Реферати українською » Таможенная система » Суб'єкти митних правовідносин


Реферат Суб'єкти митних правовідносин

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Зміст

 

1. Характеристика суб'єктів митних правовідносин. Митні органи як суб'єкти митних правовідносин - правове становище, компетенція. Нормативні акти, регулюючі діяльність митних органів

2. Завдання

Список літератури


1. Характеристика суб'єктів митних правовідносин. Митні органи як суб'єкти митних правовідносин - правове становище, компетенція. Нормативні акти, регулюючі діяльність митних органів

До суб'єктам митних правовідносинотносятся[1]:

1) митні органи - федеральний орган виконавчої, уповноважений у сфері митного справи, і йому митні органи Російської Федерації, крім випадків, як у Митному Кодексі згадуються митні органи інших держав;

2) особи - юридичні і особи, якщо інше не випливає з Митного Кодексу;

3) російські особи - юридичних осіб з місцезнаходженням Російській Федерації, створені відповідно до законодавством Російської Федерації, і навіть фізичні особи, котрі живуть у Російської Федерації, зокрема зареєстровані біля Російської Федерації як індивідуальних підприємців;

4) іноземні особи - особи, не вказаних у підпункті 3);

5) декларант - обличчя, яке декларує товари або від чийого імені декларуються товари;

6) перевізник - обличчя, яке здійснює перевезення товарів через митний кордон і (чи) перевезення товарів під митним контролем не більше митної території Російської Федерації чи що є відповідальних використання транспортних засобів;

7) митний брокер (представник) - посередник, що здійснює митні операції від імені Ілліча та за дорученням декларанта чи іншої особи, яку покладено обов'язок чи якому дозволили здійснювати митні операції відповідно до Митним Кодексом;

8) зацікавлені особи - особи, яких зачіпаються рішеннями, діями (бездіяльністю) митних органів щодо товарів хороших і (чи) транспортних засобів безпосередньо і індивідуально, коли з положень Митного Кодексу не випливає інше.

Очолює відповідно до ст. 402 Митного кодексу Російської Федерації (текстом ТК РФ) систему митних органів федеральний орган виконавчої, уповноважений у сфері митного справи, - Державний митний комітет РФ.

Саме ГТК Росії забезпечує безпосередню реалізацію в митних цілях завдань у сфері митного справи і однаковість застосування митного законодавства РФ усіма митні органи біля РФ (ст. 1 ТК РФ).

Відповідно до Положенням про ГТК Росії його основними функціямиявляются[2]:

підготовка пропозицій вдосконаленні митної політики РФ;

організація митного оформлення та митного контролю, створення умов, сприяють прискоренню товарообігу через митний кордон;

організація стягування мита, податків, зборів, встановлених ст. 318 ТК РФ;

організація стягування антидемпінгових, спеціальних і компенсаційних мита у відповідно до законодавства РФ про заходах із захисту економічних інтересів РФ під час здійснення зовнішньої торгівлі товарами;

контроль правильності їх обчислення і своєчасності сплати зазначених мит, податків і зборів, вживання заходів з їх примусовому стягненню, забезпечення своєчасного і сповненого внесення змін до федеральний бюджет мит й підвищення податків та інших.

ГТК Росія також відповідальна забезпечення виконання міжнародних зобов'язань РФ у сфері митного справи, організацію співробітництва з митними й іншими компетентні органи інших держав, міжнародними організаціями, що займаються питаннями митного справи.

Відповідно до перелічених функцій, ГТК Росії виглядала як орган, очолює єдину централізовану систему, здійснює організуючу, що забезпечує, координуючу контролює функції відношенню всім суб'єктам даної системи органів.

ГТК Росії - єдиний орган системи митних органів, наділений правом видавати не більше своєї компетенції нормативні правові акти у сфері митного справи.

Регіональне митне управління (>РТУ) діє підставі Спільного положення про регіональному митному управлінні, затвердженого Наказом ГТК Росії від 10 жовтня 2002 р. N 1082.

У кожному з федеральних округів, освічених відповідно до Указом Президента РФ від 13 травня 2000 р. N 849 "Про повноважному представника президента Російської Федерації в федеральному окрузі" [3], створені ГТК Росії і близько безпосередньо йому підлегліРТУ, будучи ланцюгом між ГТК Росії і близько митницями, митними постами на місцях, здійснюють, своєю чергою, організацію, керівництво, зокрема методичне, координацію контроль діяльності підлеглих митниць, митні пости.

Організовуючи митне залежить від регіоні роботи і вирішуючи інші завдання, певні Спільним становищем про регіональному митному управлінні,РТУ взаємодіє не більше своєї компетенції з органами структурі державної влади РФ, органами структурі державної влади суб'єктів РФ, органами місцевого самоврядування, фізичними і юридичних осіб.РТУ є юридичною особою, органом дізнання і правоохоронним органом з усіма від цього статусу правовими наслідками.

Створення митниць як центрального підпорядкування (підлеглих безпосередньо ГТК Росії), і безпосередньо підлеглих регіональним митним управлінням, винятково власним ГТК Росії при врахуванні особливостей регіону, специфіки і обсягупассажиро- і товаропотоку, і навіть інших умов (ст. 405 ТК РФ).

Саме вищезгадані умови визначають як збільшується кількість, і категорію митниць у регіоні, і навіть особливості своєї діяльності.

Слід зазначити, що митниці, як і митні пости, є митні органи, безпосередньо здійснюють митне оформлення товарів, переміщуваних через митний кордон РФ. Митниці діють виходячи з Спільного положення про митниці, затвердженого Наказом ГТК Росії від 10 жовтня 2002 р. N 1082.

Правовий статус митниці подібний зі статусом регіонального митного управління. Вирішуючи покладені її у завдання, митниця взаємодіє зі різними державними органами РФ і органами структурі державної влади суб'єкта РФ, органами місцевого самоврядування, фізичними і юридичних осіб. У безпосередньому підпорядкуванні митниці перебувають митні пости, які працюють у регіоні її діяльність, проти яких митниця керує, зокрема методичне, і навіть забезпечення, координацію контроль діяльності.

Акцент у діяльності митниці робиться у першу чергу на практичної реалізації функцій митного оформлення та митного контролю товарів, переміщуваних через митний кордон РФ, на боротьби з контрабандою, й іншими злочинами, дізнання і проведення невідкладних слідчих дій зі яким віднесено відповідно до КПК РФ до компетенції митних органів, ні з адміністративними правопорушеннями, виробництво з що у відповідність до КоАП РФ віднесено до компетенції митних органів. Митниця також ряд завдань та зняття функцій, які нею як органом, структурно підлеглим вищестоящому митному органу.

Митний посаду діє підставі Спільного положення про митному посаді, затвердженого Наказом ГТК Росії від 10 жовтня 2002 р. N 1082.

Правовий статус митного посади великою мірою залежить від цього, чи є він юридичною особою. Якщо це, його статус подібний зі статусом митниці. Якщо ж митний посаду юридичною обличчям, він розглядається лише як структурне підрозділ митниці.

Дії ГТК Росії зі створення, реорганізації та ліквідаціїРТУ, митниць і митні пости спрямовані на оптимізацію структури митних органів прокуратури та перерозподіл матеріально-технічних і кадрових ресурсів із єдиною метою максимальній ефективності функціонування за умов дедалі більшеактивизирующейся ЗЕД.

У ТК РФ вперше одержало законодавчо закріпити право ГТК Росії створювати що й спеціалізовані митні органи. Раніше можливість створення спеціалізованих митних органів опосередковано було закріплено вПриказе ГТК Росії від 10 січня 1996 р. N 12, а пізніше - вПриказе ГТК Росії від 10 жовтня 2002 р. N 1082 "Про затвердження загальних положень митні органах Російської Федерації".

Спеціалізація митних органів інших може полягати як і встановленні їм лише окремихправомочий до виконання деяких із функцій, покладених на митні органи загалом, і у можливості скоєння митних операцій на відношенні певних категорій товарів. До спеціалізованих ставляться Центральне експертно-криміналістичне регіональне митне управління, оперативні, акцизні і тилові митні органи,кинологический центр, і навіть митні органи, які спеціалізуються на митному оформленні та митному контролі товарів, перевезених повітряним транспортом, митні органи, які спеціалізуються на митному оформленні ввезених (вивезених) дорогоцінних металів і коштовного каміння, митні органи, які спеціалізуються на митному оформленні та митному контролі товарів, переміщуваних трубопровідним транспортом і вказівки лініями електропередачі.

Усі регіональні митні управління, митниці, і митні пости РФ діють виходячи з загальних положень митні органах РФ, затверджених Наказом ГТК Росії від 10 жовтня 2002 р. N 1082 "Про затвердження загальних положень митні органах Російської Федерації".

Отже, система митних органів із необхідністю включає у собі, крім сукупності митних органів, якими є регіональні митні управління, митниці, і митні пости, що й установи, створювані ГТК Росії, які є, проте, правоохоронні органи. Створюючи митні органи влади та установи, ГТК Росії здійснює стосовно них майна правомочності власника.

Функції митних органів, встановлених у статті 403 ТК РФ, випливають, передусім, з міжнародними нормами і принципів у сфері митного справи (зовнішньоторговельної діяльності), з міжнародних зобов'язань РФ і передано у завдань, розв'язуваних державою області зовнішньоторговельної діяльності, у сфері захисту правий і інтересів громадян, охорони та питаннями захисту здоров'я населення, охорони економічній безпеці країни. Тому функції митних органів не зазнали значних змін проти ТК РФ 1993 р. Але вони актуалізовані у зв'язку з що сталися у законодавстві РФ змінами (зокрема, на митні органи покладено стягування антидемпінгових, спеціальних і компенсаційних мит, захист прав інтелектуальної власності та інших.) і оптимізовані з нової концепції ТК РФ. Саме тому пойменовані у статті функції названі основними.

Викладені в ТК РФ функції ставляться до функцій Управління виключно у сфері митної діяльності. Функції ж митних органів у сфері адміністративно-господарській, соціальної і фінансово-економічної діяльності регулюються іншими законодавчими актами РФ. Функції умовно можна розділити на фіскальні, контрольні, регулятивні і правоохоронні. Проте сформульовані вони в такий спосіб, що не їх можна віднести виключно одного з названих видів. Багато носять комплексний характер. До таких належать такі функції: здійснення митного оформлення і місцевого контролю (контрольна функція), створення умов, сприяють прискоренню товарообігу (регулятивна функція); стягування мита, податків, антидемпінгової, спеціальної і компенсаційної мита, митних зборів (фіскальна функція), контроль правильності обчислення і своєчасності сплати зазначених мит, податків і зборів, вживання заходів з їх примусовому стягненню (контрольна функція); ведення митної статистики зовнішньої торгівлі (регулятивна і контрольна функції одночасно).

2. Завдання

2000 року на адресу дитячого будинку надійшла гуманітарна допомогу в Німеччині: взуття, одяг, предмети гігієни, велосипеди, іграшки, швейні машини та автобус. Дитячий будинок звернувся до митницю для митного оформлення і випуску товарів у вільне поводження, представивши такі документи: товарно-транспортні накладні і лист німецької боку про передачу цих товарів у дар дитячому будинку. Митниця відмовила у числі товарів.

>Правомерни чи дії митниці? Якими нормативними актами регулюється порядок подання гуманітарної допомоги та її митного оформлення? Які документи мають бути представлені для митного оформлення гуманітарної допомоги?

Рішення

Дії митниці неправомірні. Порядок подання гуманітарної допомоги (сприяння) РФ [4] регламентує надання гуманітарної допомоги (сприяння) Російської Федерації, включаючи отримання, видачу посвідчень, підтверджують приналежність коштів, товарів та послуг до гуманітарної допомоги (сприянню), митне оформлення, облік, зберігання, розподіл контроль над використанням, і навіть порядок розпорядження наданими як гуманітарної допомоги (сприяння) легковиками.

Координація на федеральному рівні діяльності органів, громадських організацій і осіб із отриманню і розподілу гуманітарної допомоги (сприяння), що надходить Російську Федерацію, здійснюється Комісією з питань міжнародної гуманітарної та програмах технічної допомоги при Уряді Російської Федерації, освіченою Постановою Уряди Російської Федерації від 16 квітня 2004 р. N 215 "Про впорядкування складу координаційних, дорадчих, тих органів і груп, освічених Урядом РосійськоїФедерации"[5].

Рішення про підтвердженні приналежність до гуманітарної допомоги (сприянню) засобів і товарів, ввезених в Російську Федерацію, і навіть робіт та надаваних послуг приймаються Комісією. Перелік документів, підтверджують гуманітарний характер наданої допомоги (сприяння), визначається Комісією. Ці документи видаються одержувачами гуманітарної допомоги (сприяння), і навіть федеральними органами виконавчої, органами виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації з урахуванням цільового призначення одержуваної гуманітарної допомоги (сприяння).

Рішення Комісії оформляються протоколами, які підписує її голова (заступник голови).

Комісія виходячи з свого рішення видає посвідчення, що підтверджує приналежність коштів, товарів, робіт й нових послуг до гуманітарної допомоги (сприянню), формою згідно з додатком. Посвідчення представляється в податкові і митні органи звернувся з метою надання у порядку певних законодавством Російської Федерації податкових і митних пільг. Копії посвідчення протягом 3 днів із дні його оформлення направляються до Міністерства Російської Федерації із податків і зборів і Державний митний комітет Російської Федерації.

Посвідчення підписується головою, заступник голови чи відповідальним секретарем комісії і завіряється печаткою Комісії.Прилагаемие до засвідченню переліки коштів, товарів, робіт і постачальники послуг посвідчуються штампом з написом "Гуманітарна допомогу (сприяння)".

Зразки підписів голови, заступника голови, відповідального секретаря Комісії, і навіть друку комісії і штампа з написом "Гуманітарна допомогу (сприяння)" видаються Комісією Міністерству Російської Федерації із податків і зборів і Державний митний комітет Російської Федерації.

Посвідчення видається пізніше як за 3 робочі дні після ухвалення Комісією відповідного рішення виходячи з доручення одержувача гуманітарної допомоги (сприяння) і є документом суворої звітності. Термін дії посвідчення - рік з прийняття Комісією рішення про підтвердженні приналежності коштів, товарів, робіт й нових послуг до гуманітарної допомоги (сприянню).

Податкові і митні пільги, передбачених статтею 2 Федерального закону "Про безоплатної допомоги (сприянні) Російської Федерації і внесення і доповнень в окремі законодавчі акти Російської Федерації про податки про встановленні пільг щодо платежах у державні позабюджетні фонди у зв'язку з здійсненням безоплатної допомоги (сприяння) Російської Федерації", надаються одержувачам гуманітарної допомоги (сприяння) лише за наявності посвідчення, вказаної у пункті 7 Порядку.

Кошти і товари, які стосуються гуманітарної допомоги (сприянню), є власністю донора досі їхньою фактичною передачі одержувачу гуманітарної допомоги (сприяння). Митне оформлення товарів, ввезених в Російську Федерацію як гуманітарної допомоги (сприяння), ввозяться порядку, визначеному Державним митним комітетом Російської Федерації.

При ввезенні цих товарів на митну територію Російської Федерації Державний

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація