Реферати українською » Таможенная система » Еволюція товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності на прикладі митної служби


Реферат Еволюція товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності на прикладі митної служби

що може бути обгрунтоване лише теоретично, і є непотрібним з метою зовнішньоторговельного регулювання (наприклад, різницю між келихами зі скла червоного та зеленкуватого кольору);

2. Групи товарів у ТН ЗЕД Росії не перетинаються за змістом, інакше класифікація було б довільній і дуже ненадійної;

3. Принципи розмежування різних типів товарів у ТН ЗЕД Росії є об'єктивними. Найбільш загальними критеріями служать матеріал чи матеріали, у тому числі зроблено товар, й третя функція чи функції, які товар виконує. Іншими важливими критеріями є ступінь переробки, належність до галузі промисловості чи призначення, особливості, пов'язані в перевезенні чи зберіганням таких товарів, наприклад, розподіл на небезпечні й безпечні товари;

4. ТН ЗЕД Росії охоплює все рухоме майно, т. е немає такої товару, котрій немає відповідний йомудесятизначний цифровий код ТНЭВД Росії;

5. ТН ЗЕД Росії включає чіткі ухвали і правила, що обумовлюють випадки часткового збіги змісту товарних позиції, що дозволяє уникнути часткових накладень, якщо товар виконує різні функції і виготовлений із різних матеріалів;

6. Класифікація в ТН ЗЕД Росії є збалансованої , тобто різні товарних позицій, що перебувають у одному рівні, мають більш-менш можна порівняти економічної ваги.

2.2. Класифікація товарів

 

Система класифікації - цей розподіл товарів, їх угруповання по будь-яким ознаками і згідно із чітко встановленими правилами і принципами.

Основні критерії, що використовують для класифікації:

1 - матеріал, з яких товар виконано;

2 - функції, що він виконує;

3 - ступінь обробки (виготовлення).

Вірна класифікація товарів грає великій ролі під час митної статистики зовнішньої торгівлі, яка використовується розробки митної політики держави й прийнятті конкретних рішень щодо її виконання. Від правильної класифікації товарів залежить встановлення їх вартості і отже обгрунтоване нарахування стягнення митних платежів.

Усі товари в ТН ЗЕД Росії класифіковані із таких ознаками як походження, вид матеріалу (із якого виготовлена товар), призначення товарів, їх хімічний склад, ступінь обробки (сировину, напівфабрикати, готову продукцію). За структурою класифікація включає у собі: розділи, групи, товарних позицій,субпозиции іподсубпозиции. Кожній категорії товарів відповідає свій дев'яти -десятизначний цифровий код. Невід'ємною частиною ТН ЗЕД є примітки розділів, групам, товарних позиціях,субпозициям іподсубпозициям, і навіть Основні правила інтерпретації ТН ЗЕД.

Класифікація товарів з допомогою ТН ЗЕД дозволяє:

>1.производить кодування товарів;

>2.производить митні економічні операції (стягувати митні платежі, визначати митну вартість, вести звітність, планування тощо.);

3. вивчати товарну структуру зовнішньої торгівлі.

Класифікація товарів у Товарної номенклатурі зовнішньоекономічної діяльності (ТН ЗЕД) здійснюється за наступним Правилам:

1. Назви розділів, груп, і підгруп наводяться лише зручності використання ТН ЗЕД; для юридичних цілей класифікація товарів у ТН ЗЕД здійснюється з текстів товарних позицій, і відповідних приміток розділів чи групам і, якщо такими текстами не передбачено інше, відповідно до такими положеннями:

2. а) Будь-яка посилання в найменуванні товарної позиції на будь-якої товар має розглядатись як і посилання такий товар внекомплектном чи незавершеному вигляді за умови, що, будучи поданих унекомплектном чи незавершеному вигляді, цей товар має основним властивістю комплектного чи завершеного товару, і навіть має як посилання комплектний чи завершений товар (чиклассифицируемий в аналізованої товарної позиції як комплектний чи завершений з даного Правила), поданий унесобранном чи розібраному вигляді.

б) Будь-яка посилання в найменуванні товарної позиції на будь-якої матеріал чи речовина має розглядатись як і посилання суміші чи сполуки цієї статті чи речовини з матеріалами чи речовинами. Будь-яка посилання товар з певного матеріалу чи речовини має розглядатись як і посилання товари, в цілому або частково які з цієї статті чи речовини. Класифікація товарів, які перебувають з понад одного матеріалу чи речовини, ввозяться відповідності до положень Правила 3.

3. Що стосується, якщо з Правила 2 (б) чи з якимось іншим причин є можливість віднесення товарів до двох чи більше товарних позиціях, класифікація таких товарів здійснюється так:

а) Перевага віддається тієї товарної позиції, що містить найбільш конкретне опис товару, проти товарними позиціями з більш загальним описом. Та коли кожна гілка двох чи більше товарних позицій причетний тільки в частини матеріалів чи речовин, входять до складу суміші чимногокомпонентного вироби, або тільки до частини товарів, які у наборі для роздрібного продажу, то дані товарних позицій розглядати рівнозначними стосовно даному товару, навіть якщо одне з них дає понад повне чи точне опис товару.

б) Суміші, багатокомпонентні вироби, які з різних матеріалів чи одержані із різних компонентів, і товари, представлені у наборах для роздрібного продажу, класифікація яких немає можна здійснити відповідно до положеннями Правила 3 (а), повинні класифікуватися у тій матеріалу чи складової частини, які дають даним товарам основне властивість, за умови, що це критерій застосуємо.

в) Товари, класифікація яких немає можна здійснити відповідно до положеннями Правила 3 (а) чи 3 (б), повинні класифікуватися у товарній позиції, останньої, у порядку зростання кодів серед товарних позицій, однаково прийнятних до розгляду при класифікації даних товарів.

4. Товари, класифікація яких немає можна здійснити відповідно до положеннями вищевикладених Правил, класифікуються у товарній позиції, відповідної товарам, найбільш подібним (близьким) з розглянутими товарами.

5. На додачу до вищезгаданим положенням щодо нижчепойменованих товарів застосовувати такі Правила:

а)Чехли і футляри для фотоапаратів, музичних інструментів, рушниць, креслярських приладь, намист, і навіть аналогічна тара, має спеціальну форму чи пристосована розміщувати відповідного вироби чи набору виробів, придатна для тривалого користування і представлена разом із виробами, котрим призначений, повинні класифікуватися що з упакованими у яких виробами, якщо виду тара зазвичай вступає у продаж разом із даними виробами. Проте це Правило не застосовується до тарі, яка, створюючи з запакованим виробом єдине ціле, надає останньому основне властивість.

б) Згідно з положеннями вищенаведеного Правила 5 (а) пакувальні матеріали і тара, що їх разом із які у них товарами, повинні класифікуватися спільно, якщо вони такого виду, який звичайно використовується для упаковки даних товарів. Проте це становище перестав бути обов'язковим, коли такі пакувальні матеріали чи тара вочевидь придатні для використання.

6. Для юридичних цілей класифікація товарів усубпозициях товарної позиції має здійснюватися відповідно до найменуваннями субпозицій і примітками, що стосуютьсясубпозициям, і навіть, положеннями вищезгаданих Правил за умови, що лишесубпозиции одному рівні є порівнянними. Для цілей справжнього Правила також можна застосовувати відповідні примітки розділів і групам, тоді як контексті не обумовлено інше.

Службові особи митних органів класифікують товари, тобто приймає рішення про їхнє класифікації:

а разі виявлення порушення правил класифікації товарів за її декларування;

б) за запитами, поданим в митний орган відповідно до статтею ТК Росії;

в) за запитами, поданим в митний орган відповідно до Інструкцією про порядок класифікації відповідно до Товарної номенклатурою зовнішньоекономічної діяльності, митному оформленні та митному контролі машин, які у вигляді окремих компонентів, затвердженої Наказом ГТК Росії від 23.04.2001 № 388 "Про затвердження Інструкції про порядок класифікації відповідно до Товарної номенклатурою зовнішньоекономічної діяльності, митному оформленні та митному контролі машин, які у вигляді окремих компонентів" (зареєстрований Мін'юстом Росії 07.06.2001,per. № 2744);

р) за запитами, поданим в митний орган про підтвердженні кодів окремих товарів, відповідно до Порядком визначення податкової бази при обчисленні податку додану вартість по авансовим або іншим суб'єктам платежах, отриманиморганизациями-експортерами має значення майбутніх поставок товарів, оподатковуваних по податкової ставці 0 відсотків, тривалість виробничого циклу виготовлення яких складає понад 6 місяців, затвердженим Постановою Уряди Російської Федерації від 21.08.2001 № 602 "Про затвердження Порядку визначення податкової бази при обчисленні податку додану вартість по авансовим або іншим суб'єктам платежах, отриманиморганизациями-експортерами має значення майбутніх поставок товарів, оподатковуваних по податкової ставці 0 відсотків, тривалість виробничого циклу виготовлення яких складає понад 6 місяців" із змінами і доповненнями (Збори законодавства Російської Федерації, 27.08.2001, № 35, ст. 3522);

буд) за запитами органів законодавчої, виконавчої, судової влади, органів прокуратури, Всесвітньої митної організації, митних органів розвинених країн, нижчестоящих митних органів;

е) у деяких випадках, передбачених правовими актами Російської Федерації.

2.3 Призначення і сфера застосування Товарної Номенклатури ЗЕД

Практика застосування митні органи заходів тарифного і нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності свідчить у тому, що й ефективність перебуває у прямої залежності від повноти і точності вирішення питань класифікації товарів, що у вона найчастіше перелік товарів, які підпадають під ті чи інші заходи митного регулювання, визначається виключно кодами Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності Росії (ТН ЗЕД Росії).

Класифікація товарів має важливе економічне обґрунтування та практичного значення. По-перше, від коду товару залежить рівень її оподаткування. По-друге, оскільки товарна номенклатура часто має універсальне значення, від класифікації залежить, і можливість застосування до товару при переміщенні його через митний кордон нетарифних заходів регулювання. По-третє, митні номенклатури товарів широко йдуть на ведення зовнішньоторговельної статистики, дані якої дозволяють проводити аналіз зовнішньоторговельного обігу субстандартні та його основі розробляти перспективні заходи митної політики. Виокремлюючи будь-які товари в окремі позиції, можна ефективніше регулювати зовнішньоекономічну діяльність. З іншого боку, деталізація товарної номенклатури тарифу дає відомі переваги під час торгових переговорів із іншими, оскільки створює вона дуже обмежена і маневрування при наданні тарифних поступок й відповідних пільг, дозволяючи звести до мінімуму наслідки небажаних для національної економіки поступок при взаємній зниження рівня митного оподаткування товарів.

У структурі державного регулювання економіки значна роль відводитьсятаможенно - тарифного механізму, що включає мита, збори, податки, стягнуті у зв'язку з ввезенням у країну чи вивезенням зарубіжних країн товарів. Інструментом цього механізму є ТН ЗЕД.

Відповідно до ст.2 закону РФ «Про митний тариф», ст. 39 ТК РФ Товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності РФ стверджується Урядом Російської Федерації з які у міжнародній практиці систем класифікації товарів хороших і застосовується реалізації заходівтаможенно - тарифного і нетарифного регулюваннявнеторговой та інших видів зовнішньоекономічної діяльності, для ведення митної статистики зовнішньої торгівлі Російської Федерації. Відповідно до ст. 40 ТК РФ, товари за її декларування митним органам підлягають класифікації, тобто. щодо товарів визначаються класифікаційні коди по ТН ЗЕД. У разі встановлення порушення правил класифікації товарів за її декларування митний орган вправі самостійно здійснювати класифікацію товарів. Рішення митних органів про класифікації товарів є обов'язковими.

Відповідно до ст. 41-44 ТК РФ митні органи з запитуинтересованного особи приймають попереднє постанову по класифікації товару по кодам ТН ЗЕД Росії. Попереднє рішення чи діє у протягом п'яти з його прийняття, якщо вона змінено або відкликав або його не припинено. Укладання про яке припинення дії попереднього рішення приймається, якщо попереднє рішення прийняте з урахуванням підроблених документів, представлених заявником, й вважається яка набрала чинності з прийняття попереднього рішення.

Зміна попереднього рішення виробляється у разі прийняття ГТК РФ обов'язкового виспівати митні органи рішення про класифікації окремих товарів, соціальній та разі виявлення помилок, допущених після ухвалення цього рішення. Зміна набирає чинності вчасно ,вказаний у рішенні про зміну, але з раніше як за місяці з прийняття цього заходу.

Прийняте попереднє рішення може бути відкликаний у разі зміни ТН ЗЕД, прийняття Всесвітньої митної організацією класифікаційних рішень, обов'язкових до застосування Російській Федерації. Рішення про відкликання попереднього рішення має бути по пізніше трьох днів із дня вступу даних актів у силу.

2.4Кодовая система Товарної НоменклатуриВнешнеекономической Діяльності

>Кодовая система товарної номенклатури створюється, щоб інформація мала в зручною формі на її збору, перевірки, передачі й обробки. У кодах ТНЗЕД суворо дотримуються принципи однозначного віднесення товарів до тій чи іншій групі.Комплексним ж керівництвом є «Основні правила інтерпретації», їх шестеро. Відповідно до першими п'ятьма правилами в кодах ТНЗЕД визначають товарну позицію (перші 4 знака). По6–му правилу знаходятьсубпозицию (5 і шість знаки) іподсубпозицию (7,8,9 знаки)десятизначного коду.

Усього коди ТНЗЕД складаються з 97 груп, і 21 розділу. Товарна номенклатура стверджується Урядом РФ, а ГТК РФ бере участь у її розробці, вносить зміни і тлумачення. Основна одиниця виміру товарів по ТНЗЕД – маса вкилограммах.(коди товарів представлені у додатку 1. Для точного визначення коду товарів необхідно використовувати три складові ТН ЗЕД:

 - номенклатурну частина;

 - примітка розділів і групам;

 - основні правила інтерпретації.

З іншого боку, щодо коду товарів по ТНЗЕД корисно застосовувати додаткові публікації (пояснення, алфавітний покажчик, Збірник кваліфікаційних рішенні)

Довжина кодового позначення товару по ТН ЗЕД Росії становить 10 цифрових знаків, причому 1-6 розряди відповідають кодовому позначенню класифікаційної угруповання товару по НГЗ. Останні чотири цифри10-значного коду відбивають деталізацію номенклатури товарів у відповідність до конкретними умовами, що у Росії.

ТН ЗЕД Росії - структурована номенклатура (рис. 3.1.), тобто. номенклатура із розподілом інформації з рівням:

Розділ - 1-ї рівень (не відбивається у коді товару)

Група - 2-ї рівень (перші 2 цифри коду).

Товарна позиція - 3-й рівень (перші 4 цифри коду).

>Субпозиция - 4-й рівень (перші 6 цифр коду).

>Подсубпозиция - 5-ї рівень (>10-значний код).

У деяких групах між товарними позиціями ісубпозициями є ще один додатковий рівень -подпозиция (перші 5 цифр коду).

У ТН ЗЕД Росії суворо дотримується принцип однозначного віднесення товарів до класифікаційним угрупованням, що стаття дозволяє віднести товар лише у однієї класифікаційної угрупованню. Відбувається

Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація