Реферати українською » Транспорт » Зчеплення автомобіля Волга ГАЗ-3110


Реферат Зчеплення автомобіля Волга ГАЗ-3110

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Тема:Зчепленняавтомобіля “>ВОЛГА ГАЗ – 3110”

 


>Передмова

Уданійкурсовійроботірозглянутабудова,призначення та принцип діїзчепленняавтомобіля “Волга” ГАЗ - 3110 ізвказівкоюосновнихнесправностей таметодів їхніусунення тарекомендації потехнічномуоглядузчепленняданогоавтомобіля.

>Курсова роботаміститьрозрахунки й правила потехніці безпеки приремонті.

>Курсова роботапризначена длявиконаннянавчального плану, атакож прививченіпредметів: “Правиладорожнього руху”, “>Будова йексплуатаціяавтомобілів”, “Основикеруванняавтомобілів”.

Історіявідкритогоакціонерного товариства "ГАЗ" (>раніше ">Горьковськийавтомобільний завод")бересвій вухо у 1929 р.

1 января 1932 р. автозавод вступивши у ладдіючих, а уже 29 января 1932 р. ізконвеєразійшовпершийавтомобіль-вантажівкаГАЗ-АА.

Згрудня 1932 р. наавтозаводіпочаласязборка легковогоавтомобілясереднього класуГАЗ-А.

>Першіавтомобілі моделейГАЗ-А йГАЗ-ААвиготовлялися покресленняхамериканськоїфірми ">ФорД". У 1933 р.з'явився автобусслужбовогопризначенняГАЗ-03-30.Наприкінці 1934 р. наконвеєр сталатривіснавантажівкаГАЗ-ААА.Пізнішез'явивсясамоскидГАЗ-410. На 1937 р.почавсявипусксанітарного автобусаГАЗ-55. НабазіавтомобіляГАЗ-А бувстворенийпікапГАЗ-4 зсуцільнометалевоюкабіною йметалевоюплатформою на 500 кгвантажу.ПікапиГАЗ-4 сталисходити ізконвеєра в 1933 р.

>Новоювіхою вісторії заводу сталостворення іосвоєння легковогоавтомобіляМ-Г

У Першіпіслявоєнні рокта вряді новинок стоялавантажівкаГАЗ-51,їхніймасовийвипускпочався всічні 1946 р.,бездоганно надійна,раціональний,економічний.Вінпротримався наконвеєрі 29 років й, Незважаючи насвійповажнийвік,дотеперзустрічається на дорогах. Іншим бувосвоєнийавтомобіль ГАЗМ-20, знаменита ">Перемога".Першапартія бувзібрана вчервні 1946 р.

>Всюдихід ГАЗ-69 у 1953роціперемінив свогопопередника ГАЗ-67. "Волга"ГАЗ-21, що стала наконвеєрнаприкінці 1956 року,особливим,класичним намавтомобілем.

У 1959роціприйшов годину й для створення нового флагмана підприємства,їм стала "Чайка"ГАЗ-13. Дизайнмашининавіянийзразкамиамериканськихвиробників,тодішніхзаконодавцівавтомобільноїмоди.

>60-І рокта -періодвідновленнягамивантажнихавтомобілів.МоделіГАЗ-52,ГАЗ-5 З А,ГАЗ-66 йїхнімодифікаціїутворилисімействотретьогопоколіннявантажнихавтомобілів ГАЗ.

Уці ж роктавеласярозробкаавтомобіля "Волга"ГАЗ-24, що бувзапущений умасовевиробництво 1970-гороці.

">Двадцятьчетверта"відрізняласястрогістю форм,простотою,величчю йзавжди буввтіленнямякості,достоїнства й престижу.Високаміцність кузова йходовоїчастиниГАЗ-24зробилацейавтомобільнезамінним для роботи вякості ">таксі". З98-сильнимдвигуномГАЗ-24розвивавшвидкість до 140км/година,розганявся ізмісця до 100км/година за 23секунди (>проти 34 секунд уГАЗ-21).

У 1984році бувзібранийпершийвантажнийавтомобільГАЗ-4301 іздизельнимдвигуномповітряногоохолодження.

Дляприватнихвласників із 1985 року ГАЗвипускавмодернізованийваріант ">двадцятьчетвертої",автомобіль ізіндексомГАЗ-24-10.

>Паралельно ізвипускоммоделіГАЗ-24почалосясерійневиробництво "Волги"ГАЗ-3102.

>Цікаво, що напершихпартіяхавтомобілівГАЗ-3102установлювавсядвигун ізфоркамерно-факельнимзапалюванням. Через своювинятковістькілька років ">тридцятьперша"використовувалася лишедержавними йпартійними структурами якслужбовийавтомобіль.

Удругійполовині 80-х заурядовимзавданнямпочаласярозробка новогопредставницького легковогоавтомобіляГАЗ-3105, щозгодом ставшидрібносерійним.

Уційроботіописуєтьсяавтомобіль «Волга»ГАЗ-3 й 10.

>Легковийавтомобіль "Волга"ГАЗ-3110призначений дляексплуатації по дорогах з повторюємопокриттям.Цейавтомобільвипускається ізтравня 1997 р. Длязадоволеннярізнихвимогспоживачіввипускаєтьсякількаосновнихмодифікацій базовогоавтомобіляГАЗ-3110.

>Автомобіль "Волга"ГАЗ-310221 із кузовом ">універсал",призначений дляперевезеннядрібнихвантажів й людей. Кузовавтомобілямає три виряджайсидінь. Прискладаннісидінь 2 й 3-горядівутворюєтьсярівна майданчиквантажу. Дляполіпшення доступу довантажу взаднійчастині кузовамаютьсяп'ятідвері. У зв'язкузізбільшенимнавантаженнямавтомобільмаєпосиленізадніресори.

>Автомобільмедичноїслужби "Волга"ГАЗ-310231призначений дляперевезенняхворих йвиїздулікаря ізметоюнаданнятерміновоїмедичноїдопомоги.Приміщення дляперевезенняхворихвідділено відкабіниводіяперегородкою ймаєнезалежнийнагрівник.Автомобільобладнанийфарою-шукачем йсигнальнимліхтарем іземблемоюЧервоногоХреста,

>Крімосновнихмодифікацій, ВАТ "ГАЗ"випускаєвелике числокомплектаційавтомобіля "Волга", щовідрізняютьсяустановкоюдвигунів (>ЗМЗ-402,ЗМЗ-4021,ЗМЗ-4062),системикондиціонуванняповітря,варіантамиобробки (стандартна чиполіпшена),наявністюустаткування для роботи вякостітаксі.

Волга"ГАЗ-3110 -цепрактичний йбезпечнийавтомобіль наусівипадки життя.Являючисьсолідноюділовоюмашиною вробочий годину,ГАЗ-3110 увільний годину безтруднощівперетворюється увідміннийсімейнийавтомобіль - великий,зручний,місткий йневибагливий.Приємневідчуттяпросторого салону,м'якапідвіска,дужезручніпереднісидіння Сучасноїконструкціїсприяютьпідтримці тонусу йгарного настроюводія йпасажирівнавіть удалекійдорозі.Додайтесюдиоб'ємний йзручний длязавантаження багажник "десятки",їїнайвищусередавтомобілів СНРступіньактивної йпасивної безпеки, й ві одержитедійснийсімейнийавтомобіль,здатнийзадовольнитицілому ряду вашихвимог.

>Ходовіякості йманевреністьавтомобіляполіпшені зарахунокзастосуваннягідропідсилювача керма. Адисковігальмапередніхколісдозволяютьзменшитигальмовий шлях йзабезпечуютьвисокуефективністьгальмування вумовахпідвищеноготермонавантаження.


>ЗМІСТ

>Передмова

1.Будова та принцип діїщеплення

1.1Технічнеобслуговуваннящеплення

2. Ремонт таметодивідновлення деталейщеплення

3.Питання менеджменту та маркетингу

4.Охорона роботи

5.Розрахунковийсиловий баланс

6.Загальнабудоващеплення

6.1Повна характеристикаавтомобіля

>Висновок

Списоквикористаноїлітератури


1.Будова та принцип діїщеплення

>Сцепление (рис. 1.1) автомобіляГАЗ-3110 сухе,однодисковое, постійно замкнутий, і двох основних частин: ведучого диска разом (кожух,нажимной диск,нажимнаядиафрагменная пружина, з'єднувальні пластини, опорні кільця) і відомого диска разом зфрикционними накладками.

Малюнок 2.1Сцепление і привід вимикання зчеплення

1- головний циліндр вимикання зчеплення; 2 - картер зчеплення; 3 -маховик; 4 - ведений диск зчеплення; 5,7 - опорні кільця; 6 -оттяжная пружина педалі; 8 -нажимной диск; 9 - пружинанажимнаядиафрагменная; 10 - підшипник вимикання зчеплення; 11 - штовхач головного циліндра; 12 - педаль; 13 - поролонові кільця; 14 - муфта вимикання зчеплення; 15 - гарна опора; 16 - кожух; 7 - виделка вимикання зчеплення; 18 - штовхач робочого циліндра; 19 - пластини з'єднувальні; 20 - робочий циліндр.

Управління зчепленням здійснюється з допомогою приводу вимикання зчеплення (підвісна педаль, головний і непрацевлаштований працівник циліндригидропривода) і механізму вимикання (виделка вимикання зчеплення і муфта вимикання зподшипником разом).

Міститься зчеплення і механізм його вимикання вколоколообразном алюмінієвому картері,крепящемся до фланцю блоку двигуна 10-ту болтами. Нижня частина торця картера зчеплення закритафланцем підсилювача,крепящегося одночасно до блоку двигуна і торця картера зчеплення задля забезпечення підвищеної жорсткості системи блок двигуна - картер зчеплення.Центрирование картера зчеплення щодо осі колінвалу двигуна здійснюється з допомогою2-хштифтов, запресованих уфланец блоку двигуна та що в отвори на картері зчеплення.

Ведучий диск (рис. 1.2, 1.3). Кожух зчеплення 16 закріплено на маховику колінчатого валу двигуна шістьмацентрирующими (спеціальними) болтами. Зусиллянажимнойдиафрагменной пружини 9 створює необхідну силу тертя на поверхняхфрикционних накладок і відданість забезпечує передачукрутящего моменту від маховика черезнажимной диск 8, кожух і з'єднувальні пластини 5 дивися (рис. 2.2) на ведений диск зчеплення і первинний вал коробки передач.


Малюнок 1.2 Ведучий диск зчеплення разом

>1-кожух; 2- опорне кільце; 3-поджимнаядиафрагменная пружина; 4-нажимной диск; 5- з'єднувальні пластини.

>Нажимнаядиафрагменная пружина 3 (рис. 245) єтарельчатий урізаний конус, має з допомогою прорізів у центральній і внутрішньої частини дванадцять пелюсток, виконують роль важільців вимикання зчеплення.

Малюнок 1.3 Деталі ведучого диска

 

1 - кожух; 2 - опорне кільце; 3 -поджимнаядиафрагменная пружина; 4 -нажимной диск; 5 - з'єднувальні пластини.

Зовнішнянеразрезанная частина внутрішнім діаметром затискається між двома опорними кільцями 2 з допомогоюзагибки 12 вусиків, виконаних на кожусі. За умов їхзагибкенажимная пружина на спеціальному пристосуванні мусить бути зафіксовано у пласкому стані. Опорні кільця виконують роль шарніра, щодо якої відбувається поворотнеразрезанной верхню частинудиафрагменной пружини при натисканні на кінці пелюсток.Наружним діаметромдиафрагменнаянажимная пружина спирається на кільцевої виступ натискного диска й викручуєнажимной диск убік маховика.Соединительние пластини (3 групи з 3 пластини групи) одним кінцемприклепани до виступам натискного диска, іншим - до кожуху зчеплення. З їхньою допомогою відбувається передачакрутящего

1.1Технічнеобслуговуваннязчеплення

Упроцесіексплуатаціїзчеплення невимагаєяких-небудьрегулювань.Регулюванняположенняважеліввимикання воднійплощинівиконують лише назаводі чи приремонтізчеплення.

Упроцесіексплуатаціїнеобхідновчаснозамінятизношеніфрикційні накладки дисказчеплення, у зв'язку ізчим через 80-100 тис. кмпробігуавтомобіля внормальнихумовах й через 40-50 тис. кмпробігуавтомобіля у важкихумовах(наприклад,автомобільтаксі)необхідноперевіритивідстаньміж маховиком йнатискним диском привключеномузчепленні.Якщоцявідстаньменш 6 мм, тонеобхіднозняти диск дляогляду йзамінифрикційних накладок.

>Довговічність йнадійність роботизчеплення увеликіймерізалежить від правильного йвмілогокористуванняїм. Для цогонеобхідно:

-виключатизчепленняпотрібношвидко, до упорупедалі впідлогу;

-включатизчепленняпотрібно плавно, недопускаючи як кидказчеплення, щосупроводжуєтьсясмиканнямавтомобіля, то йуповільненоговключення ізтривалоюпробуксовкою;

- нетриматизчепленнявиключеним привключенійпередачі йпрацюючомудвигуні наавтомобілі, щостоїть, (напереїзді, усвітлофора й т.д.).Обов'язкововикористовувати ввипадках ">нейтраль" укоробці передач йцілкомвключенезчеплення;

- нетримати ногу напедалізчеплення прирусіавтомобіля;

- невикористовуватипробуксовкузчеплення, якспосібутриманняавтомобіля напідйомі;

-рушати ізмісця на1-ійпередачі.

>Догляд зазчепленнямполягає вперіодичнійперевірці йдоливці принеобхідностіробочоїрідини в бачок головногоциліндру, а й узаміні накладок відомого диска приїхньомузносі і узамініробочоїрідини вгідроприводі. якробочарідинавикористовуєтьсягальмоварідина ">Роса", ">Томь" чи "Нева".Змінарідинивиконується одного разу у два рокта.Обсяг - 0,18 л.

>Післяпрокачуваннянеобхідноперевіритипереміщеннязовнішньогокінця виделки принатисканні на педаль довідмовлення, щоповинне бути неменш 14 мм.Менша величинапереміщеннякінця виделки незабезпечуєповноговимиканнязчеплення йвказує:

нанаявністьповітря вгідравлічнійсистемі;

наможливеперекриттякомпенсаційногоотвору головногоциліндракрайкоюманжети;

на закупоркукомпенсаційногоотвору череззасмічення.

Уцихвипадкахнеобхіднопрокачати систему,замінити манжету чипромитиголовнийциліндр.

Проступенізношеностіфрикційних накладок можнасудити (признятомукартерізчеплення) повідстаніміж маховиком йнатискним диском привключеномузчепленні.Якщоцявідстаньскладаєменш 6 мм, тодоцільнознятивідомий диск дляогляду йзамінифрикційних накладок.Рекомендується при цьому поможливостізамінитиведомий диск узборі із накладками.

Дляпроведеннявимірівнеобхідноустановитиавтомобіль на яму йзнятинижнюштампованучастину картеразчеплення.

>Перевірка стану деталейзчеплення

>Післярозбираннядеталізчепленнянеобхідноретельнопромити йпіддатиуважномуогляду,звернувшиувагу нанадійністьзаклепувальнихз'єднань,відсутністьпогнутості,зношеності,тріщин,забоїн йобломів наведучому й дисках,пружинних пластинах,кільцях,натискнійпружині,маточині,кожусі,вилцівимиканнязчеплення й наінших деталяхмеханізму.

>Фрикційні накладки диска, атакожфрикційну шайбугасителякрутильнихколиваньнеобхіднозамінити,якщо наїхніхповерхняхмаютьсяслідиперегріву,тріщини чисильнезамаслення, атакожякщовідстань відповерхні накладокзчеплення доголівок заклепокменш 0,2 мм.

Привідсутності наведучому дискувидимихушкоджень,задирів,кільцевих канавок наповерхнінатискного диска,ізносукінцівпелюстківпружини й т.п.необхідноперевіритирозташуваннякінцівпелюстківпружини йнатискнезусилля. Для цогозакріпитиведучий диск наробочуповерхню маховика,помістившиміж ними 3рівномірнорозташованішайбитовщиною 8 мм.Розмір відторця докінцівповинний бути 42,5±2 мм,відхилення відположення воднійплощині ±0,25 мм, принеобхідностіпідігнутипелюстки, малюнок 2.7.

Малюнок 2.7 -Регулюваннякінцівпелюстків йперевірканатискногозусилля


1 - маховик; 2 -натискний диск; 3 - шайба

Припереміщеннікінцівпелюстків на 8,5 ммвідхіднатискного дискаповинний бути неменш 1,3 мм.

>Переміститикінціпелюстків на 10 мм йзабратишайби.Заміритизусилля накінцяхпелюстків,відпускаючи їхні доодержаннявідстаніміжплощиною маховика йнатискного диска 6 й 8 мм. Уобохвипадкахзусилляповинне бути неменш 200кг/с.

>Перевірка стану деталейгідравлічного приводувимиканнязчеплення.

>Деталігідравлічного приводунеобхідноретельнопромити вгальмовій чирідині вспирті,продутистисненимповітрям йоглянути.

>Усігумовіманжети, щоущільнюють,повинні бутим'якими іеластичними.Затверділі йнабрякліманжети, щомають наробочихповерхняхвидири йтріщининепридатні доподальшоїексплуатації, їхнінеобхіднозамінити

Надзеркалахробочого й головногоциліндрів не винне бутирисок, раковин,задирів йзначнихзносів.Невеликіслідикорозії йнезначневиробленнядзеркалациліндрадопускаєтьсяусуватишліфуванням чихонінгуванням зшорсткістю ненижчеRa= 0,63 йрозмірамивнутрішньогодіаметра не более 25,15 мм дляробочогоциліндра й не более 22,2 мм головногоциліндра ізобов'язковимзастосуванням нових манжет, щоущільнюють.

Наприєднувальнихконусах й нарізьбленніштуцерів не винне бутимеханічнихушкоджень (>тріщин,ум'ятин,забоїн).

>Кінціштовхальників йсферичніповерхніпоршнів неповинні матірнерівномірноговироблення. При правильномусполученніштовхальника із поршнемслід відїхнього контакту насферичнійповерхні поршняповинний бути увиді су-цільноїплями йзнаходитися вцентрізазначеноїповерхні.


2. РЕМОНТ ТАМЕТОДИВІДНОВЛЕННЯ ДЕТАЛЕЙЗЧЕПЛЕННЯ

>Таблиця 2.1Характернінесправностізчеплення таспособи їхніусунення.

>НЕСПРАВНІСТЬ ПРИЧИНАНЕСПРАВНОСТІ МЕТОДУСУНЕННЯ
І ІІ ІІІ
>Неповневимиканнязчеплення –зчеплення "Веде” чи невключаються, чивключаються іззусиллямпередачі При цьомунеобхідновраховувати, що передачазаднього ходу 5-тисхідчастої коробкипостаченасинхронізатором, щоробить широкорозповсюдженуоцінку ">ведення"зчеплення потріску привключенніпередачізаднього ходу на 4-хсхідчастійкоробці передачнеможливої.Якщозчеплення не "Веде", то, прироботідвигуна нахолостихобертах,включенійпрямійпередачі вкоробці передач йвиключеномузчепленнівторинний вал коробки передач неповиннийобертатися. Дляпроведенняперевіркинеобхіднознятикарданну передачу йвставити взадній картер коробки передачокремуковзну виделкукарданноїпередачі длязапобіганнятечіолії.

>Наявністьповітря всистемігідравлічного приводу.Заїданняматочини відомого диска нашліцахведучого валу.Короблення відомого диска.

>Неодночасненатисканняпідшипникавимиканнязчеплення накінціпелюстківдіафрагменноїпружини

>Прокачати системугідравлічного приводузчеплення,переконатися, щопереміщеннякінця виделки неменш 14 мм.Усунутизаїдання нашліцах (>зачиститишліци)Замінитиведомий диск чивиправити його.Відрегулюватиположеннякінцівпелюстківдіафрагменноїпружини воднійплощині
>Неповневключеннязчеплення -зчепленнябуксує (>відчуваєтьсяспецифічний запах,спостерігаєтьсяуповільненийрозгін,падінняшвидкості руху,уповільненийподоланняпідйомів

>Ослабленнязусиллянатискноїдіафрагменноїпружини.Замасленняфрикційних накладок відомого диска.Надмірнийзносфрикційних накладок (до заклепок),робочихповерхонь маховика йнатискного диска

>Засмічено чиперекритокрайкоюманжетикомпенсаційнийотвір головногоциліндра черезнабряканняманжети

>Замінитиведучий диск узборі.Замінитиведомий диск чифрикційні накладки. Увипадкуневеликогозамаслюванняпромитиповерхні накладокгасом йзачиститидрібноюшкуркою.Замінитифрикційні накладки чивідомий дискЗамінити маховикнатискний диск, чиусунути нимизадири йкільцеві ризикимеханічноюобробкою ізурахуваннямрекомендацій.Промитиробочоюрідиноюциліндр чизамінити манжету
І ІІ ІІІ
>Неплавневключеннязчеплення

>Замасленняфрикційних накладок відомого диску.Зносфрикційних накладок (до заклепок).Заїданняматочинивідомого диска нашліцахпервинного валу.

>Неодночасненатисканняпідшипникавимиканнязчеплення напелюсткинатискноїпружини.Втратапружностіпластинчастих пружин відомого диска

>Замінитифрикційні накладки.Замінитиведомий диск чифрикційні накладки.Усунутизаїдання нашліцах.Відрегулювативзаємнерозташуваннякінцівпелюстків.Замінитиведомий диск
>Вібрація й шуми втрансмісії прирусі Поломка чизнос деталейдемпферного прилаштую відомого диска.Зносфрикційноїшайби чиослабленнянатискноїпружинифрикційногогасителя >Замінитиведомий диск узборі.Замінитифрикційну шайбу чи пружинугасителя
>Писк" й шум узчепленні припрацюючомудвигуні >Вихід із ладупідшипникавимиканнязчеплення >Замінитипідшипник.Перевірити йвідновитиспіввісність картеразчеплення йколінчатого валу
Рип принатисканні на педальзчеплення принепрацюючомудвигуні >Відсутнєзмащення чизносилисяпластмасові чопиосіпедалізчеплення >Змазатипластмасові чопиколоїдно-графітним препаратом (>ОСТ 08-420-74) чизамінитизношеніновими
>Вимиканнязчепленнявідбувається лише прирізкомунатисканні на педаль. При плавногонатисканні - педаль легко досягати упора,зчеплення невиключається >Забруднення чи великийзносдзеркала головногоциліндра. Великийзносманжети поршня головногоциліндра >Промити, а призносізамінитиголовнийциліндрЗамінити манжету
І ІІ ІІІ

 

>Зниженнярівнярідини внаповнювальному бачку головногоциліндравимиканнязчеплення >Знос чизатвердінняманжети поршняробочогоциліндра,підтіканнярідини.Порушеннягерметичностіз'єднання трубопроводу ізголовним йробочимциліндрами –підтіканнярідини >Замінити манжету.Підтягтисполучні гайки

 


Дляпроведенняремонтнихробіт,зчеплення можназняти ізавтомобіля, незнімаючидвигун. Дляцейавтомобіль вартоустановити наестакаду,підйомник чиоглядову яму.

Длязняттязчепленнянеобхідно:

-від’єднати системувипускугазів відвпускної сурми, коробки передач й кузова йзняти ізавтомобіля;

-зсередини кузова задопомогоювикруткизняти вставкуконсоліпередню,піднятиущільнювачважеля коробки передач,відвернутиковпак,розташований нагорловинімеханізмупереключення передач йвитягтиважільнагору;

-відвернутиболтикріпленняробочогоциліндра до картера йпіднятинагоруробочийциліндрзіштовхальником, невід'єднуючи його від трубопроводу;

-відвернути болткріплення рамкичохлакачанивимиканнязчеплення йвийняти виделку;

-знятикарданну передачу;

-заглушитиотвір узадньомукартері коробки передач,якщоолія із коробки передач незливалася;

-від’єднати від коробки передач дротувмикачасвітлазаднього ходу й датчикашвидкості;

-від’єднатипоперечкузадньої опоридвигуна відкронштейнівлонжерона;

-відвернути гайкишпильоккріплень коробки передач до картеразчеплення йзнятикоробці передач разом ізмуфтоювимиканнязчеплення;

-відвернутиболтикріплення йзняти картерзчеплення;

-закріпити одним болтом стартер нафланці блокудвигунащобуникнути йоговипадання;

-поступововідвернутиболтикріплення кожухазчеплення до маховика йзнятиведучий йвідомий диски.

Длязняттягідравлічного приводу ізавтомобілянеобхідно:

-від’єднати відробочогоциліндравимиканнязчепленнятрубопровід;

-злитирідина ізгідравлічноїсистеми черезкінець трубопроводу вчистусудину;

-від’єднати йзнятиробочийциліндрвимиканнязчеплення йштовхальникробочогоциліндра;

-знятивідтяжну пружинупедалівимиканнязчеплення;

-від’єднатиштовхальник головногоциліндра відпедалі,вийнятидвіпластмасові чопи ізвушкаштовхальника;

-розшплінтувати йвідвернути гайкуосі педалейзчеплення йгальма;

-зняти ізосі педальзчеплення,вийнятидвіпластмасові чопи ізголівкипедалі;

-від’єднати від головногоциліндравимиканнязчепленнятрубопровід йзнятитрубопровід;

-від’єднати йзнятиголовнийциліндрвимиканнязчеплення.

>Ведучий дискзчеплення впроцесіексплуатації неремонтується (ремонтвиконуватись лише назаводі-виготовлювачі), а при йогонепридатностізаміняєтьсяновим.

Прирозбиранні відомого дисказчепленнянеобхідно:

>віджативусикинатискноїпружинидемпфера таквиходу ізпазіввідбортовкифрикційноїшайбидемпфера йповернутинатискну пружину на 45";

-зняти пружину, теплоізолюючу йфрикційнушайби. Принеобхідностізамінифрикційних накладок вартовисвердлити клепки, неушкоджуючипружинніпластини, апотімвибити їхнього.

Прирозбиранні головногоциліндранеобхідно:

-знятикришку йсітчастийфільтрнаповнювального бачка головногоциліндра;

-вивернути штуцеркріплення бачка до корпусу,зняти бачок й прокладку штуцера;

-зняти із корпусу йзрушити довушкаштовхальникагумовийзахиснийчохол;

-вийняти із корпусу головногоциліндрастопорнекільцезавзятоїшайби;

-вийняти із корпусу головногоциліндразавзяту шайбу йштовхальник;

-вийняти із корпусу головногоциліндра поршень ізущільнювальними манжетами, клапан поршня,поворотну пружину ізтримачем,зворотний клапан зупорнимкільцем.

>Щобуникнутиушкодженняущільнювальних манжет длявидалення поршнянеобхіднопідвестистисненеповітря вотвірприєднання трубопроводу.

>Штуцер головногоциліндра ізпрокладкою прирозбираннівідвертати неслід,якщо наавтомобілі неспостерігалосяпідтікання черезньогоробочоїрідини.

Прирозбиранніробочогоциліндранеобхідно:

-від’єднати відробочогоциліндрагумовийзахиснийчохол йвийнятиштовхальник разом ізчохлом;

-знятичохолзіштовхальника;

-вийняти із корпусуробочогоциліндрастопорнекільце;

-вийняти поршень ізущільнювальноюманжетою ізробочогоциліндра.

>Щобуникнутиушкодження поршня йманжети прирозбиранніциліндранеобхіднопідвестистисненеповітря вотвірприєднання трубопроводу доциліндра.

-зняти із поршняущільнювальну манжету;

-вийняти ізциліндра пружину;

-вивернути ізробочогоциліндра клапанпрокачування;

-зняти із клапанагумовийзахиснийковпачок.

Призборцівідомого дисказчепленнянеобхідно:

- приприклепуванніпластинчастих пружин до диска, атакожфрикційних накладок допластинчастих пружинпопередньонеобхідноуставити усі клепки в відчини деталей, щосклепуються;

-приклепатифрикційні накладки допластинчастих пружиналюмінієвими заклепками.Післярозвальцьовування наголівках заклепок не винне бутинадривів йтріщин.Відстань відголівки клепки доповерхні накладки винна бути не менше 1 мм;

-зібратифрикційний гаситель, для чого:

-установитифрикційну шайбудемпфера й теплоізолюючу шайбу;

-установитинатискну пружину таким чином,щоб дваїївусикирозташовувалися берегахдовгихвідбортовокфрикційноїшайби;

-зжатинатискну пружину йповернутиїї на 45°,щоб дваїївусикирозташувалися в пазахвідбортовкифрикційноїшайби.

>Зусилляпружинигасителя пристиску дорозміру 1,5 ммповинне бути 650-800 М (65-80кг/с).

>Ведомий диск зновими накладкаминеобхідноперевірити набиттяплощинитертя, малюнок 2.7.

>Биття накладок диска,заміряне в краю диска,повинне бути не более 0,7 мм. Прибільшійвеличинібиття, дискнеобхідноправити задопомогоюспеціальногооправлення.Потім дискнеобхіднопіддатистатичномубалансуванню,застосовуючиспеціальнібалансировочні важки, щовставляють в відчинипластинивідомого диска йрозклепують.Кількістьгрузиків винна бути не болеетрьох.Голівкигрузиківповинні бутирозташовані із боціфрикційногогасителя.Припустимий дисбалансвідомого дискаповинний бути не более 10г/см

Малюнок 2.7 –Перевіркабиття та правка відомого диска


>Зборкагідравлічного приводувимиканнязчепленнявиконується у порядку,зворотномурозбиранні. Передзборкоюдзеркалоциліндраповинне бутизмазанекасторовоюолією чисвіжоюгальмовоюрідиною.

Призборці головногоциліндранеобхідноперевірити, щоповоротна пружина легкоповертає поршень увихіднеположення.Далі вартоперевірити задопомогоюм'якогодротудіаметром 0,3-0,5 мм чи неперекриває манжетакомпенсаційнийотвір.Використання головногоциліндра ізперекритимкомпенсаційнимотворомнеприпустимо. Призборціциліндрапотрібнопереконатися, що пружина легкопереміщає поршень уциліндрі.Пінополіуретановекільцепросочитикасторовоюолією.

Установкадіафрагменногозчеплення наавтомобіль

Установказчеплення наавтомобільвиконується у порядку,зворотноїзняттю:

- передустановкоюзакластизмащенняЛітол-24 вотвіркулькопідшипникапервинного валу коробки передач,встановленого в маховик йпротертиповерхнютертя маховика йнатискного дискашматкомчистоїтканини,змоченої вбензині; - приустановцізчеплення намісцевідомий дискповинний бутизверненийфрикційнимгасителем до маховика (на дискумаєтьсянаписУПЕРЕД), амітки накожусізчеплення й на маховикуповинні бутисполученіщобуникнутипорушеннябалансування;

- приустановцінеобхіднозцентрувативедомий дискстосовноосіколінчатого валу. Для цого вшліцьовийотвірвідомого дискавставитиспеціальнеоправлення малюнок 2.8, таким чином,щобїїкінецьввійшов укулькоподшипник маховика іотвір картеразчеплення.


Малюнок 2.8 –Оправка для установки відомого диска

Дляцієї мети можнатакожвикористовуватизапаснийпервинний вал;

-затягуватиболтикріплення кожуха до маховикапотрібнорівномірно (>щобуникнутикороблення кожуха) моментом 2,0-2,5Н*м (0,20-0,25кгс*м).

>Звернутиособливуувагу,щоб приустановціважеляпереключення коробки передач було бзабезпеченепроходженнярізьбовоїчастинигорловинимеханізмупереключення черезотвір вущільнювачі кожухапідлоги йзатисненняущільнювача нарізьбовійгорловиніковпакомважеляпереключення передач.

- приустановці виделкивимиканнязчеплення забезпечитиправильнеположення лапок налискахмуфтивимиканнязчеплення,показане на малий. 2.1

Установкагідроприводу наавтомобільвиконується у порядку,зворотномузняттю.

>Заповненнясистемигідроприводурідиною йвидаленняповітрямаєвиконуватись унаступному порядку:

-заповнити бачок головногоциліндрагальмовоюрідиною до нормальногорівня (15-20 ммнижчеверхньоїкрайки бачка);

-знятизахиснийковпачок ізголівки клапанапрокачуванняробочогоциліндра йнадягти наголівкугумовий шланг;

-зануритивільнийкінець шланга вгальмовурідину,налити всклянусудину,ємністю неменш 0,5 л,заповнений наполовинувисоти;

-створити всистемітиск,різконатиснувши 4-5разів ізінтервалом 1-2 сек. на педальзчеплення;

-утримуючи педальнатиснутою,відвернути на 1/2 - 3/4 обороту клапанпрокачуванняробочогоциліндра,стежачи за тим, щобвільнийкінець шлангазалишавсязануреним урідину.Рідина ізпухирцямиповітря якщовиходити всудину;

- после того, яквитіканнярідини всудинуприпиниться,загорнути клапан довідмовлення, апотімвідпустити педаль;

-перевіритинаявністьрідини в бачку головногоциліндра. Недопускати под годинупрокачуваннязниженнярівнярідини в бачку более ніж на 2/3 від нормального йдодаватирідину вмірупотреби;

-повторюватизазначенівищеопераціїпрокачуваннядоти,поки не якщовиходитизі шлангарідина безпухирцівповітря;

-утримуючи педальнатиснутої,загорнути клапанпрокачуванняробочогоциліндра довідмовлення й плавновідпустити педаль;

-зняти ізголівки клапана шланг;

-надягти наголівку клапанагумовийковпачок;

-долитирідину в бачок головногоциліндра до нормальногорівня.

Не можнадоливати в бачокрідину,випущену припрокачуваннісистеми, бо внійміститьсяповітря.Цюрідину можнавикористовувати лише послевідстоюванняпротягом доби йфільтрації.


3.ПИТАННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕТИНГУ

 

>Таблиця 3.1 -ПРАЙС-КАТАЛОГ назапаснічастини доавтомобілів ГАЗ -3110 наЛЮТИЙ 2003 р. (>Ціна уросійських рублях)

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація

 

№ за каталогом >Назвадеталі >Ціна

 

І Б НІ

 

31104-1601015 >КАРТЕРЗЧЕПЛЕННЯ / 567,20

 

4215-1601015 >КАРТЕР 1 327,20

 

52-04-1601048 >РАМКАЧОХЛА 5,64

 

24-1601072-10 >ПІДШИПНИК 6-360710 200,40

 

4173,1601090 >ЦИСКЗЧЕПЛНАЖИМ 828,00

 

4301-1601090-20 ДИСК ЗКОЖУХОМ 1 316,40