Реферати українською » Транспорт » Організація роботи зон ТО і ТР акумуляторного ділянки автотранспортного цеху


Реферат Організація роботи зон ТО і ТР акумуляторного ділянки автотранспортного цеху

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Організація роботи зон ТЕ і ТР акумуляторного ділянки автотранспортного цеху, ГАЗ – 3110.

 


Запровадження

Автомобільний транспорт нашої країни розвивається все швидше. Автомобільна промисловість, безупинно удосконалюючи своєї продукції, забезпечує господарство різноманітними перевізними засобами. У цьому різко зростає частка спеціалізованого рухомого складу і автомобільних поїздів.

Нині створюються автотранспортні підприємства, дозволяють поліпшити показники використання виробничих площ, і устаткування шляхом застосування ефективних коштів діагностики, механізації і автоматизації виробничих процесів і впровадження нового високопродуктивного устаткування.

Ремонт автомобілів виробляється, переважно,агрегатним методом з механізацією заміни агрегатів на спеціалізованих посадах. У зв'язку з цим дедалі більше важливе місце у підготовці фахівців з експлуатації автомобільного транспорту турбує питання проектування відповідних підприємств. Зараз автомобільної галузі потрібні фахівці, які можуть проектувати автотранспортні підприємства для конкретно заданих умов. Інженер повинен бути готовий до як спеціалізованого, а й універсального автотранспортного підприємства.

З розвитком автомобільного транспорту пов'язана з лише проблема зайнятість населення, а й проблеми існування цілого ряду галузей виробництва. Є підстави вважати, що автомобіль й надалі триватиме велике вплив попри всі аспекти життя.

Масове його застосування і надалі визначати успіх розвитку. Отже, проблема автомобілізації стала проблемою соціальної. Використання передового досвіду тут може дати народному господарству чималий ефект.

Виконання дипломного проекту з реконструкції автотранспортних підприємств дозволяє студентові отримати звичка до реконструкції підприємств. У проектіобучаемому надають можливість самостійно розробити оригінальний і раціональне рішення. Під час розробки ділянки студент отримує досвід за підбором устаткування й розстановці його за ділянці.

Результатом виконання дипломного проекту є застосування отриманого досвіду в наступної виробничої діяльності під час роботи в автомобільну промисловість.


1. Характеристика АТП і об'єкта проектування

>Автотранспортний цех призначений задоволення потреб заводи на послугах автомобільного транспорту.

основні напрями діяльностіАТЦ:

- матеріально-технічне постачання;

-внутризаводские перевезення;

- помешкання і технічне обслуговування рухомого складу, закріплених за іншими цехами заводу (15 од.);

- інші автоперевезення (обслуговування культурно-масових заходів, послуги працівникам заводу і стороннім організаціям);

-пассажироперевозки (доставка заводу від місце проживання доречно роботи й назад, і навіть вивезення людей на лижну базу тощо.).

Штатний кількість працівників автотранспортного цеху – 93 людини, їх:

- водіїв 69 людина;

- ремонтних робочих 16 людина;

-подсобно-вспомогательних робочих 3 людини;

- ІТП і кількість службовців 5 людина.

>АТЦ працює у одну зміну тривалістю 8 годин при п'ятиденної робочої тижню. Виняток становлять водії автобусів, і навіть вантажних автомобілів, виконуютьвнутризаводские перевезення задля забезпечення інших цехів заводу – дві зміни по 8 годин при п'ятиденної робочої тижню.


2.Расчетно-технологический розділ

 

2.1 Умовні позначення, прийняті для технологічного розрахунку

технічний готовність автомобіль діагностика

>Аи –списочное (інвентарну) кількість автомобілів;

>Lcc – середньодобовий пробіг автомобілів;

LМ 1(2) – вихідна періодичність першого (другого) ТЕ;

L1(2) – розрахункова (скоригована) періодичність першого (другого) ТЕ;

>t М >Е.О (1,2) – вихідна трудомісткість щоденного (першого, другого) ТЕ;

>t>Е.О (1,2) – розрахункова (скоригована) трудомісткість щоденного

(першого, другого) ТЕ;

LМ>КР – вихідна нормамежремонтного пробігу (пробігу доКР);

L>КР – розрахункова (скоригована) нормамежремонтного пробігу (пробігу доКР);

>dМТЕ і ТР - вихідна норма днів простою в ТЕ і ТР на 1000 км пробігу;

>dТЕ і ТР - розрахункова (скоригована) норма днів простою в ТЕ і ТР на 1000 км;

>d>КР - дні простою автомобіля вКР.

>t >Д1(Д2) – трудомісткість загальної (>поелементной) діагностики;

>tМТР – вихідна питома трудомісткість ТР;

>tТР – розрахункова (скоригована) питома трудомісткість ТР;

K1 – коефіцієнт коригування, враховує категорію умов експлуатації;

До2 – коефіцієнт коригування, враховує модифікацію рухомого складу й організацію його роботи;

До3 – коефіцієнт коригування, враховуєприродно-химические умови;

До4, До>4 – коефіцієнт коригування, враховує пробіг рухомого складу початку експлуатації;

До5 – коефіцієнт коригування, враховує розміри АТП і кількість технологічно сумісних груп рухомого складу;

ат – коефіцієнт технічної готовності автомобілів;

Dе – кількість днів експлуатації автомобіля;

P.S Lр – річний пробіг автомобілів;

N>eo(1,2) – річна програма щоденних (перших, других) ТЕ;

N>умр – річна програмауборочно-моечних робіт;

N>d-1(>d-2) – річна програма загальної (>поелементной) діагностики;

Т>ео(1,2) – річна трудомісткість щоденного (першого, другого) ТЕ;

Т>д-1(д-2) – річна трудомісткість загальної (>поелементной) діагностики;

Тсс - річна трудомісткість ЗІ;

Т>пост.тр – річна трудомісткість постових робіт ТР;

Т>тр(цех) – річна трудомісткість цехових робіт ТР;

Рприм – штатне (>списочное) кількість робочих;

nТЕ – кількість посад у зоні ТЕ;

>Jn – такт посади;

>Jл – такт лінії;

R – ритм виробництва;

nЛ – кількість ліній;

nТР – кількість посад у зоні ТР;

>Dmo ітр – кількість днів простою автомобіля в ТЕ і ТР;

D>кр – кількість днів простою автомобіля вКР;

aІ – коефіцієнт використання, автомобілів;

D>pр – кількість днів роботи 2006 року автомобілів;

Доі – коефіцієнт зниження використання технічно справних

автомобілів з організаційних причин;

n>Д1(Д2) – кількість постів загальної (>поелементной) діагностики.


2.2 Вибір вихідних даних режиму ТЕ і ТР і коригування нормативів

Вихідні нормативи ТЕ і ТР приймаються з Положення (3) і в табл. 1

де:

LМ1(2) – вихіднапериодичность-1 (>ТО-2) [10], стор. 14.Табл. 2.1.

Lзв>kp - вихідна нормамежремонтного пробігу (пробігу до кап. ремонту)

[10], стор. 19.Табл. 2.3.

>tМ>Е.О.,1,2 – вихідна трудомісткістьЕО (>ТО-1,ТО-2) 

[10], стор. 15.Табл. 2.2

>tТР – вихідна питома трудомісткість [10], стор. 15.Табл. 2.2

>dТЕ і ТР - вихідна норма днів простою в ТЕ і ТР на 1000 км пробігу

[10], стор. 24.Табл. 2.6.

>d>КР – вихідна норма днів простою вКР [10], стор. 24.Табл. 2.6.

>Корректирование нормативів виконується за такими формулам:

L1(2) = LМ1(2) K1 > K3                                                                       [5]

L>kp = L>kp K1 > K2 K3                                                                     [5]

>t>ЕО,l, 2 =tМ>ЕО,l, 2 K2 > K5 [5]

>tТР =tМТР > K1 > K2 K3 > K4(СВ) K5 [5]

>dТЕ і ТР =dМТЕ і ТР > K>4(СР) [5]

>d>КР = >d>КР

Де коефіцієнти коригування в формулах приймаються зтабли

K1 – коефіцієнт, враховує категорію умовної експлуатації

[10], стор. 26.Табл. 2.8.

До2 – коефіцієнт, враховує модифікацію рухомого складу

[10], стор. 27.Табл. 2.9.

До3 – коефіцієнт, враховує природно-кліматичні умови

[10], стор. 27.Табл. 2.10.

До4 – коефіцієнт, враховує пробіг автомобілі з початку експлуатації

[10], стор. 28.Табл. 2.11.

До5 – коефіцієнт, враховує кількість автомобілів в АТП і марочний склад

[10], стор. 29.Табл. 2.12.

У формулах (3.4) і (3.5) величиниК>4(СР) попередньо розраховуються так:

                 [5]

де:

А1, А2,…An – кількість автомобілів, які входять у групу з пробігом початку експлуатації;

K.4(1), K4(2) …. До4(N) – величини коефіцієнтів коригування, прийняті з табл. 2.11. Положення [10] для відповідної групи автомобілів з пробігом початку експлуатації.

РозмірК>4(СН) визначається по аналогічної формулі.

LМ1 = 4000 км L1 = LМ1 > K1 K3 = 4000 0,8 0,9 = 2880 км

LМ2 = 16000 км L2 = LМ2 > K1 K3 = 16000 0,8 0,9 = 11520 км

LМ>КР = 300000 км L>КР = LМ>КР > K1 K2 > K3 = 300000 0,8 1 0,8 = 192000 км

>tМ>ЕО = 0,35 чол. годt>ЕО =tМ>ЕО K2 K5 = 0,35 1 1,2 = 0,42 чол. год

>tМ1 = 2,5 чол. годt1 =tМ1 K2 K5 = 2,5 1 1,2 = 3 чол. год

>tМ2 = 10,5 чол. годt2 =tМ2 K2 K5 = 105 1 1,2 = 12,6 чол. год

>tМТР = 3чел..ч/1000 км                  

>tТР =tМТР > K1 K2 K3 K4 K5 = 3 1,2 1 1,2 1,34 1,2 = 6,9чел..ч/1000 км

>d>ТО,ТР = 0,35дн/1000 км       

>d>ТО,ТР =dМТЕ і ТР >K4 = 0,35 1,16 = 0,41дн/1000 км

>d>КР = 18дн.d>КР = 18дн

Вихідні і скориговані нормативи ТЕ і ТР

Марка автомобіля:ГАЗ-3110

Таблиця 3.

Вихідні нормативи Коефіцієнти коригування >Скорректированние нормативи
Позначення (розмірність) Розмір

До1

До2

До3

До>4(ср)

>4(ср)

До5

До>рез

Позначення (розмірність) Величина

LМ1 (>km)

4000 0,8 0,9

L*1 (>km)

2880

LМ2 (>km)

16000 0,8 0,9

L*2 (>km)

11520

>tМ>ЕО

(чол. год)

0,35 1 1,2

>t>ЕО

(чол. год)

0,42

>tМ1

(чол. год)

2,5 1 1,2

>t1

(чол. год)

3

>tМ2

(чол. год)

10,5 1 1,2

>t2

(чол. год)

12,6

>tМТР

>чел..ч/1000 км

3 1,2 1 1,2 1,34 1,2

>tТР

>чел..ч/1000 км

6,9

LМ>КР

(км)

300 тис. 0,8 1 0,8

L>КР

(км)

192 тис.

>dМ>ТО,ТР

>дн/1000 км

0,35 1,16

>d>ТО,ТР

>дн/1000 км

0,41

>d>КР (>дн)

18

>d>КР (>дн)

18

Після коригування періодичності ТЕ перевіряється її кратність

МіжТО-1 іТО-2 з наступним округленням до сотень кілометрів.

 

2.3 Визначення проектних величин: коефіцієнта технічної готовності і коефіцієнта використання автомобілів

Коефіцієнт технічної готовності вираховується за формулою:

У формулі величина LСВ>КР –осредненная величина пробігу доКР і вираховується за формулою:

, де:

А5 – кількість автомобілів, минулихКР;

А – загальна кількість автомобілів даної марки.

Розрахунок коефіцієнта використання автомобілів виконується за такою формулою:


, де:

ДоІ = 0,95

Д>РГ – кількість робочих днів на рік для автомобілів приймається із вихідних завдання.

 

2.4 Визначення річного пробігу автомобіля на АТП

Річний пробіг усіх автомобілів АТП визначається за такою формулою:

2.5 Визначення річний і змінній програми з ТЕ автомобіля

Кількість щоденних обслуговуючих по автомобілям протягом року визначається розрахунком за такою формулою:

Кількістьуборочно-моечних робіт (>УМР) протягом року визначається з таких співвідношень:

– для легкових авто у:


Кількість технічнихобслуживанийТО-2 по автомобілям протягом року, визначається:

Кількість технічнихобслуживанийТО-1 по автомобілям протягом року, визначається:

Кількість сезоннихобслуживаний по автомобілям протягом року, визначається:

Кількість діагностування по автомобілям протягом року, визначається:

 

Визначення змінних програм технічних впливів

>Сменная програмаТО-1 визначається за такою формулою:

де:

N1 – річна програмаТО-1;

Д>РГ – кількість робочих днів на рік зони ТЕ;

ЗРМ – кількість робочих змін у добу зони ТЕ.

Пропонуємо роботи зТО-1 робити при однозмінній роботі.

>Сменная програмаТО-2 визначається за такою формулою:

                           

>Сменная програма із загальної діагностиці визначається за такою формулою:

>Сменная програма попоелементной діагностиці визначається за такою формулою:


                         

З розрахунків пропонуємо всі з ТЕ робити приодносменном режимі роботи. Діагностичні роботи що з технічним обслуговуванням.

2.6 Визначення загальною річною трудомісткості ТЕ і ТР рухомого складу на АТП

Загальна річна трудомісткість ТЕ:

У цій формулі з урахуванням відомої методики можна визначити складові.

Трудомісткість річнаЕО:

Трудомісткість річнаТО-1:

Трудомісткість річнаТО-2:


Трудомісткість річна ЗІ:

де:

З = 0,5 – для дуже холодної та дуже спекотного сухого клімату;

З = 0,3 – для холодної та спекотного сухого клімату;

З = 0,2 – інших районів нашої країни

Річна трудомісткість по ТР окреслюється:

Загальний обсяг робіт з ТЕ і ТР рухомого складу на АТП:

Річна трудомісткість із загальної діагностиціД-1:


де:  

Річна трудомісткість попоелементной діагностиціД-2:

де:  

З>Д-1 і З>Д-2 – кількість відсотків, випадаючих частку діагностичних робіт із загального обсягу робіт з ТЕ.

Річна трудомісткість постових робіт у зоні ТР визначається за такою формулою:

де:

З>ТР(ЦЕХ) – кількість відсотків, випадаючих частку постових робіт із загального обсягу робіт з поточному ремонту.

Визначаємо річну трудомісткість поаккумуляторному цеху (ділянці):

де: З>ЦЕХ – кількість відсотків, випадаючих частку цехових робіт із загального обсягу робіт з ТР.

Загальна трудомісткість поаккумуляторному цеху:

 

2.7 Визначення кількості ремонтних робітників у АТП й об'єктові проектування

Загальне технологічно необхідне (>явочное) кількість ремонтних робітників у АТП визначається за такою формулою:

У формуліФРМ – номінальний річний фонд часу робочого (робочого місця).

Технічно необхідноявочное кількість робочих по відповідним об'єктах проектування визначається по формулам:

Кількість працівниківуборочно-моечних робіт (не враховуючи механізації процесу мийки):

                   Приймаємо 1


Кількість працівниківТО-1:

Кількість працівниківТО-2:

Кількість працівників загальної діагностики:

Кількість працівників поглибленої діагностики:

        

Кількість працівників акумуляторного цеху


                  Приймаємо 1.


3. Організаційний розділ

 

3.1 Вибір методу організації виробництва ТЕ і ТР на АТП

Серед інших методів організації виробництва ТЕ і ТР нині найбільш прогресивним є метод, заснований на формуванні виробничих підрозділів технологічного ознакою (метод технологічних комплексів) із застосуванням централізованого управління виробництвом (ЦУП).

Основні організаційні принципи цього зводяться до чого:

1. Управління процесом ТЕ і ТР рухомого складу в АТП здійснюється централізовано відділом (центром) управління виробництвом.

2. Організація ТЕ і ТР в АТП полягає в технологічному принципі формування виробничих підрозділів (комплексів), коли кожен вид технічного впливу (>ТО-1,ТО-2, ТР автомобілів) виконується спеціалізованими підрозділами.

3. Підрозділи (бригади, ділянки) виконують однорідні види технічних впливів, для зручності управління чи об'єднують у виробничі комплекси (комплекс діагностику і технічного обслуговування, комплекс ТР, комплекс ремонтних ділянок).

4. Підготовка виробництва, комплектування обігового фонду, доставка агрегатів, вузлів і деталей на робочі місця та з робочих місць, мийка агрегатів, вузлів і деталей перед відправленням його у ремонт, забезпечення робочим інструментом, ТЕ і ТР здійснюється централізовано комплексом підготовки виробництва.

5. Обмін інформацією між відділом управління та всіма виробничими підрозділами виходить з двосторонній диспетчерської зв'язку, засобах автоматики і телемеханіки.

Структурну схему системи ЦУП ТЕ і ТР на АТП і схему управління зоною ТЕ і окремих ділянкам ТР дивися наступного сторінці.

 

3.2 Вибір методу організації технологічного процесу на об'єкті проектування

У зоні технічного обслуговування вибір методу організації технологічного процесу має визначаться по змінній програмі відповідного виду ТЕ, залежно від неї величини може бути прийнятий метод універсальних постів чи метод спеціалізованих постів.

Метод універсальних постів в організацію ТЕ

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація