Реферат Митна вартість товарів

Предыдущая страница | Страница 2 из 2
у них відомостей.

Задля законності, однаковості і неупередженості визначення митної вартості ввезених товарів має використовуватися довільна чи фіктивна митна вартість товарів.

Положення зазначеного ФЗ з визначення митної вартості ввезених товарів застосовуються товарів, фактичнопересекшим митний кордон РФ під час ввезення на митну територію РФ чи заявленим до ввезення при застосуванні попереднього декларування, з першого приміщенні цих товарів під митний режим, встановлений митним законодавством РФ.

При зміні митного режиму митної вартістю товарів є митна вартість товарів, певна на день прийняття митним органом митної декларації за її першому приміщенні під митний режим після фактичного перетину ними митного кордону РФ, якщо інше встановлено митним законодавством РФ.

Уряд РФ встановлює:

1) правила застосування методів визначення митної вартості ввезених товарів з урахуванням положень ФЗ від 08.11.2005 №144-ФЗ з метою забезпечення виконання міжнародних зобов'язань Російської Федерації;

2) порядок визначення митної вартості ввезених товарів у випадках їх ушкодження під час аварії чи дії непереборної сили, соціальній та випадках незаконного переміщення завезених товарів через митний кордон РФ.

Заява контроль митної вартості товарів, ввезених на митну територію РФ, виробляються відповідно до ТК.

Порядок визначення митної вартості товарів, вивезених із території РФ, встановлюється Урядом РФ. Постановою Уряди РФ від 13.08.2006 № 500 затверджені:

1) правила визначення митної вартості ввезених товарів у випадках їх незаконного переміщення через митний кордон РФ;

2) правила визначення митної вартості ввезених товарів у випадках їх ушкодження під час аварії чи дії непереборної сили;

3) правила визначення митної вартості товарів, вивезених із територіїРФ[3].

 

2.2 Порядок ухвали і заяви митної вартості товарів

Заявлювана декларантом митна вартість товарів хороших і представлені ним відомості, які стосуються її визначенню, мають грунтуватися на достовірної і документально підтвердженої інформації.

Митний орган виходячи з документів і майже відомостей, представлених декларантом, і навіть виходячи з наявної у його розпорядженні інформації, використовуваної щодо митної вартості товарів, приймають рішення про згоду з обраним декларантом методом визначення митної вартості товарів хороших і правильність визначення заявленої декларантом митної вартості товарів.

Якщо представлені декларантом документи і є дані є достатніми ухвалення рішення щодо заявленої митної вартості товарів, митний орган в письмовій формах затребувана у декларанта додаткові документи і є дані й встановлює термін їхнього уявлення, що має бути достатній при цьому.

На підтвердження заявленої митної вартості товарів декларант зобов'язаний на вимогу митного органу уявити необхідні додаткові документи і є дані або в письмовій формах пояснення причин, якими запитувані митним органом документи і є дані неможливо знайти представлені.

>Декларант проти неї довести правомірність використання обраного ним методу визначення митної вартості товарів хороших і достовірність представлених ним відомостей.

За відсутності даних, підтверджують правильність визначення заявленої декларантом митної вартості товарів, або за виявленні ознак те, що представлені декларантом документи і є дані є достовірними і (чи) достатніми, митний орган вправі ухвалити рішення про незгоду з використанням обраного методу визначення митної вартості товарів хороших і запропонувати декларанту визначити митну вартість товарів з допомогою іншого методу. У згаданому разі між митним органом і декларантом можуть відбуватися консультації з вибору методу визначення митної вартості товарів.

Якщо терміни випуску товарів процедура визначення митної вартості товарів не завершено, випуск виробляється за умови забезпечення сплати митних платежів, які можна додатково нараховані. Митний орган в письмовій формах повідомляє декларанту розмір необхідного забезпечення сплати митних платежів. Додаткове забезпечення сплати вивізних мит, податків не надається у разі експорту біржових товарів, ціна реалізації яких момент митного оформлення невідома.

Інколи справа, коли декларантом не представлені у встановлені митним органом терміни додаткові документи і є дані, або митним органом виявлено ознаки, що представлені декларантом відомості можуть бути достовірними і (чи) достатніми, і навіть декларант відмовився визначити митну вартість товарів з урахуванням іншого методу на пропозицію митного органу, митний орган самостійно визначає митну вартість товарів, послідовно при застосуванні методів визначення митної вартостітоваров[4]. Митний орган повідомляє декларанта прийняте рішення в письмовій формах пізніше дня, наступного у день прийняття цього рішення. Що стосується, коли митний орган визначає митну вартість товарів після випуску товарів, митний орган виставляє й вимога щодо сплаті митних платежів (ст. 350 ТК), якщо потрібно доплата мит, податків. Сплата додатковоисчисленних сум мит, податків має бути здійснена протягом десяти робочих днів із дня отримання вимоги. Пеня на додаткову суму мит, податків, сплачену протягом зазначеного терміну, не нараховуються.

 

2.3 Динаміка надходжень митних платежів

Інструментом управління митної вартістю, як й у системи управління ризиками, виступає відповідна технологія, джерело якої в методахдисперсионного аналізу та функції правдоподібності, що дозволяє зіставити вихідні дані обумовленою митної вартості і такі про митної вартості аналогічного товару, минулого митного контролю, виявити критичні контрольні крапки над які слід звернути увагу учасникуВЭД[5].

У процесі дослідження показано, що ключову роль управлінні митної вартістю грає процедура формування ставки мита.

Запровадження чітких і правил визначення митної вартості ввезених товарів передбачає організацію ефективну систему контролю над дотриманням. Завдяки правильному підрахунку бази оподаткування ввезених товарів здійснюється вичерпне надходження доходів від стягнення митних платежів до федеральний бюджет, і навіть державний контроль над ціною імпортного товару, завезеного на внутрішній ринок, ніж забезпечується захист й підтримка вітчизняних виробників.

За даними статистикиФТС Росії за 2008 рік у федеральний бюджет перераховано 4694,5 млрд. рублів, що становить 101,8% від встановленого митним органам завдання. У порівняні з минулим митних платежів перераховано на 1440,6 млрд. рублів більше або на 44,3%. (рис. 1).

>Рис. 1. Динаміка виконання федерального бюджету

Щорічне надходження митних платежів, починаючи з 1991 року, зросло більш як в 1393 разу, з 75,6 млн. доларів на 1991 року до 150,3 млрд. доларів на 2008 року.

Причому у результаті проведених коригувань митної вартості загальна сума фактичних донарахувань митних платежів до федеральний бюджет в 2008 р. становила 13504,42 млн. крб. Структура донарахувань митних платежів до федеральний бюджет в 2008 р. показано на рис. 2.


>Рис. 2. Суми донарахування митних платежів з результатам коригувань митної вартістю 2008 р. (млн. крб.)

Проведений аналіз показав, що великих імпортних тарифів призводить до двом негативних наслідків: зниження купівельної спроможності на імпортовані товари та збільшення обсягів контрабандних поставок товарів, які ведуть до «втечі» грошей із державного бюджету тіньової економіки. Тому дохід держави можна дозволити, не збільшуючи ставку мита товару, а контролюючи вартісної обсяг імпорту, тобто. правильно визначаючи величину оподатковуваної бази - митної вартості імпортованих товарів.


Укладання

Сьогодні зовнішньоторговельні відносини між країнами безупинно розвиваються і вдосконалюються, отже, контролю над розвитком та удосконаленням також має відповідати вимогам зовнішньоторговельним відносинам і зовнішньоекономічної роботи і їхньому розвитку загалом.

Оцінка вартості імпортного товару з метою визначення розміру мит є ще однією із найскладніших процедур митної практики, оскільки, варіюючи способи визначення митної вартості товару, можна істотно змінювати розмір стягнутої мита.

Митна вартість товарів визначається декларантом відповідно до методам визначення митної вартості, встановленим законодавством РФ, і заявляється в митний орган при декларування товарів. Заявлювана декларантом митна вартість товарів хороших і надані їм відомості, які стосуються її визначенню, мають грунтуватися на достовірної і документально підтвердженої інформації.


Список використаної літератури

1. Федеральний закон Російської Федерації від 08.12.2003 №164-ФЗ «Про основи державного регулювання зовнішньоторговельної діяльності».

2. Митному кодексі Російської Федерації: Федеральний закон Російської Федерації від 28.05.2003 №61-ФЗ.

3. Закон Російської Федерації від 21.05.1993 5003-1 «Про Митний тариф».

4. Постанова Уряди Російської Федерації від 13.08.2006 № 500 «Про порядок визначення митної вартості товарів, переміщуваних через митний кордон Російської Федерації».

5. НаказФТС від 27. 09. 2006 № 932 «Про порядок визначення митної вартості товарів, переміщуваних через митний кордон Російської Федерації».

>5.Новиков В.Є. Мито як інструмент державного регулювання економіки: монографія / В.Є. Новиков та інших. - М.: РІО-92РТА, 2006. -320 З.

6. Основи митного справи: Підручник /Підобщ. ред.Ю.Ф.Азарова - М.: РІО-92РТА, 2008 -412 З.

>7.Свинухов В. Г.Таможенно- тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності:Учеб. посібник. — М.:Экономисть, 2009. -376 З.

>8.Таможенная вартість. Підручник / Підобщ. ред.Л.А. Бондар і В.А.Шамахова. - М.:СофтИздат, 2007 -217 З.[1]Свинухов В. Г.Таможенно- тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності:Учеб. посібник. — М.:Экономисть, 2009. -376 З.

[2] Основи митного справи: Підручник /Підобщ. ред.Ю.Ф.Азарова - М.: РІО-92РТА, 2008 -412 З.

[3] Митна вартість. Підручник / Підобщ. ред.Л.А. Бондар і В.А.Шамахова. - М.:СофтИздат, 2007 -87 З.

[4]Свинухов В. Г.Таможенно- тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності:Учеб. посібник. — М.:Экономисть, 2009. -376 З.

[5] Митна вартість. Підручник / Підобщ. ред.Л.А. Бондар і В.А.Шамахова. - М.:СофтИздат, 2007 -82 З.


Предыдущая страница | Страница 2 из 2

Схожі реферати:

Навігація