План : Запровадження .......................................................................................................................... 1

(Читати…)

ЗАПРОВАДЖЕННЯ. Сучасне економічного розвитку характеризується яскраво вираженої тенденцією інтеграції економік в межстрановые регіональні і єдині мирохозяйственный комплекси, прагненням до створення великих зон вільної торгівлі, до підвищення ролі міжнародних угод щодо обміну товарами і послугами, рухом фінансових ресурсів.

(Читати…)

Московський Державний Університет Сервиса Інститут "Финансов і системам управління економікою" Кафедра "Фінанси і оподаткування"

(Читати…)

Запровадження. Світова економіка виходить з світовому ринку, матеріальної основою якого є науково-технічний прогрес і стимульоване їм громадське

(Читати…)

ОГЛАВЛЕНИЕ ЗАПРОВАДЖЕННЯ 3 ОСНОВНА ЧАСТИНА 6 Глава 1 РОЛЬ ТАМОЖЕННО-ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДІЯЛЬНОСТІ 6

(Читати…)

Орловська Регіональна Академія Державної Служби Кафедра теорії та держави і право ГРОМОВ А.В. Митні режими як адміністративно-правовій регулятор зовнішньоекономічної діяльності

(Читати…)

від 6 січня 1998 р. N 133-З (Газета "Звязда" від 15.01.98 р.; Відомості Національного зборів Республіки Білорусь у, 1998, N 10-12, ст.104) ----------------------------------------------------------

(Читати…)

Митне справу і митна політика Росії. Історія митного справи і митної політики Росії. Нині, за доби корінних змін - у еко номике Росії, лібералізації зовнішньоекономічної де ятельности і відновлення функції митниці як регу лятора зовнішньоекономічних зв'язків вивчення таможенно-правовых взаємин, як предмети й у цілому митниць ного справи як об'єкта правовим регулюванням галузі митного права слід проводити як на осно ве що сталися останніх років глобальних змін у цій сфері, а й спираючись на багатовікової досвід минулого і традиції російської митниці у її далеке минуле.

(Читати…)

Тема 3 ВНЕШНЕТОРГОВАЯ ПОЛІТИКА 1. Тарифна політика за умов глобалізації. 2. Нетарифные методи регулювання міжнародної торгівлі. 3. Здійснення зовнішньоекономічної політики держави у системі СОТ.

(Читати…)

Політехнічний Університет. Межотраслевой інститут підвищення кваліфікації, і перепідготовки кадрів. ДИПЛОМНАЯ РОБОТА ТЕМА: “Тіньова економіка і контрольні функції митних органів”.

(Читати…)

Назад 1 ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Вперед

Навігація