Реферати українською » Транспорт » Розрахунок економічної ефективності вантажних та пасажирських перевезень


Реферат Розрахунок економічної ефективності вантажних та пасажирських перевезень

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Міністерство освіти і науки Російської Федерації

Курсова робота

Тема:

Розрахунок економічну ефективність вантажних і перевезень пасажирів

По предмета:

Економіка автомобільного транспорту

2009


Зміст

 

1. Загальна характеристика і техніко-економічні показники роботи автотранспортного підприємства

1.1 Загальна характеристика автотранспортного підприємства

1.2 Виробнича програма

1.3 Визначення собівартості перевезень

1.4 Визначення доходів від автомобільних перевезень

1.5Расчет і розподіл прибутку автотранспортного підприємства

1.6 Визначення рівня продуктивність праці

2.Организационно-технические заходи

3.Расчет економічну ефективність від запровадження заходів із вантажним перевезенням

>4.Расчет економічну ефективність від запровадження заходів із пасажирським перевезенням

Укладання

Література


1. Загальна характеристика ітехнико–економические показники роботи автотранспортного підприємства

 

1.1 Загальна характеристика автотранспортного підприємства

>Проектируемое АТП має 200 одиницями ПС, у тому числі 80 автомобілівЗИЛ-130 і 120 автобусівЛАЗ-699Н.

Вихідні дані наведені у таблиці 1.

Таблиця 1

Найменування показників Умовні позначення Величина показника
вантажні перевезення

пасажирські

перевезення

1. Марка рухомого складу >ЗИЛ-130 >ЛАЗ-669Н
2.Среднесписочное кількість автомобілів, од.

А>сп

80 120
Середнє відстань перевезення 1 тонни вантажу, км:
3. 1 класу

>>ср1

104,52 -
4. 2 класу

>>ср2

160,68 -
5. 3 класу

>>ср3

48,19 -
6. 4 класу

>>ср4

61,32 -
7. Середня довжина їздки пасажира, км. > - 5,59
8. Середнє час у наряді, годину.

Тзв

10,00 10,00
9. Коефіцієнт випуску автомобілів на лінію

>в

0,72 0,52
10. Коефіцієнт використання пробігу Я 0,65 0,69
Розподіл обсягів перевезень вантажів за класами в % від загального обсягу перевезень:
11. 1 класу

>>q1

25 -
12. 2 класу

>>q2

27 -
13. 3 класу

>>q3

20 -
14. 4 класу

>>q4

28 -
15. Коефіцієнт використання місткості автобуса

>зв

- 0,64
>16.Коеффициент змінюваності пасажирів на маршруті

>див

- 1,74
17.Эксплуатационная швидкість

Vе

- 20,75
18.Грузоподъемность, т. >q 5 -
19. Тип двигуна бензин бензин
>20.Размер шин (обода) 260*508 280*508
21. Місткість, чол. - 41

 

Клас перевезених вантажів:

1 - дошки паркетні

2 - алюмінієві вироби у шухлядах

3 - дерева, кущі, саджанці

4 - тирсу, стружки

 

1.2 Виробнича програма

 

Виробнича програма вантажного автомобіля

Середнє відстань перевезення1т вантажу, км:

 (1)

 км

Середній розмір коефіцієнта використаннягрузоподъемности (статичного)

 (2)

 

Середній розмір коефіцієнта використаннягрузоподъемности (динамічного)

 (3)

Середня довжинагруженой їздки, км:

 (4)

км

Кількість їздець із вантажем на добу 1 автомобіля,езд.:

 , (5)

деtін – час простою під вантаженням і розвантаженням за їздку, вибирається за нормативами відповідно до типом ігрузоподъемностью рухомого складу, виглядом вантажів і прийнятими способамипогрузки-разгрузки

>Среднесуточний пробігLсс, км:

 (6)

 км

Обсяг перевезень, т:

 (7)

 т

Вантажооборот на добу,ткм :

 (8)

 >ткм

Виробнича програма маршрутного автобуса

>Среднесуточний пробіг 1 автобуса, км :

 (9)

 км

Середнє кількість рейсів на маршруті на добу 1 автобуса:

 (10)

Кількістьперевезенних пасажирів на добу 1 автобусом,пасс.:


 (11)

 >пасс.

>Пассажирооборот 1 автобуса на добу,пасс-км :

 (12)

 >пасс-км

Виробнича програма протягом року з усього парку автомобілів

>Грузовие перевезення:

>Автомобиле-дни перебування для підприємства,а-дни:

 (13)

 >а-дни

>Автомобиле-дни в експлуатації,а-дни:

в (14)

 >а-дни

>Автомобиле-часи роботи з лінії, а-ч.:

 (15)

 а-ч

Кількість їздець із вантажем на рік, од. :

 (16)

Загальний пробіг, км :

 (17)

км

Пробіг із вантажем (з пасажирами), км

 (18)

 км

Обсяг перевезень вантажів, т:

 (19)

 т

Вантажооборот,ткм :

 (20)

 >ткм

>Пассажирские перевезення:

Розраховуємо по формулам 13-20

 >а-дни

 >а-дни

 а-ч

 км

 км

 >пасс

 >пасс-км

Результати розрахунківсведем в таблицю 2.

Таблиця 2

Показники роботи автотранспортного підприємства протягом року

>Nп/п Найменування показників Одиниця виміру >Грузовие автомобілі >Маршрутние автобуси
1 >Среднесписочное кількість од. 80 120
2

Коефіцієнт використання паркув

- 0,72 0,52
3 Коефіцієнт використання пробігу Я - 0,65 0,69
4

Коефіцієнт використаннягрузоподъемности:

>а)статическийст

>б)динамическийдин

>в)вместимости(для автобуса)зв

0,62

0,7

-

-

-

0,64

5

Час у "вбранні Тзв

годину 10 10
6

Час у простоїtін

годину 0,5 -
7

>Среднетехническая швидкість Vт

км/год 40 -
8

>Эксплуатационная швидкість Vе

км/год - 20,75
9 >Грузоподъемностьq >т/пасс 5 41
10

>Автомобиле-дни у роботі АТе

>а-дни 21024 22776
11

>Автомобиле-часи роботиАЧе

>а-час 210240 227760
12 Кількість їздець згрузом,ездок автобусів Z од 63072 341640
13

Загальний пробіг L>общ

км 8238254 4726020
14

Обсяг перевезеньQрік

>т/пасс 194577,12 15601560
15

Вантажооборот Ррік

>ткм 18741635 -
16

>Пассажирооборот Ррік

>пасс-км - 87212720

1.3 Визначення собівартості перевезень

 

Собівартість автомобільних перевезень є витрати підприємства у грошах виконання одиниці транспортної праці та визначається розподілом суми витрат підприємства за певний період на експлуатацію автомобільного парку, на виконану цей період транспортну роботу. Транспортна робота обчислюється у залежність від виду перевезень вткм,пасс-км. Собівартість перевезень визначається за такою формулою:

Собівартість визначається окремо за марками автомобілів, наявних у аналізованомуавтотранспортном підприємстві.

Витрати на експлуатацію рухомого складу поділяються на перемінні та постійні. До змінним затратам ставляться: видатки паливо, мастильні матеріали, На оновлення зносу і ремонт шин, з технічного обслуговування може й поточний ремонт рухомого складу, амортизаційні відрахування на повне відновлення і капітальний ремонт. До постійним видатках ставляться видатки зарплатню водіїв, накладні витрати.

Змінні витрати

Змінні витрати визначаються множенням нормативних витрат за 1 км пробігу на річний пробіг автомобілів.

>Грузовие перевезення:

Нормативні видатки паливо на 1 км,руб/км, визначаються за такою формулою:

 , (21)

деq – нормативний витрати на 1 км, л;

Цл – ціна 1 л палива, крб.

Нормативний витрати на 1 км, л, для бортових автомобілів визначається за такою формулою

>·Я), (22)

де Мкм – норма витрати палива на 100 л пробігу, л;

М>ткм – додаткова норма витрати палива на кожні 100ткм, л;

1,05 – коефіцієнт, враховує збільшення витрати палива на зимових умовах експлуатації івнутригаражние потреби.

.

Нормативні видатки мастильні матеріали,руб/км, визначаються за такою формулою:

, (23)

де Мм – норма витрати моторного олії на 100 л витрати палива, л;

М>тр – норма витратитрансмиссионного олії на 100 л витрати палива, л;

Мдо – норма витрати консистентної мастила на 100 л витрати палива, кг;

Цм>трдо – ціна 1 л моторного олії,трансмиссионного оливи й 1 кг консистентної мастила, крб.


Витрати На оновлення зносу і ремонту шин на 1 км пробігу,руб/км, визначається за такою формулою:

 (24)

де М- норма витрат за 1000 км пробігу, %;

Ц – ціна одного комплекту шин, крб;

Доа – кількість коліс (без обліку запасного) автомобілем.

Витрати України на технічне обслуговування може й експлуатаційні ремонти автомобілів на 1 км пробігу,руб/км, визначається за такою формулою:

 (25)

де М>то,тр – норма витрат за технічне обслуговування може й експлуатаційні

роботи автомобіля на 1000 км пробігу, крб.

Норма витрат має визначитися з урахуванням режиму використання автомобіля (з причепом, напівпричепом, одиночний автомобіль), умови експлуатації.


Амортизаційні відрахування на повне відновлення рухомого складу на 1 км пробігу. По групам автомобілів, котрим норми амортизаційних відрахувань на повне відновлення прописані у залежність від пробігу, витрати на амортизації на повне відновлення на 1 км,руб/км, визначаються за такою формулою:

 (26)

де МУ – норма амортизаційних відрахувань на повне відновлення автомобіля, автобуса на 1000 км пробігу, %;

Ца – вартість відповідно автомобіля чи автобуса, крб.

>Пассажирские перевезення:

Нормативні видатки паливо на 1 км,руб/км, визначаються за такою формулою:

Нормативний витрати на 1 км, л, для автобусів визначаються за такою формулою:

 (27)

Нормативні видатки мастильні матеріали,руб/км, визначаються за такою формулою (23):

.

Витрати На оновлення зносу і ремонт шин на 1 км пробігу,руб/км, визначаються за такою формулою (24):

Витрати України на технічне обслуговування може й експлуатаційні ремонти автомобілів на 1 км пробігу,руб/км, визначаються за такою формулою (25):

Амортизаційні відрахування на повне відновлення рухомого складу визначаються за такою формулою (26):

Постійні витрати

>Грузовие перевезення:

Постійні витрати визначаються множеннямавтомобиле-часов роботиАЧе до витрат по заробітної плати і накладним видатках, що припадають одну годину роботи.

Витрати по заробітної плати водіїв, що припадають однією годину, складаються з основний зарплати З>осн, куди входять зарплата за тарифом Зт, надбавки за класність Зкл, премії з фонду зарплати Зін, доплат за експедирування З>експ, додаткової зарплати З>доп,руб/час.

Витрати по заробітної плати визначаються за такою формулою:

 (28)

Для водіїв вантажних автомобілів, які працюють у “>сдельному” тарифу, вести відрядна,руб/час, визначається за такою формулою:

 (29)

де Зт, З>ткм –розцінки відповідно за 1 тонну вантажу і поза 1ткм, крб.

-

годинна продуктивність автомобіля, т (30)

 - годинна продуктивність автомобіля,ткм (31)

>Сдельние розцінки за 1 тонну Зт ітонну-километр з>ткм визначаються за нормативами відповідно до типом ігрузоподъемностью автомобіля, виглядом вантажів, способом виконанняпогрузо-разгрузочних робіт, умовами експлуатації рухомого складу з урахуваннямпоправочних коефіцієнтів під час роботи автомобілів з причепом, напівпричепом чи завантаженні в обох напрямках.

Середня відрядна розцінка за 1 тонну,руб/т:

 (32)

де Зті – відрядна розцінка за 1 т і –го класу вантажу, крб.

Середня відрядна розцінка за 1ткм,руб/ткм:

 (33)

>Надбавка за класність,руб/ч, для водіїв вантажних автомобілів визначається за такою формулою:

(34)

де Згод – годинна тарифна ставка водія,руб/ч.


Доплату за експедирування вантажів, якщо водій не здійснює обов'язків експедитора,руб/ч, визначається за такою формулою:

 (35)

де П>експ – відсоток доплати за експедирування вантажів ( залежно від видуекспедируемого вантажу приймається до 30%).

Премії для водіїв,руб/ч, визначаються за такою формулою:

 (36)

де Пін – відсоток премії (приймається до 40% для водіїв вантажних автомобілів, 50-100% для водіїв автобусів).

Додаткова вести З>доп,руб/ч, визначається за такою формулою:

де П>доп – відсоток додаткової зарплати (приймається 9-10% до основний чирасчетной).


.

Витрати на зарплату водіїв становлять:

Нарахування на соціальне страхування,руб/ч, визначається за такою формулою:

 (38)

де 26 – відсоток нарахувань із соціального страхуванню на зарплатню.

>Накладние витрати (>руб/ч) визначаються кошторисом витрат виробництва. Для спрощення розрахунківсреднечасових накладних витрат однією автомобіль можна скористатися нормативами витрат однією автомобіль, що склалися на практиці діяльності автотранспортних підприємств.

 (39)

де М>нр – норматив накладних витрат на 1 автомобіль, крб.


Витрати на зарплатню керівників, фахівців і кількість службовців становлять:

.

>Ф=4224000руб.

По ремонтним і допоміжним робочим визначають годинну зарплату з окладу:

Отже, постійні витрати за1час (>руб/ч) експлуатації для автомобілів певній марки визначаються за такою формулою:

 (40)

Використовуючи результати розрахунківсреднечасових постійних витрат усреднечасовой продуктивності автомобіля вткм, визначаються калькуляційні складові собівартості на 1ткм,пасс-км по постійним видатках,руб/ткм (>руб/пасс-км) за такою формулою:

 (41)

де - експлуатаційна швидкість автомобіля, км/год.

>=дин – для вантажних автомобілів;

>=зв – для автобусів.

>Калькуляционние складові собівартості на 1ткм по змінним видатках,руб/км (>руб/пасс-км), визначаються за такою формулою:

 (42)

Загальна собівартість з кожної марці автомобілів окреслюється сума розрахованих складових,руб/ткм (>руб/пасс-км), визначається за такою формулою:

 (43)

>Пассажирские перевезення:

Витрати по заробітної плати визначаються за такою формулою:

Для водіїв автобусів вести за тарифом дорівнює годинниковий тарифну ставку (>руб/ч):

де Згод – годинна тарифнаставка,руб/ч.

Для водіїв автобусів надбавка за класність,руб/ч, визначається за такою формулою:

 (44)

Премія для водіїв автобусів визначається за такою формулою (36):

Додаткова вести визначається за такою формулою (37):


Витрати на зарплатню водіїв автобусів становлять:

Нарахування на соціальне страхування визначається за такою формулою (38):

>Среднечасовие накладні Витрати один автобус,руб/ч, визначаються за такою формулою (39):

Витрати на зарплатню керівників, фахівців і кількість службовців становлять:

По ремонтним і допоміжним робочим визначають годинну зарплату з окладу:

Отже, постійні витрати за1час (>руб/ч) експлуатації для автомобілів визначаються за такою формулою (40):

>Калькуляционние складові собівартості на 1ткм по постійним видатках,руб/км (>руб/пасс-км), визначаються за такою формулою (41):

>Калькуляционние складові собівартості на 1ткм по змінним видатках,руб/км (>руб/пасс-км), визначаються за такою формулою (42):

Загальна собівартість з кожної марці автомобілів окреслюється сума розрахованих складових,руб/ткм (>руб/пасс-км), визначається за такою формулою (43):

Результати розрахунків собівартості зводяться в таблицю 3.


Таблиця 3

>Расчет собівартості перевезень

Найменування статей витрати Витрати на 1км і1час за марками, крб Витрати по вантажному автомобілю Витрати за автобусом
>ЗИЛ-130 >ЛАЗ-699Н на 10ткм, крб % від виробленого на 10пасс-км,руб % від виробленого
1 2 3 4 5 6 7
Змінні витрати:
>1.Топливо 5,5 6,7 24,21 34,4 3,7 20,1
>2.Смазочние і експлуатаційні матеріали 0,7 1,16 3,1 4,4 0,64 3,48
>3.Износ і ремонт шин 0,32 0,6 1,4 1,9 0,33 1,8
>4.ТО і експлуатаційні роботи ПС 0,017 0,033 0,07 0,1 0,02 0,12
>5.Амортизационние відрахування 3,6 13,5 15,82 22,4 7,41 40,3
Усього: 10,14 22 44,6 63,2 12,1 65,8

Постійні витрати:

>6.Заработная плата:

-водіїв

105,2 109,94 11,8 16,7 2,93 15,9
- ІТП 20,1 18,5 2,3 3,3 0,49 2,7
-ремонтних робочих 35,3 35,3 4,0 5,7 0,94 5,1
- допоміжних робочих 23,5 23,5 2,6 3,7 0,63 3,4

>7.Начисления на зарплату:

- водіїв

27,35 28,58 3,07 4,2 0,76 4,1
- ІТП 5,2 4,81 0,57 0,8 0,13 0,7
- ремонтних робочих 9,2 9,2 1,03 1,4 0,24 1,3
-допоміжних робочих 6,1 6,1 0,68 0,93 0,16 0,87
>8.Накладние витрати: 0,43 0,89 0,05 0,07 0,02 0,13
Усього: 232,38 236,82 26 36,8 6,3 34,2

Разом:

242,52 258,82 70,6 100 18,4 100

Штатний розклад працівників АТП

Найменування посади

Кількість працівників, чол.

>Средне- місячний

оклад, крб.

Річна зарплатня, крб.

Загальне керівництво

Директор 1 20000 240000
Головний інженер 1 16000 192000
Заст. начальника по експлуатації 1 16000 192000
Заст. начальника з економіки 1 16000 192000

>Планово- економічний відділ

Начальник відділу 1 14000 168000
Економіст 1 10000 120000

Відділ праці та зарплати

Начальник відділу 1 14000 168000
Інженер за працею заробітної плати 1 10000 120000

Бухгалтерія

Головний бухгалтер 1 14000 168000
Заст. головного бухгалтера 1 12000 144000
Старший касир 1 10000 120000
Касир 1 9000 108000
Економіст 1 8000 96000

Матеріально – технічне постачання

Начальник відділу 1 14000 168000
Агент з постачання 2 6000 144000
Економіст 1 7000 84000
Технік 1 6000 72000

Комплектування і підготовка кадрів

Начальник відділу 1 14000 168000
Інженер з кадрів 1 10000 120000

Діловодство

>Делопроизводитель 1 5000 60000

>Эксплуатационная служба

Начальник відділу 1 14000 168000
Керівник групи з організації та аналізу перевезень 1 9000 108000
Старший диспетчер 1 6000 72000
Лінійний
Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація