Реферати українською » Транспорт » Проект сервісного центру з обслуговування власників транспортних засобів м. Сиктивкара. Розробка послуги з обслуговування та ремонту скутерів


Реферат Проект сервісного центру з обслуговування власників транспортних засобів м. Сиктивкара. Розробка послуги з обслуговування та ремонту скутерів

Страница 1 из 7 | Следующая страница

>МИНОБРНАУКИ РОСІЇ

Державне освітнє установа

вищого професійної освіти

Санкт-Петербурзький державний університет сервісу і економіки

Інститут сервісу автотранспорту, комунальної і побутової техніки від

Кафедра «>Автосервис»

>РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА До ВИПУСКНИЙКВАЛИФИКАЦИОННОЙ РОБОТІ

НА ТЕМУ:

«Проект сервісного центру обслуговування власників транспортних засобів р. Сиктивкара. Розробка послуги з обслуговування та ремонту скутерів»

 

>Дипломник / >Перков Р. У. /

Керівник проекту /Кочешков С.В. /

Консультант в економічній частині / /

Консультант у розділі

«Технічна і екологічна безпеку» / /

Допустити випускну кваліфікаційну роботу до захисту у Державній атестаційної комісії

Завідувач кафедри «>Автосервис» д.т.н., проф.Боровиков А.В.

>САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 2011


 

>МИНОБРНАУКИ РОСІЇ

Державне освітнє установа

вищого професійної освіти

>САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТСЕРВИСА І ЕКОНОМІКИ

 

Кафедра «>Автосервис»

Спеціальність 100101.65 «Сервіс», спеціалізація «>Автосервис»

Зав. кафедрою

д.т.н., проф.Боровиков А.В.

_________________________

« » січня 2011 р.

ЗАВДАННЯ

на випускну кваліфікаційну роботу

>Студенту (>ке)Перкову ГеоргіюВалерьевичу

Тема проекту: «Проект сервісного центру обслуговування власників транспортних засобів р. Сиктивкара. Розробка послуги з обслуговування та ремонту скутерів»

затверджена наказом № 1295/10 від 25 жовтня 2010 р.

Термін здачі студентом закінченого проекту «11» січня 2011 р.

Вихідні дані нині проектом:

Матеріали, зібрані в Прохаськовому ході проходження переддипломної практики________________________________


 

Анотація

Запровадження

1. Аналітична частина:

Аналіз ринкуавтосервисних послуг у місті Сиктивкар: чинники, що впливають попит; вивчення структури парку автомобілів; вивчення конкурентів по основнимконкурентообразующим характеристикам; вибір наданої послуги і цільового сегмента з урахуванням вивчення ринку. Вибір місця надання послуги. Мета і завдання ДП.

2. Технологічна частина:

Виробити розрахунок річного обсягу надання послуг в обраному сегменті ринку; розрахунок кількості робітників і службовців; розрахунок площ приміщень (виробничих та адміністративно-господарських).

Описати характеристики процесу надаваних послуг

Визначити потреба у обладнанні й різноманітних ресурсах

Опис технологічного процесу надання послуги з урахуванням необхідного якості і індивідуальних запитів клієнтів

3. Комунікативна частина:

Суть кадрової політики, організація роботи персоналу. Структура управління підприємством.________________________________________

Організація роботи з клієнтом пропозиції щодо залучення клієнтів; оформлення договорів. Розробка медіа—плану.

4. Безпека процесів надання послуг:

Аналіз шкідливих виробничих чинників, які впливають якість надання послуги. Технічна безпеку послуги клієнтові. Екологічна безпеку проекту.

Консультант _____________________________________________

посаду,Ф.И.О.

5. Економічна частина:

Розрахунок техніко-економічних показників проекту; розрахунок термінів окупності і рентабельності проекту._____________________________

Консультант _________________________________________

посадуФ.И.О.

>ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Література:___________________________________________________

МарковО.Д.Автосервис: Ринок, автомобіль,клиент.-М.:Транспорт,1999.-270 з.;

Управління автосервісом: Навчальний посібник для вузів/Под_общей ред.Л.Б.Миротина. – М.: Видавництво «Іспит»,2004.-320с. _ Охорона праці в автомобільний транспорт. ПостановаМин.труда.исоц. Розвитку РФ від 12.05.2003 №28.

>Буралев Ю.В., Павлова Є.І. Безпека життєдіяльності на транспорті:Учеб. Для вузів. – М.:Транспорт,1999.-200с

Перелік графічних матеріалів - 10 прим. з таких:

1.  Результати проведеного маркетингового аналізу:

1.1. Аналіз попитуавтосервисние послуги.

