Реферати українською » Транспорт » Організація технічного сервісу відділення з ремонту гідрообладнання


Реферат Організація технічного сервісу відділення з ремонту гідрообладнання

Страница 1 из 2 | Следующая страница

ТЕМА

Бізнес-план організації технічного сервісу відділення з ремонту гідрообладнання


Запровадження

Планування - одну з найважливіших передумов оптимального управління виробництвом. Процес планування дає можливість прозирнути сув'язь майбутніх операцій підприємницької роботи і забезпечувати їхню необхідними матеріально- технічними трудовими і фінансових ресурсів. Особливо важливим є планування у комерційній діяльності, де потрібно ретельне обгрунтування з перспективи.

Бізнес-план включає розробку цілей і завдань, поставлені перед підприємством на найближчу далеку перспективи, оцінку поточного стояння ринку, сильних і слабких сторін конкурента і власного виробництва, інформацію про клієнтів, необхідні фінанси та інші показники.


1. Мета і завдання підприємств сервісу (ПС), аналіз ринку робіт й нових послуг, оцінка ризику

1.1 Мета і завдання

Для підприємств технічного сервісу (ПТС) дорожньо-будівельних і комунальних машин є можливість сісти в певний сегмент ринку, за умови, що роботи й послуги, що їх цим підприємством, здійснюватимуться високому рівні, отже, головною економічної метою підприємства у ринкових умов є збільшення ефективності робіт й нових послуг під час досягнення максимального прибутку.

Завдання ПТС включають:

- вивчення ринку технічного сервісу машин;

- вивчення можливого покупця послуг;

- організація технічного сервісу;

- продаж послуг технічного сервісу;

- заняття певного місця над ринком робіт та надаваних послуг;

- підтримку ефективності ПС;

- підтримання та підвищення якості надання послуг;

- розширення номенклатури послуг.

1.2 Аналіз ринку робіт і постачальники послуг

Підприємства експлуатації дорожніх машин мають у своєму своїх парках різні типи машин. Тож було проведено загальне дослідження ринку технічного сервісу машин, було проведено аналізу можливостей експлуатаційного підприємства, з урахуванням якого "буде організований технічний сервіс. У результаті ролі напрями діяльності проектованого ПТС був обраний поточний ремонт спецтехніки з урахуванням автотранспорту. Оскільки багато великі підприємства самі ремонтують свою техніку, то основне завдання проектованої послуги має полягати у повній відповідальності виконавця перед замовником, за справність машин у період підконтрольній експлуатації. Це своє чергу дозволить експлуатаційному підприємству повністю зосередитися їхньому ефективної експлуатації й одержати гарантії. Зрозуміло що за умови власноручного ремонту таких гарантій одержати не можна, не можна буде зацікавлений у обсязі стягнути витрати від незапланованого простою через несправності з його механіка.

Нині часу наданням послуги поточного ремонту спецтехніки з урахуванням автотранспорту у Північному іСеверо-восточном округах Москви діють найбільш великих фірми: ТОВ «>Дормаш-Техсервис», ТОВ «>Доркомтехника».

Таблиця 1.1 Оцінка стану ринку технічного сервісу з обслуговуваннягидроаппаратури

Найменування робіт та надаваних послуг Частка над ринком, % Разом, %
ТОВ «>Дормаш-Техсервис» ТОВ «>Доркомтехника» Інші
1 2 3 4 5
ТР спецтехніки 26 19 9 54

Оцінка стану ринку показує, що вільна частка становить 46% і отже можна безперешкодно виходити цей ринок ще.

1.3 Оцінка ризику

Оцінка фінансового ризику у визначенні величини небезпеки те, що фінансові плани, заявлених у плані, може бути в цілому або частково не реалізовані. Враховувати ризики необхідно усім стадіях проектування й реалізації проекту. Тому після оцінки ризику бракує розробляються заходи дозволяють його знизити і усунути.

Таблиця 1.2

Види простих ризиків і на очікувану прибуток.

Найменування ризику Негативний вплив на очікувану прибуток
>Подготовительная стадія
Недостатня інформацію про досліджуваної потреби у послугах Можливі збитки при перевищенні інвестицій наукових і виробничих витрат над доходами.
Невірна оцінка виробничих можливостей конкурентів Втрачена прибуток через орієнтацію конкурентом більшого попиту свої послуги, ніж очікувалося
Недостатня вивчення умов поставок запасними частинами, витратних матеріалів тощо. >Внеплановие видатки пошуку нових постачальників, штрафи замовників при невиконанні договорів.
Організаційна стадія
Недостатня проробка обгрунтування виробничої потужності Втрати прибутку через можливо менших обсяги виробництва
Недолік нормативно-технічної документації Витрати до пошуку необхідної інформації
Недостатня проробка питань взаємозв'язку з постачальниками Втрати прибутку через брак запасними частинами і витратних матеріалів
Стадія функціонування
>Неправильние рішення з оперативним виробничим і нашим фінансовим процесам Витрати у виважених рішень й усунення помилок
Взаємини з колишніми державними органами Штрафи, санкції, і т.д.

>Определим вагуqі і можливість наступуpі простих ризиків кожноїi-ой групі.

Таблиця 1.3 Вагомості і ймовірності наступу простих ризиків

>Подготовительная Організаційна >Функционирования

>qі

>pі

>qі

>pі

>qі

>pі

2 3 4 5 6 7
0,3 0,2 0,4 0,1 0,2 0,2

Сумарна величина ризику до рекомендацій з його зниження:

де n – кількість груп ризиків.

>ВР=0,30,2+0,40,1+0,20,2=0,14

Таблиця 1.4 Прості ризики та рекомендації із їх зниження

Найменування ризику Класифікація ризику Рекомендації зниження ймовірності наступу
>Подготовительная стадія
Недостатня інформацію про досліджуваної потреби у послугах Ринковий Проведення маркетингових досліджень
Невірна оцінка виробничих можливостей конкурентів Ринковий
Недостатня вивчення умов поставок запасними частинами, витратних матеріалів тощо. Ринковий
Організаційна стадія
Недостатня проробка обгрунтування виробничої потужності Технологічний Застосування передових методів управління виробничими потужностями
Недолік нормативно-технічної документації Ринковий Пошук необхідної інформації, зокрема комплексно (всім служб)
Недостатня проробка питань взаємозв'язку з постачальниками Ринковий Налагодження зв'язку з постачальниками
Етап функціонування
>Неправильние рішення з оперативним виробничим і нашим фінансовим процесам Технологічний Збір і аналіз оперативної інформації. Запровадження витрат за непередбачувані витрати у загальну кошторис
Взаємини з колишніми державними органами Технологічний Виконання положень законодавства і керував. Аналіз законодавства.

Таблиця 1.5

Вагомості і ймовірності наступу простих ризиків з урахуванням

>Подготовительная Організаційна >Функционирования

>qі

>pі

>qі

>pі

>qі

>pі

2 3 4 5 6 7
0,2 0,1 0,3 0,05 0,2 0,1

Визначення сумарною величини ризику після рекомендацій з його зниження

>ВР’=0,20,1+0,30,05+0,20,1=0,055

Тобто ризик перевищення витрат становить 5,5%.


2. Проектні техніко-економічні показникиптс

У основі розрахунку проектної стадії використовується зовнішняобщериночная інформація у сфері робіт й нових послуг з технічного сервісу, що дозволяє визначити кордону основних елементів собівартості, чисельності працівників. виробничих потужностей та інших показників.

1.Виполняемие роботи й послуги: поточний ремонт (ТР) спецтехніки з урахуванням автотранспорту.

2. Парк машин регіоні - 1800 од.

3. Частка вільних над ринком робіт і постачальники послуг по ТР спецтехніки з урахуванням автотранспорту - 54% (таблиця 1.1).

4.Средне-риночная трудомісткість ТР однією машину на рік – 25,70н-час (додаток 1).

5.Средне-риночная собівартість ТР однією машину на рік - 247,00у.е./год (додаток 2).

6. Чисельність допоміжних робочих - 20% від кількості основних робочих.

7. Річний ефективний фонд часу робочого - 1820 годину.

8. Коефіцієнт додаткової оплати й премій основних робочих - 1,25.

9. Коефіцієнт додаткової оплати й премій допоміжних робочих - 1,2.

10. Коефіцієнт витрат за спецодяг, взуття та т.п. - 1,02.

11- Коефіцієнт виконання норм вироблення основними робітниками - 1,15.

12. Податок на майно - 2,2% від вартості (власніОПФ і МІЗИНЧИК).

13. Єдиний соціальний податок />EСH/ - 26% від фонду оплати праці (ФОП) всіх працівників.

14. На цьому етапі частина проектних показників використовують усредне-риночном значенні.

Розрахунок:

1. Проектний обсяг робіт й нових послуг виробництва

,н-час

де - парк машин регіоні, од.;

 - частка машин, вільних над ринком для діяльності ПТС;

- середня ринкова трудомісткість робіт та надаваних послуг на 1 машину на рік.

,н-час.

2.Среднериночная собівартість нормо-години:

,у.е./н-час

де - середня ринкова собівартість робіт та надання послуг на 1 машину на рік.

,у.е./н-час

3.Среднериночная річна собівартість


, у.о.

, у.о.

4. Проектний річний фонд оплати праці (ФОП), чисельності та тарифні ставки (оклади) працівників із категоріям.

4.1. Основні робочі:

- річний ФОП

, у.о

Де - частка у структурі собівартості робіт.

, у.о.

- чисельність

, чол.

Де – річний ефективний фонд часу робочого;

 – коефіцієнт виконання норм вироблення основними робітниками.

, чол.


Приймаємо основних робочих рівним 10.

- годинна тарифна ставку й розряд

,у.е./н-час

Де – коефіцієнт додаткової оплати й премії основного робочого;

 – коефіцієнт витрат за спецодяг, взуття, харчування тощо.

,у.е./н-час

Відповідно до додатком 4 можна взяти для4-ех робочих8-ой розряд, для 1-го робочого7-ой розряд, для2-ех робочих 6-ї розряд, для3-ех робочих5-ий розряд

- Середньомісячна зарплата праці робочого:

,у.е./мес

,у.е./мес.


4.2. Допоміжні робочі

- Річний ФОП

, у.о

Де - частка у структурі собівартості робіт.

, у.о.

- Чисельність

, чол.

, чол.

- годинна тарифна ставку й розряд

,у.е./н-час)

Де – коефіцієнт додаткової оплати й премії допоміжного робочого;

 – річний фонд часу робочого, годину.

,у.е./н-час


Відповідно до додатком 4 можна взяти для 1-го робочого4-ий розряд і ще 1-го робочого5-ий розряд:

- Середньомісячна зарплата праці робочого

,у.е./мес

,у.е./мес.

4.3.Общепроизводственний персонал:

- Річний ФОП:

, у.о.

Де - частка у структурі собівартості робіт.

, у.о.

- чисельність:

Чисельність загальновиробничого персоналу визначаємо у кількості 1управляющего,1 бухгалтера і 2 ІТП з окладами відповідно 775 у.о., 625 у.о. і 500 у.о. на місяць.

З урахуванням 1-го місячний оклад преміальних їх річний ФОП становитиме

, у.о


- Середньомісячна зарплата праці одного працівника

,у.е./мес

,у.е./месс

5. Проектний загальний річний ФОП всіх працівників:

, у.о.

, у.о.

Що становить 41,8% від при 42% по методичних рекомендацій, отже, отримані результати можна використовуватиме подальших розрахунків.

Відрахування з єдиного соціальному податку (ЄСП), що входять до інші витрати річний собівартості

, у.о.

, у.о.

6.Среднериночние річні матеріальні витрати:

, у.о.

, у.о.

7.Среднериночние річні видатки амортизаційні відрахування, орендні і лізингові платежі

, у.о.

, у.о.

8.Среднериночние річні витрати з іншим видатках:

, у.о.

, у.о.

9. Проектна річна собівартість робіт та надання послуг

, у.о

у.о.

10. Проектна собівартість нормо-години

,у.е./н-час.

,у.е./н-час

11. Проектна величина нормувальних оборотних засобів (МІЗИНЧИК):

, у.о.

, у.о.

12.Проектную величинуОПФ визначаємо наступним способом:

- площі різного призначення і технологічний устаткування беруться у найм;

- оргтехніка й іншіОПФ купуються.

, у.о

Де – видОПФ;

 – проектні річні витратиg-го видуОПФ, у.о.;

 – коефіцієнт, відповідний частціg-го вид у спільній величиніОПФ;

 – норма відрахувань поg-му видуОПФ.

12.1. Орендні і лізингові платежі, амортизаційні відрахування

, у.о.

, у.о.

, у.о.

, у.о.

12.2. Проектна величина окремих елементівОФП

, у.о.

, у.о.

, у.о.

, у.о.

13. Проектна величинаОПФ, зокрема. власних

, у.о.

, у.о.

, у.о

14. Проектна величина майна підприємства

, у.о.

, у.о.

15.Среднериночная ціна нормо-години

, у.о.)

, у.о.


16. Проектний реалізацію

, у.о.

, у.о.

Проектні інвестиції в підвищення ефективності виробництва приймаємо 8% від , що становить 16321,62 у.о.


3. Розрахункові техніко-економічні показники з урахуванням ринкових чинників

1. Річні обсяги послуг за варіантів виробничої програми

, у.о

Де j – крок збільшення обсяги виробництва;

 – коефіцієнт зростання обсягу робіт й нових послуг при кожен крок збільшення обсяги виробництва стосовно початковому нульового кроку;

 – проектний (початковий) обсяг робіт іуслуг(см. вище).

, у.о.

, у.о.

, у.о.

, у.о.

, у.о.

, у.о.

, у.о.

2. Собівартість нормо-години на початковому кроці збільшення обсягів робіт й нових послуг


, у.о.

3. Матеріальні витрати, що припадають нанормо-час

,у.е./н-час.

,у.е./н-час.

4. Оплату праці з нарахуваннями по ЄСП всіх працівників яка припадає нанормо-час

,у.е./н-час

,у.е./н-час.

5. Витрати коштом виробництва та інші витрати що припадають нанормо-час

,у.е./н-час.

,у.е./н-час

6. Собівартість нормо-години за варіантами виробничої програми


,у.е./н-час.

Де – коефіцієнт зниження трудомісткості робіт і постачальники послуг кожному кроці збільшення обсяги виробництва, рівний 0,85;

>mj – показник спорудження до рівня відповідний j – ому кроку збільшення обсяги виробництва;

 – коефіцієнт збільшення трудомісткості робіт і у зв'язки Польщі з ускладненням праці попри збільшення кількості обслуговуваних машин;

 – коефіцієнт збільшення витрат за засоби і інші витрати у зв'язку з підвищенням рівня механізації робіт та надаваних послуг.

,у.е./н-час.

,у.е./н-час.

,у.е./н-час.

,у.е./н-час.

,у.е./н-час.

,у.е./н-час.

,у.е./н-час.


7. Розрахункова ціна одного нормо-години

,у.е./н-час.

Де – середня ринкова ціна нормо-години на початковому кроці збільшення обсяги виробництва;

- коефіцієнт зміни вартості нормо-години, враховує зміна попиту зі збільшенням обсяги виробництва, приймаємо рівним 0,9.

,у.е./н-час.

,у.е./н-час.

,у.е./н-час.

,у.е./н-час.

,у.е./н-час.

,у.е./н-час.

,у.е./н-час.

8. Розрахункова річна собівартість

,у.е./н-час.


9. Річна прибуток від реалізації

,у.е./н-час.

Річна прибуток від

,у.е./н-час

Результати певні по формулам 3.7-3.9 представлені у таблиці 3.1.

Таблиця 3.1 Розрахункові техніко-економічні показники ПТС за варіантами виробничої програми


Малюнок 3.1 Графік зміни річної виручки і собівартості провадження цих робіт і постачальники послуг

Висновок: Річний обсяги виробництва робіт та надаваних послуг

 >н-час

забезпечує максимальну прибуток, рівну 76597,3, тому приймаємо його з основу і розробити заходів плану підвищення ефективності виробництва.


4. План підвищення ефективності виробництва

1. Заходи з вдосконаленню виробництва

Метою даного розділу є реалізація внутрішньовиробничих можливостей економії матеріальних трудових чи господарських резервів ПС, дозволяють збільшити ефективність виробництва з допомогою економії низки елементів собівартості ремонту, впровадження коштів механізації праці, підвищення якості виконуваних робіт та і т.д. Заходи можуть виконуватися і з додатковими інвестиціями, і без них, у разі організаційних поліпшень.

Загальні капіталовкладення на заходи плану становлять 8% від середньоринковому річний собівартості (на початковому етапі знають), тобто 16321,62 у.о.

Частина капвкладень (10000 у.о.) направляємо збільшення виробничої потужності, проведення заходів із організації рекламну діяльність. Через війну даних заходів обсяги виробництва збільшиться на 20% .

Плановий обсяги виробництва робіт і рівнем послуг

,н-час.

Де – розрахунковий найкращий у розділі 3 обсяг виробництва;

 – коефіцієнт зростання обсягу виробництва.

,н-час.


Зазначимо, що плановий обсяги виробництва зріс у 1,5 раз проти початковим нульовим рівнем.

Для даного планового обсягу виробництва, виконуваного по удосконаленої технології з підвищеним якістю, тобто із вищими споживчими властивостями, необхідно установити більш великі гроші нормо-години. Приймаємо зростання цін нормо-години на 20% стосовно їїсреднериночному значенням.

Це складе

,у.е/н-час

,у.е/н-час.

Це забезпечить плановий обсяг реалізації

, у.о.

, у.о.

З іншого боку, нове і вдосконалення технології забезпечує можливість економії матеріальних ресурсів.

Розрахункова величина матеріальних витрат у разі зростання обсягу виробництва, у 1,5 разу міг сягнути від проектної величини

, у.о.

, у.о.

Планова її величина, відбиває вдосконалення технологій і впровадження нового устаткування, з урахуванням 21% величини матеріальних витрат у структурі собівартості становитиме

, у.о.

, у.о.

Річна економія

, у.о.

, у.о.

2. Заходи з вдосконаленню організації та оплати праці

Іншу частку загального обсягу інвестицій направляємо для підвищення механізації праці основних робочих, що забезпечує зниження трудомісткості по основним робочим на 18%, а враховуючиокладную систему оплати праці службовців ІТП визначається економія їх фонду оплати.

У зв'язку з цим необхідно перевірити

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація