Реферати українською » Транспорт » Організація агрегатного ділянки на міській станції технічного обслуговування на 91 автомобіль КамАЗ-5510 і визначення калькуляції собівартості поточного ремонту на 1000 км пробігу


Реферат Організація агрегатного ділянки на міській станції технічного обслуговування на 91 автомобіль КамАЗ-5510 і визначення калькуляції собівартості поточного ремонту на 1000 км пробігу

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Міністерство освіти і науки Російської Федерації

Федеральне Державне освітнє установа

середнього професійної освіти

«>Биробиджанскийпромишленно-гуманитарний коледж»

>ОРГАНИЗАЦИЯАГРЕГАТНОГОУЧАСТКА НА СТО НА 91 АВТОМОБІЛЬКамАЗ-5510 ЗЧИСЛОМ ЖИТЕЛІВ У МІСТІ 90 ТИС. ЛЮДИНА ІОПРЕДЕЛЕНИЕКАЛЬКУЛЯЦИИСЕБЕСТОИМОСТИТЕКУЩЕГОРЕМОНТА НА 1000 КМПРОБЕГА

>КУРСОВАЯ РОБОТА

за фахом 190631

«Технічне обслуговування може й ремонт автомобільного транспорту»

>Пояснительная записка

з дисципліни

«Економіка галузі»

>КР.190631.АТ-701.29.11.00.00.ПЗ

Розробник

З. А.Чирков

Керівник

Л. У.Чичикина

>Нормоконтролер

>Е.А. Бірюкова

>Биробиджан 2011


Запровадження

Автомобільний транспорт є важливим галуззю народного господарства нашої країни. Головною його завданням є повне, вчасна й якісне задоволення потреб народного господарства за перевезеннях вантажів і пасажирів.

Ринкові реформи змушують докорінно переглядати уявлення основи організації підприємств будь-якого профілю. На підприємствах автомобільного транспорту необхідно враховувати їх специфічну роль як сполучних ланок між сферами виробництва та споживання.

Під справністю рухомого складу розуміється таке його технічний стан, коли відповідає всі вимоги нормативно-технічної документації.

Під працездатністю рухомого складу розуміється таке її стан, коли може виконувати транспортну роботи з показниками експлуатаційних властивостей, відповідним технічним вимогам: надійності, паливної економічності, динамічності та безпеки руху.

Через війну експлуатації ці показники знижуються, через зношування деталей, що зумовлює погіршення його технічного стану, з'являються відмови і несправності, тобто знижується готовність автомобіля виконувати транспортну роботу (використати його за призначенням).

Задля підтримки технічного стану автомобіля належним чином необхідно своєчасно виробляти роботи з виявлення й усунення несправностей.

У нашій країні прийнятапланово-предупредительная система технічного обслуговування і ремонту автомобільного транспорту спрямовану підтримання та відновлення на необхідному рівні технічного стану рухомого складу.

Системою передбачається проведення технічних обслуговуванні і ремонтів рухомого складу автомобільного транспорту.

Технічне обслуговування призначено підтримувати рухомий склад в справному і працездатному стані: забезпечити надійність, економічність, безпеку руху, захист довкілля, зменшити інтенсивність зношування деталей, попереджати відмови і несправності, і навіть виявляти їх задля своєчасного усунення.

Технічне обслуговування має профілактичний характер, захід виконується примусово в плановому порядку через заздалегідь встановлені пробіг або роботи рухомого складу.

Ремонт призначений на відновлення справного технічного стану, ресурсу і безвідмовності роботи рухомого складу та її складових частин (автомобілів, агрегатів, вузлів).

Високий рівень конструктивних і технічних рішень забезпечив створення сучасного високоефективного, економічного сімейства автомобілів, відкрили нову сторінку історія вітчизняного автомобілебудування. Об'єктом дослідження, у курсової роботі є агрегатний ділянку на станції технічного обслуговування з обслуговуванням 91 автомобіля КамАЗ - 5510.

Предмет дослідження - сукупність теоретичних і практичних негараздів у організаціїагрегатного ділянки на станції технічного обслуговування та визначенням планової калькуляції собівартості поточного ремонту на 1000 км пробігу.

Метою згаданої курсової роботи є підставою організаціяагрегатно міського ділянки, де вирішуються такі основні завдання:

- визначення обсягу робіт й чисельності виконавців;

- розробка питань організації та технології робіт;

- вибір методу організації виробництва технічного обслуговування і ремонту;

- схема технологічного процесу на об'єкті проектування;

- вибір режиму роботи ділянки;

- вибір технологічного устаткування;

- розрахунок виробничої площі ділянки;

- обгрунтування вибору форми оплати праці;

- розрахунок кошторису витрат і розрахунок цехових витрат


1 СПІЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТО І ОБ'ЄКТИПРОЕКТИРОВАНИЯ

1.1 Тип підприємства з виробничому призначенню

З завдання проектування, СТО призначено до виконання ремонту автомобільного транспорту. На підприємстві виконуються роботи з технічного обслуговування, поточному ремонту, капітальний ремонт рухомого складу.

До складу підприємства входить ряд цехів, які забезпечують усі вказані вище види обслуговування, зокрема дільницю із ремонту силових агрегатів.

1.2 Тип і моделі рухомого складу, їх коротка характеристика

>Грузовик-самосвалКамАЗ-5510 призначений для перевезення вантажів за автомобільними дорогах з твердим покриттям

Коротка технічна характеристика автомобіля приведено в таблиці 1.1

Таблиця 1.1

Показники КамАЗ -5510
Тип транспортний засіб вантажний
Вантажопідйомність, кг 4500
Довжина 6560
>Ширина 2500
Висота 2680
>Колесная формула >2x4
Двигун >ЯМЗ-7401, дизельний, V-подібний, чотиритактний, восьмициліндровий,верхнеклапанний

1.3Природно-климатическая зона

>Природно-климатическая зона холодна

1.4 Кількісний і якісний склад автомобілів, їх середньодобовий пробіг

Кількісний, середньодобовий пробіг категорія умов експлуатації наводиться в таблиці 1.2

Таблиця 1.2

Показники Марка автомобіля
>КамАЗ-5510
>Списочное кількість, прим.

Аі

91
Категорія умов II
Режим роботи рухомого складу, днів

D>pr

305/12

Режим робіт рухомого складу:

- вантажні автоперевезення - 305 днів на рік.

Час у "вбранні 12 годин.


2РАСЧЕТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТИНА

2.1 Вихідні дані ремонту

Вихідні нормативи уявляємо як таблиці 2.1.

Таблиця 2.1

Вихідні нормативи режиму ТР >КамАЗ-5510

 lсс , км

середньодобовий пробіг автомобіля 288

>tзв>тр ,чел-час/1000км

вихідний норматив удільної трудомісткості поточного ремонту 9,5

K1

коефіцієнт коригування, враховує категорію умов експлуатації. 1,2

K2

коефіцієнт коригування, враховує модифікацію рухомого складу. 1,1

До3

коефіцієнт коригування враховує природно - кліматичні умови. 1,2

До4

коефіцієнт коригування, враховує пробіг початку експлуатації. 1,0

До5

коефіцієнт коригування, враховує потужність АТП і кількість технологічно об'єднаних груп рухомого складу 1,15

Доu

коефіцієнт, враховує умови роботи автомобілів 0,95
>aт коефіцієнт технічної готовності автомобілів 0,89

Розподіл трудомісткості ТЕ і ТР автомобілів за видами робіт, відповідно доОНТП-01-86 у процентному відношенні, наведені у таблиці 2.2.


Таблиця 2.2

 

Види робіт Легкові автомобілі Автобуси >Грузовие автомобілі Поза дорожні автомобілі >Прицепи і напівпричепи

 

Щоденна обслуговування

 

Збиральні 80—90 80—90 70—90 70—80 60—75

 

>Моечние 10—20 10—20 10—30 20—30 25—40

 

РАЗОМ 100 100 100 100 100

 

Перше технічне обслуговування

 

Діагностичні 12—16 5—9 8—10 5—9 3,5—4,5

 

>Крепежние 40—48 44—52 32—38 33—39 35—45

 

>Регулировочние 9—11 8—10 10—12 8—10 8,5—10,5

 

>Смазочние,заправочно-очистительние 17—21 19—21 16—26 20—26 20—26

 

>Электротехнические 4—6 4—6 10—13 8—10 7—8

 

За системою харчування 2,5—3,5 2,5—3,5 3—6 6—8 —

 

>Шинние 4—6 3,5—4,5 7—9 8—10 15—17

 

РАЗОМ 100 100 100 100 100

 

Друге технічне обслуговування

 

Діагностичні 10—12 5—7 6—10 3—5 0,5—1

 

>Крепежние 36—40 46—52 33—37 38—42 60—66

 

>Регулировочние 9—11 7—9 17—19 15—17 18—24

 

>Смазочние,заправочно-очистительние 9—11 9— 11 14—18 14—16 10—12

 

>Электротехнические 6—8 6—8 8—12 6—8 1—1,5

 

За системою харчування 2—3 2—3 7—14 14—17 —

 

>Шинние 1—2 1—2 2—3 2—3 2,5—3,5

 

>Кузовние 18—22 15—17 — — —

 

РАЗОМ 100 100 100 100 100

 

Поточний ремонт Роботи, що їх на посадах зони ремонту

 

Діагностичні 1—2,5 1,5—2,0 1,5—2,0 1,5—2,0 1,5—2,0

 

>Регулировочние 3,5—4,5 1,5—2,0 1,0—1,5 2,5—3,5 0,6—1,5

 

>Разборочно-сборочние 28—32 24—28 32—37 29—32 28—31

 

>Сварочно-жестяницкие 6—8 6—7 1—2 3,5—4,0 9—10

 

Роботи, що їх в цехах (і лише частково на посадах)

 

>Агрегатние 13—15 16—18 18—20 17—19 —

 

зокрема:

 

про ремонт двигуна 5—6 6,5—7 7—8 7—8 —

 

про ремонт зчеплення,карданной передачі,стояночной гальмівний системи, редуктора, звідного механізму 3,5—4,0 4—5 5,0—5,5 4,5—5,0 —

 

про ремонт рульового керування, переднього і заднього мостів, гальмівних систем 4,5—5,0 5,5—6,0 6,0—6,5 5,5—6,0 —

 

>Слесарно-механические 8—10 7—9 11—13 7—9 12—14

 

>Электротехнические 4,0—4,5 8—9 4,5—7,0 5—7 1,5—2,5

 

>Аккумуляторние 1,0—1,5 0,5—1 ,5 0,5—1,5 0,5—1 ,5 —

 

Ремонт приладів системи харчування 2,0—2,5 2,5—3,5 3,0—4,5 3,0—4,5 —

 

>Шиномонтажние 2,0—2,5 2,5—3,5 0,5—1,5 9—11 1,5—2,5

 

>Вулканизационние 1,0—1,5 0,5—1,5 0,5—1,5 1 ,5—2,5 1,5—2,5

 

>Кузнечно-рессорние 1,5—2,5 2,5—3,5 2,5—3,5 2,5—3,5 8—10

 

>Медницкие 1,5—2,5 1,5—2,5 1,5—2,5 1,5—2,5 0,5—1,5

 

>Сварочние 1,0—1,5 1,0—1,5 0,5—1,0 1,0—1,5 3—4

 

>Жестяницкие 1,0—1,5 1,0—1,5 0,5—1,0 0,5—1 ,0 0,5—1,5

 

>Арматурние 3,5—4,5 4—5 0,5—1,5 0,5—1,5 0,5-1,5

 

>Деревообрабативающие — — 2,5—3,5 — 16—18

 

>Обойние 3—5 2—3 1—2 0,5—1,5 —

 

>Малярние 6—10 7—9 4—6 2,5—3,5 5—7

 

РАЗОМ 100 100 100 100 100

 

2.2 Визначення річного обсягу робіт з об'єкту проектування.

Річний обсяг робіт з об'єкту проектування визначається послідовності розрахунку показників.

2.2.1 Коефіцієнт використання автомобіліваu визначається за такою формулою

>аu =Dp.r / 365атКu

>аu = 305 / 365 0,89 0,95

>аu = 305 /308,60

>аu = 0,98 прим.

де:Dp.r – кількість робочих днів на рік;

>Кu – коефіцієнт, враховує умови роботи автомобілів.

2.2.2 Річний пробіг автомобілів (>Lr,км) визначається за такою формулою:

>Lr = 365АuLccаu

>Lr = 365 91288 0,98

>Lr = 9374601,6 км.

де –списочное кількість автомобілів, прим;

 – коефіцієнт, використання автомобілів.

2.2.3Расчетную питому трудомісткість поточного ремонту

(, чол –час/1000км) визначаємо за такою формулою

 =  > К1 >К2 К3К4К5

 = 9,5 1,2 1,1 1,21,0 1,15

 = 17,31 чол – годину.

де – розрахункова питома трудомісткість поточного ремонту чол –час/1000км;

 – вихідний норматив удільної трудомісткості поточного ремонту, чол –час/1000 км;

К1 – коефіцієнт коригування, враховує категорію умов експлуатації;

>К2 – коефіцієнт коригування, враховує модифікацію рухомого складу;

К3 – коефіцієнт коригування, враховує природно-кліматичні умови;

>К4 – коефіцієнт коригування, враховує пробіг початку експлуатації;

>К5 – коефіцієнт коригування, враховує потужність АТП і кількість технологічно об'єднаних груп рухомого складу;

>Кu – коефіцієнт, враховує умови роботи автомобілів.

2.2.4 Річна трудомісткість поточного ремонту (Т>тр, чол – годину ) визначається за такою формулою

>Ттр =Lr 1000

>Ттр = 17,31 9374601,6 / 1000

>Ттр = 162274,35 чол – годину.

де -расчетная питома трудомісткість поточного ремонту,

чол –час/1000 км;

>Lr – річний пробіг автомобілів, км.

2.2.5Годовую трудомісткість поточного ремонтуагрегатного ділянки (Т цех, чол – годину ) визначаємо за такою формулою.

>Тцех =ТтрСцех / 100

>Тцех = 162274,35 5 /100

>Тцех = 8113,71 чол – годину.

де Т>тр - річна трудомісткість поточного ремонту автомобілів, чол – годину.;

>Сцех – розмір часткитрудоемкости поточного ремонту, що припадає на ремонт заднього мосту, %

Дані для розрахунку показника беруть із індивідуального завдання.

Розподілтрудоемкости ТЕ і ТР автомобілів за видами робіт,

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація