Реферати українською » Транспорт » Організація роботи відділення дороги і визначення показників його роботи


Реферат Організація роботи відділення дороги і визначення показників його роботи

Страница 1 из 3 | Следующая страница

МШСрф

Московський державний університет шляхів (>МИИТ)

>КАФЕДРА: «Економіки, організації та управління виробництвом»


>КУРСОВАЯ РОБОТА

з дисципліни: «Економіка галузі»

На тему: «Організація роботи відділення шляхи і визначення показників його роботи»


>Виполнил: студент групиУПП-423


МОСКВА 2011


Зміст

Запровадження

1. Визначення вантажообігу і пробігугружених і порожніх вагонів

2. Визначення вантажообігу брутто на відділенні

3. Визначення пробігу потягів і лінійного пробігу локомотивів

4. Визначення потрібного парку локомотивів

5. Визначення загального пробігу локомотивів

6. Визначення робочого парку вантажних вагонів

7.Расчет якісних показників використання рухомого складу

8. Госпрозрахункова ефективність поліпшення якісних показників використання рухомого складу

Список використаної літератури


Вихідні дані

 

1.. Дані навантаження і розвантаження, тис. т/рік

>ПОГРУЗ >ВЫГРУЗКА
>СУХ >СУХ ВУГІЛЛЯ НАФТА
А чіт 120 100 240 40
непара 200 140 0 0
АБ чіт 400 200 150 40
непара 240 160 0 0
Б чіт 140 380 200 80
непара 180 340 0 0
БС чіт 360 320 0 40
непара 160 80 0 0
У чіт 160 120 230 40
непара 140 80 0 0
РАЗОМ 2100 1920 820 240

2. Розміри прийомурегулировочного порожняка по ст. У, тис. ваг.

>СУХОГРУЗЫ І ВУГІЛЛЯ 295
НАФТА 2,7

3. Статична навантаження,т/ваг.

>СУХ 44
ВУГІЛЛЯ 64
НАФТА 50

4. Довжина ділянок, км.

АБ 300
БС 200

5. Прийом вантажів постиковим станціям, тис. т/рік

>СТЫКОВЫЕСТАНЦИИ >ПРИЁМ У ТИС.Т/ГОД
>КАМЕННЫЙ ВУГІЛЛЯ >СУХОГРУЗЫ НАФТА УСЬОГО
А 1420 29280 360 31060
У - 13600 - 13600

6. Середня маса тари вагона – 22 т.

7. Кількість збірних поїздів у добу кожній ділянці визначається за обсягом місцевої роботи, середня маса збірного поїзда 1700

8.Сквозние поїзда обслуговуються електровозами, збірні –тепловозами.

9.Локомотиви збірних поїздів під час простою на проміжних станціях використовуються на маневровій роботі.

10. Умовно прирівнюємо 1лок-ч на маневрах до 5лок-км пробігу, 1лок-ч простою у стані до 1лок-км пробігу.

11. Маса брутто порожнього наскрізного складу визначається з довжиниприемо-отправочних станційних шляхів – 1050 м, довжина вагона 14,1 м.

1 Статична навантаження вагон, т 44
2 Маса наскрізного навантаженого поїзда,
т брутто
>Четное напрям 3400
>Нечетное напрям 3200
3 Технічна швидкість, км/год
>Сквозних поїздів 58-60
>Сборних поїздів 46
>Одиночних локомотивів 65
4 Дільнична швидкість, км/год
>Сквозних поїздів 40-35
>Сборних поїздів 20
>Одиночних локомотивів 55
5 Простий локомотивів разом поїздів:
на станціях основного депо з заходженням у депо, годину 2,4
на станціях основного депо з заходженням у депо, годину 0,7
в пунктах обороту, годину 2,2
в пунктах зміни бригад, годину 0,5
6 Парк спеціальних маневрових локомотивів, од. 30
7 Час роботи маневрового локомотива на добу, годину 23,5
8 Простий вагона під вантажними операціями:
одиночними 17
здвоєними 24
9 Простий вагона на технічних станціях, годину
А 5
Б 4,7
У 4,5
10 Норма витрати електроенергії для тяги поїздів, кВт.год на 10000ткм брутто 126
11 Норма витрати умовного палива на маневрову роботу в 1 годину, кг 55

госпрозрахунковий вантажообіг локомотив вагон


Запровадження

 

Транспорт пов'язане з усіма галузями народного господарства, з населенням країни, з підприємствами і трудовими колективами. Транспорт обслуговує підприємства та галузі народного господарства незалежно від форм власності й суспільного ладу. Вони повинні чітко й у найкоротші терміни забезпечувати перевезення вантажів, пасажирів, пошти, багажу, виконувати численні нетрадиційні послуги з великим якістю при постійному прагнення до зниження витрат, тарифів й цін попри всі види послуг, робіт та продукції.

Економіка залізничного транспорту вивчає транспорт із боку виробничих відносин також відповідає стосовно питань, де відбуваються ці виробничі взаємини спікера та між ким відбуваються ці виробничі відносини (між залізничним транспортом і національної економікою, між трудовими колективами всередині залізничного транспорту).

Економіка залізничного транспорту як і вивчає економічні закони, визначальні для розвитку галузі й її функціонування, досліджує умови і розробляє наукові рекомендації ін дотриманні яких досягається найповніше і високоякісне задоволення потреб у перевезеннях при мінімальних витратах. Вивчає який вплив на ефективності роботи транспорту надає: обсяг і структура перевезень, технічне оснащення транспорту, технологічні процеси, особливості організації праці. Важливий аспект як і є організована і кооперація всіх структур транспорту, починаючи з міністерства шляхів і до окремими станціями.

Метою згаданої курсової роботи є організація роботи відділення шляхи і визначення показників його роботи.


1. Визначення вантажообігу і пробігу завантажених і порожніх вагонів

 

У цьому роботі вантажообіг розраховується з урахуванням обсягів навантаження, вивантаження, прийому й успішного складання вантажів по основним пунктах. Для визначення пробігу вантажів необхідно скласти схеми вантажопотоків за родами вантажів (кам'яне вугілля, суховантажні судна, нафту),рис.1.1.

Для подальшої роботи потрібно визначити густоту перевезень, визначене за такою формулою:

Рперекл=

Рзвдо

2

Де Рзв - відправлення з початковій станції;

Рдо - прибуття на кінцеву станцію.

>Густота перевезень розраховується за ділянкам і напрямів. Результати підрахунків зводяться втабл.1.1Таблиця 1.1. Визначення густоти перевезень і тонно-кілометрів нетто

>Густота перевезень вантажів, тис. тонн >Тонно-километри нетто, млн. т км
>Уч-к Lуч парне парне парне парне всього
сухий нафту загальна сухий нафту загальна сухий нафту загальні сухий нафту загальні
АБ 300 30505 300 30805 13620 0 13620 9152 90 9241,5 4086 0 4086 13328
БС 200 30110 180 30290 13700 0 13700 6022 36 6058 2740 0 2740 8798
УСЬОГО 30347 252 30599 13652 0 13652 15174 126 15300 6826 0 6826 22126

Для визначення пробігу завантажених вагонів необхідно колись розрахувати густоту руху, тобто. кількість перевезених вагонів кожній ділянці. Для цього він потоки вантажів, і навіть навантаження і вивантаження вантажів в тоннах перераховуються в вагони івагонопотоки (>Рис.1.2). Перерахунок виробляється через статичну навантаження окремо в кожному роду вантажу.

Для визначення густоти руху завантажених вагонів дільницями відділення складаються три схеми вагонопотоків завантажених вагонів: окремо для суховантажників, наливних і завантажених вагонів загалом.

Середню статичну навантаження вагона за всісухогрузам, включаючи вугілля, можна розрахувати за такою формулою:

>Густота руху вагонів визначається дільницями як середня арифметична величина між відправленням з початковій станції і прибуттям на кінцеву. Середня густота руху вагонів у ділянці щодо одного напрямі примножуючи на протяжність дається внаслідок пробігу вантажів ввагоно-километрах.Пробеги вагонів розраховують за всі ділянкам і напрямів . Результати розрахунку зводяться в табл. 1.2.

Для розрахунків пробігу місцевого порожняка необхідно скласти баланс порожняка для виявлення його надлишку і брак з кожної станції і ділянці і найбільш раціонального прикріплення станції і земельних ділянок, мають недолік порожняка до станціям і ділянкам де зараз його надлишковий. Для спрощення розрахунків допускається, щосухогрузние вагони всіх типів вивільнювані з під вивантаження вантажів на станціях і ділянках відділення є взаємозамінними й тут використовуються під навантаження в міру потреби в порожніх вагонах.

Надлишок і брак порожняка визначається кожної станції і ділянки як відмінність між загальної розвантаженням і вантаженням вагонів.

Усі порожні вагони під суховантажні судна і цистерни, звільнені на відділенні, йдуть в порожньому стані непарному напрямі. Розрахунок зводиться в табл. 1.3

За підсумками даних надлишок і недоліки місцевого порожняка, розмірах прийому суховантажногорегулировочного порожняка та об'єктивності даних про потоці порожніх цистерн становлять три схеми потоків порожніх вагонів: суховантажних, наливних і загальну, аналогічно схемами руху завантажених вагонів.

По схемами потоків порожніх вагонів визначають розміри приймання і здавання вагонів від сусідніх відділень табл. 1.4, і навіть пробіги порожніх вагонів табл. 1.5.

Таблиця 1.4. Визначення прийому від сусідніх відділень й успішного складання на сусідні відділення завантажених і порожніх вагонів (>тис.ваг.).

Пункти

>ПРИЁМ >СДАЧА
прийому і суховантажні судна наливні суховантажні судна наливні
здачі
вагонів >гружение порожні >гружение порожні >гружение порожні >Груж. порожні
А 687,643 0 7,2 0 311,819 303,721 0 7,5
У 309,091 295 0 2,7 676,194 0 2,4 0
УСЬОГО 996,734 295 7,2 2,7 988,013 303,721 2,4 7,5

Пробіг порожніх вагонів окреслюється твір довжині ділянки і густоти руху порожняка.

Таблиця 1.5. Визначення густоти руху, і пробігу порожніх вагонів.

>Уч-к

Lуч >Густота руху, тис. вагонів Пробіг вагонів, тис.ваг.км
сухий нафту загальна сухий нафту загальні
АБ 300 303,7985 6,3 310,0985 91139,55 1890 93029,55
БС 200 294,9575 3,9 298,8575 58991,5 780 59771,5
УСЬОГО 598,756 10,2 608,956 150131,05 2670 152801,05

Результати підрахунків густоти руху, і пробігів завантажених і порожніх вагонів зводяться у загальну таблицю (табл. 1.6.) у своїй величина густоти і пробігів вагонів демонструються сумарно без поділу на суховантажні судна і наливні.

Таблиця 1.6. Визначення загальної густоти руху, і загального пробігу порожніх і завантажених вагонів.

Найменування

ділянок та >Густота руху, тис. вагонів Пробіг вагонів, тис.ваг.км
напрямів
Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація