Реферати українською » Технология » Електричні сіті й системи


Реферат Електричні сіті й системи

 
Зміст

Запровадження …………………………………………………………… 2

1. Характеристика электрифицируемого району й споживачів електроенергії …………………………………………………………… 4

2. Вибір конструкції і номінального напруги ліній мережі … 5

3. Вибір кількості і силових трансформаторів на прийомних підстанціях ……………………………………………………… 8

4. Аналіз та обґрунтування схем електричної мережі ………………… 9

5. Техніко-економічне обгрунтування варіантів. Вибір та обґрунтування оптимального варіанта електричної мережі ……………………… 16

6. Електричний розрахунок основних режимів мережі ………………… 18

7. Вибір коштів регулювання напруги ……………………… 24

8. Укладання ………………………………………………………… 26

Список літератури …………………………………………………… 26
Запровадження

2

 
 


Початок розвитку електричних систем нашій країні було покладено планом ГОЕЛРО - планом електрифікації Росії. Його ідеї увінчалися створенням об'єднаних енергетичних систем, зокрема і єдиною енергетичної системи (ЄЕС). Завдання проектування електричних систем слід розглядати, як завдання розвитку єдиної енергетичної системи Росії. Під час проектування електричних систем важливо враховувати інтереси своїх та специфіку адміністративних і стабільності економічних районів. Тому проектування ЄЕС Росії мусить містити обліку розвитку енергосистем та його об'єднань.

Відповідно до основними положеннями Енергетичної програми тривалу перспективу у найближчі через два десятиліття заплановано завершення формування ЄЕС країни, спорудження магістральних ліній електропередач напругою 1150 кВ постійного струму.

Створення потужних електричних систем зумовлено їх великими технічно-економічними перевагами. Зі збільшенням їх потужності з'являється можливість споруди більших електричних станцій з економічнішими агрегатами, підвищується надійність електропостачання споживачів, повніше і раціонально використовується устаткування.

Формування електричних систем здійснюється з допомогою електричних мереж, які виконують функції передачі енергії і електропостачання споживачів.

Курсовой проект дисципліни “Електричні системи та мережі” виконують на четвертому курсі студенти, котрі навчаються електроенергетичним спеціальностями. Проект повинен розвинути у студента навички практичного використання знань, які він щодо курсу “Електричні системи та мережі”. Наступний за теоретичним вивченням курсу навчальний проект завершує роботу над цій важливій кожному за електроенергетика дисципліною. Перші кроки у сфері проектування переконують студента, що отримане знання, вміння проводитимемо різні розрахунки мереж недостатні до виконання проекту. Розрахункові завдання вирішуються з певних формулам відомою методиці з урахуванням необхідних вихідних даних. Завдання, поставлені у проекті електричної мережі, здебільшого немає однозначного рішення. Вибір найуспішнішого варіанта електричної мережі виробляється як шляхом теоретичних розрахунків, а й у основі різних міркувань, виробничого досвіду. Виконання курсового проекту й дає можливість студентові отримати певний досвід, розвивати проектне мислення, і тільки після кілька років молодий інженер стає повноцінним фахівцем у сфері проектування електричних мереж.

Будь-який проект електричної мережі і двох таких засадничих розділів:

1) вибір найбільш раціональних варіантів схем електричної сіті й електропостачання споживачів;

2) зіставлення цих варіантів різноманітні показниками;

3)

3

 
вибір після цього зіставлення і техніко-економічного розрахунку найприйнятнішого варіанта;

4) розрахунок характерних режимів роботи електричної мережі;

5) вирішення питань що з регулюванням напруги;

6) визначення техніко-економічних показників електричної мережі.

Слід враховувати, що електричної мережі пред'являються певні техніко-економічні вимоги, з урахуванням яких і було виробляється вибір найприйнятнішого варіанта .

Економічні вимоги зводяться до досягнення в міру можливості найменшої вартості передачі електричної енергії через мережу, тож слід прагне зниження капітальних видатків для будівництва мережі. Слід також вживати заходів до зменшення щорічних витрат на експлуатацію електричної мережі. Одночасний облік капітальних вкладень і експлуатаційних витрат то, можливо зроблено з допомогою методу наведених витрат. У зв'язку з цим оцінка економічності варіанта електричної мережі проводиться у разі наведених затратам.

Вибір найприйнятнішого варіанта , задовольняючого техніко-економічним вимогам, - це з основних питань під час проектування будь-якого інженерного споруди, зокрема і електричної мережі.

Зміст проекту на що свідчить залежить від виду мережі, призначення. У навчальному проекті здебільшого вирішуються питання електропостачання району з промислової власності й сільській навантаженнями від електричної станції чи районної підстанції енергосистеми. При реальному проектуванні мереж, і ліній електропередач розглядається обширніший потреби.
Зокрема сюди ж входять:

1) пошук трас і ліній електричної мережі;

2) розробка схеми мережі;

3) вибір номінальних напруг;

4) розрахунки перетинів дротів;

    5) визначення числа і силових трансформаторів на підстанціях, які живилися від проектованої мережі;

    6) електричний розрахунок мережі в основних нормальних і аварійних режимах;

    7) вибір способів регулювання напруги, місця встановлення і потужності пристроїв для регулювання напруги;

     8) розрахунок конструктивних параметрів дротів, опор і фундаментів повітряних ліній;

     9) визначення техніко-економічних показників електричної мережі;

       10) організація експлуатації проектованої роботи.

У процесі реального проектування вирішують також низку інших важливих питань. До них належать розробка заходів щодо зниження втрат потужності і у мережі, релейная захист, розрахунок заземляющих пристроїв підстанцій і опор ліній, коштів за грозозащите ліній і підстанцій.


4

 
 


1. Характеристика электрифицируемого району й споживачів електроенергії.

 

Головне завдання цього розділу є максимально повний добір вихідний матеріал задля її подальшого проектування. Вихідні дані до курсовому проекту зведені в таблицю 1.1.

        Таблиця 1.1. Вихідні дані для проектування

 

Позначення підстанцій Склад споживача категоріям Час максимуму навантаження Режим максимальної навантаження Режим мінімального навантаження
Кате-гория % ч/год

P.S,

МВА

P,

МВт

Q,

МВАр

cosj P.S, МВА

P,

МВт

Q,

МВАр

cosj
а I 50

 4000

53,76 50 19,76 0,93 39,77 35 18,89 0,88
б I 40 3900 13,33 12 5,81 0,9 9,41 8 4,96 0,85
в I 60 5500 16,85 15 7,68 0,89 11,76 10 6,19 0,85
р I 90 6500 107,53 100 39,52 0,93 94,44 85 41,17 0,9
буд I 40 4400 38,04 35 14,91 0,92 28,73 20 10,8 0,88

 

У таблиці 1.1. вказані такі споживачі:

а - завод сільськогосподарського машинобудування;

б - механічний завод;

в - цементний завод;

р - мідеплавильний завод;

буд - завод електротехнічних виробів.

Определим необхідні кліматичні параметри в (відповідність до [1]), що характеризують поставлене район.

Район характеризується:

1. Умеренной танцем дротів (1 разів у 5-10 років);

2. Різними швидкісними напорами вітру;

3. Невысоким числом грозових годин (трохи більше 20 на рік);

4. Различной завтовшки стінки ожеледиці.

Взаємна розташування окремих споживачів (відповідно до завданням) зображено малюнку 1.1.

5

 


б

 

в

 

а

 

р

 


буд

 

Рис. 1.1 Схема розташування споживачів заданого району

 


2. Вибір конструкції і номінального напруги ліній мережі.

Т.к. споживачі мають значне видалення джерела харчування, то ми все лінії електропередач будуть повітряними.

 
Наметим кілька варіантів схем електропостачання заданого району (рис 2.1).

Варіант 1Вариант2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 2.1. Варіанти схем електропостачання заданого району

Відповідно до вимогами ПУЭ навантаження I категорії мають забезпечувати електроенергією від двох незалежних взаиморезервирующих джерел харчування і перерву їх електропостачання у разі порушення електропостачання однієї з джерел можуть допустити лише тимчасово включення автоматичного відновлення харчування. Двухцепная лінія, виконана в одній опорі не відповідає вимогам надійності електропостачання споживачів I категорії. Їх доцільно передбачати дві окремі двухцепные лінії. За виконання вимог надійності електропостачання споживачі I категорії мають забезпечувати 100-відсотковим резервом, який має включатися автоматично.

Для споживачів II категорії можна передбачати харчування по двухцепной лінії. Проте, враховуючи нетривалість аварійного ремонту ВЛ, правила допускають виробляти електропостачання навантажень II категорії за однією ВЛ. Досвід проектування систем електропостачання районів з споживачами I і II категорій показує, що у вона найчастіше доцільно використовувати дві групи мереж - розімкнуті магістральні чи радіальні резервовані із двох ланцюговими лініями і замкнуті мережі.

Споживачів III категорії резервним харчуванням допускається не забезпечувати.
Попередній вибір номінального напруги Uзв ліній виробляють що з розробкою схем мережі, т.к. вони взаємно доповнюють одне одного. Напряжения щодо різноманітних елементів проектованої мережі може істотно різнитися. Величина Uзв залежить від переданої потужності.

Наивыгоднейшее напруга можна визначити за такою формулою Г.А. Іларіонова зробити:

,

7

 
де   l - довжина лінії, км;

        р - передана потужність однією ланцюг, МВт.

Произведем вибір що живлять напруг до трьох аналізованих варіантів схем електропостачання заданого району. Результати підрахунків зведені в таблицю 2.1.


Таблиця 2.1. Вибір що живлять напруг для аналізованих варіантів.

 

Варіант

Ділянка

мережі

Потужність однією ланцюг, МВт

Напруга,

кВ

Обраний напруга,

кВ

Довжина лінії, км
по кривим інституту “Энергосетьпроект” за такою формулою Г.А. Іларіонова зробити
ИП-а 75 110 150 220 45
а - р 50 110 112,54 220 15
ИП - в 25 110 91,28 110 25
I ИП - б 6 35 49,8 110 35
в - буд 17,5 110 78,36 110 25
ИП - а 75 110 150 220 45
а - р 50 110 112,54 220 15
II ИП - в 31 110 99,7 110 25
в - буд 17,5 110 78,4 110 25
в - б 6 35 47,9 110 25

 

Досвід експлуатації електричних мереж показує, що з інших рівних умов краще варіант, із вищим номінальним напругою, як більше перспективний. У той самий час недоліком є велика різноманітність напруг ЛЕП не більше електричної мережі одного району. Тож у ролі рівня напруги для схем всіх варіантів вибираємо одне єдине - 110кВ.

 

 

 

8

 
3. Вибір кількості і силових трансформаторів на прийомних підстанціях.

Для умов нормальної роботи з підстанції встановлюють два трифазних трансформатора з номінальною потужністю кожного , розрахованої не більше від 60 до70% максимальної навантаження тобто. P.Sн.тр.=(0,6

Схожі реферати:

Навігація