Реферати українською » Транспорт » Розробка технічної пропозиції легкої щебенеочисної машини для під'їзних шляхів промислового транспорту


Реферат Розробка технічної пропозиції легкої щебенеочисної машини для під'їзних шляхів промислового транспорту

Державне освітнє установа вищого професійної освіти

“>ПЕТЕРБУРГСКИЙ

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТПУТЕЙ ПОВІДОМЛЕННЯ”

Кафедра “>Подъемно-транспортние, дорожні й будівельні машини”

дисципліна “Технічні засади утворення машин”

Курсова робота

“ Розробка технічного пропозиції легкоїщебнеочистительной машини для під'їзних шляхів промислового транспорту ”

Виконала студентка

>очно-заочного факультету

групиПТМ-502

>ЖуковеньЕ.А.

>Санкт – Петербург

2008


Зміст

Запровадження

1. Комплексна механізація капітального ремонту шляху на підприємствах залізничного транспорту

2. Визначення потреб проектування легкоїЩОМ

3. Визначення цілей проектування

4. Визначення ознак об'єкта проектування

5. Пошук варіантів технічного рішення

6. Вибір оптимального рішення

7. Аналіз прийнятого рішення

8. Опис роботиЩОМ

Список використаної літератури


Завдання

Вихідні дані:

Машина масою трохи більше 40 тонн.

Глибина вирізки щебеню – 250 мм нижче підошви шпали.

Теоретична продуктивність – 250 м3/годину.

Якість очищення – щонайменше 80 %.


Запровадження

Нині науково-технічний прогрес пов'язані з переозброєнням виробництва з урахуванням наукомістких технологій. На залізничному транспорті прогрес пов'язаний зокрема зі створенням і застосуванням нових колійних машин, особливо це стосуєтьсяЩОМ.

ВітчизняніЩОМ призначені до виконання великих обсягів робіт на магістральних залізничних шляхах.

На залізничних шляхах промислового транспорту застосування цих машин виявляється нераціонально, котрий іноді неможливо. На промисловому транспорті використовуються комплекти легких колійних машин. У нашій країні легкихЩОМ доки виробляється. У курсової роботі поставлено завдання розробки технічного пропозиції легкоїЩОМ, здатної працювати у поєднанні з іншими легкими дорожніми машинами.


1. Комплексна механізація капітального ремонту шляху на підприємствах залізничного транспорту

Капітального ремонту шляху виконується у трьох етапу:

1. Підготовчий.

2. Основний.

3.Отделочний.

Підготовчі роботи пов'язані з підготовкою ділянки шляхи до виконання основних робіт. Основні праці виконуються комплексом машин з двох технологічних процесів.

Перший передбачає послідовність роботи:

а) очищення баласту;

б) розбирання шляху;

в) планування що залишився баласту;

р) укладка новоїрельсошпальной грати;

буд)досипка баласту;

е)балластировка;

ж) підбиття, постава і рихтування.

Другий технологічний процес особливий тим, що спочатку виконується робота з розбиранні шляху, а за нею очищення баласту. Решта роботи виконуються самі.

На виконання основних робіт на залізничних шляхах промислового транспорту є всі легкі дорожні машини, крімЩОМ.Отделочние роботи виконуються після основних та полягають у встановленні зв'язку, установки настилів тощо.

2.  Визначення потреб проектування легкоїЩОМ

 

Потреба проектуванні новихЩОМ диктується такими обставинами:

- нашій країні поки немає серійних, ні досвідчених зразків, ні закінчених проектних розробок легкихЩОМ;

- від використання легкихЩОМ не можна відмовитися оскільки очищення щебеню залишається невід'ємною операцією ремонту шляху, а існуючі вітчизняні машини виявляються важкими і особливо важкими. Застосування їх у залізничних шляхах промислового транспорту неефективно чи найчастіше неможливо;

- у закордонній практиці є легкіЩОМ, проте це пов'язані з дуже суттєвими витратами, а Україна має науково-технічний потенціал до створення нової техніки;

- застосування легкихЩОМ забезпечить економічний ефект з допомогою зниження витрат дорогогощебеночного матеріалу;

- потреба у створенні легкихЩОМ диктується і те, що наявні вітчизняніЩОМ мають суттєвими вадами: вони можуть вирізати й очищати щебінь на необхідну глибину, їх робочий (відцентровий) орган дляочитки має низькою надійністю.

Усі перелічене підтверджує необхідність виконання проектної розробки.

3.  Визначення цілей проектування

З потреб проектуванняЩОМ для промислового транспорту, й чинників безпосереднього й опосередкованого її оточення, можна сформулювати такі цілі проектування.

1. З науково-технічної ситуації необхідно:

- створення легкоїЩОМ, яка працює поєднанні з іншими легкими машинами (0,251);

- підвищення надійності машини проти існуючими вітчизнянимиЩОМ (0,15);

- підвищення технологічностіЩОМ (0,05);

- підвищення глибини вирізки проти існуючимиЩОМ (0,2); - створення машини, вписується до комплекту легких колійних машин (0,15).

2. З економічної ситуації в необхідно, щоб:

- машина була й мала попит на внутрішньому, а зовнішньому ринку (0,05);

- видатки проектування, підготовку виробництва та виготовлення окупалися в нормативний термін (0,05).

3. З чинників безпосереднього оточення необхідно:

- створення машини до роботи на районах з помірним кліматом (0,05).

4. З соціальних вимог, має бути забезпечене:

- підвищення біомеханічних і естетичних показниківЩОМ (0,05).

1 У дужках зазначений відносний вагу мети перетвориться на частках одиниці.

4.  Визначення ознак об'єкта проектування

З цілей проектування, основними ознакамиЩОМ є:

1. Маса машини – не вище 40 т.

2. Теоретична продуктивність – 250 м3/год.

3. Мінімальний радіус кривих їсти дорогою, у яких має ще забезпечуватися робота машини – 50 м.

4. Глибина вирізки баласту – не нижче 0,25 м.

5.Наработка відмовитися – не нижче 4 годин.

6. Можливість безвідмовної роботи – не нижче 0,8.

7. Термін окупності капіталовкладень – трохи більше 5 років.

8. Рівень шуму й вібрації у кабіні оператора – не вище нормативного.

9. Якість очищення – щонайменше 80 %.


5. Пошук варіантів технічного рішення з урахуванням морфологічного аналізу

Відомі нині прийоми й фізичні методи пошуку технічних рішень щодо ступеня формалізації ділять на 3 групи: 1 – неформалізовані евристичні2 прийоми й фізичні методи, які з наборуевристик; 2 – частково формалізовані евристичні методи –евроритми, частина операцій, написані як алгоритмів; 3 – повністю формалізовані прийоми іметоди-алгоритми.

Найпоширенішим методом із другої групи може бути метод, побудований на морфологічному аналізі. Сутність її у розчленування загальної функції проектованого об'єкта на приватні й в знаходженні можливих способів їх виконання. Те чи інше поєднання способів виконання всіх приватних функцій і як варіант технічного рішення.

Пошук варіантів технічного рішенняЩОМ для промислового транспорту в курсової роботі виконується з урахуванням морфологічного аналізу.

Загальна функціяЩОМ Y – видалення забрудників зі залізничногобалластного шару.

Приватні функції:

y1вирізка забрудненого баласту,

y2переміщення забрудненого баласту доречно очищення,

y3очищення баласту,

y4укладка очищеного баласту ти дорогою,

y5переміщення забруднювачів,

y6переміщення машини.

2 >Эвристика – прийоми дослідження та навчання, за якими виявлення істини твориться з допомогою навідних питань.      

Як коштів і реалізації приватних функцій обрані:

по y1

u11ніж статичного дії, 

u12підрізноювибронож,

u13>вигребное ланцюгове пристрій,

u14ківш,

u15 фреза,

u16свердло.

по y2

u21стрічковий транспортер,

u22скребковий транспортер,

u23гвинтовій транспортер,  

u24>многоковшовий ланцюгової робочий орган,

u25роторниймногоковшовий робочий орган.

по y3

u31відцентровий гуркіт,

u32барабанний гуркіт,

u33>виброгрохот.

по y4

u41похилий лоток,

u42стрічковий транспортер,

u43 скребковий транспортер,

u44 метальник.

по y5

u51похилий лоток,

u52стрічковий транспортер,

u53 скребковий транспортер,

u54 метальник.

по y6

u61на гусеничному ходу,

u62напневмоходу.

Варіант 1.

1.Гусеничний трактор.

2. Ніж статичного дії.

3.Ленточний транспортер.

4.Барабанний гуркіт.

5.Наклонний лоток для забруднювачів.

6. похилий лоток для очищеного щебеню.

6.  Вибір оптимального рішення

 

Порівняйте варіантівЩОМ використовують як критеріїв раніше встановлені ознаки об'єкта проектування. Разом зі своїми вагами за важливістю (lj), де індекс j означає номер критерію, їх подано в таблиці:

Таблиця «Відносні ваги критеріїв»

№п/п Критерії

Вага lj

1. Маса машини 0,2
2. Продуктивність 0,1
3. Мінімальний радіус кривих 0,1
4. Глибина вирізки 0,2
5. >Наработка відмовитися (ймовірність безвідмовної роботи) 0,15
6. Термін окупності 0,15
7. Рівень шуму й вібрації у кабіні оператора 0,1

Матриця рішень включає номери аналізованих варіантів, критерії порівнювати (>kj) зі своїми вагами за важливістю (lj) з оцінкою варіантів (>Q>ij), деиндес і означає номер варіанта.

механізація транспорт залізничнийщебнеочистительний


Таблиця «Матриця рішень»

№п/п

>k1

l1

>k2

l2

>k3

l3

>k4

l4

>k5

l5

>k6

l6

>k7

l7

P.SQ>ij lj

Місце
1

3

3*0,2

5

5*0,1

3

3*0,1

5

5*0,2

5

5*0,15

5

5*0,15

5

5*0,1

4,4 1
2

2

2*0,2

4

4*0,1

1

1*0,1

4

4*0,2

3

3*0,15

4

4*0,15

3

3*0,1

3,05 2
3

4

4*0,2

2

2*0,1

4

4*0,1

2

2*0,2

1

1*0,15

2

2*0,15

1

1*0,1

2,35 4
4

5

5*0,2

1

1*0,1

5

5*0,1

1

1*0,1

2

2*0,15

1

1*0,15

2

2*0,1

2,35 4
5

1

1*0,2

3

3*0,1

2

2*0,1

3

3*0,1

4

4*0,15

3

3*0,15

4

4*0,1

2,45 3

7.  Аналіз прийнятого рішення

Що стосуєтьсяЩОМ в курсової роботі визначаються: теоретична продуктивність, енергоємність,металлоемкость, ймовірність безвідмовної роботи.

Теоретична продуктивністьЩОМ визначається залежність від продуктивності головний машини комплекту, до складу якої вона входить. Отже, величина теоретичної продуктивності можна вважати вихідної й інші характеристики доцільно пов'язати з нею.

Далі наведено залежності, дозволяють визначити енергоємність з теоретичної продуктивності.

ЕнергоємністьЩОМ визначається витратою потужності, кВт, виконання всіх її приватних функцій.

1. У>ирезка забрудненого баласту:

- ножем статичного дії

N1=>kП / 3,6 * 106 = (4 * 105 * 250)/(3,6 * 106) =

27,77 кВт,

деk - удільне опіррезанию,Н/м2;

П – теоретична продуктивність, м3/год.

З огляду на наближений характер обчислень, можна взятиk = 4 * 105Н/м2

2.  Переміщення забрудненого баласту доречно очищення.

N2 =kт>ПgH/3,6 * 106 = (1,5 * 250 * 1,8 * 104 * 2)/3,6*106

= 3,75 кВт,

де М – висота підйому баласту,Н=2 м;

>kт – коефіцієнт, враховує шкідливі опору на своєму шляхугрузонесущего робочого органу

(>kт =1,5).

3.  Очищення баласту від забруднювачів:

- барабанним гуркотом

N3 =kрLб>Пg/3,6 * 106 = (1,5*1,5*250*1,8*104)/(3,6*106) =

= 2,81 кВт,

деkр – коефіцієнт втрат потужності з допомогою подолання сил тертя в опорних роликах (>kр = 1,5);

Lб –довжина барабана, Lб =1,5 м.

4.  >Укладка очищеного баласту ти дорогою.

При укладанні очищеного баласту ти дорогою по ятки витрати потужності немає,т.к. матеріал рухається самопливом, тобто.

N4 = 0.

5.  Переміщення забруднювачів.

Використання лотка бракує витрати потужності, тобто.

N5 = 0.

6.  Переміщення машини.

N1 = (>W1 +W2)П/F*3,6*106 = (2,5*104 +3*104)*250/(1* 3,6 * 106) =3,81кВт,

де W1 – основне опір, М, переміщенню, обумовлений вираженням W1 =Gw = 25*104*0,1 = 2,5*104 М (w - удільне опір переміщенню, G – вагу машини,

G = 25*104М);

W2 – опір перебуває на піднесенні (W2 =G*0,12 = 25*104*0,12 = 3*104 М). Орієнтовно можна взяти для переміщення на гусеничному ходу w = 0,1;

F – площа поперечного перерізу баластної призми,

F = 1 м2.

>Балланс потужності:

N = (1/0,7)*(27,77+3,75+2,81+0+0+3,81) = 54,4 кВт,

де h -к.п.д. трансмісії, орієнтовно який приймає рівним 0,7.

>Удельная енергоємність, кВт * >ч/м3

 кВт * >ч/м3

 

>Удельнаяметаллоемкость,кг/м3/год,

 >кг/м3/год,

де G – маса машини, яку знаходять орієнтовно по відомим аналогам.

Можливість безвідмовної роботи машини протягом чотиригодинного «вікна» визначається з урахуванням структурної схеми надійності. Оскільки відмова кожного з засобів реалізації приватних функцій викликає втрату працездатності всієї машини, структурна схема її надійності будується з послідовно з'єднаних елементів. Можливість безвідмовної роботи машини дорівнює:

,

де - ймовірність безвідмовної роботи і – го кошти реалізації приватних функцій.


8. Опис роботиЩОМ

У цьому курсової роботі розробляється технічну пропозицію легкоїщебнеочистительной машини, здатної працювати у поєднанні з іншими легкими дорожніми машинами. Переміщення машини складає гусеничному ходу.Вирезка забрудненого баласту проводиться за допомогою ножа статичного дії. Далі заленточному транспортеру,приводящемуся в рух з допомогою електродвигуна, забруднений баласт переміщається доречно очищення. Очищення баласту виробляється барабанним гуркотом, також наводиться в рух з допомогою електродвигуна. У лоток, розташований під гуркотом,ссипаются забруднювачі. Очищений щебінь з допомогою похилого лотка входить у шлях.


Список використаної літератури

 

1. Биков В.П. Методика проектування об'єктів нової техніки:учеб. посібник. – М.:Висш.Шк., 1990. – 168 з.

2. Биков В.П. Методичне забезпеченняСАПР у машинобудуванні. – Л.: Машинобудування/ Ленінградське відділення, 1989. – 255 з.

3.Половинкин А.І. Основи інженерного творчості:Учеб. посібник для студентів вузів. – М.: Машинобудування, 1988. – 368 з.

4. Биков В.П. Розробка технічного пропозиції: Метод. Вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Технічні засади утворення машин»Схожі реферати:

Навігація