Реферати українською » Таможенная система » Митне оформлення товарів


Реферат Митне оформлення товарів

Предыдущая страница | Страница 2 из 2
інтересів і російських у виробників і профілактики порушень у торговельній практиці, у випадках Уряд РФ може встановлювати для митної оцінки мінімальні вартості.

Порядок застосування системи митної оцінки товарів, ввезених на митну територію РФ, встановлюється Урядом РФ виходячи з положень, передбачених даної главою.

Порядок визначення митної вартості товарів, вивезених із території РФ, встановлюється Урядом РФ.

Митна вартість заявляється (декларується) декларантом митному органу при переміщенні товару через митний кордон РФ.

Порядок й умови заяви митної вартості товарів, і навіть форма декларації встановлюється Державним митним комітетом РФ відповідно до законодавством РФ.

Для визначення митної вартості товарів, ввезених на митну територію Російської Федерації, застосовується одне із наступних методів:

- за ціною операції зввозимими товарами;

- за ціною операції з ідентичними товарами;

- за ціною операції з однорідними товарами;

- вирахування вартості;

- складання вартості;

- резервний.

Основний метод визначення митної вартості товарів є метод за ціною операції зввозимими товарами. Якщо основна метод може бути використаний, послідовно застосовуються інші методи визначення митної вартості. У цьому кожну наступну метод застосовується, якщо митна вартість може бути визначено попереднім методом.

Методи вирахування і складання вартості можна застосовувати на прохання декларанта у будь-якій послідовності.

Інструкція про порядок заповнення декларації митної вартості визначає порядок заповнення декларації митної вартості встановлених формДТС-3 іДТС-4 на товари, які із території РФ відповідно до митним режимом експорту, котрим встановлено мита і податки, обчислювані виходячи з їхньої митної вартості і декларовані з допомогою вантажний митної декларації.

Декларація митної вартості є митним документом, що є письмова заява декларанта чи митного брокера (представника), чинного за дорученням декларанта, що містить відомостей про обставин і правових умовах зовнішньоекономічної угоди, які мають значення визначення митної вартості, умовах застосування методу визначення митної вартості, розрахунку митної вартості товарів хороших і джерелах даних, основі яких виробляється такий розрахунок.

Отже, розумне митне законодавство веде зміцнення економіки нашої країни, зростанню добробуту її мешканців, і митне декларування грає у цьому процесі важливу роль,к.т. правильне заповнення декларації – основа нормальної діяльності митної служби. Неправильне декларування тягне у себе адміністративну та кримінальну відповідальність.


Список використаної літератури

 

1. Федеральний закон Російської Федерації від 28.05.2003 року №>61-ФЗ «Митному кодексі Російської Федерації» (прийнято ДДФС РФ 25.04.2003) (ред. від 25.11.2009, діє з 02.01.2010).

2. Наказ Федеральною митною служби РФ від 16.04.2008. №435 «Про затвердження форм декларації митної вартості (>ДТС-3 іДТС-4) на товари, які із території Російської Федерації і Інструкції про порядок заповнення декларації митної вартості (зі змінами на 28.12.2009).

3. Наказ Федеральною митною служби РФ від 04.09.2007 №1057 «Про затвердження інструкції про порядок заповнення вантажний митної декларації і транзитної декларації» (в ред. від 25.12.2008 №1670).

4.БекяшевК.А. Митне право:учеб. /К.А.Бекяшев, О.Г. Моїсєєв. - М.: Проспекта, 2009. – 360 з.

5. Граве А.В. Митне право Навчальний курс / А.В. Граве. - М.:МИЭМП, 2009. – 95 з.

6.Халипов С.В. Митне право:учеб. / С.В.Халипов. - М.: Вища ж освіта, 2009. – 440 з.


Предыдущая страница | Страница 2 из 2

Схожі реферати:

Навігація