Реферати українською » Транспорт » Особливості функціонування природних монополій в економіці Росії: на прикладі залізничного транспорту


Реферат Особливості функціонування природних монополій в економіці Росії: на прикладі залізничного транспорту

Клепікова М.

Особливості функціонування природних монополій економіки Росії: з прикладу залізничного транспорту

Нині природні монополії існують практично в усіх країнах з розвиненими ринковими системами. Природні монополії є такий стан товарного ринку, у якому задоволення попиту цьому ринку ефективніше за відсутності конкуренції з технологічних особливостей виробництва (у зв'язку з істотним зниженням витрат виробництва на одиницю товару зі збільшенням обсягу виробництва), а товари, вироблені суб'єктами природною монополії, неможливо знайти замінені в споживанні іншими товарами, у зв'язку з ніж попит цьому товарному ринку на товари, вироблені суб'єктами природних монополій, меншою мірою залежить через зміну ціни на всі цей товар, ніж попит інші види товарів1. Їх необхідність диктується, передусім, тим, що вони можуть забезпечити високий рівень надійності, задоволення потреб у тих чи інших благах, чи це перевезення чи поставки води, нафти, газу та т. п. Іншим їх найважливішим перевагою є більше об'ємів і централізація цих поставок, чого в безлічі малих фірм. З масштабністю пов'язана й цінова доступність різних благ, дозволяють їм мати нижчі витрати, а тим самим тарифи. Ці гідності стають реальністю споживачам, оскільки дані монополії що неспроможні постійно нестримно збільшувати ціни. Вони за угодою з державою, у ньому визначено ціни, терміни, якість та інші параметри, які можуть довільно змінювати без погодження з замовниками. У цьому вся перевагу природних монополій. Їх поведінка над ринком як монополістівукрощено, незалежно від що складається ринкової кон'юнктури в момент. Тому й стали потребою сучасних ринкових економік, їх необхідністю. У багатьох країнах зберігають цілісність природних монополій, не намагаючись їх дробити на самостійні види діяльності, оскільки з цілісністю прямо пов'язана як надійність, і ефективність поставок чи перевезень.

Однією із визначальних природних монополістів на федеральному рівні є ВАТ «РЗ» - найбільша компанія російському ринку залізничних перевезень. Саме він організує весь перевізний процес, керує ним, самостійно розпоряджається виробничим потенціалом доріг, впроваджує новітні перевізні технології, відпо-відає безпеку, надійність, збереження й своєчасність доставки покупців, безліч вантажів до пунктів призначення. Цим пояснюється актуальність теми дослідження особливостей функціонування ВАТ «РЗ».

Росія займає перше місце світі з протяжності електрифікованих залізниць, друге - по експлуатаційної довжині, яка становить 85,5 тис. км., поступившись лише Сполучених Штатів Америки (рис. 1), по вантажообігу — третє, поступаючись навіть Китаю (рис. 2). Остання обставина переконливо засвідчує у тому, що залізничному транспорті у Росії використовується недостатньо ефективно. Адже Росія зручно розташована між Сходом і Заходом, і залізниці можна використовувати в організацію міжнародного транзиту.

залізничний перевезення


Мал.1. Російські залізниці у світовій залізничній системі.Эксплуатационная довжина2

Рис.2. Вантажооборот3

У I кварталі 2010 року галузь вийшла місце у Росії по пасажиропотоках, поступившись автобусний і повітряний транспорт. Проте з вантажообігу вона досі посідає лідируючу позицію на транспорті. На неї припадає понад 42% вантажообігу Російської Федерації (>рис.3-4). Хоча у час на мережі доріг курсує вже 100 фірмових поїздів (що становить 16% від усіх поїздів), найбільш популярними досі залишаються перевезення в плацкартних вагонах.

Структура пасажирообороту така: 56% всіх перевезень пасажирів ввозяться плацкартних вагонах, 28% в купейних вагонах, 14% у загальних вагонах і лише 1% в СВ4.

 

>Рис.3 Структура російського пасажирообороту у І кварталі 2010 року5

>Рис.4 Структура російського вантажообороту на 2009 року6

Сучасні стандарти перевезень вимагають безпеці, якості, швидкості, однак цьому об'єктивно перешкоджає високий рівень зношеності основних фондів компанії. У 2009 році в 117 тис. вантажних вагонів робочого парку вагонів мережі російських залізниць був прострочений нормативний термін їхньої служби, в 2010 року таких буде 34 тис. вагонів, 2011 року - 39 тис., 2012 року - 53 тис., 2013 року — 55 тис., 2014-му — 51 тис. вагонів (рис. 5). Заборонні заходи для експлуатації вагонів з вичерпаним терміном служби слід забезпечити стабільне завантаження і підвищений попит нового залізничний рухомий склад, і навіть стимулювати відновлення парку цілому.

>Рис.5. Наявність вагонів з простроченим терміном служби7

У 2008 року обсяги виробництва рухомого складу майже двічі збільшилися проти 2006-му. У 2009 року замовлення вагонобудівних заводах підтверджені контрактами лише з 21,5 тисячі вагонів, що становить лише 45% рівня виробництва 2007 року (рис. 6).

>Рис.6. Придбання нових вагонів в2006-2009гг.8


Інша проблема у тому, що у ринку залізничних перевезень з'явилися конкуренти компанії ВАТ "РЗ", що залучають у свій активбистровозрастающий обсяг найдохідніших перевезень. Їм вдається, оскільки вони мають постійно дедалі більшого часткою спеціалізованих вагонів. Це дає можливість їм залучати дедалі більшу частку високодохідних вантажів. Структура перевезень незалежних компаній показано на див. мал.7. Більшість перевезень компаній-операторів посідає нафта і природний нафтопродукти, мінеральні добрива та автомобілі.

>Рис.7. Частка компаній-операторів9

Сьогодні у власності приватних компаній щонайменше 30% вагонів, і перевозять вони у них більш як третина вантажів. До 2011 р. обсяг їх перевезень може зрівнятися до обсягів компанії ВАТ "РЗ". Лише у останні п'ять років вони збільшили свій обсяг перевезень в 1,5 разу10.Компании-конкуренти перебувають у різною відповідальності за стан і відтворення перевезень. ВАТ «РЗ» має відтворювати і нарощувати перевізний потенціал з урахуванням останніх досягнень науку й техніки. Ідеться як вагонів і локомотивів, а й залізничної колії, мостів, тунелів, ремонтних депо, будівництва під'їзних шляхів до портів і терміналам, прокладки ряд ділянок других ліній та інших праць. Турбота ж приватних компаній - нарощування свого вагонного парку й пошук найдохідніших клієнтів, т. е. масштаби розв'язуваних ними проблем непорівнянні. Наприкінці слід зазначити, що залізничному транспорті є стрижневим виглядом транспортного комплексу Росії. Його розвиток дозволить залучити до систему господарських зв'язків новімалоосвоенние райони, значні ресурси, збільшивши у яких рівень зайнятість населення та її доходи, розвинути соціальної сфери, збільшити сукупний попит загальний обсягBBП. Конкурентоспроможність залізниць великою мірою залежить від рівня досконалості їх основних виробничих фондів. Головною проблемою, котра стримує підвищення ефективності перевезень, є високий рівень зносу локомотивів, вагонів. Хоча останні роки у зв'язку з заміною старого рухомого складу нового середній рівень їхнього зносу знизився, але більша частина застаріла як фізично, а й морально. Його техніко-економічні характеристики відповідають сучасних стандартів. Необхідно прискорення темпів її відновлення. Це диктується завданням підвищення їх конкурентоздатності залізниць. Нинішній ринок залізничних перевезень є. Крім ВАТ «РЗ» у ньому працюють приватні операторські компанії. Конкуренція може бути як творчої, і руйнівною силою, стимулювати розвиток виробництва і стримувати його. Конкуренція між ВАТ «РЗ» іоператорскими компаніями у її сьогоднішньому варіанті має багато протиприродного, який відповідає об'єктивним умов праці одним і інших. Приватні перевізники необхідні у тій організації, але у статусі не конкурентів, а союзників у боротьбі вищого рівня російських залізниць стосовно залізницях інших країн і інших напрямів транспорту.

>Библиографический список

1 Закон РФ від 17 серпня 1995 р. «Про природні монополії»:consultant

2 3 9 НурієвР.М. Росія: особливості інституціонального розвитку. – М., 2009.С.223-224.

4 Орлов А., Орлов У. Про заходи щодо поліпшення залізничного транспорту // Економіст. 2009. №8.С.41.

5 Статистичне огляд-2010г.:gks

6 Росія цифрах-2010г.:gks

7 8 >Терешина Н.П. Механізм державної вагонобудування // Світ транспорту. 2010. №2.С.72, 74.

 10 Орлов А., Орлов У. Залізничний транспорт: необхідність випереджаючого розвитку // Економіст. 2010. №5.С.48.


Схожі реферати:

Навігація