1.2. Аналіз пропозиціїавтосервисних послуг.

2.  >Блок-схема управлінської структури підприємства його підрозділів.

3.  >Блок-схема функціональної структури підприємства його підрозділів.

4.  Технічний ескіз з допомогою ППП:

4.1. Генеральний план сервісного центру.

4.2. Планування виробничих приміщень.

4.3. Розстановка устаткування ділянці.

5.  >Блок-схема організації процесу надання послуги (для підприємства загалом і конкретній ділянці).

6.  >Блок-схема використання пакетів прикладних програм.

7.  Маршрутна чи операційна карта.

8.  >Блок-схема надання послуги.

9.  >Технико – економічні показники проекту.

Календарний план виконання дипломного проекту

Етапи проектування Термін виконання Позначка про виконання Підпис керівника проекту
Запровадження
>1.Аналитическая частина 05.11.2010
2. Комунікативна частина 20.11.2010
3. Технологічна частина 20.12.2010
4. Технічна і екологічна безпеку 27.12.2010
5. Економічна частина 10.01.2011
Оформлення пояснювальній записки і ілюстративних матеріалів 09.01.2011
Здача на підпис готового ДП 11.01.2011

Дата видачі завдання « 25 »жовтня 2010 р.

Підпис студента __________________ /Перков Р. У. /

Підпис керівника проекту ______________ / __КочешковС.В.___/


 

>АННОТАЦИЯ

У цьому дипломному проекті розроблений сервісний центр з обслуговування власників скутерів у місті Сиктивкар, зокрема розробка послуги з обслуговування та ремонту скутерів.

У аналітичної частини розглянутий аналіз ринкумотто послуг у місті Сиктивкар : чинники, що впливають попит; вивчення структури парку скутерів; вивчення конкурентів по основнимконкурентообразующим характеристикам; вибір наданої послуги і цільового сегмента з урахуванням вивчення ринку. Вибір місця надання послуги. Мета і завдання ДП.

У технологічної частини зроблено розрахунок сезонного обсягу надання послуг в обраному сегменті ринку, розрахунок кількості робітників і службовців, розрахунок площ приміщень (виробничих таадминистративно-хозяйственних).Описать характеристики процесу надаваних послуг. Визначити потреба у обладнанні й різноманітних ресурсах. Опис технологічного процесу надання послуги з урахуванням необхідного якості і індивідуальних запитів клієнтів.

У комунікативної частини розглянута суть кадрової політики, організація роботи персоналу, структура управління підприємством, організація роботи з клієнтом пропозиції щодо залучення клієнтів; оформлення договорів. Розробкамедиа—плана.

У плані безпеку процесів надання послуг розглядатимуть- аналіз шкідливих виробничих чинників, які впливають якість надання послуги. Технічна безпеку послуги клієнтові. Екологічна безпеку проекту.

У фундаменті економічної частини- Розрахунок техніко-економічних показників проекту; розрахунок термінів окупності і рентабельності проекту.


 

>Оглавление

 

Анотація

Запровадження

1. Аналітична частина

1.1 Аналіз ринку послуг у сфери обслуговуваннямототехники скутерів

1.2 Чинники, що впливають попит

1.3 Вивчення конкурентів по основним характеристикам

1.4 Вибір цільового сегмента ринку з урахуванням йогоизучения8

>1.5.Вибор місця надання послуги (розташуванняСЦ)

>2.Технологическая частина

2.1 Розрахунок сезонного обсягу надання послуг в обраному сегменті ринку; розрахунок кількості робітників і службовців; кількість посад і площі приміщень

2.1.1 Розрахунок сезонного обсягу послуг за обслуговування скутерів

2.1.2 Розрахунок кількості робітників і службовців

2.1.3 Розрахунок площ для проектування послуги

2.1.4 Визначення потреби у електриці, тепла і вода

2.1.5 Загальні характеристики процесу надання послуг

2.1.6 Визначення потреби у обладнанні й ресурсахСЦ

2.1.7 Опис технологічного процесу зтюнингу скутера «>аерография» розробка технічної карти

2.1.8 Опис технологічного процесу наданої послуги з урахуванням вимоги кількості і індивідуальних запитів клієнта

3. Комунікативна частина

3.1 Суть кадрової політики організаційних питань персоналу

3.2 Структура управління підприємством

>3.3Организация роботи з клієнтом; пропозиції щодо залучення клієнтів

3.4 Пропозиції із залученням клієнтів

3.5 Розробкамедиа—плана

3.6 Інформаційне забезпечення процесу надання послуг

>4.Безопасность процесів надання послуг

4.1 Розробка заходів щодо створення безпечних умов праці

5. Економічна частина:

5.1 План виробництва та реалізації послуг

5.2 Розрахунок кількості виробничих робочих

5.3 Розрахунок площ виробничих приміщень

5.4 Визначення вартості основних виробничих фондів ділянки

5.5 Зарплата виробничих робочих, додаткова зарплата, відрахування насоц страхування

5.6 Витрати на експлуатацію устаткування

5.7 Річні видатки воду

5.8 Ефективність проведення однієї послуги на одне скутера

>ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Література

Графічна


 

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

У виробництво моторолерів почалося 1956 року. Випуск мотоциклів і моторолерів у СРСР становив (тис.): в 1960 — 533; в 1965 — 711; 1970-го — 833; в 1973 — 1022.

За виробництвоммотосредств (мотоциклів, моторолерів імотовелосипедов) СРСР обіймав друге місце у світі — понад 1,5 млн. на рік; у Японії випускалося близько 3,5 млн. (1973).

Виробництво моторолерів відбулася з століття, поки попит ними стрімко не почав згасати. Головна причина падіння попиту полягала у технічних недоліках вітчизняного моторолера та посилення конкуренції з боку іноземних виробників.

Спочатку ринок формувався з допомогою ввезення імпортнихбу моторолерів, 2003 року, за даними журналуМоtоMarket Review (22) березень 2004 р, до продали понад 25 відсотків тис. імпортнихбумотороллеров.217

В міру зростання ринку настав час відкриття офіційних представництв іноземних виробників і «викруткового» складання.

>1)Основная маса, близько 55%, імпортованих до скутерів посідає нову техніку виробництва Китай.

>2)Около 30% імпортованих скутерів посідаєбу скутери з Японії.

>3)Около 15% посідає інших виробників із Європи,Ю.Кореи та Тайваню.

Останніми роками намітилося стійке зростання цін (у зв'язку з збільшенням попиту російські імпортерів) набу скутери з Японії. У зв'язку з ніж падає їхню конкурентоздатність і сегмент поступово заміщується іншими моделями.

Отже, обсяг російського ринку загалом (з урахуванням складання й імпорту) можна оцінити щонайменше ніж 50 тис. прим. на рік. З тенденцією постійного збільшення.

Для підприємств скутери (імпортні і зібрані в Прохаськовому РФ) умовно можна розділити втричі основні групи.

До 1000$

Сюди потрапляють дешеві китайські скутеридвухтактние і японські б/в скутери, досить давніх років випуску.

1000-1500$

Сюди відносяться нові4-тактние китайські скутери, ціна яких складає сьогодні

1000-1500$. Зроблено ці апарати спеціально для європейського ринку, мають великі розміри, щоб забезпечити зручну посадку і водію та пасажиру. Саме вони сьогодні до 60% які продаються скутерів.

2000$

Приблизно стільки переважна більшість скутерів, вироблених на Тайвані, бегемотів у Південній Кореї, Малайзії та інших сусідніх країнах. За якістю вони нічим немає від китайських скутерів у ціновій категорії 1000-1500$.

2500-3500$

У цілому цей сегмент потрапляють нові японські і європейські скутери.

>Скутер є двоколісний транспортний засіб, який відрізняється від традиційного мотоцикла меншим розміром коліс (10-16 дюймів) як наслідок, способом посадки (без подолання рами збоку), розташуванням двигуна (в задньої частини машини), і навіть автоматичну коробку передач.

Основне гідність скутера полягає у виняткової простоті управління (необхідно лише вміти утримувати рівновагу навчитися користуватися газом і гальмом). З іншого боку, скутерами з обсягом двигуна менш 50 куб. див. ("півкарбованцями") і мають максимальну конструктивну швидкість менш 50 км/год можуть керувати особи, починаючи вже з віку 14 років, без водійських правий і реєстрації в ДАІ. Власне з цього групу доводиться основна частина продажу скутерів. Скутери з обсягом двигуна понад 50 відсотків куб. див, хоч і займають незначну частку ринку, але ростуть випереджаючими темпами проти ринком загалом.

Останні 5 років скутер як транспортний засіб міцно влаштувався на дорогах у містах Росії у тому однині і у місті Сиктивкар. У цьому щорічні обсяги продажу техніки збільшились протягом цей період приблизно за порядок.

Значна частина коштів скутерів купується з практичних міркувань різними компаніями. Зокрема, скутер є оптимальним засобом пересування в мегаполісі для логістичних операторів і служб доставки кореспонденції, невеликих посилок, продуктів, малогабаритній техніки тощо. п. Його мобільність дозволяє уникнути пробок, що у чому провокує водіїв традиційних чотириколісних транспортних засобів. Інша сфера застосування скутерів – активний відпочинок на туристичних базах, пансіонатах, в літніх таборах, заміських готелях тощо.

ОпитуванняСиктивкарских власників скутерів показують, що скутер стає сімейним виглядом транспорту для середнього класу, доступне кожного з сім'ї. З іншого боку, скутер – сезонне транспортний засіб, яке часто використовується для літніх поїздок на природу, до батьків чи село, по продукти тощо. Відповідно до митної статистиці напредсезонье (II квартал) традиційно припадає порядку 40-50% річного обсягу імпортних поставок, що згодом реалізуються протягом усього літа.


 

>1.Аналитическая частина

 

1.1 Аналіз ринку послуг у сфери обслуговування >мототехники (скутерів)

Ринок скутерів нині досить великий у Росії. Продажі тисячами одиниць. Щоправда, у звичайній статистичної практиці мопеди (скутери з обсягом двигуна до 50 кубиків) виділяють на окрему категорію.

Розглянемо приміром європейський ринок. Попри те що, що найбільше ">полтинников" їздить дорогах Італії, самий оживлений ринок цієї техніки – французький. Щороку там продається приблизно 210 000 одиниць цихмототранспортних коштів (маю на увазі тільки новостворені скутери). Італія за цим показником перебуває в місці – порядку 130 00050-кубових скутерів на рік. Іспанія – третьому місці – 125 000. На четвертої позиції – Німеччина з 95 000. І несподівано замикає до першої п'ятірки Польща – там темпи зростання популярності ">полтинников" просто зашкалюють – тоді як 2006 року їх продали близько 44 000, то 2007 – вже 91 000 і почесне що п'яте місце.

У Росії її чіткої статистикискутерного ринку ведеться. Особливо враховуючи той факт, що "півкарбованці" поки взагалі реєструються. Але є приблизні цифри, які можна з різних маркетингових досліджень. Після цього цифри свідчать, що російський ринок скутерів – лише з початковому етапі знають розвитку.Приблизительний обсяг продажів скутерів до становить 50 000 примірників. Проте 30% (15 000) від імені цієї кількості посідає японську б/в техніку. Отже, продажу нових скутерів становить 35 000 назв на рік. А із цієї кількості, за даними, від 25 до 30 000 посідає апарати китайського виробництва. Отже, продажу новоїскутерной техніки відомих брендів у всій Росії становить 10 000 штук на рік (і це з найоптимістичнішим оцінкам). І враховуються й "півкарбованці", і апарати більшої кубатури.

Сьогодні російський ринок послуг за у продажу і обслуговуваннямототехники (скутерів) перебуває в стадії розвитку. Сфера послуг, як галузь економічної діяльності є сукупність організацій, завдання яких - надання різноманітних платних послуг за індивідуальним замовлень населення. Однією з видів таких послуг є послуги з обслуговування та ремонту скутерів»

Зростання паркумототехники (скутерів) не посередньо вг.Сиктивкаре менш великий як, наприклад у містах Москва, Санкт-Петербург, але з тих щонайменше пред'явив підвищені вимоги до функціонування та розвитку такий галузевої групи послуг, як продаж скутерів, послуги з ремонту технічного обслуговуваннямототехники (скутерів) , і навіть окремих видів послуг: тюнінг, правка диска, монтаж демонтаж деталі пластика, заміна колінвалу, підшипників тощо. Позаяк у відповідність до чинним сьогодні класифікатором послуг населенню всі ці послуги ставляться до найрізноманітніших галузевим групам, але не всі спрямовані задоволення потреб, пов'язаних із підтримкою нормального технічного гніву й експлуатаційних характеристикмототехники (скутерів).

Ринок технічного обслуговуваннямототехники (скутерів) у Росії чітко структурований за вертикаллю і має рівні:

 >Авторизированние (дилерські) центри

Перевагою таких автосервісів є тісна співпраця з виробниками, що впливає якості робіт. Адже авторизовані сервіси отримують інформацію промототехники (скутерах), технологіях ремонту, і навітьмототозапчасти безпосередньо від виробника. Однак у такого порядку і свої мінуси - значне підвищення цін. Ціна нормо-години в авторизованому центрі на 30% дорожче, ніж у незалежному. Через війну більшість клієнтівмотосервиса по закінченні гарантійного обслуговування скутерів з продаж і з урахуванням пробігу (>1000-1500км), (>1-2года) йдуть

Страница 1 из 7 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація