Реферати українською » Транспорт » Обслуговування і ремонту машин у сільському господарстві


Реферат Обслуговування і ремонту машин у сільському господарстві

Страница 1 из 3 | Следующая страница

1. Аналітична частина

1.1 Загальна характеристика господарства

 «ЗАТ» Дружба лежить уЮго – західній частині Оренбурзької області у30км від залізниці й районного центру, в 150 кілометрів від обласного центру р. Оренбурга. Із обласною центром пов'язано дорогий з асфальтовим покриттям. Центральної садибою є з.Кувай. Головною галуззю господарства є рослинництво з досить розвиненим тваринництвом. Середня місячна температура липня +22, +26 градусів З, січня -15, -20 градусів З. Кількість випадаючих опадів 400 мм.

Тривалість вегетативного періоду 170-180 днів.

Рельєф є пагористу рівнину.Господствующие вітру східні. Земельна площа господарства22090га.

1.2 Характеристика ремонтної бази господарства

>Ремонтно – обслуговує база – це сукупність обслуговуючих підприємств і підрозділів, які забезпечують технічне обслуговування, помешкання і зберігання сільськогосподарської техніки підтримки їх у працездатному стані. Особливостіремонтно – обслуговуючої бази агропромислового комплексу: охоплення технічним обслуговуванням і ремонтомразномарочного ірассредоточенного територією величезного парку машин, механізмів і устаткування; нерівномірна завантаження їх протягом року; неоднакова працездатністьремонтно – обслуговуючих робіт кого і тієї ж машин; різні природно – кліматичні умови для їхньої експлуатації.

На території господарства є такийремонтно - обслуговує база:

- Сектор технологічного обслуговування і ремонтусельхоз – техніки, до складу якогоЦРМ, майданчик і навіси на ремонт і регулювання сільгоспмашин.

- Сектор тривалого зберігання машин (машинний двір), до складу якого зачинене приміщення й концертні майданчики для зберігання машин, їх складових частин.

- Сектор збереження і видачі нафтопродуктів, до складу якого посади для заправки машин і ємності для зберігання нафтопродуктів.

- Сектормежсменной стоянки машин і технічного обслуговування автомобілів, які включають відкриті приміщення і опалювані гаражі.

-Автогараж, що зотапливаемого приміщення з ділянками у діагностуванні, технічного обслуговування і поточного ремонту автомобілів.

-Нефтесклад –прийому, збереження і відпустки дизельного палива, бензину, мастильних матеріалів.

-Машинний двір, готовий до зберігання техніки між періодами їх використання коштів і на ремонт і обслуговуваннясельхоз – машин.

- Склади, призначені прийому, збереження і видачі запасними частинами і матеріалів , і навіть агрегатів обмінного фонду.

1.3 Аналіз існуючої технологій і організації ремонтуМТП

Багаторічний досвід господарств показує, що організацію технічного обслуговування машин треба будувати за принципом спеціалізації і кооперації праці. Виконання ремонтних робіт виконують силами і коштами господарств і районного ланки (технічне обслуговування машин проводиться з урахуванням глибокоїкоопераций матеріально – технічної бази господарств і єдиною інженерної служби районного ланки).

На ремонтних підприємствах набули поширення і застосовують 3 методу ремонту.

1.Обезличенний метод ремонту. За нього не зберігається приналежність відновлених складових частин до якогось примірнику вироби, він поширився при потокової формі організації виробництва.

2. Не знеособлений метод ремонту. І тут зберігається приналежність відновлених складових частин до якогось примірнику вироби, позитивний момент у своїй методі у тому, що відпадає потреба повної розбірки машини, збільшується ресурс деталей зизносами до розумних меж.

3.Агрегатний метод ремонту. Сутність у тому, що несправні агрегати заміняють налаштувалася на нові чи заздалегідь відремонтовані. Цей метод застосовують як ремонту, а й за відмову машин.

При ремонті машинЦРМ застосовуємо не знеособлений і агрегатний методи ремонту.

При ремонті розрізняють 2 форми організації виробництва.

1. Не потокова форма організації виробництва - за цієї форми основніразборо – складальні операції виконують дома розташування об'єкта, сам об'єкт нерухомий, зношені деталі відновлюють у тих ділянках оснащених універсальним устаткуванням. Під час цієї формі робочі місця завантажені нерівномірно.

2.Поточная форма організації виробництва. Вона на ритмічності, повторюваності, узгодженості у часі основних та допоміжних операцій, виконуваних на спеціалізованих робочих місць, розміщених у послідовності технологічного процесу.

ДляЦРМ господарств найприйнятніша не потокова форма організації виробництва.


