Реферати українською » Таможенная система » Особливості використання режиму вільної митної зони в Російській Федерації


Реферат Особливості використання режиму вільної митної зони в Російській Федерації

сплаті за товари за її продажу обличчям, що є резидентом особливої економічної зони, особі, котрий є резидентом особливої економічної зони;

2) з метою визначення митної вартості датою перетину митного кордонуоцениваемими товарами вважається день прийняття митної декларації митним органом у зв'язку з вивезенням товарів із території особливої економічної зони на решту митної території РФ чи відчуженням в користь осіб, які є резидентами особливої економічної зони;

3) місце прибуття товарів на митну територію РФ окреслюється місце вивезення із території особливої економічної зони чи як територія особливої економічної зони під час продажу товарів нерезидентові особливої економічної зони без вивезення товарів із території особливої економічної зони.

Податок на додану вартість будівництва і акцизи до російських товарів стягуються у таких випадках (год. 26 ст. 37 Закону N116-ФЗ):

- під час вивезення російських товарів, вміщених під режим вільної митної зони, із території особливої економічної зони на решту митної терені Росії;

- при відчуженні російських товарів у користь осіб, які є резидентами особливої економічної зони.

ПДВ і акцизи стягуються за ставками, чинним на дату прийняття митної декларації. Акцизи підлягають сплату у тому випадку, якщо продуктами переробки є товари, одержані із російських товарів, які є підакцизними при приміщенні їх під митний режим вільної митної зони.

Вартість російських товарів з метою обчислення ПДВ і акцизів визначається на день прийняття митним органом митної декларації. Причому вартість товарів з метою обчислення ПДВ визначається відповідність до НК РФ з урахуванням акцизів (для підакцизних товарів) і урахування ПДВ, а вартість товарів для обчислення акцизів не включається вартість акцизів (год. 28 ст. 37 Закону N116-ФЗ).

ПДВ і акцизи не підлягають сплаті, якщо російські товари переміщаються з однієї особливої економічної зони до іншої відповідно до митним режимом вільної митної зони.

Частиною 30 ст. 37 Закону N116-ФЗ визначено, що з вивезенні іноземних дипломатів і російських товарів, вміщених під митний режим вільної митної зони, із території особливої економічної зони ввізні мита і податки не стягуються. І тут відповідно до митним режимом експорту сплачуються вивізні мита. Виняток припадає на іноземні товари, раніше завезені завезеними на територію особливої економічної зони із території іноземної держави та які в незміненому стані.

Отже, режим вільної митної зони орієнтовано створення сприятливих умов виробництва товарів, які направляються подальшому експорту, дозволяючи завозити комплектуючі та овочева сировина з-за кордону без сплати ПДВ і мита, а з переробки чи ввозити в Російську Федерацію як експорту (зі сплатою ПДВ і стягування мита), чи вивозити межі Російської Федерації (без сплати ПДВ та мита). Цей режим дозволяє легально і ефективно стимулювати експорт.

1.2 Порядок митного оформлення товарів у відповідність до

митним режимом вільної митної зони

Митне оформлення товарів, ввезених (завезених) завезеними на територію особливих економічних зон (далі -ОЭЗ) відповідно до митним режимом СТЗ, і навіть вивезених з цим території, включаючи продукти переробки, ввозяться порядку, встановленому митним законодавством Російської Федерації, з урахуванням положень глав 3 і побачили 8-го Закону "Про Особливою економічної зоні в Калінінградській області і змін - у деякі законодавчі акти РосійськоїФедерации"[5], і навіть Інструкції про окремих митних операцій при митному оформленні товарів у відповідність до митним режимом вільної митноїзони[6].

Відомості про товарах, передбачуваних до ввезення завезеними на територію особливої економічної зони відповідно до митним режимом вільної митної зони, видаються резидентами в митний орган в письмовій формах. Крім даних про товарах видаються відомостей про операціях, скоєних з тими товарами, і навіть товари, виготовлених внаслідок скоєння операцій. Такі дані мають представлені в митний орган пізніше як 15 днів на початок кожного календарного року. Що стосується першої партії товарів, ввезених завезеними на територію особливої економічної зони, відомості слід подати пізніше як по 15 днів до подачі митної декларації (год. 11 ст. 37 Закону N116-ФЗ).

Подані в митний орган інформацію про номенклатурі товарів, їх необмеженій кількості й скоєних із нею операціях резидент особливої економічної зони вправі змінити й (чи) доповнити. Зробити це можна зробити протягом календарного року, але з частіше разу на квартал, повідомивши змінені і (чи) доповнені відомості пізніше як по 15 днів до подачі митної декларації (год. 12 ст. 37 Закону N116-ФЗ).

Слід пам'ятати, що спочатку подані інформацію про товарах, і навіть змінені, доповнені відомості необхідно узгодити з органами управління особливими економічними зонами.

Форма, у якій подаються відомості, затверджена Наказом Мінекономрозвитку Росії від 22.04.2006 N 105 "Про затвердження форми заяви резидента особливої економічної зони й виконання вимог до даних,указиваемим у відповідній заяві резидента особливої економічної зони".

Товари, не вказаних у заяві резидента, не підлягають приміщенню під митний режим вільної митної зони.

Декларування товарів, заявлених до приміщення під митний режим СТЗ, виробляється шляхом подачі вантажний митної декларації (далі - ГТД), заповненою відповідно до правилами заповнення ГТД, при декларування іноземних товарів, ввезених (завезених) на митну територію Російської Федерації і (чи) випущених для вільногообращения[7].

Декларування російських товарів,помещаемих під митний режим СТЗ, виробляється шляхом заяви митному органу даних про російських товарах, необхідні митних цілей, в вантажний митної декларації (ГТД), форма якої затверджена НаказомФТС Росії від 3 серпня 2006 р. N 724 "Про затвердження нових форм комплектів бланків митної декларації і транзитної декларації", в письмовій чи електронноїформе[8].

Заповнення ГТД при декларування російських товарів,помещаемих під митний режим СТЗ, виробляється у відповідність до правилами, встановленими Інструкцією про порядок заповнення вантажний митної декларації і транзитної декларації, затвердженої НаказомФТС Росії від 04.09.2007 N 1057[9] (далі - Інструкція), з урахуванням особливостей заповнення вантажний митної декларації при декларування російських товарів,помещаемих під митний режим СТЗ.

Відомості про товарах, передбачуваних до ввезення завезеними на територію особливої економічної зони відповідно до митним режимом вільної митної зони, видаються резидентами в митний орган в письмовій формах. Крім даних про товарах видаються відомостей про операціях, скоєних з тими товарами, і навіть товари, виготовлених внаслідок скоєння операцій. Такі дані мають представлені в митний орган пізніше, як по п'ятнадцять днів на початок кожного календарного року.

Подані в митний орган інформацію про номенклатурі товарів, їх необмеженій кількості й скоєних із нею операціях, резидент особливої економічної зони вправі змінити й (чи) доповнити. Зробити це можна зробити протягом календарного року, але з частіше разу на квартал, повідомивши змінені і (чи) доповнені відомості пізніше, як п'ятнадцять днів до подачі митної декларації (частина 12 статті 37 Закону №>116-ФЗ (Додаток №11)). Зверніть увагу, спочатку подані інформацію про товарах, і навіть змінені, доповнені відомості необхідно узгодити з органами управління особливими економічними зонами.

Форма, у якій подаються відомості, затверджена Наказом Мінекономрозвитку і торгівлі Російської Федерації від 22 квітня 2006 року №105 «Про затвердження форми заяви резидента особливої економічної зони й виконання вимог до даних,указиваемим у "заяві резидента особливої економічної зони». Товари, не вказаних у заяві резидента, не підлягають приміщенню під митний режим вільної митної зони.

При декларування ввезених (завезених) на митну територію Російської Федерації товарів використовуються комплектиТД3 іТД4, а відношенні вивезених (вивезених) із території Російської Федерації товарів використовуються комплектиТД1 іТД2 або комплектиТД3 іТД4.Письменной вантажний митної декларацією з допомогою комплектівТД1,ТД2,ТД3,ТД4 (далі - ГТД) є заповнений і поданий митному органу комплектТД1 чиТД3 або заповнені і подані митному органу комплектиТД1 іТД2 чиТД3 іТД4.

У одній ГТД може бути заявлені інформацію про товарах, які у однієї товарної партії, які поміщаються під і той ж митний режим.

У цьому одностайно товар декларуються товари одного найменування (торгового, комерційного найменування), які у однієї товарної партії, віднесені одного класифікаційного коду по Товарної номенклатурі зовнішньоекономічної діяльності Російської Федерації (ТН ЗЕД Росії) і одного коду за класифікатором додаткового інформації (коли щодо декларованого товару такий код встановлено), що відбуваються з однієї країни чи із території одного Економічного Союзу або спільноти, або інша країна походження яких невідома, яких застосовуються однакові умови митно-тарифного регулювання застосування заборон та, розміри ставок мит, податків.

При декларування лише у ГТД товарів різних найменувань, які у однієї товарної партії, із зазначенням одного класифікаційного коду по ТН ЗЕД Росії замість комплектівТД4 використовується список товарів, оформлюваний у трьох примірниках (далі - список).

У творчому списку мають утримуватися відомості про найменуваннях товарів хороших і кількості (в основний рахунок і додаткової одиницях виміру) кожного товару.

За бажання декларанта у списку можуть бути і вказані інформацію про вартості кожного товару, тоді як представлених комерційних документах містяться такі дані; проклассификационном коді кожного товару по ТН ЗЕД Росії. Що стосується, якщо окремим товарам застосовуються обмеження, встановлені законодавством Російської Федерації про державне регулювання зовнішньоторговельної діяльності, у списку мають бути зазначені інформацію про документах, підтверджують дотримання зазначених обмежень.

Причому у списку коди цих товарів по ТН ЗЕД Росії вказуються лише з бажанню декларанта.

Дані, службовці для індивідуалізації товарів (товарний знак, артикул, модель тощо), і навіть коди умов поставки, номери транспортних засобів, номери рейсів, номери документів і майже подібна інформація вказуються мовою оригіналу, зокрема з допомогою літер латинського алфавіту.

На російські товари, які із території особливої економічної зони на решту митної території Російської Федерації і випущені для вільного звернення на митної території Російської Федерації ГТД заповнюється як і, як і за декларування іноземних товарів, ввезених (завезених) на митну територію Російської Федерації і (чи) випущених для вільного звернення.

Порядок визначення митної вартості товарів встановлено статтею 323 ТК РФ, за якою: «митна вартість товарів визначається декларантом відповідно до методам визначення митної вартості, встановленим законодавством Російської Федерації, і заявляється в митний орган при декларування товарів».

Митна вартість визначається відповідність до Законом Російської Федерації від 21 травня 1993 року №5003-1 «Про Митний тариф» (далі - Закон РФ №5003-1) (Додаток №15). Методи визначення митної вартості встановлено статтею 12 Закону РФ №5003-1 (Додаток №15), з яка повинна, вже саме визначення митної вартості товарів, ввезених на митну територію Російської Федерації, виробляється шляхом застосування наступних методів:

- методу за вартістю операції зввозимими товарами;

- методу за вартістю операції з ідентичними товарами;

- методу за вартістю операції з однорідними товарами;

- методу вирахування;

- методу складання;

- резервного методу.

Основний метод визначення митної вартості є метод за вартістю операції зввозимими товарами.

У разі, якщо основний метод може бути використаний, застосовується послідовно кожне з цих методів. У цьому кожну наступну метод застосовується, якщо митна вартість може бути визначено шляхом застосування попереднього методу. Методи вирахування і складання вартості можна застосовувати у будь-якій послідовності.

При припинення існування особливої економічної зони товари, уміщені у режим вільної митної зони, підлягають:

- переміщенню до іншої вільну митну зону;

- оформленню відповідно до іншим митним режимом.

До необхідних операцій із товарами зацікавленій особі (колишньому резиденту особливої економічної зони) дається місяці, протягом яких товари мають статус що є на часовому зберіганні.

Обладнання ГЕС і об'єкти нерухомості, що перебували на режимі вільної митної зони, як спочатку завезені, і які з'явилися продуктами переробки, залишаються у власності осіб (колишніх резидентів особливої економічної зони) після придбання статусу що у вільному спілкуванні й після визволення від мит, податків.


Глава 2. Особливості застосування режиму вільної митної зони

біля Російської Федерації

2.1 Особливості застосування режиму вільної митної зони на

території особливих економічних зон Російській Федерації

На цей час немає єдиного законодавства, регулюючого правовідносини для встановлення й застосування митного режиму вільної митної зони. Отже, митні режими вільної митної зони і вільного складу регулюються такими документами:

1. ФЗ «Про Особливою економічної зоні в Магаданської області»;

2. ФЗ «Про особливих економічні зони Російській Федерації»;

3. ФЗ «Про Особливою економічної зоні в Калінінградській області і змін - у деякі законодавчі акти Російської Федерації»;

4. Постанова Уряди РФ від 23 квітня 1998 р. № 413 «Про додаткові заходи із залучення інвестицій у розвиток вітчизняної автомобільну промисловість».

Вільна митна зона в Калінінградській області

Митний режим вільної митної зони поширюється всю територію Калінінградській області.

Правила митного режиму вільної митної зони, які у Калінінградській області (далі – режим вільної митної зони) передбачають ввезення іноземних товарів завезеними на територію Калінінградській області і їх у території без сплати мит та підвищенням податків і застосування до них заходів нетарифного регулювання.

Режим вільної митної зони вживається лише:

– юридичних осіб, зареєстрованими біля Калінінградській області;

– щодо іноземних товарів, ввезених завезеними на територію Калінінградській області.

Поміщені під режим вільної митної зони товари можна використовувати не більше цій території за прямим призначенням, продаватися, здаватися у найм, піддаватися операцій з переробці, споживатиметься.

Законом заборонені ввезення як вільної митної зони:

– підакцизних товарів;

– товарів, заборонених до ввезення завезеними на територію РФ;

– товарів, перелік яких встановлено Урядом РФ.

Наприклад, постановою Уряди РФ від 31 березня 2006 р. № 186 «Про перелік товарів, заборонених до приміщення під митний режим

Схожі реферати:

Навігація