Реферати українською » Транспорт » Удосконалення транспортного процесу перевезення пасажирів по маршрутах, які обслуговує ГПКК "ДПАТП" м. Дівногорська


Реферат Удосконалення транспортного процесу перевезення пасажирів по маршрутах, які обслуговує ГПКК "ДПАТП" м. Дівногорська

Страница 1 из 11 | Следующая страница

Федеральне агентство за освітою

Федеральне державне освітнє установа вищого професійної освіти

«Сибірський федеральний університет»

Політехнічний інститут

>СФУ

Кафедра “Організація перевезень, управління економіки й безпеку на транспорті”

>УТВЕРЖДАЮ

Завідувач кафедри

А.І. Фадєєв

Дипломний проект

Удосконалення транспортного процесу пасажирів маршрутами, які обслуговуєГПКК «>ДПАТП» р.Дивногорска

>Пояснительная записка

КерівникКукшин В.В.

Розробив студент Захарова С.В.

Консультант по

економічній частиніСекацкая Л. Н.

Консультант за безпеку

та медичної екології виробництва Архипов С.В.


Завдання подипломному проектування студента

1. Тема проекту – «Удосконалення транспортного процесу пасажирів маршрутами, які обслуговуєГПКК «>ДПАТП» р.Дивногорска.

2. Затверджено наказом в Единбурзькому університеті № 330 від 07.02.2007 р.

3. Термін здачі закінченого проекту: червня 2007 року

4. Вихідні дані нині проектом: У дипломному проекті було використано дані, отримані вГПКК «>ДПАТП» р.Дивногорска.

5 Змістрасчетно-пояснительной записки (перелік які підлягають розробки питань): запровадження, техніко-економічне обгрунтування, технологічна частина, організаційна частина, спеціальна частина, екологічність і безпека проекту, економічна частина, висновок.

6 Перелік графічного матеріалу (з точним назвою обов'язкових креслень):

Ліст 1 – Характеристика рухомого складуГПКК «>ДПАТП»

Ліст 2 –Технико-експлуатационние показники

Ліст 3 – Аналіз фінансового становищаГПКК «>ДПАТП»

Ліст 4 – Характеристика приміського маршруту №106

Ліст 5 – Обстеження пасажиропотоків і анкетування

Ліст 6 – Продуктивність автобусів і собівартість на перевезення пасажирів

Ліст 7 – Розклад руху автобусів і графік роботи водіїв

Ліст 8 – Аналіз заробітної плати працівників

Ліст 9 – Економічна ефективність запропонованих заходів

Ліст 10 – Капітальні вкладення і термін окупності проекту


Анотація

У дипломному проекті на задану тему «Удосконалення транспортного процесу пасажирів в приміському повідомленні, здійснюванимГПКК «>ДПАТП» р.Двногорска» було виконано дослідження та проведено аналіз існуючого рівня організації перевезень пасажирів з оцінкою позитивного і виявлення недоліків.

>Проанализирована робота приміського маршруту, зроблено вибір економічно ефективного рухомого складу й розраховано його потрібне кількість, проведено анкетування пасажирів за якістю обслуговування, розроблено нове розклад руху автобусів, і навіть розраховані видатки перевезення пасажирів і термін окупності впроваджуваною марки автобусів.

>Пояснительная записка дипломного проекту складається з шести глав і має 112 сторінок.

Графічна частина дипломного проекту представлена на 11 аркушах, ілюстрували пояснювальну записку.

 


Зміст

Запровадження

1 Техніко-економічне обгрунтування

1.1 Характеристика підприємстваГПКК «>ДПАТП»

1.2 Загальні інформацію проГПКК «>ДПАТП»

1.3 Характеристика структури управління

1.3.1 Аналіз кадрового складу

1.4 Характеристика рухомого складу

1.5Технико-експлуатационние показники

1.6 Аналіз ринку

1.7 Аналіз фінансово-економічного стану підприємства

1.8 Аналіз фінансування

1.9 Колективи і соціальні зобов'язання

1.10 Аналіз приміського маршруту №106

2 Технологічна частина

2.1 Характеристика маршруту №106

2.2 Обстеження пасажиропотоків

2.3 Анкетування пасажирів

2.4 Вибір типу автобуса

2.5 Визначення необхідної кількості автобусів

2.6 Продуктивність автобусів

2.7 Розрахунок тарифу

2.7.1 Розрахунок витрат елемента «>Зарплатоемкость»

2.7.2 Розрахунок витрат «Матеріаломісткість»

2.7.2.1 Розрахунок витрат за паливо

2.7.2.2 Розрахунок витрат за мастильні матеріали

2.7.2.3 Розрахунок витрат за шини

2.7.2.4 Розрахунок витрат за ремонтний фонд

2.7.2.5 Розрахунок енерговитрат

2.7.2.6 Податок на транспорт

2.7.2 Розрахунок страхового тарифу

2.7.2.8 Інші витрати

2.7.2.9 Витрата пального на автомобілі для господарських потреб

2.7.3 Розрахунок витрат елемента «Амортизація»

2.7.4 Визначення прибутку

2.7.4.1 Інвестиційна складова

2.7.4.2 Прибуток, призначена на виплати соціального характеру

2.7.4.3 Податок на майно

2.7.4.4 Податок з прибутку

2.8 Характеристика проектованого маршруту

3 Організаційна частина

3.1 Нормування швидкостей і часу простоїв

3.2 Розробка графіків роботи водіїв

3.3 Упорядкування розклади і графіка руху автобуса

4 Спеціальна частина

4.1 Заробітну плату - поняття і сутність

4.2 Гарантії оплати праці

4.3 Тарифна система оплати праці

4.4 Аналіз зарплати для підприємства

4.5 Мотивація за зниження рівнею невідповідностей

5 Безпека і екологічність проекту

5.1 Безпека перевезень пасажирів автобусами

5.1.1 Безпека перевезень пасажирів автобусами

5.1.2 Час відпочинку водіїв

5.1.3 Техніка безпеки перед виїздом на лінію

5.1.4Санитарно-гигиенические умови праці водія

5.1.5 Забезпеченнянадежности водіїв автобусів

5.1.6 Вимоги пожежної безпеки підприємствам автомобільного транспорту

5.1.7 Вимоги пожежної безпеки до рухливому складу

5.1.8 Вимоги до приміщенням для зберігання автомобілів

5.2 Екологічність проекту

5.2.1Вредное вплив автомобільного транспорту на довкілля

5.2.2 Розрахунок шкідливих викидів

6 Економічна частина

6.1 Розрахунок капітальних вкладень і вітчизняних інвестицій

6.2 Розрахунок експлуатаційних витрат

6.3 Розрахунок економічну ефективність

Укладання

Список використаних джерел

Додаток А

Додаток Б

Додаток У


Запровадження

 

Транспорт – одну з ключових галузей народного господарства. За сучасних умов розвиток економіки немислимо без хорошого налагодженого транспортного забезпечення. Від його чіткості й надійності великою мірою залежить трудовий ритм підприємств промисловості, будівництва й сільського господарства, настрій людей, їхню продуктивність.

Нині у Росії пасажири не більше міст, передмість і міжміському повідомленні переміщаються переважно громадського транспорту. Причому автомобільний транспорт грає істотну роль, а то й сказати основну полягає у задоволенні попиту пасажирів у містах, населених пунктів і передмістях. За відсутності у значної частини населення транспортних засобів проблема своєчасного і більш якісного задоволення попиту такі перевезення переростає у складі транспортної на соціальну, визначальну часом ставлення населення лише у якості які надають транспортних послуг, а й у цілому до ситуації, що складається у суспільстві.

Найважливішу роль забезпеченні соціально-політичної та його економічної стабільності суспільства належить автобусному транспорту, здійснюючому більш 52% всіх перевезень пасажирів країни.Междугородние автомобільні пасажирів ефективно конкурують із приміськими і далекими залізничними перевезеннями. Громадський автобусний транспорт сутнісно єдиний виглядом пасажирського транспорту більшість жителів села.

На автомобільний транспорт, виконуючому величезні обсяги перевезень пасажирів, потрібно поліпшити організацію роботи пасажирського автомобільного транспорту, підвищити регулярність і частоту руху автобусів; помітно поліпшити транспортне обслуговування населення; підвищити безпеку руху, і зменшити шкідливий вплив транспорту на довкілля.

У найближчими роками існує у відновленні рухомого складу пасажирського автомобільного транспорту більш продуктивними і комфортабельними автобусами, мають підвищену економічність у витрачанні палива й інших мастильних матеріалів і забезпечувальних зниження перевезень.

>Красноярскому краю, як суб'єкта федерації, властиво все тенденції розвитку, особливості і проблеми, що у автотранспортної галузі Росії.


1 Техніко-економічне обгрунтування

 

1.1 Характеристика підприємства ДП КК «>ДПАТП»

Повне найменування підприємства: державне підприємство Красноярського краю «>Дивногорское пасажирське автотранспортне підприємство»

Скорочений найменування підприємства: - ДП КК «>ДПАТП»

Юридична адреса: Російської Федерації, 663090, р.Дивногорск, Нижній проїзд 19/2, а/с 85

>Организационно-правовая форма / форма власності: державна крайова.

державне підприємство Красноярського краю «>Дивногорское пасажирське автотранспортне підприємство» перейменований відповідно до наказом Крайової комітету з управління державним майном №06-к-996п від 17.11.2003 р. Статут у редакції зареєстрований адміністрацією р.Дивногорска 02.12.2003 р. свідчення серія 24 № 001486404.

Статутний капітал на 01.01.2001 р. – 2986,3 тис. крб.

Підприємство має ліцензії:

- серія АВ № 479737 за проведення перевезень пасажирів автотранспортом біля РФ, видана20.12.02г.ККОРТИ, термін дії до 01.01.2008 р.;

- серія АБ № 073921 за проведення перевезень вантажів автотранспортом біля Російської Федерації, зокрема небезпечних вантажів (>СГ,ЛВЖ), видана20.12.02г.ККОРТИ, термін дії до01.01.2008г.

Підприємство є самостійним господарюючим суб'єктом з правами юридичної особи, має самостійний баланс, розрахункові і бюджетний рахунки. Підприємство має печатку зі своїми найменуванням, фірмові бланки. Основними видами діяльності підприємства є:

- пасажирські перевезення міським, приміським транспортом;

- міжміські пасажирські перевезення;

- вантажні перевезення;

- надання послуг за технічного обслуговування автотранспорту.

Підприємство виконує пасажирські перевезення:

2 міським маршрутам № 1ДЗНВА – Готель

№ 5ДЗНВА –КГЭС

4пригордним маршрутам № 101Дивногорск – Сади 66 км.

№ 102Дивногорск –Слизнево

№ 104Дивногорск – п. Манський

№ 106Дивногорск – Красноярськ

1 міжміському маршруту № 550 Красноярськ –Красноярское Загор'є.

1.2 Загальні інформацію про ДП КК «>ДПАТП»

Діяльність підприємства почалася 1961 р., підприємство називалосяДивногорская колона пасажирського автотранспортного господарства № 2.Подвижной склад колони становив 12 автобусівЗИЛ-158. Водії доставляли робочих на будівельні майданчикиКГЭС.

30.05.1973 р. підприємство перейменували на філія № 1 Красноярського виробничого об'єднання пасажирського автотранспорту № 2 (>КПОПАТП 2).

05.12.1988 р. Наказом 192КПОПАТП 2 реорганізовано вКПОПАТП 3. На підприємстві налічується понад 100 одиниць рухомого складу, чисельність сягає 300 людина.

23.10.1991 р. Філія № 1КПОПАТП 3 стає самостійним підприємствомДивногорское пасажирське автотранспортне підприємство.

Відповідно до наказом Крайової комітету з управління державним майном №06-к-996п від 17.11.2003 р. перейменований в державне підприємство Красноярського краю «>Дивногорское пасажирське автотранспортне підприємство».

Послідовно укріплювалася матеріально-технічна база для підприємства:

- в 1981 р. організований зварювальний цех;

- 1983-го р. введена в експлуатаціюавтомойка;

- 1989 р. споруджено будинокТО2;

- в 1994-1995 рр. збудовано й уведено в експлуатацію автозаправна станція;

- в 1997-1998 рр. впроваджена автономну систему теплопостачання з чотирмаелектробойлерами;

- в 1997-2000 рр. побудовано і введено в експлуатацію будинок адміністрації з центральною диспетчерської і навчальним класом;

- 2000 р. організовані центральні механічні майстерні;

- 2001 р. йде освоєнняшлифовально-расточного ділянки ремонту двигунів.

На цей час територія підприємства становить 30100 кв. м, зокрема виробничі площі становлять 4177,7 кв. м, адміністративні будинку займають 568,4 кв. м. Площа, зайнята підприємством береться у найм, договір оренди складено терміном п'ять років, з наступним продовженням.

Нині спостерігається надлишок виробничих приміщень. За чинними нормативам під стоянку і ремонтну зону 1 автобуса великого класу – (42-45 сидячих місця, 12 метрів довжина автобуса) потрібно 64 кв. метри. 49 од. x 64 кв. м. = 3136 кв. м. Надлишок становить 1041,7 кв. м.

Надлишок адміністративних площ як і має місце. При співвідношенні обслуговуючого і управлінського персоналу (12 людини) до працівникам зайнятих у процесі виробництва (78 людина), існуючих площ адміністративних приміщень посідає 1работника-управленца 47,4 кв. м. Отже, з нормативу 6,3 кв. м. загальній площі на 1 людини, отримуємо надлишкових площ 41,1 кв. м.

Коефіцієнт використання (забудови) території підприємства у відсотках становить До= 15,8 %, тобто. можна казати про невисокою ступеня ефективність використання території.

1.3 Характеристика структури управління

>Текущее керівництво різними сторонами діяльності підприємства здійснює директор, який делегує повноваження своїм заступникам і апарату управління. Він розпоряджається всіма доступними засобами підприємства, здійснює добір і розстановку кадрів, контролює діяльність підрозділів, відповідає за дотримання фінансової дисципліни. Першим заступником керівника підприємства з правом підписи банківських та фінансових документів є головний бухгалтер. У підпорядкуванні головного бухгалтера перебувають бухгалтера.

Головний інженер очолює технічну службу, що забезпечує технічну готовність парку до роботи на лінії відповідає за стан та розвитку технічної бази, матеріально-технічного постачання, експлуатації і ремонту будинків та споруд. У підпорядкуванні головного інженера перебувають — старший майстер про ремонт ПС, начальник служби МТС, начальник гаражу.

Також, директору підпорядковується заступник директора по експлуатації. Він керує технічної службою виробництва, займається й розробкою заходів із поліпшення організації перевезень. Заст. директору по експлуатації підпорядковуються: інспектор по мед. огляду, старший контролер, диспетчерська служба на чолі із старшим диспетчером, якої у своє чергу підпорядковуються водії. Диспетчерська служба передбачає:

- складання змінного добового плану перевезень;

- розподіл ПС по які обслуговує об'єктах;

-складання графіка роботи автомобілів на лінії;

-контроль роботи ПС на лінії;

-виявлення і усунення причин порушення графіків руху;

-оформлення шляхових листів ітоварно – транспортних документів.

З іншого боку, безпосередньо директору підпорядковується інженер про йБДД, що відповідає за дотримання правил безпечного виробництва; організацію, навчання й перевірку знань промислового персоналу; промислову санітарію тощо.

Структура підприємства представленій у додатку А.

1.3.1 Аналіз кадрового складу

Кадровий склад характеризує таблиця 1.3.1.

Таблиця 1.3.1 –Списочная кількість працівників за літами

Категорія працівників >Среднесписочная чисельність, чол. Питома вага, %
2004 2005 2006 2004 2005 2006
Службовці 12 12 12 14 13 13
Водії 48 47 47 52 51 51
Ремонтні робочі 16 16 16 17 18 18
>Вспомогат. робочі 15 15 15 16 17 17
Разом 92 90 90 100 100 100

За даними (таблиці 1.3.1), побудуємо графік 1.3.1 – списковою чисельності співробітників за літами.


Малюнок 1.3.1 – Чисельність співробітників підприємства з років

На 01.01.2006 року в підприємстві значиться 90 людина, зокрема адміністративно – управлінський персонал і інженерно – технічні працівники - 12 людина, робочий і допоміжний персонал –78человек. Кількісне співвідношення між вищезгаданими категоріями працівників становить 1/7 при рекомендованому нормативі. Ця диспропорція - хороший показник, який ілюструє зниження кількості адміністративно – технічного персоналу до майже дворазовою чисельності віднормируемой величини.

1.4 Характеристика рухомого складу

На балансі підприємства перебуває 62 одиниці рухомого складу, зокрема автобусів 49, легковиха/м 4, вантажних 4, інші (спец. АТС, причепи і напівпричепи) 5.

Структура автомобільного парку підприємства представлена малюнком 1.4.1.


Малюнок 1.4.1 - Структура автомобільного парку підприємства

Як очевидно з малюнка, значну частину парку підприємства займають автобуси. У дипломному проекті розглядається автобусний парк підприємства, який демонструє малюнок 1.4.2.

Малюнок 1.4.2 - Структура автобусного парку підприємства.

Як свідчить малюнок, основу автобусного парку становлять моделіЛАЗ-695,ЛАЗ-699 іПАЗ-3205, питома вага у сумі дорівнює 59%. Дані марки автобусів експлуатуються підприємством на приміських маршрутах, оскільки це переважний вид перевезень. Отже, 59% парку автобусів, що у експлуатації, становлять морально застарілі моделі з бензиновим двигуном великими експлуатаційними витратами.

Таблиця 1.4.2 – Структура автобусного парку щодо терміну служби

Термін служби Кількість автобусів, од. Питома вага, %
Від до
0 2 1 6
2 4 0 0
4 6 1 6
6 8 0 0
8 10 1 6
10 12 3 19
12 14 9 57
>14 1 6
РАЗОМ 16 100,0

Малюнок 1.4.3 - Структура автобусного парку щодо терміну служби

Таблиця 1.4.3 - Структура автобусного парку по пробігу початку експлуатації

Пробіг, тис. км Кількість, од. Питома вага, %
до 400 3 6
до 500 5 10
до 600 14 30
до 700 12 24
понад 700 14 30
РАЗОМ 49 100,0

Малюнок 1.4.4 - Структура автобусного парку по пробігу початку експлуатації

Малюнок 1.4.5 - Розподіл автобусів за видами перевезень

Слід зазначити, що термін їхньої служби автобусів, їх здатність подальшої експлуатації і культурний рівень витрат за підтримку в технічно справному стані – це пробіг. У середньому нормативний термін їхньої служби автобуса становить близько 500 тис. км. Після цього пробігу різко збільшуються експлуатаційні витрати, тобто автобус підлягає списанню.

З аналізу рухомого складу по пробігу

Страница 1 из 11 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація