Реферати українською » Транспорт » Організація перевезення вантажів залізничним транспортом


Реферат Організація перевезення вантажів залізничним транспортом

Страница 1 из 5 | Следующая страница

Курсова робота

По дисципліни "Організація й технологія торгівлі"

На тему "Організація перевезення вантажів залізничним транспортом"

перевезення вантаж залізничний документ


Зміст

 

Запровадження

>1.Теоретическая частина

1.1 Організація перевезень вантажів

1.2 Характеристика рухомого складу

1.3 Характеристика відправок

1.4 Планування перевезень

1.5 Маркування вантажів

1.6 Вантаження вантажів, пломбування вантажів

1.7 Документальне оформлення перевезень

1.8 Операції, що їх після прибуття вантажу на адресу вантажоодержувача

1.9 Відповідальність залізниці й клієнтури із залізничних перевезень вантажів

>2.Практическая частина з прикладу діяльності торгового об'єкта

Укладання

Список використаної літератури

ДодаткаЗапровадження

Основними завданнями транспорту є повне забезпечення потреб вантажовласників і лише населення перевезеннях.

>Грузовие станції залізниць та що примикають до них під'їзні шляху промислових підприємств відіграють істотне значення у процесі доставки вантажів від місць виробництва до місць споживання. Постійне вдосконалення технології його роботи одна із основних умов успішної перевезення вантажів на залізничному транспорті.

У організації перевізного процесу провідна роль належить інженерам шляхів. За сучасних умов від працівників транспорту потрібно високий рівень знань організації виробництва.

Провідну роль залізниці транспорту у спільній транспортної системі визначає порівняно низька собівартість, масовість, універсальність, регулярність, надійність і швидкість перевезень,повсеместность розташування мережі, можливість доставки вантажів складу вантажовідправника до складу вантажоодержувача.Ж/д транспорт працює безупинно протягом року й діб, здійснюючи масову перевезення палива, металів, лісу, будівельних матеріалів, добрив, збіжжя і багатьох інших вантажів всіх галузей економіки, забезпечуючи нормальне функціонування виробництва, життєдіяльність людей містах і сільській місцевості.


>1.Теоретическая частина

>Ж/д транспорт забезпечує єдність економічного й залучення стратегічного простору країни, є інтегруючим і державно що створює сектором і стабілізуючим чинником економіки. У нових соціально-економічних умовах основним завданням залізниці транспорту є транспортне обслуговування вантажовідправників, вантажоодержувачів, населення, інших фізичних юридичних осіб.

Нині потрібно лише перевезти вантаж і витримати його доставки, а й здійснювати транспортне обслуговування різноманітні класам якості, мінімізуючи втрати під час перевезення і скоротити витрати ними. Для цього необхідно застосовувати зручні для вантажовідправників і вантажоодержувачів технології перевізного процесу, здійснювати перевезення з підвищеними швидкостями, оптимально погоджувати ритми роботи постачальників, споживачів, залізниці транспорту, й час доставки вантажів для конкретних вантажовідправників і вантажоодержувачів, забезпечувати повноту і якість надання послуг.

Завданнями моєї курсової роботи я визначила:

1. Організація перевезень вантажів.

2. Характеристика рухомого складу.

3. Характеристика відправок.

4. Планування перевезень.

5. Маркування вантажів.

6. Вантаження вантажів, пломбування вантажів.

7. Документальне оформлення перевезень.

8. Операції, що їх після прибуття вантажу на адресу вантажоодержувача.

9. Відповідальність залізниці й клієнтури з військово-транспортних перевезень вантажів.

 

1.1 Організація перевезень вантажів.

Перевезення вантажів залізничним транспортом організується на договірних засадах.

Форми заявок на перевезення вантажів, порядок заповнення і її уявлення цих заявок, їх виконання і врахування встановлюються правилами перевезень вантажів. За взаємною домовленістю з вантажовідправником Білоруська залізниця може встановлювати інший порядок уявлення заявок на перевезення вантажів.

Білоруська залізниця, її підприємства немає права відмовити у прийомі заявки на перевезення вантажів за наявності необхідних умов і можливостей їхнього транспортування. Підприємства Білоруської залізниці зобов'язані забезпечувати своєчасну подачу вагонів попри всі пункти навантаження відповідно до прийнятої заявкою на перевезення вантажів.

Перевезення вантажів здійснюються маршрутними, груповими,повагонними, контейнерними і дрібними відправками. Умови перевезень вантажів зазначеними видами відправок визначаються правилами перевезень вантажів.

З місячних заявок вантажовідправників Білоруська залізниця, її підприємства визначають потреба у рухливому поїзді на майбутній календарний місяць. У місячних заявках за необхідності вказуються також обсяги навантаження вантажів маршрутами із зазначенням залізничних станцій їх вивантаження чи розпорошення. Вантажовідправники можуть формувати маршрути з однорідних і різнорідних вантажів. До перевезенні маршрутами пред'являються сільськогосподарські машини, автомобілі, нафтопродукти, добрива, хімікати, промислове сировину, вогнетриви, зерно, цукрові буряки, будівельні та інші масові вантажі.

Начальник залізничної станції що з вантажовідправником пізніше 3 днів на початок виконання заявки на перевезення вантажів уточнює кількість необхідних вагонів, контейнерів щодня, пологам вантажів, а під час перевезення в міжнародному залізничному повідомленні - і з залізницях призначення. Зазначені дані заносять у дисконтну картку.

Виконання місячної і додатковою заявок вантажовідправника на перевезення вантажів враховується в облікової картці. Форма і правил заповнення облікової картки встановлюються правилами перевезень вантажів.

Підприємства Білоруської залізниці у разі неподання з вини вагонів, контейнерів до виконання заявки на перевезення вантажів зобов'язані на вимогу вантажовідправників виділити їх задля поповненнянедогруза протягом наступногомесяца.Порядок поповненнянедогрузов, допущених з вини підприємств Білоруської залізниці, за вантажами, перевезення яких заявлялася увнутриреспубликанском залізничному повідомленні, встановлюється начальником залізничної станції за узгодженням із вантажовідправниками, за вантажами, перевезення яких заявлялася в міжнародному залізничному повідомленні, - Білоруської залізницею за узгодженням із вантажовідправниками, залізницями інших держав, підприємствами і міжнародними організаціями інших видів транспорту. При порушенні узгодженого порядку поповненнянедогрузов підприємства Білоруської залізниці за неподачу вагонів, контейнерів і вантажовідправник за непред'явлення вантажів до перевезення відповідають, встановлену пунктом 110 справжнього Статуту. Начальник залізничної станції за узгодженням із вантажовідправником може згущати подачу вагонів і контейнерів під навантаження на формування маршрутів і укрупнення перевезень, і навіть для поповненнянедогрузов. Надання вагонів, контейнерів під навантаження по додатковим заявками здійснюється за плату, зазначену вТарифном керівництві. Начальник Білоруської залізниці по клопотанням вантажовідправників проти неї залежно від наявності транспортних засобів здійснювати виділення вагонів, контейнерів під навантаження по додатковим заявками без стягування плати їх надання. Начальник Білоруської залізниці за плату, зазначену вТарифном керівництві, розв'яже по клопотанням вантажовідправників:

вихід їхніх транспортних засобів на залізничні шляху підприємств Білоруської залізноїдороги;изменение передбаченої місячної заявкою залізничної станції відправлення вантажу. Начальник відділення Білоруської залізниці за плату, зазначену вТарифном керівництві, розв'яже по клопотаннямгрузоотправителей:внутристанционние (у межах тарифного пункту) перевезення вантажів; зміна передбаченої заявкою залізничної станції відправлення вантажу на межах відділення Білоруської залізниці.

Начальник залізничної станції за плату, зазначену вТарифном керівництві, розв'яже: заміну передбаченого заявкою одного роду рухомого поїзда іншим, якщо перевезення даного вантажу на цьому сенсі залізничного рухомого складу допускається правилами перевезеньгрузов;изменение залізничної станції призначення вантажу, яка вказана у прийнятоїзаявке;замену одного роду вантажу іншим не більше груп номенклатури вантажів, встановлених правилами перевезень вантажів.

За договором на перевезення вантажу підприємства Білоруської залізниці зобов'язуються доставити вантаж до пункту призначення і видати його вантажоодержувачу, а вантажовідправник зобов'язується сплатити перевезення вантажу встановлену плату.

Вантажовідправник має подати залізничної станції відправлення кожну відправку вантажу заповнену накладну, що складається з листів оригіналу накладної, дорожньої відомості, корінця дорожньої відомості (додатковий примірник дорожньої відомості), квитанції про зарахування вантажу (дублікат накладної), що є договором на перевезення вантажу. Вантажовідправник зобов'язаний також прикласти до накладної супровідні документи, необхідних виконання митних та інших процедур по всьому шляху надходження вантажу, і навіть, у разі потреби, сертифікат, і специфікацію. Підприємства Білоруської залізниці не зобов'язані перевіряти правильність і достатність супровідних документів, прикладених вантажовідправником до накладної. Якщо перевезення чи видача вантажу затримується через непредставлення вантажовідправником, вантажоодержувачем необхідних документів виконання митних та інших процедур, неправильності чи недостатньою оформленості поданих ними документів, то "за час затримки вагонів (контейнерів) залізниці на залізничних шляхах підприємств Білоруської залізниці стягують плату користування вагонами, контейнерами чи відповідно Плата перебування на зазначених шляхах вагонів, контейнерів, що належать вантажовідправникові, вантажоодержувачу чи орендованих ними, і навіть збір за зберігання вантажу. Накладна складається на певного вантажоодержувача, підписується вантажовідправником, супроводжує вантаж по всьому шляху надходження і видається на залізничної станції призначення вантажоодержувачу разом із вантажем. На підтвердження прийому вантажу до перевезення залізнична станція під розписку у відповідній графі корінця дорожньої відомості видає вантажовідправникові квитанцію про зарахування вантажу, у якій проставляється календарний штемпель залізничної станції. Форма накладних та інших перевізних документів, порядок заповнення встановлюються правилами перевезень вантажів. При перевезенні масових вантажів у разі, передбачених правилами перевезень вантажів, може складатися одна накладна аж на маршрут чи групу вагонів, і навіть на комплект контейнерів. Залізничні станції видають вантажовідправникам бланки перевізних документів і майже заявок на перевезення за плату, зазначену вТарифном керівництві, і навіть на прохання - копії документів, зокрема дисконтних карток, відомостей подачі й збирання вагонів, пам'яток прийомоздавача, за плати за угоді сторін. Вантажовідправник несе передбачену справжнім Статутом та інші актами законодавства Республіки Білорусь у майнову відповідальність за достовірність відомостей, внесених накладну, і навіть наслідки, виниклі через зазначених їм у накладної недостовірних, неточних чи неповнихсведений.Предприятия Білоруської залізниці заслуговують перевіряти правильність відомостей, зазначених вантажовідправником в накладної, зокрема виробляти вибіркову перевірку масигруза.За пред'явлення вантажу, забороненого до перевезення чи що вимагає під час перевезення особливі заходи обережності, без вказівки цих заходів або із неправильним зазначенням в накладної найменування, властивостей чи якості вантажу вантажовідправник відповідає, передбачену пунктом 120 справжнього Статуту.

Вантажі приймаються до перевезення вантажний швидкістю, і навіть великий швидкістю зі сплатою по підвищеному тарифу. До перевезенні великий швидкістю приймаються вантажі у напрямах, встановлюваних Начальником Білоруської залізноїдороги.Скорость перевезення визначає і вказує в накладної вантажовідправник. Якщо перевезення даного вантажу можлива тільки певної швидкістю, вантажовідправник повинен зазначити їх у накладної.

>Провозная плата стягується за найкоротший відстань із можливих відстаней здійснення перевезення вантажів. Порядок визначення такої відстані встановлюється Білоруської залізницею з опублікуванням їх уТарифном керівництві. У кількох випадках, вказаних уТарифном керівництві, Плата перевезення вантажів стягується з фактично пройденого відстані. На прохання вантажовідправників підприємствами Білоруської залізниці може бути прийнятий вантаж до перевезення за вказаною вантажовідправниками напрямку гаразд, встановленому Білоруської залізницею. І тут плату перевезення виробляється за фактичне відстань перевезення.

Митне оформлення вантажів і багажу, переміщуваних через митний кордон Республіки Білорусь у, виробляється у відповідність до митним законодавством Республіки Білорусь у. Особливості митного оформлення вантажів і багажу, перевезених залізничним транспортом, визначаються Положенням про взаємодії митних органів Республіки Білорусь у і Білоруської залізниці, який затверджується Головою Державного митного комітету і Начальником Білоруської залізниці.

При перевезенні Білоруська залізниця, її підприємства, вантажовідправники і вантажоодержувачі відповідають відповідно до законодавством Республіки Білорусь у за виниклі з вини транспортні події, забруднення, зараження довкілля, перерви рухається потягів і відшкодовують витрати, пов'язані з ліквідацією наслідків цих ситуацій. У разі у процесі перевезення транспортних подій вантажовідправники, вантажоодержувачі зобов'язані і при отриманні відповідного повідомлення від Білоруської залізниці, її підприємств забезпечити негайне напрям цього разу місце події представника, мобільного підрозділи з необхідними коштами у ліквідації цих подій та його наслідків.

При здачі вантажовідправником і прийомі підприємством Білоруської залізниці вантажів, перевезених скільки завгодно, насипом, наливом, в контейнерах, має визначитися і зазначена в накладної їх маса.Тарние і штучні вантажі перевозяться із зазначенням в накладної є і кількості вантажних місць. Маса тарних і штучних вантажів визначається до пред'явлення їх до перевезення. Вантажі, транспортовані насипом, скільки завгодно і наливом, і навіть вантажі, зважування яких товарних терезах неможливо, зважуються на вагонних терезах. Перелік вантажів, що потенційно можуть перевозитися скільки завгодно, насипом і наливом, встановлюється правилами перевезень вантажів. Загальна маса вантажу визначається зважуванням на терезах чи підрахунком маси по трафаретом чи стандарту. Визначення маси вантажів, навантаження до повної місткості вагонів, контейнерів неспроможна спричинити їх перевантаження, допускається розрахунковим шляхом, по обміру. Спосіб визначення маси вантажу вантажовідправник зобов'язаний вказати й у накладної.

Визначення маси вантажів виробляється: підприємством Білоруської залізниці - при навантаження вантажів їм у місцях загального користування; вантажовідправником - при навантаження вантажів їм у місцях спільного освітнього і не загального користування. Визначення маси вантажу по трафаретом, стандарту, розрахунковим шляхом, по обміру завжди виробляється вантажовідправником. Без у вантажовідправника відповідних терезів підприємство Білоруської залізниці може надавати йому за наявності власні ваги. Підприємство Білоруської залізниці за зважування вантажу у своїх вагах із вантажовідправника стягує збір, вказаний уТарифном керівництві.

Прийом залізничними станціями від вантажовідправників дрібних відправок виробляється у відповідність до календарним розписом навантаження за напрямами. Розклад прийому дрібних відправок щодня і напрямів, встановлений для даної залізничної станції, має бути оголошено вантажовідправникам. Домашні речі приймаються до перевезення щодня їх пред'явлення. Вантажовідправники можуть відправляти вантажі дрібними відправками в збірних вагонах відповідно до ухвалених заявками на перевезення вантажів. У таких випадках вагони повинні завантажуватися дрібними відправками відповідно до планом формування та встановленими нормами завантаження.

Білоруська залізниця, її підприємства заслуговують за заявою вантажовідправника, вантажоодержувача змінити залізничну станцію призначення вантажу і (чи) вантажоодержувача (переадресуватигруз).При переадресуванні вантажу вантажовідправник (вантажоодержувач) сплачує підприємству Білоруської залізниці збори у розмірі, вказаних уТарифном керівництві. Порядок переадресування вантажів встановлюється правилами перевезень вантажів. За простий вагонів, контейнерів під час переадресування вантажу досі закінчення оформлення перевізних документів вноситься плату користування вагонами (контейнерами) залізниці чи Плата час перебування вагонів, контейнерів, що належать вантажовідправникам, вантажоодержувачам чи орендованих ними, на залізничних шляхах, що належать підприємствам Білоруської залізниці, і валовий збір за зберігання вантажу. Білоруська залізниця, її підприємства виконують розпорядження вантажовідправника, якщо вантаж ще видано вантажоодержувачу.

В усіх випадках зміни вантажоодержувача чи залізничної станції призначення вантажу вантажовідправник чи вантажоодержувач, за заявою якого вироблено така зміна, відповідальний відповідно перед початковою вантажоодержувачем (вантажовідправником) наслідки цього зміни і зобов'язаний врегулювати розрахунки між вантажовідправником, початковою і фактичним вантажоодержувачами.

Залізнична станція призначення під час видачі вантажу зобов'язана перевірити його масу, кількість місць і такий стан у разі: прибуття вантажу, зануреного підприємством Білоруської залізниці; прибуття вантажу на несправному вагоні (контейнері), соціальній та вагоні (контейнері) з пошкодженими пломбами (>запорно-пломбировочними

Страница 1 из 5 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація