Реферати українською » Транспорт » Вибір раціонального способу доставки вантажу


Реферат Вибір раціонального способу доставки вантажу

 

Курсова робота

"Вибір раціонального способу доставки вантажу"

 

 

Ульянівськ 2011 р.


1. Постановка завдання

1.1 Опис і аналіз проблемної ситуації

>Грузовие перевезення  це надзвичайно затребувана російському й світовому ринку сфера послуг, попит у ній зростає з кожним днем. Відкриття підприємств, будівництво виробництв, розвиток промисловості сприяю збільшення кількості транспортувань вантажів країни. Але всі частіше, транспортні компанії зіштовхуються з проблемою перевезення вантажів, воно і зрозуміло адже більшість промислового устаткування й спеціальної техніки єнегабаритами.

>Рис. 1.Линейно-функциональная організаційну структуру

Справитися з замовленням вантажоперевезення може далеко ще не кожна транспортна організація, адже цього потрібні автомобілі певного виду, і навіть є низка особливостей в оформленні документів, в навантажувальних роботах, в складуванні.

З іншого боку, якщо транспортування вантажу здійснюється автомобільним транспортом, потрібно ще з велику увагу зарахувати до добору водія, від його професіоналізму й досвіду безпосередньо залежатиме схоронність майна клієнта, отже, і репутація компанії.

1.2 Формулювання проблеми

Проблема у виборі раціонального способу перевезення вантажів.

1.3 Формування й оцінка альтернативних ситуацій

>S1 – повітряний вид перевезень. Можливість такого подій дорівнює 0,8.

>S2 – автомобільний вид перевезень. Можливість такого подій дорівнює 0,05.

>S3 – залізничний вид перевезень. Можливість такого подій дорівнює 0,15.

1.4 Оцінка часу й ресурсів, необхідні розробки рішення

Для розробки рішення з вищевикладеної проблемі знадобиться використання наступних видів ресурсів:

· Тимчасові ресурси;

· Інформаційні ресурси – збір інформації з цієї проблеми, щодо аналізу цій ситуації над ринком;

· Трудові ресурси – залучення спеціалістів розробки рішення;

· Фінансові ресурси.


2. Розробка рішення

2.1 Формування й аналіз цілей

Пошук найкращого рішення має, зазвичай, носити цілеспрямований характер, у зв'язку з цим необхідно сформувати мети, що їх досягнуто під час вирішення проблеми.

Виділяємо такі цілі:

· Вибір раціонального способу перевезення вантажів;

· Зниження витрат;

· Збільшення прибутку;

Щоб співаку визначити пріоритет цілей, скористаємося методом парного порівняння. І тому побудуємо таблицю, у якій:

А1 – такий вибір раціонального способу перевезення вантажів;

А2 – це зниження витрат:

А3 – це кошти прибутку.

Причому, якщоAi>Aj, то ставимо 1, якщоAi<Aj. Те ставимо 0.

Таблиця 1

ЦіліAj

ЦіліAi

А1 А2 А3 Оцінка цілей Пріоритети цілей
А1 1 - 1 2 2/5
А2 - 1 - 1 1/5
А3 - 1 1 2 2/5
Сума значень - - - 5 5/5

Отже, найпріоритетнішими є мети А1 і А2.


2.2 Аналіз обмежень

Обмеження – це об'єктивні умови, у яких мусить бути дозволена проблемна ситуація, тому обмеження в обов'язковому порядку потрібно враховувати під час розробці управлінські рішення.

Можна виокремити такі обмеження:

В1 – рентабельність повинна бути менше 30%;

В2 – тариф вантажоперевезення ні бути вище 500 р. за годину;

>В3 – прибуток повинна бути менше 900 000 (>т.р.).

2.3 Формування альтернативних рішень

>Y1 – Автомобільний вид транспорту;

>Y2 – Залізничний вид транспорту;

>Y3 – Повітряний вид транспорту.

2.4 Техніко-економічне обгрунтування рішень, комплексне обгрунтування кожного рішення

Розглянемо такі варіанти впровадження альтернативних рішень:

Таблиця 2. Основні дані (розрахунки на 1 перевезення)

Показники 2008 2009 2010
Виручка 1 500 000 2 000 100 1 400 521
Повна собівартість 501 000 544 000 600 000
Прибуток 600 000 500 000 550 000
Витрата пального 30 (>л./100 км) 30 (>л./100 км) 30 (>л./100 км)
Ціна палива 20 21 22

1) Автомобільний вид транспорту (>Y1).

Наприклад,Логистической компанії надійшло замовлення на перевезення великого вантажу зУльяновска до Брянська, вагою 1000 кг.

Довжина шляху: 1140 км;

Час шляху: 13–33;

Зарплата 1 робочому: 15 000 (>т.р.)

Тариф: 1420 р. (годину)

Сумарні видатки на перевезення становитимуть:

1420 x 14 = 19880 (>т.р.)

19 880 + 15 000 = 34 880 (>т.р.)

Прибуток становитиме:

1 400 521 – 34 880 = 1 365 641 (>т.р.)

Рентабельність дорівнюватиме: (1 365 641 / 1 400 521) x 100 = 97,5%.

Таблиця 3. Показники ефективності рішенняY1

Найменування показника Сума, крб. Сума, крб. (Планована) Відхилення
Прибуток 1 365 641 900 000 +465 641
Рентабельність 97,5% 30% +67,5
Сумарні видатки 19880 300 500 +280 620

2)Y2 – Залізничний вид транспорту.

Переваги:

– можливість перевезення великих партій вантажів;

– висока провізна і пропускну здатність;

– регулярність перевезень;

– невисока собівартість перевезень.

Недоліки:

– невисока швидкість руху;

– недостатня оперативність роботи;

– географічна обмеженість перевезень;

– великий відсоток втрат (розкрадання, псування);

– можливість тривалих простоїв;

– необхідність розвиненою інфраструктури обслуговування;

– низька гнучкість логістичній ланцюга.

Ціна перевезення вантажобагажу (розрахунок здійснюється з 10 кг.): 106 р. (тариф).

Вага вантажобагажу: 1 000 кг.

Витрати становитимуть:

106 x 1 000 = 106 000 (>т.р.)

Прибуток становитиме:

1 400 521 – 106 000 = 1 294 521 (>т.р.)

Рентабельність дорівнюватиме: (1 294 521 / 1 400 521) x 100 = 92,5%.

Таблиця 4. Показники ефективності рішенняY2

Найменування показника Сума, крб. Сума, крб. (Планована) Відхилення
Прибуток 1 294 521 900 000 +394 521
Рентабельність 92,5% 30% +62,5
Сумарні видатки 106 000 300 500 +194 500

3)Y3 – Повітряний вид транспорту.

Мінімальний збір: 2240т.р.

Ціна перевезення багажу (для 10 кг ваги): 130 р. (Тариф)

Вага вантажобагажу: 1 000 кг.

Оформленняавианакладной: 450 р.

Витрати становитимуть:

130 x 1 000 = 130 000 (>т.р.)

Сумарні видатки становитимуть: 130 000 + 450 + 2 240 = 132 690 (>т.р.)

Прибуток становитиме: 1 400 521 – 132 690 = 1 267 831 (>т.р.).

Рентабельність дорівнюватиме: (1 267 831 / 1 400 521) x 100 = 90,5%.


Таблиця 5. Показники ефективності рішенняY3

Найменування показника Сума, крб. Сума, крб. (Планована) Відхилення
Прибуток 1 267 831 900 000 +367 831
Рентабельність 90,5% 30% +60,5
Сумарні видатки 132 690 300 500 +167 810

З усіх представлених рішень визначимо рішення які відповідають обмеженням.

>Y1 – відповідає обмеження В2;

>Y2 – відповідає всім обмеженням;

>Y3 – відповідає всім обмеженням.

Отже, рішенняY1 слід вилучити з подальшого розгляду, як неприпустимі, т. до. значення це показників відповідають обмеженням.


3. Вибір рішення

3.1 Визначення правил вибору найкращого рішення

Для визначення найкращого рішення скористаємося правиламимногокритериального вибору. Суть його у тому, що й багато показників оцінки рішень містять показники, котрим неможливо визначити узагальнену оцінку через їх неоднорідності.

Доцільно здійснити вибір найкращого рішення шляхом зіставлення векторів оцінки рішень.

І тут найкращим рішенням буде таке рішення (Y*), що ні знайдеться іншого рішення з багатьох (Y), вектор оцінок якого суворо краще, ніж вектор оцінок рішення Y*.

{>F1 (Y*),f2 (Y*), …,fn (Y*)} >= {>f1 (Y),f2 (Y), …,fn (Y)} (1)

Цевекторное нерівність виконується нічого для будь-якого рішення, незбіжного з найкращим. Тому одне правильне рішення краще іншого, якщо вектор, складений із оцінок одного рішення, буде не гірший ніж вектор іншого рішення. Кожне рішення визначено безліччю показників, тож необхідно зіставити рішення з всім.

Однак ж можна скористатися значеннями відносних відхилень показників рішень з показників цілей. І тут можна визначити узагальнену оцінку показників. І найкращим буде рішення, чия узагальнена оцінка виявиться найменшої.

3.2 Формування узагальнених оцінок рішень

>Проведем формування узагальнених оцінок показників.Отобразим це у вигляді таблиці:

1) Оцінка рішенняY2

Таблиця 6. Абсолютна оцінка рішенняY2

Показники цілей

Показники рішень

Прибуток 900 000 Рентабельність 30% Сумарні видатки 300 500
Прибуток (1 294 521) Перевищення на 394 521 рублів - -
Рентабельність (92,5%) - Перевищення на 62,5% -
Сумарні видатки (106 000) - - Нижче плану на 194 500 рублів

З даних таблиці, можна записати наступний вектор абсолютних оцінок рішень:F={+394 521, +62,5, -194 500}.

2) Оцінка рішенняY3

Таблиця 7. Абсолютна оцінка рішенняY3

Показники цілей

Показники рішень

Прибуток 900 000 Рентабельність 30% Сумарні видатки 300 500
Прибуток (1 267 831) Перевищення на 367 831 рублів - -
Рентабельність (90,5%) - Перевищення на 60,5% -
Сумарні видатки (132 690) - - Нижче плану на 167 810 рублів

З даних таблиці, можна записати наступний вектор абсолютних оцінок рішень:F={+367 831, +60,5, -167 810}.

Таблиця 8. Таблиця абсолютних відхилень

Показники

Рішення

Прибуток (крб.) Рентабельність (%) Сумарні видатки (крб.)
>Y2 +394 521 +62,5 -194 500
>Y3 +367 831 +60,5 -167 810

>Составим таблицю відносних оцінок. Щоб їх одержати, ми мусимо значення показників рішень розділити на значення показників цілей.

Таблиця 9. Таблиця відносних відхилень

Показники

Рішення

Прибуток Рентабельність Сумарні видатки Узагальнена оцінка
>Y2 1,43 3,08 0,35 4,86
>Y3 1,44 3,01 0,44 4,89

З таблиці 9 слід що, найкращим рішенням вважатимуться, з даних, рішенняY2, бо вона має найменшу оцінку.

перевезення вантаж оптимальний рішення

3.3 Вибір та обґрунтування найкращого рішення

У цьому курсової роботу з темі «вибір способу на збільшення обсягів продажів» розробили рішенняY1,Y2,Y3. Потім провели їх техніко-економічне обгрунтування, у результаті цього виявили що розв'язання цієїY1 відповідає обмеження, і це виведений із подальшого розгляду.

Необхідно вибрати найкраще рішення серед рішеньY2,Y3. Але завдання є багатоцільовий для кількох ситуації, і вибір рішень залежатиме від можливості наступу ситуаціїS1,S2,S3. Оскільки можливість настання ситуаціїS2= 0,05 і це значення менше 1, то виключимо можливість його початку, отже розглянемо завдання обох ситуаційS1 (>р=0,8) іS3 (>р=0,15). Різниця між імовірностями невелика, отже тут застосуємо одні й самі правила вибору рішення.

Був розглянутий пункт 3.1, у ньому ми визначили правила вибору найкращого рішення. Першим етапом ємногокритериальний вибір. Він представлено таблиці 9. З цієї таблиці слід що, найкращим рішенням є рішенняY2. По як у тому випадку вектор оцінокF={+394 521, +62,5, -194 500} суворо краще, ніж вектор оцінокY3 (>F={+367 831, +60,5, -167 810}).

До того ж скористаємося таблицею 9, де надані значення відносних відхилень. Найменшою узагальненої оцінкою показників має рішенняY2, це що, є найкращим.

Отже, внаслідок проведених оцінок рішеньY2,Y3 найефективнішим виявилося рішенняY2.


4. Формулювання управлінського рішення

Проблема вибору раціонального способу доставки вантажу, може бути розв'язана шляхом використання залізничного вид транспорту.


Схожі реферати:

Навігація