Реферат Митне оформлення

МДП (>TIR).

Адміністрація пункту пропуску повідомляє митним органам місце та палестинці час прибуття транспортних засобів до пункту пропуску.

Після перетину митного кордону перевізник зобов'язаний доставити завезені їм товари та транспортні засоби до пункту пропуску і пред'явити їх митному органу, навіть уявити документи і є дані, залежно від виду транспорту, у якому здійснюється міжнародна перевезення (ст. 73-76 ТК РФ). Допускається надання документів і майже відомостей до фактичного прибуття товарів і транспортних коштів у митну територію Російської Федерації. За необхідності митні органи можуть зажадати переклад документів, представлених на іноземних мовах. Документи можуть надаватися в електронній формі.

Після прибуття товарів хороших і уявлення митному органу відповідних документів і майже відомостей товари може бути розвантажені чи перевантажені (стаття 78 ТК РФ), можна побачити складу тимчасового зберігання (глава 12 ТК РФ), заявлені до якогось митному режиму або до внутрішнього митному транзиту (глава 10 ТК РФ).

З часу пред'явлення товарів у місці їхнього прибуття такі товари набувають статусу що є на часовому зберіганні. Після закінчення граничного терміну тимчасового зберігання (стаття 103 ТК РФ) митні органи розпоряджаються зазначеними товарами відповідно до главою 41 ТК РФ.

Розвантаження і перевантаження (перевалка) товарів з транспортний засіб, прибулого на митну територію Російської Федерації, здійснюються у місці призначення і під час роботи митних органів у місцях, спеціально виділені на цихцелей.[6]

Місця розвантаження і перевантаження (перевалки) товарів є зоною митного контролю. Зазначені місця мали бути зацікавленими обладнані і обладнані в такий спосіб, щоб була забезпечена схоронність товарів, і він виключений доступу до них осіб, які беруть участі у проведенні вантажних операцій. Забороняється розвантаження товарів, ввезення що у Російську Федерацію заборонено відповідно до законодавством Російської Федерації.

>Убитие товарів і транспортних коштів із митної території Російської Федерації допускається в пунктах пропуску Державну кордон Російської Федерації під час роботи митних органів.

>Убитие товарів і транспортних коштів допускається із дозволу митного органу.

Для отримання дозволу митного органу на вибуття товарів і транспортних засобів у митний орган видаються митні документи, що підтверджують приміщення товарів під митний режим, який передбачає вивезення товарів із території Російської Федерації.

До вибуття товарів і транспортних коштів перевізник зобов'язаний явити у митний орган документи і є дані, залежно від виду транспорту, у якому здійснюється міжнародна перевезення товарів (ст. 73-76 ТК РФ). Від перевізника документи і є дані можуть бути будь-яким іншою особою, чинним за дорученням.

Вантаження товарів на транспортний засіб, убутне із території Російської Федерації, допускається після ухвалення митної декларації, крім випадків, якщо митному оформленні товарів митний орган не вимагає пред'явлення товарів підготовлено для проведення перевірки, і навіть переміщення товарів у відповідність до митним режимом міжнародного митного транзиту.

Службові особи митних органів з метою перевірки товарів вправі бути присутнім на їх навантаженні на транспортний засіб, убутне із території Російської Федерації. Вантаження товарів у цьому випадку ввозяться місцях, перебування яких узгоджується з митні органи, і під час роботи митних органів.

Товари би мало бути фактично вивезені із території Російської Федерації у тому необмеженій кількості й стані, де вони перебувають у момент їх приміщення під певний митний режим.

Російські товари можуть бути вивезені в меншої кількості, ніж кількість, заявлене за її приміщенні під певний митний режим, незалежно від причин, якими сталося зменшення кількості товарів. При пред'явленні товарів митному органу на місці їх вибуття на запит декларанта митний орган підтверджує кількість фактично вивезених товарів.


1.3 Тимчасовий зберігання товарів

Відповідно до митним законодавством ввезені чи які товари під час проведення митного оформлення би мало бути можна побачити складу тимчасового зберігання.

Тимчасовий зберігання товарів - митна процедура, коли він іноземні товари зберігаються без сплати мит, податків і застосування до них встановлених законом обмежень, до їх випуску відповідність до певним митним режимом або до приміщення їх під іншу митну процедуру.

Склади тимчасового зберігання може бути відкритого типу, і закритого типу, тобто призначеними зберігання товарів і транспортних коштів відповідно будь-яких осіб, або певних осіб (ст. 106 ТК РФ).

Склади тимчасового зберігання, засновані митні органи Російської Федерації, є складами відкритого типу (ст. 115 ТК РФ).

Склади тимчасового зберігання закритого типу призначені для зберігання товарів власника складу або заради зберігання певних товарів, зокрема обмежених в обороті України й (чи) потребують особливих умов зберігання.

Склади тимчасового зберігання закритого типу можутьучреждаться лише за наявності обгрунтування потребі - і доцільності вибору складу подібного типу (ст. 110 п.3. ТК РФ).

Склади тимчасового зберігання є зоною митного контролю. Термін тимчасового зберігання товарів становить дві місяці. Граничний термін зберігання становить 4 місяці. Товари, піддають швидкої псування, можуть зберігатися складі тимчасового зберігання ЕВР у межах терміну збереження їхньої якостей, дозволяють вживати такі товари за призначенням.

Власником складу тимчасового зберігання російське юридична особа, включене в Реєстр власників складів тимчасового зберігання.

Для включення до Реєстр власників складів тимчасового зберігання необхідно:

1) володіти приміщеннями і (чи) відкритими майданчиками, призначеними використання газу як складу тимчасового збереження і відповідають установленим вимогам для (ст. 107 ТК РФ);

2) забезпечити сплати митних платежів до розмірі 2,5 мільйони рублів і додатково 1000 рублів за 1 вартість квадратного метра корисною площі, якщо за складу використовується відкрита майданчик, чи 300 рублів за 1 кубічний метр корисного обсягу приміщення, якщо за складу використовується приміщення, для власників складів тимчасового збереження і митних складів відкритого типу; 2,5 мільйони рублів для власників складів тимчасового збереження і митних складів закритого типу (>ст.339 ТК РФ);

3) укласти договір страхування ризику своєю громадянською відповідальності, яка може настати внаслідок заподіяння шкоди товарам інших, які є на зберіганні, чи порушення інших умов договорів зберігання коїться з іншими особами. Страхова сума, не більше якої страховик зобов'язується в разі настання кожного страхового випадку відшкодувати шкода особам, чиїм майновим інтересам він заподіяно, розраховується з корисною площі чи корисного обсягу й визначається з розрахунку 3500 рублів за вартість квадратного метра корисною площі, якщо для митного складу використовується відкрита майданчик, або з розрахунку 1000 рублів за кубічний метр корисного обсягу, якщо для митного складу використовується приміщення, однак може бути менше двох мільйоніврублей.[7]

Якщо володіння приміщеннями і (чи) відкритими майданчиками складає основі договору оренди, такий договір має бути укладений терміном упродовж як мінімум року в день звернення включення в Реєстр власників складів тимчасового зберігання.

Включення в Реєстр власників складів тимчасового зберігання виготовляють підставі заяви особи.

До заяви включення в Реєстр власників складів тимчасового зберігання додаються документи, що підтверджують заявлені відомості:

Власникові складу тимчасового збереження за позитивному рішенні видається свідоцтво про включенні в Реєстр власників складів тимчасового зберігання дійсне впродовж п'яти років.

Свідчення включення в Реєстр власників складів тимчасового зберігання може бути відкликаний митним органом у разі:

1) недотримання власником складу тимчасового зберігання хоча самого з умов включення до Реєстр власників складів тимчасового зберігання, встановлених статтею 109 ТК РФ;

2) недотримання власником складу тимчасового зберігання обов'язків, передбачених підпунктом 6 пункту 1 статті 112 ТК РФ;

3) кількаразового залучення власника складу тимчасового зберігання до адміністративної відповідальності вчинення адміністративних правопорушень у сфері митного справи, передбачені статтями 16.1, 16.2, 16.3, 16.9, 16.11, 16.13, 16.14 і 16.15 Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення.

Власник складу тимчасового зберігання зобов'язаний:

1) додержуватися умов й підвищити вимоги, встановлені Митним Кодексом;

2) вести облік збережених товарів, і здатні являти в митні органи звітність про зберіганні таких товарів (стаття 364 ТК РФ);

3) забезпечувати схоронність товарів і транспортних коштів;

4) сплачувати мита, податки в передбачених випадках.

З дозволу митного органу тимчасове зберігання може здійснюватися складі одержувача товарів (117 ТК РФ). При видачі врегулювання тимчасове зберігання складі одержувача товарів митний орган має право вимагати забезпечення сплати митних платежів.

1.4 Митний брокер (представник)

Однією з пріоритетних завдань, завдань, які митної службою нині, є вдосконалення методів митного контролю та технологій, які забезпечують гарантоване надходження належних до сплати митних платежів за максимального прискоренні і спрощення для учасника зовнішньоекономічної діяльності виробництва митного оформлення. Однією з способів вирішення поставленого завдання є формування цивілізованого ринку митних послуг за митному оформленню, який регламентований Митним кодексом Російської Федерації і притаманний провідним країн світу з ринковою економікою.

Наявність професійно орієнтованої ліцензованої організації - необхідна умова запровадження передових форм здійснення митного оформлення і функцію контролю, підвищення гарантії надходження митних платежів до федеральний бюджет, винятку зловживань окремими посадовими особами своїми службовими обов'язками. Практика діяльності організацій, є митними посередниками, показує, що протягом останніх митна служба придбала великий досвід на формування інституту митних брокерів.

Митний брокер (представник) - російське юридична особа, створене відповідно до законодавства Російської Федерації і включене в Реєстр митних брокерів.

Казенне підприємство може бути митним брокером.

Діяльність і підвищення правової статус митного брокера регламентується гол. 15 ТК РФ. Митний брокер є професійним посередником в митної сфері.

Діяльність митного брокера залежить від скоєнні від імені декларанта чи інших зацікавлених осіб із їх дорученням митні операції відповідно до Митним кодексом.

До функцій митного брокера входить декларування товарів і транспортних коштів; уявлення митному органу РФ документів і майже додаткових відомостей, необхідні митних цілей; пред'явлення декларованих товарів і транспортних коштів; забезпечення сплати митних та інших платежів до відношенні декларованих товарів і транспортних коштів; і навіть скоєння інших дій, необхідні митного оформлення та митного контролю, як особу, який володіє повноваженнями щодо декларованих товарів і транспортних коштів.

Митний брокер може обмежити сферу своєї діяльності певними категоріями товарів у відповідність до ТН ЗЕД (наприклад, розділи, групи, підгрупи тощо.) і транспортом, чи регіонами діяльності митних органів.

Правом до дій по митному оформленню від імені митного брокера має фахівець із митному оформленню, має кваліфікаційний атестат фахівця з митному оформленню.

Організація, претендує вмикання в Реєстр митних брокерів повинна:

- мати у штаті щонайменше 2 фахівців із митному оформленню, мають кваліфікаційний атестат;

- цілком завершений статутний капітал;

- забезпечити сплату митних платежів до не менше 50 мільйонів карбованців;

- укласти договір страхування своєю громадянською відповідальності, яка може настати внаслідок заподіяння шкоди майну експонованих осіб, або порушення договорів із цими особами (страхова сума щонайменше 20 млн. рублів).

Для включення до реєстр організація подає звернення до митний орган з проханням включити до реєстру і дає передбачений ТК РФ пакет документів.

У разі подання повний пакет документів митний орган видає Свідчення включення в Реєстр. Термін дії свідоцтва не обмежується.

При скоєнні митних операцій митний брокер (представник) має ті самі права, як і обличчя, якеуполномочивает митного брокера (представника) представляти свої інтереси у відносинах з митні органи.

Взаємодія митного брокера із зацікавленими особами будується з урахуванням договору. Питання ціни, і інших умов договору визначаються сторонами самостійно. Для окремих категорій експонованих осіб може бути передбачені пільги. Однак надання пільг є правом, але з обов'язком митного брокера.

Права, обов'язки, і відповідальність митного брокера стосовно митним органам РФ неможливо знайти обмежені угодою зпредставляемим обличчям.

Обов'язки митного брокера (представника) при митному оформленні обумовлені вимогами та умовами, встановленими Митним кодексом щодо митних операцій, необхідні приміщення товарів під митний режим або ту митну процедуру. Факт скоєння таких операцій не покладає на митного брокера (представника) обов'язків зі здійснення операцій, що з завершенням дії митного режиму.

За сплату митних платежів, призначені до сплати при декларування товарів, митний брокер (представник) несе ті ж самі відповідальність як декларант.

Митний брокер (представник) зобов'язаний вести облік товарів, проти яких їм відбуваються митні операції, й подавати в митні органи звітність про скоєних митних операціях (стаття 364 ТК РФ).

Що стосується заподіяння митним брокером шкоди пропонованого особі відповідальність настає відповідно до цивільного законодавства. Митні органи РФ не відповідають перед уявними чи інші особами за рішення, дії або бездіяльність митного брокера і працівників.

1.5 Митний перекладач

Митним перевізником визнається російське юридична особа, здійснюють перевезення товарів, які перебувають під митним контролем, відповідно до Митним кодексом Російської Федерації і включене в Реєстр митних перевізників.

Для включення до Реєстр організація повинна:

- здійснювати діяльність із перевезенні вантажів протягом щонайменше 2 років;

- забезпечити сплату митних платежів до не менше 20 млн. рублів;

- володіти ліцензією за проведення діяльності з перевезенні вантажів (якщо вона діяльність ліцензується);

- володіти транспортними засобами, придатних для перевезення товарів під митними пломбами і печатками;

- укласти договір страхування своєю громадянською відповідальності, яка може настати внаслідок заподіяння шкоди майну експонованих осіб, або порушення договорів із цими особами (страхова сума щонайменше 20 млн. рублів).

Для включення до Реєстр організація подає заяву і докладає передбачений ТК РФ пакет документів.

Свідчення включення в Реєстр митних перевізників справді 5 років. Митний перевізник може обмежити регіон своєї діяльності регіоном діяльності одного (кількох) митного органу (митнихорганов)[8].

Митний перевізник зобов'язаний:

1) додержуватися умов й підвищити вимоги, встановлені Митним Кодексом;

2) вести облік перевезених товарів хороших і представляти в митні органи звітність про перевезення таких товарів (стаття 364 ТК РФ);

3) сплачувати мита і

Схожі реферати:

Навігація