Реферати українською » Таможенная система » Специфіка митної політики Російської Федерації


Реферат Специфіка митної політики Російської Федерації

Предыдущая страница | Страница 2 из 2
ринків. Тут ідеться про застосування специфічних тарифних інструментів в аграрному секторі (сезонні мита, тарифні квоти). З іншого боку, планується гнучкого реагування під потребу у виробників і споживачів, цінову ситуацію на ринках шляхом тимчасового зниження або підвищення ставок ввізних мит, застосовувати спеціальні захисні, антидемпінгові і компенсаційнімери.Будут також знижуватися ставки ввізного мита на прогресивне технологічне устаткування, яке має вітчизняних аналогів, за одночасного збереженні захисних ввізних мит на конкурентоспроможне устаткування, продуковане вітчизняними підприємствами. Пріоритет надаватимуть імпорту високотехнологічного устаткування.

Третє - відмови від необгрунтованих обмежень російського експорту з допомогою оптимізації застосування вивізних мит. Поступово здійснюватиметься перехід до відмові застосування вивізних мит, крім товарів енергетичної групи, і навіть неопрацьованого лісу, брухту й деяких інших напрямів сировинних товарів.

Четверте - адаптація інструментів тарифно-митній політики до місцевих умов митного Союзу і зон вільної торгівлі. Будуть уточнені умови взаємної торгівлі на теренах СНД, підготовлено нова угода про вільної торгівлі на межах ЄврАзЕС, до котрого майбутньому приєднатися інших країнах - учасниці СНД.

П'яте - оптимізація національної схеми тарифних преференцій. У у середньостроковому періоді переглянуть національна схема преференцій торгівлі з розвиваючими і найменш розвинені країни у частині уточнення переліку країн - бенефіціарів, переліку товарів, і навіть правил походження товарів з метою надання тарифних преференцій.

Шосте - послідовне скорочення тарифних пільг, які деформують регулятивну функцію митних тарифів.

Через значних змін - у Митний тариф у частині зниження (до нуля) ставок ввізних мит на технологічне й інша устаткування, аналоги якого виробляються у Росії, скасують тарифні пільги щодо товарів, ввезених як вкладу іноземного інвестора у статутний (>складочний) капітал організацій з іншими інвестиціями.

Сьоме - забезпечення стабільності і транспарентності застосування заходів митно-тарифного регулювання.

У період до 2011 року створено механізм прийняття рішень, який би стабільність умов у сфері митно-тарифного регулювання впродовж фінансового року. Винятки стосуватимуться обмеженого переліку випадків, коли оперативність прийняття рішень диктуєтьсятрудноустранимими негативними наслідками економіки.


Укладання

 

Важлива роль захисту національних інтересів вітчизняних товаровиробників належить митним органам, яким цей завданнявменена обов'язок чинним законодавством.

>Целями митної політики є пріоритетними забезпечення ефективнішого використання інструментів митного контролю та регулювання товарообміну на митної території РФ, що у реалізаціїторгово-политических завдань із захисту російського ринку, стимулювання розвитку національної економіки, сприяння проведенню структурної перебудови та інших завдань економічної політики.

Мита збори є інструментом торгової політики і державної регулювання внутрішнього російського товарного ринку за його взаємодії зі світовим. Митні платежі грають винятково важливу роль забезпеченні дохідної частини бюджету федерального бюджету Російської Федерації, оскільки становлять близько третини доходів.

Мито покликана сприяти оперативному регулювання оподаткування переміщення товарів через митний кордон Росії, тому право встановлення розмірів мит у конкретних товарам, переміщуваним через митний кордон, на відміну інших податків і зборів, як і найближчими роками, і тривалішу перспективу збережено за Урядом РФ.


Список використаної літератури

 

1. Конституція Російської Федерації від 12 грудня 1993 р.

2. Митному кодексі Російської Федерації від 28.05.2003 N61-ФЗ

3. Митне право: Підручник /Х.А.Андриашин та інших. – М: вид-воМАГИСТР, 2008 р.

4. Фінанси: Підручник / Підредак. В.В. Ковальова – М: вид-воПРОСПЕКТ, 2001 р.

5. Фінанси: Підручник / Під ред. В.В. Ковальова. – М.: Проспект, 2004

6. РосійськаБизнес-газета № 642 від 26 лютого 2008 р.


Предыдущая страница | Страница 2 из 2

Схожі реферати:

Навігація