Реферати українською » Технология » Експлуатація машинно-тракторного парку


Реферат Експлуатація машинно-тракторного парку

Вищий коледж теорії техніки математично-природничої грамотності

Кафедра прикладної фізики та механіки

Завдання

на курсову роботу

по експлуатації машинно-тракторного парку

Ф.И.О. студента_______________________________

Тема: розрахунок складу широкозахватного машинно-тракторного агрегату

Технологічна операція __________________________________

Марка трактори __________________________________

Рельєф поля, град __________________________

Довжина поля, м _______________________________________

Ширина поля, м ______________________________________

«_____»_______________ _______р.

Викладач ____________________

Студент _________________________

________________________________

                                                        

 

Запровадження

Інтенсифікація рослинництва, переклад його за індустріальні рейки вимагає наведення суворої технологічної дисципліни і під час механізованих польових робіт. І тому необхідно розробити і впровадити науково- обгрунтовану машинну технологію, враховує зональні особливості виробництва. Тобто техніки виключно за операційним технологічним стандартам, що дозволить підняти врожайність сільськогосподарських культур рахунок поліпшення якості і своєчасності виконання.

           Операційна технологічна карта складається на вид праці та служить робочим документом, який регламентує агротехнічні, організаційні, технологічні, економічні та інші питання агрегатированных машин. Расчёт складу машинно-тракторних агрегатів, є дуже трудоёмким розділом такої роботи.

           Справжнє методичне вказівку містить загальні вказівки, рекомендації, методику розрахунку складу широкозахватних машинотракторных агрегатів. Мета методичного вказівки – полегшити роботу студентів по розрахунком складу машинотракторных агрегатів, оскільки особливі труднощі студентам викликають пошук і освоєння використання расчётных формул, таблиць, довідкових даних, які зазвичай розкидані на різним розділах підручників, довідкової літератури без належної ув'язування між собою. До методичного вказівкою додаються необхідні таблиці, використовувані під час розрахунків.


1 Загальні методичні вказівки і

           Відповідно до навчальної програмою для студентів спеціальності 03.13.00. з дисципліни «Експлуатація машинотракторного парку» передбачають виконання курсової роботи.

           Мета – скласти для заданих умов широкозахватный машинотракторный агрегат, визначити найраціональніший режим роботи агрегат.

           Можливі варіанти широкозахватних машинотракторных агрегатів: предпосевная обробка грунту – боронування, шлейфование, культивація, дискование, прикатывание, внесення мінеральних і органічних добрив, посів і посадка сільськогосподарських культур, скошування і сгребание трав на сіно тощо. У зв'язку з цим правильність розв'язку питання про комплектуванні широкозахватних агрегатів багато чому визначає економіку сільськогосподарських підприємств. Робота виконується як пояснювальній записки, за всіма вимогами Держстандарту.

1.1 Зміст завдання.

           Визначити склад робочої частини машинотракторного агрегату до виконання заданої сільськогосподарської роботи. Кожному студентові видається викладачем індивідуальне завдання. Вихідними даними, до виконання кожного завдання є: операція, марка трактори, рельєф поля, розміри поля. Інші показники, що необхідні рішення поставлених завдань, студент приймає самостійно за таблицями, приведеним при застосуванні та інших джерелам.

1.2 Структура і склад пояснювальній записки

· Анотація

· Запровадження

· Расчёт складу широкозахватного машинотракторного агрегату

· Висновки і укладання

· Додаток

· Список використаної літератури

· Оглавление.

2 Методичні вказівки по розрахунком складу широкозахватного машинотракторного агрегату

2.1 Викласти агротехнічні вимоги, які пред'являються технологічної операції, передбаченої завданням

       Агротехнические вимоги видаються як агронормативов і допусків до відхилення. Агротребования включають строки й тривалість роботи у днях, глибину обробки, ширину міжрядь, норми висіву насіння, внесення добрив і отрутохімікатів, поливу, число рослин на одиницю виміру площі, втрати продукції під час догляду і збиранні, ступінь крошения грунту, глыбистость і выравненность поля, прямолінійність ходу і ширини захоплення агрегату, закладення рослинних залишків, добрив тощо. Всі ці дані зводяться в таблицю.

Агротехнические вимоги: ____________________________________

                                                                      (операція)

Схожі реферати:

Навігація