Реферати українською » Транспорт » Теоретико-метологіческіе осмислення безпеки на залізниці


Реферат Теоретико-метологіческіе осмислення безпеки на залізниці

>Теоретико-метологические осмислення безпеки на залізниці

Порядок користування пасажирами залізничним транспортом визначено Законом Республіки Білорусь у «Про залізничному транспорті», Статутом залізничного транспорту загального користування і відомчими правилами.

Справжній Закон регулює відносини з приводу виконання робіт і послуг залізничним транспортом, забезпечення руху транспортних засобів, охорони навколишнього середовища проживання і формування ринку споживання. Зокрема, зазначений Закон визначає поняття і структуру залізничного транспорту, організаційні основи здійснення комерційної діяльності, специфічні особливості залізничних адміністрацій.

Залізничний транспорт – це наземний рейковий транспорт, являє собою сукупність комунікацій і транспортних засобів, які забезпечують управління економіки й експлуатаційну діяльність залізниці.

Види залізничного транспорту:

Залізничний транспорт загального користування – здійснює перевезення вантажів і пасажирів на магістральних шляхах повідомлень в приміських, внутрішньореспубліканських та Міжнародних маршрутах.

Залізничний транспорт не загального користування – здійснює обслуговування підприємств, організацій та установ на під'їзних шляхах транспортними засобами, зокрема які у власності цих господарюючих суб'єктів.

Структура залізничного ракетного комплексу:

РУП «Білоруська залізниця» (>Бел.ж.д.) – це орган, здійснює централізацію перевезень, керівництво структурними підрозділами, ведення фінансово-господарську діяльність, встановлення цін, і тарифів на перевезення, страхування пасажирів й переробку на залізничному транспорті.

Залізничні станції іостановочние пункти – це підрозділи залізничного транспорту, здійснюють технологічні операції (приймання і відправка вантажів і пасажирів, пошти, маневрова робота).

Залізничні шляху – це залізничні лінії комунікації, щоб забезпечити транспортні перевезення.

Землі залізничного транспорту загального користування – це землі, відведені під залізничні лінії, і навіть споруди, необхідних забезпечення експлуатації залізничного транспорту, й безпеки населення і побудову експлуатації залізничних ліній, станцій, під'їзних шляхів.

Загальні умови здійснення залізничних перевезень:

Надання транспортних робіт й нових послуг залізничним транспортом загального користування складає підставі договорів пасажирів, вантажів, багажу, транспортної експедиції, і навіть інших договорів.

Права й обов'язки сторін залізничних перевезень встановлюються Цивільним кодексом Республіки Білорусь у та статутом залізничного транспорту загального користування.

Взаємини підприємств і закупівельних організацій залізничного транспорту загального користування з власниками під'їзних колій та транспортних засобів, ні з іншими транспортними організаціями здійснюються у відповідність до цивільного законодавства.

На всіх підприємств і організаціях залізничного транспорту загального користування діє єдинеучетно-отчетное час, встановлюваний Білоруської залізницею.

Безпека руху транспортних засобів на залізничному транспорті загального користування та безпечні умови перевезень пасажирів, вантажів, багажу забезпечуються підприємствами і міжнародними організаціями залізничного транспорту, які створюють спеціальні служби йаварийно-восстановительние підрозділи визначають зони підвищеної небезпеки.

Специфічні особливості залізничного транспорту:

Задля більшої охорони вантажів їсти дорогою прямування створюються підрозділи воєнізованої охорони Білоруської залізниці, а попередження й гасіння пожеж – воєнізовані пожежні служби МНС Республіки Білорусь у.

Охорона особливо важливих залізниці забезпечується органами внутрішніх справ, Внутрішніх військ МВС Республіки Білорусь у, залізничними підрозділами Міністерства оборони Республіки Білорусь у.

Працівники залізничного транспорту складаються на спеціальному військовому обліку, мають суворо режимний характер роботи.

З метою задоволення потреб військових формувань Республіки Білорусь у, і навіть невідкладних потреб економіки країни та населення залізничному транспорті підлягає мобілізації відповідно до законодавством Республіки Білорусь у.

Безпека руху, охорона вантажів та, організація роботи залізничного транспорту особливих умовах

Під безпекою руху транспортних засобів на залізничному транспорті загального користування розуміється комплекс організаційних і технічних заходів, вкладених у забезпечення безпечної експлуатації транспортних засобів і системам управління рухом, безпеки життя і здоров'я громадян, і навіть на охорони навколишнього середовища. Транспортні кошти й комунікації залізничного транспорту повинні відповідати вимогам актів законодавства, стандартів, технічних умов та інших технічних нормативних правових актів. Контроль за забезпеченням безпеку руху транспортних засобів на залізничному транспорті загального користування здійснюється Білоруської залізницею, у якої створюються спеціальні служби, і навітьаварийно-восстановительние підрозділ з ліквідацію наслідків катастроф і.

Безпека руху транспортних засобів на залізничному транспорті загального користування й безпечні умови перевезень пасажирів, вантажів і багажу забезпечуються підприємствами і міжнародними організаціями залізничного транспорту загального користування. Власники під'їзних шляхів зобов'язані утримувати їх у рівні, що забезпечує безпеку руху транспортних засобів.

Об'єкти, біля яких здійснюються виробництво, зберігання, навантаження, транспортування і вивантаження небезпечних вантажів, мали бути зацікавленими віддалені від залізничних ліній та житлових споруд залізничного транспорту на відстань, що забезпечує їх безпечну роботу. Власники зазначених об'єктів зобов'язані своєчасно інформувати підприємства міста і організації залізничного транспорту загального користування про виникнення аварійних ситуацій, загрозливих безпеку руху транспортних засобів по залізничним лініях.

Підприємства та молодіжні організації залізничного транспорту загального користування зобов'язані вживати заходів по локалізації та ліквідації наслідків транспортних подій, зокрема катастроф і, спасіння життя і збереження здоров'я людей, зниження розмірів шкоди навколишньому середовищі матеріальних втрат.

Території, у яких розташовані залізничні лінії інші залізничні комунікації, є зонами підвищеної небезпеки, і за необхідності підлягають спеціальному огородження.

Правила перебування громадян, і порядок розміщення об'єктів і проведення робіт у зонах підвищеної небезпеки на землях залізничного транспорту загального користування встановлюються Білоруської залізницею.

Місця перетину залізничних колій і автошляхів одному рівні (переїзди) і слабким місця перетину залізничних колій пішоходами і домашніми тваринами (переходи) би мало бути обладнані та оснащено необхідними сигнальними й іншими пристроями, гарантують безпеку руху транспортних засобів залізничного транспорту, й безпеку дорожнього руху, проходу пішоходів і прогону тварин.

За порушення правил безпеку руху і експлуатації транспортних засобів та інших технічних засобів, що з перевізним процесом, винні особи відповідають, передбачену законодавством Республіки Білорусь у.

Відповідальність за недотримання встановлених Республіка Білорусь норм для будівництва і експлуатації газових проводів та нафтопроводів, інших споруд, котрі перетинають залізничні дорозі чи що у безпосередній близькості до них, і навіть за безпеку експлуатації цих споруд несуть їхні власники.

Охорона вантажів їсти дорогою прямування і залізничних станціях, об'єктів підприємств і закупівельних організацій залізничного транспорту загального користування здійснюється підрозділами воєнізованої охорони Білоруської залізниці.

Охорона спеціальних вантажів їсти дорогою прямування і залізничних станціях здійснюється відповідними підрозділами Збройних сил Республіки Білорусь у, Внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ Республіки Білорусь у та інших військових формувань.

Положення про воєнізованої охороні Білоруської залізниці, і навіть перелік вантажів, які підлягають охорони і супроводу підрозділами воєнізованої охорони Білоруської залізниці, затверджуються Радою Міністрів Республіки Білорусь у.

Охорона особливо важливих підприємств і закупівельних організацій залізничного транспорту загального користування у випадках, передбачених законодавством Республіки Білорусь у, забезпечується органами внутрішніх справ України та Внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ Республіки Білорусь у.

Охорона громадського порядку та ведення боротьби з злочинністю на залізничному транспорті загального користування забезпечуються органами внутрішніх справ у взаємодії з підрозділами воєнізованої охорони Білоруської залізниці.

Попередження і гасіння пожеж на об'єктах підприємств і закупівельних організацій залізничного транспорту загального користування, зокрема на транспортних засобах і комунікаціях, здійснюються підрозділами воєнізованої охорони Білоруської залізниці й воєнізованої пожежної служби Міністерства з надзвичайних ситуацій Республіки Білорусь у.

Державний нагляд за забезпеченням пожежної безпеки на об'єктах підприємств і закупівельних організацій залізничного транспорту здійснюється органами державного пожежного нагляду Міністерства з надзвичайних ситуацій Республіки Білорусь у.

Відомчий контролю над станом пожежної безпеки на об'єктах підприємств і закупівельних організацій залізничного транспорту загального користування здійснюється Білоруської залізницею.

Підприємства та молодіжні організації залізничного транспорту загального користування приймають негайні заходи для усунення наслідків стихійних лих (заносів, повеней та т.п.), техногенним катастрофам, викликали порушення роботи залізничного транспорту. У цих цілях Білоруської залізницею формуютьсяаварийно-восстановительние підрозділи і складається запас матеріально-технічних коштів.

Підприємства та молодіжні організації залізничного транспорту загального користування зобов'язані негайно інформувати відповідні державні органи про факти виникнення надзвичайних ситуацій та компенсаційні заходи, прийнятих з їхньої локалізації (ліквідацію наслідків), і навіть оповістити населення, котрий може виявитися у небезпечній життю і здоров'я зоні впливу чинників, обумовлених надзвичайної ситуацією.

Для ліквідації надзвичайних ситуацій на залізничному транспорті загального користування за рішенням Ради Міністрів Республіки Білорусь у можуть залучатися відповідні підрозділи Збройних сил Республіки Білорусь у, Внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ Республіки Білорусь у та інших військових формувань.

Якщо результаті дії непереборної сили, бойових дій, блокади, епідемій та інших обставин, які мають надзвичайний характер, виникли перепони на шляху подальшої перевезення вантажів і багажу залізничним транспортом загального користування, доставки їх за призначенням й видачі належному одержувачу, то Білоруська залізниця проти неї реалізувати ці вантажі і багаж гаразд, встановленому законодавством Республіки Білорусь у.

>Мобилизационная підготовка підприємств і закупівельних організацій залізничного транспорту загального користування ввозяться мирний час у цілях забезпечення потреб Збройних сил Республіки Білорусь у, прикордонних військ Республіки Білорусь у, Внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ Республіки Білорусь у, інших військових формувань, і навіть невідкладних потреб економіки та населення в перевезеннях особливих умовах.

Заходи з мобілізаційної підготовці об'єктів залізничного транспорту загального користування здійснюються Білоруської залізницею.

Фінансування заходів із мобілізаційної підготовці залізничного транспорту загального користування ввозяться відповідно до законодавства Республіки Білорусь у.

Будівництво зупиночних пунктів, пішохідних мостів і тунелів, пасажирських платформ та залізничного транспорту загального користування виробляється рахунок коштів Білоруської залізниці, до місцевих бюджетів, і навіть зацікавлених підприємств і закупівельних організацій.

Будівництво й оснащення переїздів і переходів здійснюються рахунок коштів зацікавленої сторони.

Проектування і будівництво під'їзних шляхів здійснюються за узгодження з Білоруської залізницею.

Вочевидь, що у питаннях безпеку руху найголовніше – розуміння пасажирами той факт, що залізниця з своїх технічних особливостей – зона підвищеної зацікавленості.

Ходіння шляхами в невстановлених місцях – саме поширене порушення на залізничному транспорті. Адже відомо, що несподівану появу особи на одне дорогах чи під хто стоїть складом можуть призвести до знедолений випадку й порушення руху.

>Машинисти мають величезний досвід і старанно проінструктовані на випадки аварійних ситуацій, і навіть їхній професіоналізм і автоматична реакція не зможуть змусити багатотонний склад зупинитися за частки секунд.

Гальмівний шлях поїзда варіюється від 33 до 1000 м, миттєва зупинка неможлива. Тому переходити шляху рекомендується лише спеціально виділені на цього місцях, обов'язково під прямим кутом до подання шляхів, не наступивши голівку рейки, ніж посковзнутися і впасти.Стрелочний переклад – заборонене до переходу місце, вгадати режим роботи стрілки людинінеосведомленному неможливо.

При перетині шляхів в жодному разі не можна висуватися на залізничне полотно відразу післяпроследования поїзда: важливо переконатися у відсутності зустрічного складу, навіщо потрібно дочекатися, коли хвостовій вагон поїзда піде за межі видимості.

Людина, виявився між рухливими потягами, ризикує подвійно: сила повітряного потоку, створюваного складами, сягає 16 тонн. Здається, потрапити до такі лещата не побажає жоден зі здоровим глуздом.

>Неподвижние вагони нерухомі тільки погляд. Підходити до них ближчий, ніж п'ять метрів не можна – будь-який вагон на станції перебуває у роботі, й тому він може, розпочати спрямування будь-яку хвилину. Категорично заборонено перебувати під хто стоїть чи, тим паче, нерухомих рухомим складом. Цього будь-коли роблять самі залізничники.

Якщо людина неспроможна уникнути проходженнярельсовому полотну, то у колії попутного напрями неприпустимо: відволікаючись лише з зустрічний поїзд, то вона може не почути сигналівнагоняющего ззаду попутного.

Існують певні правил поведінки на станційної території, порушення яких вкрай небезпечні. Не дозволяється до посадки в стоїть вагон заступати за обмежувальну лінію на платформі, а стрибати з платформи чи забиратися неї із рейок – це надзвичайно ризиковано.

При посадці в електропоїзд пасажир повинен усвідомлювати, що примусове відкривання вхідних дверей, прохід у двері в моменти їх автоматичного відкривання чи закриття неприпустимі, адже тиск стискування дверей еквівалентно 8атмосферам, а падіння з рушійної великій швидкості поїзда «несумісне із життям». Так само небезпечний та як і неприпустимо висуватися вікном вагона.

Особлива розмова стосується контактної мережі. Напруга в проводах надзвичайно високе: від 3.5 до 27500 вольт (порівнювати: будинку у електропроводці – 220 вольт). Сильний опік від контактного дроти може відбутися з відривом менш як 2 метри.

Залізниця є зоною підвищеної небезпеки. Щоб недопущення трагедії слід дотримуватися прості вимоги безпеки.


Список використаних джерел

1. Конституція Республіки Білорусь у 1994 року (з цим і доповненнями, прийнятими на республіканських референдумах 24 листопада 1996 р. і 17 жовтня 2004 р.) // ЕТАЛОН: Білорусь [Електрон. ресурс] /Нац. центр правовоїинформ. Республіки Білорусь у. – Мінськ, 2010.

2. Цивільний кодекс Республіки Білорусь у від 07.12.1998 р.; зі змінами та доповненнями від 08.07.2008 р. // ЕТАЛОН: Білорусь [Електрон. ресурс] /Нац. центр правовоїинформ. Республіки Білорусь у. – Мінськ, 2010.

3. Про залізничному транспорті: Закон Республіки Білорусь у від 06.01.1999 р. №>237-З (у редакції Закону від 20.06.2008 р. №>344-З) // ЕТАЛОН: Білорусь [Електрон. ресурс] /Нац. центр правовоїинформ. Республіки Білорусь у. – Мінськ, 2010.

4. Артюшенко, М.М. Транспортне право і транспортна безпеку. –Мн.:ЧИУиП, 2005. – 84 з.


Схожі реферати:

Навігація