплату митних платежів у цій зв'язку - порядку й термінів їх примусового стягнення.

У цьому роботі досліджуються гол. 32-33 ТК РФ.

Мета цієї курсової роботи - вивчити структуру і Порядок стягнення і повернення митних платежів, й вимога щодо сплаті митних платежів.

У зв'язку з цією метою поставлені основні завдання роботи – дати визначення вимозі про сплату митних платежів, розкрити його зміст, визначити строки й порядок стягнення митний платежів, а як і порядок повернення митних платежів.


1. ПЛАТЕЛЬЩИКИ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

Під платниками митних платежів розуміються особи, зобов'язані відповідно до митним законодавством й у встановлені ним терміни сплачувати необхідні мита і податки.

Платники відповідають за сплату митних платежів (ст. 320 ТК РФ). ТК РФ допускає сплату митних платежів за товари, переміщувані через митний кордон будь-якими особами. Разом про те "будь-які особи" що неспроможні розглядатися як платників митних платежів, оскільки сплата платежу це їхнє право, але з обов'язок.

Що стосується несплати митних платежів до установлений термін, митний орган вимагатиме виконання відповідної обов'язки тільки від осіб відповідальних за сплату платежу (п.2 ст. 348 ТК РФ).

Відповідно до статтею 320 і пунктом 1 ст. 328 ТК РФ всіх платників митних платежів можна розділити сталася на кілька самостійних груп:

1. Обов'язкові платники митних платежів.

Обов'язковими платниками митних платежів є декларанты і митні брокери. Дані особи розглядаються як обов'язкових платників митних платежів, у вигляді участі у митних роздрібних операціях і процедурах (митне оформлення товарів), вимоги яких передбачають сплату митних платежів.

2. Можливі платники митних платежів.

Ця категорія платників можна розглядати як такі лише за наявності для певних обставин (зазвичай, відмінних факту законного переміщення товарів через митний кордон), із якими ТК РФ пов'язує виникнення обов'язки зі сплати митних платежів.

До числа можливих платників митних платежів ставляться:

- обличчя, яке здійснює вантажні операції, при прибуття товарів на митну територію РФ, у разі втрати товарів або передачі третіх осіб без дозволу митних органів при розвантаження й перевантаження (перевалці) товарів у морському, річковому порту на місці прибуття (пункт 4 ст. 78 ТК РФ.);

- перевізник товарів з процедури внутрішнього митного транзиту (митний перевізник, міжнародний перевізник чи іншу особу, яке здобуло дозволу внутрішній митний транзит) або експедитор, у разі недоліки іноземних товарів у митний орган призначення (пункт 1 ст. 90 ТК РФ);

- власник складу тимчасового зберігання, у разі втрати що зберігаються товарів чи їх видачі без дозволу митного органу (п.2 ст. 112 ТК РФ), і навіть іншу особу, яке здійснює тимчасове зберігання іноземних товарів (залізниця - п.3 ст. 116 ТК РФ; одержувач товарів - п.3 ст. 117 ТК РФ);

- власник митного складу, у разі втрати що зберігаються товарів чи їх видачі без дозволу митного органу (п.2 ст. 230 ТК РФ);

- обличчя, яке здобуло дозволу переробку товарів на митної території або високопоставлена особа, якому передано дозволу переробку (пункт 7 ст. 179 ТК РФ);

- обличчя, яке здобуло дозволу переробку товарів для внутрішнього споживання (пункт 6 ст. 192 ТК РФ);

- обличчя, яке здобуло дозволу переробку товарів поза митної території (пункт 5 ст. 203 ТК РФ);

- обличчя, яке здобуло дозволу тимчасове ввезення, або високопоставлена особа, якому передані тимчасово завезені товари (пункт 7 ст. 212 ТК РФ);

- обличчя, поместившее товари під митний режим тимчасового вивезення (ст. 257 ТК РФ);

- власник магазину безмитної торгівлі (п.2 ст. 262 ТК РФ);

- особи, незаконно що возять товари та транспортні засоби через митний кордон (пункт 4 ст. 320 ТК РФ);

- особи, що у незаконне переміщення товарів і транспортних коштів через митний кордон, якщо вони знають або мали знати про незаконність такого переміщення (пункт 4 ст. 320 ТК РФ);

- особи, які отримали у власність або володарем незаконно завезені товари та транспортні засоби, тоді як момент придбання вони знають або мали знати про незаконність такого ввезення (пункт 4 ст. 320 ТК РФ), тобто несумлінні покупці товарів;

- організація поштового зв'язку, втративши чи яка видала без дозволу митного органу міжнародні поштові відправлення (пункт 5 ст. 295 ТК РФ).

2. ИСЧИСЛЕНИЕ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

Мита, податки обчислюються платником. Винятки з цього правила складають наступні випадки:

- виставляння митним органом вимоги про сплату митних платежів;

- літочислення митним органом митних платежів при переміщенні товарів у міжнародних поштових відправленнях;

- додаткові нарахування митних платежів митним органом за результатами перевірки відомостей, заявлених декларантом. Додаткові нарахування можливі, наприклад, у разі:

- встановлення недостовірності даних про країні походження товарів;

- встановлення порушень правил класифікації товарів у відповідність до Товарної номенклатурою зовнішньоекономічної діяльності;

- самостійного визначення митним органом митної вартості товарів;

- самостійного визначення митним органом кількості товарів.

Исчисление сум призначені до сплати мит, податків виробляється у валюті РФ. Разом про те, за вибором платника, мита, податки можуть сплачуватися як і валюті РФ, і у іноземних валютах, курси яких котируються ЦБ РФ.

Перерахунок валюти РФ в іноземної валюти з метою сплати мит, податків, исчисленных у валюті РФ, проводиться у разі курсу, чинному на день прийняття митним органом митної декларації, а випадках, коли обов'язок сплати мит, податків пов'язана з подачею митної декларації, - на день фактичної сплати.

Зазвичай, з метою обчислення мит, податків застосовуються ставки, які діють день прийняття митної декларації митним органом. Винятки з цього правила становлять випадки:

- випуску товарів до подачі митної декларації;

- сплати мит щодо товарів, переміщуваних трубопровідним транспортом;

- сплати мит, податків щодо товарів, незаконно переміщених через митний кордон РФ або використаних на митної території РФ з порушенням вимог митних процедур внутрішнього митного транзиту чи тимчасового зберігання.


3. СТРОКИ УПЛАТЫ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

Термін сплати митних платежів є період, протягом якого вимагають сплатити необхідні суми чи подія, з появою якого, ТК РФ пов'язує необхідність сплати митних платежів.

Відповідно до статтею 329 ТК РФ існують такі види термінів сплати митних платежів:

1. При ввезенні товарів на митну територію РФ - 15 днів із дня пред'явлення товарів у митний орган на місці їх прибуття чи 15 днів із дня завершення внутрішнього митного транзиту, якщо місце митного декларування відмінно від місця прибуття товарів на митну територію. У цьому, збіг термінів сплати платежів з терміном подачі митної декларації (див. пункт 1 ст. 129 ТК РФ) на повинен ототожнюватися, оскільки час ухвалення декларації, у її подачі, наприклад, другого чи третього дня, не завершує споживачів протягом терміну сплати платежу.

2. При вивезенні товарів, термін сплати митних платежів немає як періоду й визначено подією, з якою пов'язаний, зокрема виникнення обов'язки зі сплати митних платежів, саме, подачею митної декларації (підпункт 2 пункту 1 ст. 319 і п.2 ст. 329 ТК РФ).

Окремі винятки від цього правила передбачені в цьому випадках застосування періодичного тимчасового декларування російських товарів (ст. 138 ТК РФ), і навіть при переміщенні товарів трубопровідним транспортом (ст. 312 ТК РФ).

3. При зміні митного режиму митні платежі повинні прагнути бути сплачено пізніше дня завершення дії змінюваного митного режиму (наприклад, день закінчення терміну зберігання товарів у режимі митного складу - абзац 1 пункту 1 ст. 223 ТК РФ).

4. При нецільове використання умовно випущених товарів, терміном сплати митних платежів є першого дня, коли обличчям було порушено обмеження з користування і розпорядженню товарами (наприклад, продаж товарів, завезених як вкладу іноземного інвестора у статутний (складочный) капітал організацій з іншими інвестиціями чи продаж товару, ввезеного ролі гуманітарної допомоги). Якщо такий день встановити неможливо, терміном сплати митних платежів вважається день прийняття митним органом митної декларації при умовному випуску даних товарів.

5. При порушенні вимог, і умов митних процедур, що вабить у себе обов'язок сплати митних платежів, терміном такий сплати вважається день скоєння даного порушення (наприклад, втрата чи видача без дозволу митного органу товарів, перевезених за спрощеною процедурою внутрішнього митного транзиту, що зберігаються складі тимчасового зберігання, чи вміщених під митний режим митного складу, магазину безмитної торгівлі). Якщо такий день встановити неможливо, терміном сплати митних платежів вважається день початку дії відповідною митною процедури (наприклад, день прибуття товарів на митну територію - п.2 ст. 77 ТК РФ, день отримання письмового врегулювання внутрішній митний транзит - ст. 80 ТК РФ, день завершення внутрішнього митного транзиту - пункт 4 ст. 103, день приміщення товарів під обраний митний режим - п.3 ст. 157 ТК РФ).

6. Терміни сплати митних платежів до разі застосування спеціальних митних процедур, встановлено кожної такої процедури окремо. Наприклад, фізичні особи, що возять товари в ручній поклажі і супроводжуваному багажі, сплачують митні платежі безпосередньо при дотриманні Державну кордон Російської Федерації (пункт 1 ст. 287 і пункт 1 ст. 286 ТК РФ).

7. Терміни сплати митних платежів, встановлювані окремих випадків митні органи чи зацікавленими особами, з дозволу митних органів. Наприклад, терміни сплати митних платежів, щодо тимчасово завезених товарів (при сплаті періодичних сум мит, податків - п.3 ст. 212 ТК РФ), терміни надання відстрочки чи розстрочки сплати митних платежів (пункти 6, 7 ст. 333 ТК РФ).

8. Терміни сплати митних платежів до відношенні незаконно завезених товарів, було виявлено в їх покупців (організацій, здійснюють оптову чи роздрібний продаж завезених товарів) біля РФ. Відповідно до пунктами 2, 4 ст. 391 ТК РФ товари розглядаються випущеними для вільного звернення, якщо особи сплачують митні платежі пізніше п'яти днів із дня виявлення вони товарів.

ТК РФ передбачається зміна терміну сплати мит, податків у формі відстрочки або розстрочки.

Відстрочка чи розстрочка сплати мит, податків може надаватися за одним або декільком видам мит, податків, соціальній та відношенні всього комплексу, підлягає сплаті, то її частини.

Надання відстрочки або розстрочки можливо терміном від однієї до шість місяців й за наявності однієї з наступних підстав:

- заподіяння платникові шкоди внаслідок стихійного лиха, технологічної катастрофи чи інші обставини непереборної сили;

- затримки платникові фінансування з федерального бюджету чи оплати виконаного платником державного замовлення;

- переміщення платником через митний кордон товарів, є товарами, подвергающимися швидкої псування;

- здійснення платником поставок по міжурядових угод.

У кількох випадках порушення щодо платника кримінальної справи, за ознаками митного злочини, або порушення процедури банкрутства, митний орган відмовляє у видачі дозволу або скасовує своє рішення про зміну терміну сплати митних платежів.

Зміна терміну сплати мит, податків супроводжується:

- стягуванням відсотків (нарахованих у сумі заборгованості), з ставки рефінансування ЦБ РФ, діючу пенсійну систему період відстрочки чи розстрочки;

- забезпеченням сплати митних платежів.

4. ВИМОГА ПРО УПЛАТЕ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

У ФТС Росії надходять осіб порушення митні органи термінів виставляння вимог про сплату митних платежів у цій зв'язку - порядку й термінів їх примусового стягнення.

Вимога про сплату митних платежів є повідомлення митного органу на письмовій формах про не сплаченої у призначений термін сумі митних платежів, і навіть про обов'язок до встановлений цим вимогою термін несплачену суму митних платежів, пені та (чи) відсотки.

Що стосується, якщо обов'язок зі сплати мит, податків, щодо якої у відповідність до ТК РФ іде й вимога щодо сплаті митних платежів, змінилася після напрями зазначеного вимоги, митний орган спрямовує уточнену й вимога щодо сплаті митних платежів. У цьому спочатку спрямоване й вимога щодо сплаті митних платежів відгукується разом з напрямом уточненого вимоги про сплату митних платежів.

При солідарну відповідальність осіб, відповідальних за сплату мит, податків, уточнену й вимога щодо сплаті митних платежів іде тим самим особам (тій самій особі), яким (якому) було спрямовано отозванное й вимога щодо сплаті митних платежів.

Вимога про сплату митних платежів повинна утримувати відомості про суму призначені до сплати митних платежів, розмірі пені та (чи) відсотків, нарахованих на день виставляння вимоги, терміні сплати митних платежів до відповідність до ТК РФ, терміні виконання вимоги, і навіть про заходи з примусовому стягненню митних платежів і забезпечення їх стягнення, що застосовуються у разі невиконання вимоги платником, про підставах виставляння вимоги. Форма вимоги про сплату митних платежів встановлюється федеральним органом виконавчої, уповноваженим у сфері митного справи.

Пунктом 1 статті 348 Митного кодексу Російської Федерації передбачено, у разі несплати чи неповної сплати мит, податків у встановлених термінів зазначені мита, податки стягуються митні органи примусово. Порядок стягнення мит, податків із юридичних і фізичних осіб є

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація