Реферати українською » Технология » Статистичні методи контролю за якістю


Реферат Статистичні методи контролю за якістю

Міністерство загального користування та професійної освіти Російської Федерації

 

Нижегородський державний університет

їм. Н.І. Лобачевського

Економічний факультет

КОНТРОЛЬНАЯ РОБОТА

з дисципліни «Управління якістю»

на задану тему «Статистичні методи контролю за якістю»


Керівник О.Ю. Ефимычев

Студент 5 курсу 52 групи О.Ю. Тютин

Нижній Новгород, 1999

ОГЛАВЛЕНИЕ

1 Запровадження.................................................................................................. 3

2 Статистичні методи контролю за якістю продукції 4

2.1 Контрольні карти. Контроль по кількісному ознакою. 5

2.1.1 Середнє значення і розмах........................................................................................ 5

2.1.2 Контрольні карти середнього арифметичного значення й розмаху......... 8

2.2 Контрольні карти. Контроль по альтернативного ознакою.. 8

2.2.1 Теоретичне розподіл частки дефектних одиниць продукції за постійних n і p 9

2.2.2 Контрольна р-карта для вибірки постійного обсягу................................. 11

2.3 Статистический приймальний контроль по альтернативного ознакою 13

2.4 Статистический приймальний контроль по кількісному ознакою 13

3 Висновок....................................................................................................... 14

4 Список використаної літератури......................... 15


1 Запровадження

Найважливішим джерелом зростання ефективності виробництва є постійна підвищення технічного рівня та якості своєї продукції. Для технічних систем характерна жорстка функціональна інтеграція всіх елементів, у себе не мають другорядних елементів, які можна неякісно спроектовані і виготовлені. Отже, сучасний рівень розвитку НТП значно посилив вимоги до технічному рівню та якості виробів на цілому та його окремих елементів. Системний підхід дає змогу об'єктивно вибирати масштаби та напрями управління, види продукції, форми та фізичні методи виробництва, щоб забезпечити максимальний ефект зусиль і коштів, витрачених для підвищення якості продукції. Системний підхід до якості своєї продукції дозволяє закласти наукові основи промислових підприємств , об'єднань , планують органів .

Статистичні методи за рівнем труднощі можна підрозділити на 3 категорії:

1)    Елементарний статистичний метод включає звані 7 «принципів»:

· Карта Парето;

· Причинно-следственный аналіз;

· Угруповання даних із загальним ознаками;

· Контрольний лист;

· Гистограмма. Метод гістограм ефективне інструментів обробки даних, і призначений для поточного контролю за якістю у процесі виробництва, вивчення можливостей технологічних процесів, аналізу роботи окремих виконавців, і агрегатів. Гистограмма- це графічний метод уявлення даних , згрупованих на частоті влучення у визначений інтервал;

· Діаграма розкиду (аналіз кореляції через визначення медіани);

· Графік і контрольна карта. Контрольні карти графічно відбивають динаміку процесу, тобто. зміна показників у часі. На карті відзначений діапазон неминучого розсіювання, що лежить у межах верхньої та нижньої кордонів. З допомогою цього можна оперативно простежити початок дрейфу параметрів з якого або показнику якості під час технологічного процесу задля здобуття права проводити застережні заходи і допускати шлюбу готової продукції.

Ці засади повинні застосовуватися усіма без винятку – від голови фірми до простого робочого. Ними користуються у виробничому відділі, а й у таких відділах, як відділи планування, маркетингу, матеріально-технічного постачання.

2)    Проміжний статистичний метод включає:

· Теорію вибіркових досліджень;

· Статистический вибірковий контроль;

· Різні методи проведення статистичних оцінок й універсального визначення критеріїв;

· Метод застосування сенсорних перевірок;

· Метод розрахунку експериментів.

Ці методи розраховані на інженерів і спеціалістів у галузі управління.

3)    Передовий (з допомогою ЕОМ) статистичний метод включає:

· Передові методи розрахунку експериментів;

· Многофакторный аналіз;

· Різні методи дослідження операцій.

Цьому методу навчається обмежена кількість інженерів і техніків, оскільки вона застосовується під час проведення дуже складних аналізів процесу якості.

Основна проблема, що з застосуванням статистичних методів у промисловості, це неправдиві дані і такі, які відповідають фактам. Різні дані і факти видають у такому разі. Перший випадок стосується майстерно створених чи не так підготовлених даних, а другий стосується невірних даних, підготовлених не залучаючи статистичних методів.

Застосування статистичних методів, включаючи найскладніші, має стати поширене явище. Також не забувати про ефективність простих методів, без оволодіння якими застосування складніших методів неможливо.

Технічний прогрес не можна відокремити від використання статистичних методів, які забезпечують підвищення якості своєї продукції, підвищення надійності й відповідне зниження витрат на якість.

2 Статистичні методи контролю за якістю продукції

У галузях промисловості статистичні методи застосовуються щодо аналізу якості продукції і на процесу. Аналізом якості є аналіз, з якого з допомогою даних, і статистичних методів визначається ставлення між точними і замінені якісними характеристиками. Аналізом процесу є аналіз, дозволяє усвідомити зв'язок між причинними чинниками і такими результатами, як якість, вартість, продуктивність тощо. Контроль процесу передбачає виявлення причинних чинників, які впливають безперебійне функціонування виробничого процесу. Якість, вартість будівництва і продуктивність є результатами процесу контролю.

Статистичні методи контролю за якістю продукції час мають дедалі більше визнання і розповсюдження у промисловості. Наукові методи статистичного контролю за якістю продукції використовують у наступних галузях: у машинобудуванні, у легкій промисловості, у сфері комунальних послуг в.

Основне завдання статистичних методів контролю є забезпечення виробництва придатної до використання продукції і на надання корисних послуг з найменшими витратами.

Статистичні методи контролю за якістю продукції дають значні результати за такими показниками:

· підвищення якості закуповуваного сировини;

· економія сировини й робочої сили в;

· підвищення якості готової продукції;

· зниження витрат за проведення контролю;

· зниження кількості шлюбу;

· поліпшення взаємозв'язку між виробництвом і які споживачем;

· полегшення переходу провадження з жодного виду своєї продукції інший.

Головне завдання – непросто збільшити якість продукції, а збільшити кількість такої продукції, що б придатної до використання.

Два основних поняття на контроль знань – це вимір контрольованих параметрів та його розподіл. Щоб можна було будувати висновки про ролі продукції необов'язково виміряти такі параметри, як міцність матеріалу, папери, маса предмета, якість забарвлення тощо.

Друге поняття – розподіл значень контрольованого параметра – грунтується у тому, що немає двох цілком однакових за величиною параметрів в тієї ж виробів; тоді, як виміру стають дедалі більше точними, в результатах вимірів параметра виявляються невеликі розбіжності.

Мерехтливість «поведінки» контрольованого параметра буває 2 видів. Перший випадок – коли значення його складають сукупність випадкових величин, які виникають в нормальних умов; другий – коли сукупність його випадкових величин утворюється за умов, відмінних нормальних під впливом певних причин спроможні.

Персонал, що здійснює управління процесом, у якому формується контрольований параметр, повинен з його значенням встановити: по-перше, за яких здобуті (нормальних чи відмінних них); і якщо здобуті за умов, відмінних нормальних, то які причини порушення нормальні умови процесу. Потім приймається котра управляє вплив з ліквідації цих причин.

2.1 Контрольні карти. Контроль по кількісному ознакою

2.1.1 Середнє значення і розмах

Однією з способів досягнення задовільного якості й підтримки його за цьому рівні є застосування контрольних карт.

Найбільшого поширення набула отримали контрольні карти середнього значення й контрольні карти розмаху R, що використовуються спільно чи роздільно.

Наведемо приклад. У посудинах 1,2,3,… перебувають дерев'яні палички, у яких завдані числа –10,-9,…,-2,-1,0,1,2,…,9,10. Палочки імітують вироби, а завдані ними числа означають відхилення контрольованого розміру від номінального в сотих частках відсотка. У кожному посудині перебуває N паличок, які можна як вироби, виготовлені за поставлене інтервал часу, званий періодом відбору вибірок чи проб. Значення N передбачається великим, отже на кількох паличках то, можливо завдано те й теж число, деякі палички може бути єдиними носіями певних чисел, більше, можливо, що у якомусь посудині бракуватиме взагалі палички з певною кількістю. Після скрупульозного перемішування паличок у судинах вилучають із кожного судини вибірка обсягом n паличок, наприклад n=5. У цьому ретельне перемішування забезпечує випадковість вибору паличок. Записавши числа, завдані на опинилися у чергових вибірках паличках, підраховують їх середні арифметичні значення й завдають як ординату точки з абсциссой, відповідної номера судини. Якщо точка виявиться всередині накреслених на контрольної карті кордонів, то имитируемый описаної моделлю процес вважається налагодженим, інакше – які вимагають коригування.

Статистикою прийнято називати функцію випадкових величин, отриманих з однієї сукупності, яку використовують оцінки певного параметра цієї сукупності.

Нехай - результати спостережень, що утворюють одну вибірку обсягом n. Выборочное середнє арифметичне значення окреслюється (i=1,2,…,n)

Розмах цієї вибірки , де

- максимальний результат спостережень в вибірці,

- мінімальний результат спостережень в вибірці.

Нехай взято двадцять п'ять вибірок, які з п'яти зразків кожна. Середнє арифметичне значення і розмах визначаються кожної вибірки окремо. Вони наносяться на контрольні карти середніх арифметичних значень і розмахів.

Таблиця 2

Схожі реферати:

 • Реферат на тему: Станочные системи
  СОДЕРЖАНИЕ ЗАПРОВАДЖЕННЯ 5 1.ОБЩАЯ ЧАСТИНА 8 1.1.Описание технологічного обладнання складі ДПС 8
 • Реферат на тему: Строгание
  1. , загальні поняття. Строгание - обробка різанням пласких і фасонных поверхонь при відносному
 • Реферат на тему: Будівельні машини
  Грузоподъемными машинами піднімають і переміщають різні будівельні матеріали з приводу вертикалі чи
 • Реферат на тему: Будівельно-монтажні роботи
  ОГЛАВЛЕНИЕ СПІЛЬНА ЧАСТИНА 3 РОЗВИТОК СТРОИТЕЛЬСТВА І ПЕРЕДОВЫЕ МЕТОДИ СТРОИТЕЛЬСТВА 4 ПЕРЕДОВОЙ
 • Реферат на тему: Будівельні машини класу міні
  Людина оточив себе технікою, щоб полегшити своє життя. Однак застосування потужної як наслідок

Навігація