Реферати українською » Таможенная система » Вивчення митного контролю в Митному союзі


Реферат Вивчення митного контролю в Митному союзі

митного оформлення. Наприклад, термін випуску товарів скоротився однією робочого дня. ТК РФ термін випуску передбачено пізніше трьох робочих днів із дня прийняття митної декларації, уявлення документів, необхідні митного оформлення і пред'явлення товарів (п. 1 ст. 152 ТК РФ). Відповідно до п. 1 ст. 196 ТК МС випуск товарів має завершитися митним органом пізніше робочого дня, наступного у день реєстрації митної декларації, якщо інше встановлено ТК МС. Хоча щодо чи завершення форм митного контролю з письмового дозволу начальника митного органу цей термін можна збільшити до десяти робочих днів із дня, наступного у день реєстрації митної декларації (п. 4 ст. 196 ТК МС).

У межах даної глави розглядали питання, що стосуються податкових наслідків зовнішньоекономічної діяльності організацій. Проте зауважимо: з метою інформування платників податків із документами, які належать до діяльності МС, на інтернет-сайті ФНП подається рубрика "ФНП Росії" створенаподрубрика "Митний союз", у якій розділ "Міжнародні договори" розміщені міжнародні договори й інші нормативні акти щодо реалізації засад угоди про принципах стягування непрямих податків під час експорту і імпорті товарів, виконанні робіт, наданні послуг у Митний союз.


2. Принципові новації митного контролю у порівнянню із чинним митним законодавством Російської Федерації відбиті в Митному кодексі митного союзу

митного контролю союз декларування

Відповідно до перехідні положення ТК МС особи, проти яких встановлено спеціальні спрощені процедури митного оформлення товарів, Російській Федерації протягом 6 місяців із дня набрання чинності ТК МС користуються спеціальними спрощеннями, наданими уповноваженому економічному оператору відповідно до ТК МС, обсягом спрощень, окреслених особам законодавством Російської Федерації до набрання чинності ТК МС.

Також у перехідних положеннях ТК МС закріплено так званий принципрезидентства, визначальний подачу декларації на товари митному органу держави-члена митного союзу, відповідно до законодавством якого створено, зареєстровано або біля яку постійно проживає обличчя, яке на ролі декларанта.

Що стосується учасників ЗЕД, виробників, митних представників, перевізників передбачені такі спрощення митного адміністрування:

1) скорочується період оформлення вантажний митної декларації із трьох до двох днів;

2) термін сплати мит, податків встановлюється рівним терміну тимчасового зберігання - чотирьох місяців, в ТК РФ було встановлено термін сплати - 15 днів;

3) у декларанта з'являється можливість змін - у митну декларацію доі після випуску товарів;

4) інститут спеціальних спрощених процедур замінить інститут уповноваженого економічного оператора, якому надані такі можливості:

оформляти транзит товарів без внесення забезпечення;

здійснювати випуск товарів до подачі митної декларації зі сплатою платежів на даний момент подачі декларації, тобто фактично з безвідсотковій відстрочкою платежу терміном від 10 до 40 днів;

здійснювати тимчасове зберігання товарів у приміщеннях, на відкритих майданчиках та інших територіях уповноваженого економічного оператора;

проводити митні операції, пов'язані з випуском товарів, помешкань, на відкритих майданчиках та інших територіях уповноваженого економічного оператора.

У цьому уповноважені економічні оператори вноситимуть забезпечення упродовж як мінімум мільйона євро включення в відповідний реєстр.

>Лицами, здійснюють діяльність із виготовлення товарів хороших і (чи) експортуючими товари, яких не застосовуються вивізні мита, за її відповідність критеріям, певним рішенням Комісії митного союзу, надається забезпечення сплати мит, податків у сумі, еквівалентну сто п'ятдесят тисячам євро, за курсом валют, встановлюваному відповідно до законодавством держави-члена митного союзу на день надання такого забезпечення;

5) у найближчій перспективі учаснику ЗЕД дають можливість здійснювати своєї діяльності у будь-якій точці держави-члена митного союзу;

6) перевезення відкривається від зовнішнього кордону митного союзу відразу до місця перебування одержувача, що не б державі митного союзу не перебував;

7) митні перевізники заслуговують пересування території митного союзу не залучаючи до них внутрішньодержавного контролю біля кожного з держав-членів митного союзу. У цьому скорочується сума забезпечення для митних перевізників з 20 млн. рублів до 200 тисяч євро, а залізничний перевізник звільняється з необхідності внесення забезпечення доставки товарів;

8) сума забезпечення діяльності митного представника зменшується з 50 млн. рублів до 1 млн. євро;

9) виключається норма про використання як забезпечення сплати митних платежів договору страхування;

10) відповідно до ТК МС експорт – процедура, відповідно до якої товари митного союзу вивозяться межі території митного союзу. Отже, переміщення товарів із Росії Казахстан, наприклад, вважатиметься взаємної торгівлею;

11) контейнери буде віднесено до транспортних засобів, що дозволить зняти значну кількість проблем контролю над тимчасовим ввезенням контейнерів.

Відповідно до статтею 3 угоди про віданні митної статистики зовнішньої й взаємної торгівлі товарами митного союзу від 25.01.2008, чинного відповідно до РішеннюМежгоссовета ЄврАзЕС від 09.06.2009 № 13, держави-члени митного союзу визначають уповноважені органи у сфері ведення статистики взаємної торгівлі, і уповноважені органи у сфері ведення статистики зовнішньої торгівлі. У Російській Федерації визначено, що уповноваженим органом у сфері ведення статистики зовнішньої торгівлі будеФТС Росії, а уповноваженим органом у сфері ведення статистики взаємної торгівлі -Росстат. НиніРосстатом розроблений проект федерального законом і проект постанови Уряди Російської Федерації про внесення необхідних поправок і закріпленні повноважень за уповноваженими органами, що у стадії погодження з федеральними органами виконавчої.

>ФТС Росії запропонований альтернативний варіант обліку даних про взаємної торгівлі між державами-членами митного союзу, який залежить від подачі статистичної декларації митним органам. Цю норму пропонується закріпити в федеральному законі "Про митному регулюванні Російській Федерації".

Отже, коли будуть прийнято зазначені законопроекти, коментувати це можна неможливо.

Для розгляду питання про зміну ставок ввізних мит Комісією митного союзу з боку Російської Федерації необхідне прийняття позитивного рішення Урядової комісії з економічного розвитку і інтеграції. Для розгляду питання на даної комісії суб'єкту господарювання необхідно направити пропозиції з якими обгрунтовуються матеріалами в підкомісію по митно-тарифному інетарифному регулювання, захисних заходів у зовнішній торгівлі Урядової комісії з економічного розвитку і інтеграції.

Документом, які б дотримання учасником ЗЕД обмежень, що у відношенні товарів, включених в Єдиний перелік товарів, яких застосовуються заборони чи обмеження державами-членами митного союзу у межах ЄврАзЕС торгівлі з третіми країнами, є ліцензія, яка видаєтьсяМинпромторг Росії і близько відповідні відомства у Білорусі та Казахстані.

У цьому ліцензії, видані уповноваженими державними органами виконавчої держав-членів митного союзу до 1 січня 2010 року, будуть дійсними до закінчення терміна їхні діяння.

У процесі підготовки нормативної бази митного союзу з питань нетарифного регулювання було проведено аналізу існуючих заходів державного регулювання зовнішньої торгівлі у трьох державах СНД і наново осмислені все заборони та обмеження.

Спірні питання, що стосуються застосування будь-яких заходів обмежувального характеру у торгівлі між державами-членами митного союзу, має вирішуватися за допомогою організації переговорних процесів.

Нинішнього року необхідно провести роботу з формування єдиної торгової режиму держав-членів митного союзу у відношенні інших держав-членів ЄврАзЕС, і навіть країн СНД, не які входять у митний союз.

Відмінність поняття "товар митного союзу" від розуміння "товар держави-члена митного союзу" залежить від формі сертифіката, що його видають Торгово-промисловій палатою.

Питання відображення за умов торгівлі з державами СНД, які входять у митний союз застосування єдиної системи нетарифного регулювання щодо третіх країн лише на рівніФТС Росії не розглядався.

Отже, ці рішення не підлягають ратифікацію та мають статус прямої дії.

Створення митного союзу значить призупинення чи переосмислення реалізації Концепції митного оформлення та митного контролю у місцях, наближених до державний кордон Російської Федерації. Затверджено переліктаможенно-логистических терміналів (далі –ТЛТ) і чітко містять поняттяТЛТ.Стопроцентного перенесення оформлення на кордон нічого очікувати. Передбачається створення спеціальних центрів на оформлення, які розташовуватися у країні. У цьому зростає роль передових технологій, як-отинтернет-декларирование, попереднє інформування і (попередня декларування, і навіть похідних з посади цих технологій – віддалений випуск і розділений випуск.

Нині питання переміщення митного оформлення на кордон митного союзу не розглядається. Після набрання чинності ТК МС учасники ЗЕД продовжуватимуть митне оформлення російській території, як склала перехідних положеннях ТК МС.

Вирішення питання несанкціонованого реекспорту з територій Білорусі, й (чи) Казахстану російських товарів передбачено у проекті угоди про визначення порядку сплати вивізних мит під час вивезення товарів із території митного союзу.

Забезпечення одностайної застосування державами-членами митного союзу які у його межах за міжнародні договори і відповідальність його органами рішень здійснюватиме єдиний судовий орган - Суд ЄврАзЕС, який також розглядати суперечки між державами-членами митного союзу, і навіть суперечка між державою-членом митного Союзу і Комісією митного союзу з виконання ними зобов'язань, які у рамках митного союзу.

Нині функції Судна ЄврАзЕС виконує Економічний Суд СНД. Щоб Суд ЄврАзЕС міг реалізувати своїх функцій, розробляється нового статусу суду. Згідно з проектом даного статусу господарючих суб'єктів що неспроможні звертатися до Суд ЄврАзЕС з питань оскарження дій органів митного союзу.

Для громадського контролю над діяльністю Комісії митного союзу створено Експертне рада у межах митного союзу, що діятиме при вищому органі митного союзу. У його компетенцію входить розгляд заяв юридичних і фізичних осіб, котрі займаються господарської діяльністю, держав-членів митного союзу у справі відповідності рішень Комісії митного союзу, мають обов'язкового характеру, договірно-правовій базі митного союзу. До складу Експертної ради входитимуть представники держав-членів митного союзу (щонайменше п'ять людина від кожної держави), які мають необхідними спеціальними знаннями й досвідом у сфері права, міжнародної торгівлі, за іншими областях, причетних до вирішенню суперечок.

Згідно з проектом федерального закону "Про митному регулюванні Російській Федерації" митна територія Російської Федерації є складовою єдиного митного території митного Союзу і включає у собі перебувають у виняткової економічної зоні Російської Федерації і континентальний шельф Російської Федерації штучні острова, установки, споруди, з яких Російської Федерації має виняткової юрисдикцією щодо митного справи в самісінький Російської Федерації. Особливі економічні зони також є частиною митної території Російської Федерації. Межі митної території Російської Федерації, і навіть межі зазначених штучних островів, установок, споруд, особливих економічних зон є митної кордоном Російської Федерації.

З набуттям чинності ТК МС митний брокер називатиметься митним представником, у своїй зміст даної інституту мало зміниться.

Повноваження залишаться самі – вчинення від імені Ілліча та за дорученням декларанта чи інших зацікавлених осіб митних операцій. І статусу свій митний представник отримує як і, як і він - у вигляді включення до Реєстр митних представників.

Митний представник вправі працювати біля лише того держави-члена митного союзу, митним органом якого він входить у відповідний реєстр.

Умови включення до реєстр залишилися незмінними. Змінився розмір забезпечення, що складатиме суму, еквівалентну щонайменше ніж 1 млн. євро, за курсом валют, встановлюваному відповідно до законодавством держави-члена митного союзу на день внесення такого забезпечення.

Відповідальність митного представника в ТК МС не визначено. За статтею 17 ТК МС за недотримання вимог митного законодавства митного союзу митних представник відповідатиме відповідно до національним законодавством члена митного союзу.

Нині відповідно до національним законодавством у сфері експортного контролю експертну оцінку товарів щодо їх віднесення до категорії контрольованих проводитьсяФСТЭК Росії чи організаціями, уповноваженими для проведення незалежної ідентифікаційної експертизи гаразд, певному постановою Уряди Російської Федерації від 21.06.2001 № 477 "Про систему незалежної ідентифікаційної експертизи товарів і технологій, яку проводять у цілях експортного контролю".

До прийняття державами-членами митного союзу єдиного законодавства організації контролю над переміщенням товарів і технологій, які підлягають експортного контролю, Республіка Білорусь, Республіці Казахстан й Російської Федерації з 01.07.2010 планується застосування національного законодавства.

Відповідно до перехідні положення ТК МС митні брокери (представники), власники складів тимчасового зберігання, створені до набрання чинності ТК МС, вправі здійснювати діяльність у сфері митного справи в самісінький протягом 6 місяців із дня набрання чинності ТК МС.

Митне оформлення товарів під час вивезення їх із Російської Федерації в Республіку Білорусь чи Республіку Казахстан не передбачено.

Ввезення товарів, виділені на демонстрацію повиставочно-ярмарочних заходах, здійснюватиметься із застосуванням положень національного і журналіста міжнародного законодавств. Нині може бути встановлено порядок ввезення товарів із застосуваннямкарнетаАТА на митної території митного союзу. Порядок застосуваннякарнетаАТА біля Російської Федерації залишиться колишнім.

При ввезенні товарів із застосуванням національних процедур необхідно враховувати, що перелік товарів, тимчасово ввезених які з умовним визволенням від мит, податків, і навіть умови такого звільнення, включаючи його граничні терміни, визначаються відповідності з міжнародними договорами держав-членів митного Союзу і (чи) рішеннями Комісії митного союзу.

У цьому питання забезпечення сплати мит, податків віднесено на законодавства держав-членів митного союзу.

Питання, що стосуються декларування товарів у відповідність до митної процедурою митного транзиту, регулюється ТК МС, у розвиток положень якого митних служб держав-членів митного союзу розроблено проекти рішень Комісії митного союзу, що визначають:

форму транзитної декларації і додаткових аркушів транзитної декларації;

порядок заповнення транзитної декларації;

порядок скоєння митні органи митних операцій, що з подачею, реєстрацією транзитної декларації і завершенням митної процедури митного транзиту.

Отже, відповідно до згаданої митної процедурою митним законодавством митного союзу буде встановлено єдині вимоги до документів, необхідним при декларування товарів, перевезених по митної території митного союзу, і Порядок заповнення.

У зв'язку з набуттям чинності ТК МС і скасуванням митного декларування на митному кордоні з Республікою Білорусь та Республікою Казахстан експорт із Російської Федерації ювелірні вироби із вмістом дорогоцінних металів і коштовного каміння, вироблених біля Російської Федерації, здійснюватиметься без митного декларування. Отже, уявлення митним органам будь-яких

Схожі реферати:

Навігація