1.4 Аналіз основних показників діяльності підприємства

ремонт машина майстерня деталь

1.4.1Землепользование підприємства

Земля є основний елемент національного багатства й головним засобом виробництва, у сільське господарство. Раціональне використання земельних ресурсів має значення розвитку національної економіки. за таким жорстко пов'язані обсяги виробництва сільськогосподарської продукції і на продовольчі проблеми. Кожне підприємство має змогли ефективно використати землю, бережно ставитися до неї, підвищити її родючість і допускати її ерозію, заболочування і заростання бур'янами. Весь земельний фонд підприємства поділяють сталася на кілька видів угідь. Сільськогосподарські угіддя включають ріллі, пасовища, сінокісні угіддя, багаторічні насадження, поклад. Відповідно окремі види земельних угідь у спільній земельної площі прийнято називати структурою земельної площі, а відсоткове співвідношення окремих видів угідь у вигляді сільгоспугідь є структуру сільськогосподарських угідь.

Усьогосельхоз угідь21662га їх рілля14676га, пасовище4977га , сіножаті2010га. З даних таблиці видно, що це підприємство спеціалізується зерна - м'ясо - молочному напрямі. Склад , величину і структура земельних угідь останніми роками не змінилася.

Усьогосельхоз угідь21662га їх рілля14676га, пасовище4977га , сіножаті2010га. З даних таблиці видно, що це підприємство спеціалізується зерна - м'ясо - молочному напрямі. Склад , величину і структура земельних угідь останніми роками не змінилася.    

1.4.2Производственно – економічні показники діяльності підприємства

До основним показниками діяльностісельхоз – підприємств ставляться: обсяг валовий і товарної продукції , продуктивності праці і культурний рівень середньорічний заробітної плати працівників, собівартість продукції , валовий і чистий прибуток , прибуток і культурний рівень рентабельності виробництва. Під рентабельністю розуміється прибутковість, дохідність підприємства у цілому, або за виробництву тієї чи іншої виду продукції. Рівень рентабельності виробництва є найбільш узагальненим, результативним показником роботи сільськогосподарських підприємств. Це є основним з оцінки ефективності виробництва, у цілому в господарству і окремих його галузям.

ТаблицяПроизводственно – економічні показники

Показники >Ед. ізм 2008 2009 2010 Відхилення (+,-)
1 2 3 4 5 6
Валовий збір: зерна Ц. 114324 119738 93761 -20563
Соняшник Ц. 89943 93300 15273 -74670

Врожайність

-зернових

-соняшнику

.

ц/га.

ц/га.

15,3

18,2

18,3

19,4

15,0

8,2

-0,3

-10

Валовий надій молока ц. 15052 18064 18789 2737
>Надой однією корову >Кг. 21 24 19 -2
Приріст живої маси ВРХ ц. 9641 1000 1309 368
>Средне добовий приріст маси ВРХ Грамм мм. 193,11 212,66 311,3 118,2
Отримано телят на сто корів Гол 127 100 110 -17
Продуктивність і оплата праці: ---- ---- ---- ---- ----
Вихід валової продукції однієї робочого.

>Тис.

>Руб.

382 427 387 5
Вихід валової продукції однією людина – годин

>Тис.

>Руб

53 78 67 14
Середньорічна вести >Руб. 20988 35498 18461 2527
Собівартість одного центнери: ---- ---- ---- ---- ----
Зерна >Руб. 367,48 422,26 419,98 52,5
>Подсолнечника >Руб. 250 318,29 363,05 113,05
Молока >Руб. 597,21 799,66 535,37 -61,84
>Привес ВРХ >Руб. 10076 11232 9750,95 -325,05
Прибуток від продукції

>Тис.

>Руб.

18670 12582 7657 -11013
Рентабельність виробництва % 27,54 18,46 9,84 -17,7

З даних «>производственно - економічні показники», видно що прибуток від продукціїснизалось на 11013 тис. крб. справа зрушила з допомогою зниження цьогорічного валового збору збіжжя і соняшнику на205663ц і74670ц, врожайність зернових й соняшнику на0,3и10ц. з1га, і навіть рахунок зменшення валового надою молока на голову на2кг. за рахунок зростання собівартості збіжжя і соняшнику на512,5руб. і113,05руб. за центнер , і навіть з допомогою спаду собівартості молока і приросту ваги ВРХ на61,84руб. і325,05руб. рентабельність виробництваснизалась на 17,7% .

1.4.3 Показники забезпеченості енергетичними потужностями

Показники 2008 2009 2010 Порівняйте
>ЭнергообеспечиностькВт/чел 81,2 79,7 77,3 --- --- ---
>ЭнерговооруженностькВт/чел 68,0 77,0 79,0 --- --- ---
Навантаження ріллі однією у.ет. трактор 205,4 216 220,0 122 8 25
Навантаження посівів зернових культур однією комбайн ,га. 245,0 260,4 280,4 220 40 52
Кількість зернозбиральних комбайнів на100га посівів зернових. 4,1 3,8 4,0 4,5 2,1 1,8

З таблиці видно , що у середньому навантаження ріллі однією трактор Росією становить 122, а сільське господарство ЗАТ Дружба в2008г вона становить 205,4,2009г підвищився до216,0,а2010г підвищився 220,0, що становить близько 200% від навантаження Росією. Це засвідчує тому, що господарству необхідно придбати додатково трактори зниження навантаження.

Навантаження зернових культур однією комбайн Росією220га, у Німеччині40га, США52га. У підприємстві цей показник сягає245,0га в2008г260,4в2010г280,4г. Навантаження зернозбиральних комбайнів занадто висока, що зумовлює збільшення термінів жнив і втрат врожаю.

1.4.4 Склад машинотракторного парку

Найменування Марка Кількість Роки випуску
1 2 3 4
>Трактори >Т-150К 4 1975
>МТЗ-80 10 2000
>МТЗ-82 16 2000
ЮМЗ-6 1 1976
>Т-40 5 1985
>Т-4А 28 1993
Комбайни зернозбиральні Єнісей -1200 8 2004
>СК-5М-1 Нивка 16 1971
Дон -1500 1 1983
Автомобілі ГАЗ -53 6 1989
>ГАЗ-52 2 1986
>КамАЗ-55102 12 2000
Легкові >УАЗ-2206 3 1990
УАЗ - Патріот 1 2008
>УАЗ-3102 1 2003
>УАЗ-315148 7 2008
Спеціальні Автобус ГАЗ-53 3 1988
Агрегат тихоходаГАЗ-52 2 1980
>АвтоцистернаГАЗ-52 7 1980
Плуги >ПЛН-8-35 4 ---
>ПЛН-5-35 18 ---
>Борони >БЗСС-1 25 ---
>Культиватори >КПС-4 15 ---
>Подборщик >ПК-1,6 2 ---
>Прицепи тракторні >2ПТС-4 15 ---
>Жатки >ЖЬН-6Б 8 2003
>ЖБН-6 15 ---
>Сеялки >СЗП-3,6 8 ---
>СРС-2,1 4 ---
>Лущильники >ЛДГ-10 1 ---
>Косилка >КС-2,1 15 ---
Граблі >ГП-12 6 ---

Розглядаючи складМТП , слід зазначити, що на обійсті 36 колісних і 28 гусеничних тракторів. Середній вік тракторів становить близько10лет, інші до 5лет,4 трактори (>МТЗ-82иМТЗ-80),8комбайнов до 5 років, а 16 комбайнів близько 20 років.

Загалом в підприємствуМТП, попри вік , перебуває у стані. Уся техніка справна. Такий стан досягається суворої дисципліною і сумлінним ставленням механізаторів. Сільськогосподарські машини ставляться за зберігання відразу після завершення польових робіт. Разів у рікГостехнадзором проводиться технічний огляд.


2.Расчетно – організаційна частина

2.1 Розрахунок програми ремонту машин господарстві

Вихідними для розрахунку є дані останнього року стабільна, очікуване наявність машин , річна напрацювання машин, періодичність ремонтів і ТЕ машин. Річне кількість ремонтів і ТЕ то, можливо розраховане по планованої річний навантаженні на машини, за встановленими їммежремонтним термінів праці та періодичності ТЕ.

Плановане кількість капітальних ремонтівNкр за тракторами розраховуємо за такою формулою:

 >Nкр=n*Вч/Wкр

Де n – число машин даної марки

>Вч – річна напрацювання за запланований період ( кгизросходованого палива)

>Wкр – планова періодичність капітальних ремонтів (кгиросходоного палива) .

Плановане кількість поточних ремонтів

>Nтр=n*B/Wтр-Nкр

ДеWтр - планова періодичність поточних ремонтів (кгиросходоного палива) .

Кількість кожного виду ТЕ визначаємо по формулам:

>Nто3=Вг*nм/Wто3-(Nк+Nт)

>Nто2=Вг*nм/Wто2-(Nк+Nт+Nто3)

>Nто1=Вг*nм/Wто1- (>Nк+Nт+Nто3+Nто2)

ДеWто1-2-3- відповідно періодичністьТО1,2,3 (кгиросходоного палива).

Кількість сезоннихобслуживанийNсто визначаємо по залежності

>Nсто=2*n

Кількість ремонті ТЕ за комбайнами визначаємо аналогічно , враховуючи , що з комбайнами не проводятьсяТО3.

2.2 Розподіл ремонтів машин на місця використання

Розподіл робіт з ремонту ТЕМТП обгрунтовується співвідношенням і перспективою розвитку ремонтної бази господарства, наявністю технічних приладів, кваліфікованих кадрів.

 Широка наявність розгалуженої мережіремонтно - обслуговуючих підприємств визначає розвиток спеціалізацій ікоопераций. Тому велике значення має тут правильне розподіл всього обсягу робіт як між господарствами іремонтообслуживающим підприємствами районного й обласного рівня, і між підрозділами всередині господарства, у своїй керуються такими положеннями:

 - капітальні ремонти машин, устаткування, їх агрегатів, а як і робіт з централізованого відновленню деталей виконуються на спеціалізованих ремонтних підприємствах.

 - технічний помешкання і ТЕ, а як і усунення відмов машинЦРМ і пунктах ТЕ господарств або майстерня загального призначення і пунктах ТЕРТП агропромислових об'єднань.

 - дозволяється проводити перегляд деяких видів машин і агрегатів майстерня

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація