Реферати українською » Транспорт » Розробка крупній станції технічного обслуговування для діагностики, ремонту, технічного обслуговування легкових автомобілів


Реферат Розробка крупній станції технічного обслуговування для діагностики, ремонту, технічного обслуговування легкових автомобілів

Страница 1 из 12 | Следующая страница

Анотація

У цьому проекті розроблена велика станція технічного обслуговування для діагностики, ремонту, технічного обслуговування легкових авто у. Виконано аналіз ринку збуту легкових авто у, розрахунок станції технічного обслуговування, вибрано устаткування і матеріали, необхідних роботи посади діагностики, виконані відповідні креслення.

Розглянуто питання техніки безпеки, охорони навколишнього середовища, громадянської оборони, виконано економічна частина дипломного проекту.


>Annotation

>Inthisproject thelargetechnical servicestationisdevelopedfordiagnostics,repair,technicalmaintenance ofpassengercars. Amarket ofpassengercarsanalysis,calculation of thetechnical servicestation,anequipment andmaterials,necessaryforwork of post ofdiagnostics,ischosen, theproperdraftsareexecuted.

Thequestions ofaccidentpreventionareconsidered,guard ofenvironment,civildefensive,economicpart ofdiplomaprojectisexecuted.


Запровадження

Термін служби, безпека продукції та експлуатація автомобіля багато чому визначаються якістю технічного обслуговування і вищий рівень систем, які його експлуатацію. У цьому необхідна оптимізація інфраструктури загалом.

Нині простежується бурхливий зростання автомобільного парку України. Сьогодні виробництво автомобілів у світі становить близько 60 млн. назв на рік, який призведе до перенасичення автомобільного ринку. Це вже зокрема у США, Японії, Південній Кореї й низка країн Європи. Так, на 1000 жителів у Нідерландах доводиться 1000 автомобілів, США — 750, у Німеччині — 550, де купівля автомобіля, зазвичай, пов'язана ні з заміною автомобіля, який відслужив свій термін, а обумовлена зміною моди і технічним розвитком автомобільну промисловість. Це визначає та розвиткуавтосервисних послуг.

У зв'язку з тим, що простежується стрімке зростання автомобільного парку України, склалися сприятливі умови відкриття великої універсальної СТО для легкових авто у.


1. Обгрунтування доцільності відкриття СТО

 

1.1 Приріст парку легкових авто у

У зв'язку з тим, що збільшується кількість легкових авто у зростає попит послуги, наданіавтосервисними підприємствами.

Початком автомобілізації України вважатимуться роки ХХ століття. У цей час України налічувалося 4 автомобіля на 1 ТОВ жителів. Нині нараховується 170, а Києві — 226 (табл. 1.1).

Таблиця 1.1 — Приріст парку легкових авто у початку автомобілізації України

Роки 1970 1980 1990 2000 2005 2006 2010
>К-во авто, тис. прим. 298 1550 3400 6760 7630 8000 8500
Темп зростання за 10 років, % 520,0 220,0 200,0 126,0 112,8 104,8
>Кол-во авто на 1000 жителів, прим. 4 31 66 144 162 170 185
Приріст, тис. прим. 1250 1850 3360 870 370 1740

Як очевидно з таблиці 1.1, в ринкових умов найбільш інтенсивний приріст парку зафіксований у період із 1990 до 2000 рік, що відкритістю меж упорядкування і ввезенням значної частини старих автомобілів, Після «закриття» кордонів приріст кілька зменшився. У змінених умовах розвивався ринок продажів вітчизняних і імпортних автомобілів. Темпи продажу з 2001 р. мають очевидна тенденція до підвищення (табл. 1.2).


Таблиця 1.2 — Динаміка приросту парку автомобілів України

Роки >Ас.легк. авто, млн прим. Темп зростання, % Темп приросту, % >К-во авто на 1000 жителів Приріставто/1000 жителів
2006 8,00 104,8 4,8 170 8
2005 7,63 103,5 3,5 162 5
2004 7,37 102,9 2,9 157 5
2003 7,16 102,9 2,9 152 3
2002 7,00 102,2 2,2 149 3
2001 6,90 101,4 1,4 147 2
2000 6,76 106,8 6,8 144
1999 6,46 110,0 10,0 137
1998 5,87 120,5 20,5 125
1997 4,87 102,3 2,3 104
1996 4,76 106,4 6,4 101
1995 4,47 104,6 4,6 95
1994 4,27 105,1 5,1 85
1993 4,06 107,1 7,1 82
1992 3,79 105,2 5,2 78
1991 3,60 110,0 10,0 73
1990 3,27

У 2002 р. продали 108 131 автомобіль загальну суму 1,2 млн; 2003 р. продали 154 796 автомобілів загальну суму 724,5 млн; 2004 року. —208 161 автомобіль загальну суму 242,0 млн;в2005 р. — 265 475 автомобілів загальну суму 325,8 млн; 2006 р. — 370 000 автомобілів загальну суму 633 млн — не за п'ять років обсяг продажу вартісному вираженні зріс уЗраз, за кількістю автомобілів — в 3,42 разу, середня ціна що купуватиметься автомобіля зріс у1,45раза.

Спостерігається збільшення темпів продажу та за марками автомобілів. Наприклад, обсяг продажу Volkswagen України не за п'ять років виріс у 1,97 разу, темпи зростання 2006 р. до 2002 р. становив 196,7%.


Таблиця 1.3 — Обсяг внутрішнього продажу Volkswagen

Роки 2002 2003 2004 2005 2006
>К-во проданих автомобілів 3731 5411 4916 5883 7342
Темп зростання, % 126 145 90,8 118,6

Обсяг внутрішнього продажу автомобілів Toyota у Києві виріс у 7,5 разу, темпи зростання 2006 р.к2002 р. становив 748%.

Таблиця 1.4 — Обсяг внутрішнього продажу Toyota

Роки 2002 2003 2004 2005 2006
>К-во проданих автомобілів 226 407 431 1032 1690
Темп зростання, % 180 105,8 239,4 163,7

Обсяг внутрішнього продажу Mitsubishi України зріс у 9,2 разу, темпи зростання 2006 р. до 2002 р. становив 913%.

Таблиця 1.5 — Обсяг внутрішнього продажу Mitsubishi

Роки 2002 2003 2004 2005 2006
>К-во проданих автомобілів 1188 3469 5823 7181 10852
Темп зростання, % 292 167,8 123,3 151,1

Як свідчать результати аналізу, темпи збільшення обсягів продажам за всім маркам автомобілів високі і залежить від популярності марки, ціни, і рівня розвитку дилерської мережі. Більше популярні і виготовляти дешевші марки автомобілів мають більший темпи зростання продажів.

Приріст парку залежить від рівня доходу душу населення та розвитку автомобільної інфраструктури. Україна має вже нині спостерігається відставання інфраструктури від приросту парку, виражену у появі пробок, нестачі місць для паркування, відставанні автосервісу. Саме інфраструктура є стримуючим чинником зростання автомобілів яких і визначає поріг насичення парку. Наша автомобільна інфраструктура з урахуванням реальні можливості її розвитку найближчій перспективі допускає насичення парку лише на рівні трохи більше 300-350 автомобілів на 1000 жителів.

Максимальний приріст парку на 1000 жителів у рік впродовж шести років дорівнює 8 автомобілям, середній — 4,33 автомобіля, мінімальний — 2 автомобілям. Мінімальний період зростання ринку до насичення (350 — 170)/8 = 22,5 року; середній (350 — 170) / 4,33 = 42 року.

Логіка подій схиляє до думки, такі терміни насичення парку явно завищені. Скорочення періоду зростання ринку можливий за умови збільшення темпів приросту парку до 8-10% на рік. У таблиці 1.2 вказані роки, коли темп приросту парку перевищував таку величину. Щоб досягти цього рівня приросту парку, необхідно забезпечити зростання валового доходунадушу населення Криму і збільшення співвідношеннядоход/цена.

Існуючі показники приросту парку дозволяють стверджувати, що світовий приріст може становити 400 тис., кому надалі і 500 тис. автомобілів на рік (щорічно парк збільшується загалом на 60 тис. автомобілів (табл. 1.6).

Таблиця 1.6 Приріст парку за літами в обласному місті

Зростання і приріст авто, тис. прим. +104
+58 370
+53 266
+47 208
155
108
2002 2003 2004 2005 2006
Роки

При таких темпи зростання через 10 років (2017 р.) парк автомобілів України збільшиться до 12,8 млн прим. (272/1000 жителів), а ще через 15 років — до 15 млн автомобілів (319/1000 жителів). Цей рівень автомобілізації для існуючої інфраструктури є порогом насичення. Після цього настає час стабілізацію ринку.

Приріст парку період розвитку ринку виробництва і початку стабільному ринку приведено у таблиці 1.7. Як свідчить нинішній практика проектного інституту «Київпроект», найоптимістичніші прогнози відстають від реальної приросту парку п'ять — 7 років.

Таблиця 1.7 — Розрахунок парку автомобілів на перспективу

Роки >Кол-волегк. авто, млн прим. Темп зростання, % Темп приросту, % >К-во авто на 1000 жителів Приріставто/1000 жителів
2022 15,0 101,3 1,3 319 4
2021 14,8 101,3 1,3 315 11
2020 14,3 103,4 3,4 304 10
2019 13,8 103,6 3,6 294 11
2018 13,3 103,7 3,7 283 І
2017 12,8 103,9 3,9 272 11
2016 12,3 104,0 4,0 262 11
2015 11,8 104,2 4.2 251 11
2014 11,3 104,4 4,4 240 11
2013 10,8 104,6 4,6 229 8
2012 10,4 103,8 3,8 221 9
2011 10,0 104,0 4,0 212 8
2010 9,6 104,1 4 Д 204 9
2009 9,2 104,3 4,3 195 8
2008 8,8 104,5 4,5 187 8
2007 8,4 104,7 4,7 179 9

Зазвичай, власники нових автомобілів відвідують фірмові СТО лише у гарантійний період. Після цього стають клієнтами незалежних СТО. Основною причиною — низькі ціни на всі послуги проти фірмовими СТО.

У вільному (незалежному) сервісі технічне обслуговування може й ремонт автомобілів, продаж запасними частинами є головними видами роботи і основними джерелами доходу. До вільним автосервісним підприємствам ставляться ті окремі чи корпоративні СТО, які мають дилерського (дистриб'юторського) договору ні одним із виробників автомобілів, проводять незалежну ринкову і маркетингову політику, обслуговують одну чи кілька марок автомобілів, використовують з обслуговування і ремонті й продають на власний розсуд оригінальні чи ідентичні (ліцензійні) запчастини, мають (або мають) свій фірмовий стиль.

Незалежний автосервіс реалізує функцію обслуговування і ремонту автомобілів як первинну. Він пов'язаний тільки з споживачами послуг через їхні потреби й прагнення задовольнити їх. Організаційні форми, розмір підприємства, технологічні особливості, що їх види робіт формуються виробником послуг у залежність від реальних умов, ринкового попиту, особистих інтересів і економічній доцільності. Незалежніавтосервисние підприємства, можуть мати автосалон, приміщення обслуговування клієнтів, виробничі потужності для технічного обслуговування і ремонту автомобілів, склад запасними частинами, магазин.

На вільних станціях технічного обслуговування можна створювати такі виробничі підрозділи:

· ділянку передпродажної підготовки автомобілів;

· ділянку мийки;

· ділянку діагностики;

· ділянку мастила;

· ділянку ремонту паливної апаратури;

· ділянку ремонту електроустаткування;

·агрегатно-механический ділянку;

· шпалерний ділянку;

·шиномонтажний ділянку;

·кузовной ділянку;

· малярний ділянку;

· дільницю ізантикоррозионному покриттю.

Це рекомендований філією Центрального науково-дослідного автомобільного іавтомоторного інституту (НАМИ) перелік ділянок значних незалежних станцій, що на даний час трапляються нечасто. Більшість незалежних станцій малі, виконують обмежений перелік послуг.

Зауважимо, що земельна ділянка передпродажної підготовки на вільних станціях чи саме, що уавторизированних. Це то, можливо дільницю із відновленню автомобілів, колишніх у вживанні, поліруванню кузова, мийці двигуна і агрегатів спеціальними хімічними препаратами і часткової фарбуванні кузова на відновлення його початкового зовнішнього вигляду. На ділянці передпродажної підготовки автомобіль перевіряється і діагностується, і навіть відновлюється для продажу. Нині цей вид послуг набув значного поширення і дилерських СТО у зв'язку з реалізацією програмиtrade-in. У найрозвиненіших країнах отримали розвиток спеціальні станції передпродажної підготовки автомобілів, які організовані на великих комісійнихавтомагазинах. На таких станціях відновлюються як вузли і агрегати автомобілів, а й наводиться до ладу кузов методом підфарбування, полірування.

Таблиця 1.8 — Показники, що характеризують вільні СТО

>К-во постів >К-во працюючих >К-во робочих Річна вироблення Площа, м2 >Автомобиле-заездов щодня
>нормо-часов >автомобиле-заездов
25 100 60 98500 39400 5000 130
15 73 37 62000 24800 3600 80
12 62 36 59000 23600 1500 75
6 30 17 28000 11200 760 36
3 14 7 11500 4600 400 15

Нині більшість незалежних СТО має невелику міць і на 70% їх працює до 4—5 робочих. Вони надають достатній, але обмежений перелік послуг. Більшість таких станцій розміщається в пристосованих приміщеннях, слабко оснащено, часто маєнеестетичний зовнішній вигляд. Персонал переважає недостатньо навчений, але з великим досвідом роботи. Вільні станції технічного обслуговування, якщо де вони входить у будь-які структури, немає стандартів, достатньої інформаційної бази. Малі СТО взагалі працюють за спрощеної схему, і будують свої відносини з клієнтами на неформальній основі. У цьому вільні СТО мають свою клієнтуру, їх послугами і ми, й у розвинених країн користуються від 50 до 95% власників автомобілів.

Перевагою вільних СТО є як низькі ціни на всі послуги і запчастини. Їх недоліки — спрощені схеми обслуговування клієнтів, який завжди належне якість обслуговування і ремонту автомобілів. У універсальні станції позбавлені недоліків наших СТО з допомогою законодавства, який передбачає доступ СТО до технологічної інформації, запасним частинам і навчання персоналу будь-якого виробника автомобілів.

У таблицях 1.8 і 1.9 наведено дані про випадково обраним чинним СТО, отримані з їхньої виробничо-технічних паспортів. За підсумками цих даних можна дійти невтішного висновку, що у проектних параметрах та ефективності використання потужностей що немає якась закономірність. Пояснюється це тим, що станції створювалися, у пристосованих приміщеннях.

У межах незалежного автосервісу розвиваються універсальні й окремі спеціалізовані станції технічного обслуговування. Основним ознакою універсальної СТО є обслуговування нею кількох марок автомобілів і надання різних видів послуг. Універсалістські станції пов'язані своєї діяльності із маркою автомобілів, хоча можуть становити певний бренд.

Таблиця

Страница 1 из 12 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація