Реферати українською » Транспорт » Технологія та організація експлуатаційної діяльності транспорту


Реферат Технологія та організація експлуатаційної діяльності транспорту

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>РОСЖЕЛДОР

Державне освітнє установа

вищого професійної освіти

Філія «Ростовського державного університету шляхів»

Кафедра «Управління експлуатаційної роботою»

Технологія і організація експлуатаційної діяльності транспорту

>Пояснительная записка

Робота___ з оцінкою

захищена___

Перевірила:к.т.н., доцент

>Виполнил:

студент

>Ростов-на-дону

2008


Зміст:

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

1. Технічна і експлуатаційна характеристика ділянки дороги

2. Організація і впорядкування плану місцевої роботи

2.1 Розрахунок числа місцевих поїздів

2.2 Норми часу на обробку збірних поїздів на проміжних станціях

2.3 Вибір схеми прокладки місцевих поїздів на графіці руху.

2.4 Розробка графіка руху місцевих потягів і визначення простою вагонів дільниці

ЛІТЕРАТУРА


ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Єдина транспортна мережа включає у собі залізничний, повітряний, річковий (морської), автомобільний і трубопровідний транспорт.

Основний вид транспорту – залізничний, бо в її частку припадає більш 80% вантажообігу і 40% пасажирообороту.

>Основополагающая роль залізничного транспорту визначається передусім економічними і географічними особливостями:

1. розвиненість залізничної мережі

2. розміщення промислових підприємств

3. концентрація виробництва

4. особливість водних шляхів.

Нині залізничному транспорті відрізняється масовістю вантажопотоків і пасажиропотоків, розмаїттям перевезених вантажів, щодо низькою вартістю перевезень вантажів великого об'єму великі відстані. Залізничний транспорт - це комусь вигідно, дуже зручне і комфортно.

Залізничним транспортом прийнято називати вид сухопутного транспорту, які здійснює перевезення вантажів і пасажирів по рейковим шляхах повідомлення. Цей транспорт має значення для людського життя. Його провідне значення зумовлено двома чинниками: технічно-економічними перевагами над більшістю інших напрямів транспорту, й збігом напряму, і потужності, основних транспортно-економічних міжрайонних і міждержавних (у межах СНД) зв'язків Росії із конфігурацією, пропускної і провізний здатністю залізничних магістралей (на відміну річкового і морського транспорту).

Залізничний транспорт має безліч достоїнств. Він унікальний, тобто. має унікальну здатність перевозити майже всі види вантажів. Має високу провізну і пропускну спроможність, і навіть порівняно невисоку собівартість перевезень.

Залізничний транспорт дозволяє заощаджувати рідке вуглеводневе паливо з допомогою широкої електрифікації тяги. Він ефективним у перевезеннях на великі відстані, і до уваги величезну територію Росії.

Ціла мережу залізниць забезпечує основні вантажопотоки як між економічними районами Росії, а й між Росією і країнами близького зарубіжжя. Через це залізниці ставляться до основних елементів територіального каркаса господарського ландшафту країни на макро- імезоуровнях.

Слід зазначити, що залізничному транспорті грає величезну роль пасажирських перевезеннях. Попри розвиток автомобільних і повітряних перевезень пасажирів, напрям і потужність пасажирських потоків значною мірою визначаються конфігурацією з пропускною здатністю залізниць. Залізничний транспорт - це комусь вигідно, зручно та комфортно.

Кожна т. вантажу перевозиться залізничним транспортом. На них припадає понад 80% внутрішнього вантажообороту на світі.

Останні п'ятиріччя на 16% виріс обсяг відправлення вантажів. У номенклатурі вантажів переважає:

- вугілля- 24%;

->стройматериали–21%;

- нафтові вантажі – 15%;

- інші – 13%;

- руда – 10%.

Російські залізниці займають перше місце протяжності електрифікованих магістралей; друге місце по експлуатаційної довжині залізниць та становлять 88,2 тис. км.

РЗ є головними з погляду перевізній роботи.

Загальні засади

Місцева робота включає комплекс заходів із виконання плану вантаження та норм вивантаження на станціях ділянки залізниці,развозу місцевого вантажу станціями, подачу його вантажним фронтах, забезпечення станцій порожніми вагонами, збір занурених і звільнених порожніх вагонів, і навіть поїзну роботу з обслуговування станції.

Місцевий вагон – вагон, з яким виконуються вантажні операції (>погрузка/вигрузка).

Правильна організація місцевої роботи вимагає:

1. визначення планових вагонопотоків;

2. встановлення порядку їхнього підвищення на ділянці;

3. знання умов праці проміжної станції дільниці і під'їзних шляхів промислових підприємств;

4. впровадження передового досвіду в досягнення науку й техніки задля забезпечення ритмічної роботи станції і рухливих шляхів;

5. скорочення часу постою вагонів і оптимізація числа локомотивів, зайнятих на місцевої роботі;

6. взаємодія всіх видів транспорту.

Для обслуговування промислових станцій призначають в звернення збірні і вивізні поїзда, диспетчерські і маневрові локомотиви. Може здійснюватисяприцепка груп місцевих вагонів до транзитним поїздам чи резервнимлокомотивам.

Різновидом збірних поїздів є:

- зонні – які працюють що на деяких промислових станціях ділянки;

- подовжені – з роботою на проміжних станціях двох суміжних ділянок;

-сборно-участковие – такі з кількох ділянкам, з роботою на промислових станціях однієї дільниці іпроследованием транзитом інших ділянок;

- прискорені – мають зупинки тільки опорних станціях дляприцепки іотцепки вагонів не поїзним, а маневровимлокомотивам.

Вибір доцільною місцевої роботи у умовах організаціївагонопотока залежить від загального обсягу роботи ділянки чи окремих станцій, відкритих до виконання вантажних операцій довжини ділянки, від норм часу вантажних операцій, норм є і швидкості поїздів, обслуговуючих місцеву роботу.


>1.Техническая і експлуатаційна характеристика ділянки дороги

Характеристика ділянки дороги складається за даними завдання проектування. Наводиться схема ділянки з розташуванням у ньому технічних й управління промислових станцій, вказується вид тяги, серія вантажних локомотивів, довжина перегонів, вагові норми поїздів, довжина прийомуотправочних шляхів, кошти сигналізації та зв'язку на своєму шляху поїздів.


            а      

З часів ходу поїздів по перегонам і довжини прийомуотправочних шляхів визначається ходова швидкість руху місцевих поїздів.

Ходова швидкість – найбільша швидкість, не враховує час на зупинки потягів і час на розгін і це уповільнення.

>Vx=2Lуч />tx, км/год,

де:

-Lуч – довжина аналізованого ділянки

-tx – сумарне час ходу вантажного поїзда у ділянці в парному і непарному напрямах (в годиннику)

>Vx=116+118=234/60=3,9ч=2*130/3,9=66,6км/ч (аналог розрахунку)

Далі визначається число вагонів у складі поїзда за такою формулою:

>m=Qбр /qбр ,в-в,

де:

-Qбр – вагу поїзда брутто, т

-qбр – вагу вагона брутто, т

>m=3400/61=55 вагонів.

Далі перевіряється можливість розміщення кількості вагонів за довжиною прийомуотправочних шляхів:

>m=(Lпоп -lлок -10)/lваг, вагонів,

де:

-Lпоп – довжина прийомуотправочних шляхів (м), таблиця №4строка-2

-lлок –довжина локомотива (м), таблиця №5

- 10 – відстань на точність установки поїзда

-lваг – довжина вагона (м), таблиця №3

>m=(1050-28-10)/14,8 = 68 вагонів (аналог розрахунку)

Якщо розраховане число вагонів не розміщається за довжиною прийому відправки шляхів, необхідно здійснити корекцію, визначити можливу кількість вагонів у складі і розрахувати вагову норму поїзда:

>Qбр =m·qбр , т

Висновок: приймається число вагонів у складі поїзда однакову числу вагонів 55.


2. Організація і впорядкування плану місцевої роботи

 

2.1 Розрахунок числа місцевих поїздів

Обсяг місцевої роботи з ділянціА-Б складається виходячи з таблиці №2 – завдання проектування. Вихідні даних про розмірах вантаження і розвантаження, наведені у завданні відповідності зі своїм варіантом та обліком балансу порожніх вагонів, уявімо в таблиці №1.

таблиця №1. Місцевівагонопотоки ділянкиА-Б

на

 з

А а б в р буд до Б разом порожні
надлишок недолік
А - 6 5 6 6 4 3 - 30 - -
а 3 - 6 9 2 -
б 4 - 6 10 - 3
в 7 - 5 12 - 3
р 5 - 4 9 -- -
буд 4 - 5 9 - -
до 3 - 3 6 5 -
Б - 5 2 3 3 5 8 - 26 - -
разом 26 7 7 9 9 9 11 29 111 7 6

У цьому надлишок порожніх вагонів на станції виникає у разі, коли навантаження менше вивантаження, а недолік, коли навантаження більше вивантаження.

З таблиці №1 будується діаграма місцевих вагонопотоків ділянкиА-Б.

Діаграма місцевих вагонопотоків розростається визначення числа місцевих поїздів дільниці. Після побудови діаграми завантажених вагонопотоків робиться регулювання порожніх вагонів, тобто. показується стрілками собі напрямок руху порожніх вагонів від станції, мають надлишок до станціям, у яких недолік. Передбачається повна взаємозамінність вагонів.

Коли ділянці є загальний надлишок порожніх вагонів, то ці вагони скеровуються в станцію А, і якщо недолік, то потрібно їх підвід зі станції Б.

З діаграми місцевих вагонопотоків визначаються розміри руху місцевих поїздів для парного і непарного напрямів за такою формулою:

>Nоб = (>mгр+mпор)/m , поїздів,

де:

-mгр – кількість завантажених вагонів і

-mпор - кількість порожніх вагонів що є на перегоні в непарному чи парному напрямах

-m – кількість вагонів у складі навантаженого поїзда

>Nоб = 30+1/55= 0,58 (аналог розрахунку)

>Nоб = 24+7/55= 0,56 (аналог розрахунку)

Приймаємо за однимсборному поїзду в парному і непарному напрямах.

 

2.2 Норми часу на обробку збірних поїздів на проміжних станціях

Тривалість стоянки збірного поїзда на проміжної станції регламентується часом виконання маневровій праці та залежить від:

1. характеру і обсягу виконуваної операції (>прицепка,отцепка,…);

2. способу обслуговування проміжних станцій (поїзним чи маневровим локомотивом);

3. розміщення вагонів у складі збірного поїзда;

4. схеми станції і віддаленості вантажних пунктів прийомуотправочних шляхів.

Обсяг і характеру виконуваних операцій встановлюється по діаграмі місцевих вагонопотоків і від способу обслуговування проміжних станцій. Загальне час просте проміжного поїзда визначається з урахуванням побудови технологічного графіка. Тривалість операцій, що з обробкою збірного поїзда на проміжної станції визначається розрахунком.

Технічне час наотцепку іприцепку вагонів поїзнимлокомотивам, визначимо за такою формулою:

>tосм =0,16·nприц , хв.

Загальне час знаходимо за такою формулою:

>tобщ =tприц+tотц+tосм , хв

Час виконання операцій ізприцепке,отцепке і огляду, розраховується кожної проміжної станції для парного і непарного напрямів, а результати зводяться в таблицю №2.

>1.Понечетному напрямку: (аналог розрахунку)

а)tприц = 11,52+0,37*8 = 14,48 хв

>tотц = 4,67+0,19*6 = 5,81 хв

>tосм = 0,16*8 =1,28мин

>tобщ =21,57мин

б)tприц = 11,52+0,37*6 = 13,74 хв

>tотц = 4,67+0,19*8= 6,19 хв

>tосм = 0,16*6 = 0,96 хв

>tобщ = 20,89 хв

в)tприц =11,52+0,37*5 =13,37мин

>tотц = 4,67+0,19*9 = 6,38 хв

>tосм = 0,16*5 =0,8мин

>tобщ =20,55мин

р)tприц = 11,52+0,37*4 =13мин

>tотц = 4,67+0,19*6 = 5,81 хв

 >tосм = 0,16*4 = 0,64 хв

>tобщ = 19,45 хв

буд)tприц = 11,52+0,37*5= 13,37 хв

>tотц = 4,67+0,19*4 =5,43 хв

 >tосм = 0,16*5 =0,8мин

>tобщ =19,6мин

до)tприц = 11,52+0,37*8 = 14,48 хв

>tотц = 4,67+0,19*3 = 5,24 хв

>tосм = 0,16*8 = 1,28 хв

>tобщ = 21 хв

>2.Почетному напрямку: (аналог розрахунку)

а)tприц = 11,52+0,37* 3=12,63мин

>tотц = 4,67+0,19*5 = 5,62 хв

>tосм = 0,16*3= 0,48 хв

>tобщ = 18,73 хв

б)tприц = 11,52+0,37*4 =13мин

>tотц = 4,67+0,19*2 = 5,05 хв

>tосм = 0,16*4 = 0,64 хв

>tобщ =18,69мин

в)tприц = 11,52+0,37*7 =14,11мин

>tотц =4,67+0,19*3=5,24мин

>tосм = 0,16*7 = 1,12 хв

>tобщ = 20,47 хв

р)tприц = 11,52+0,37*5=13,37мин

>tотц =4,67+0,19*3=5,24мин

>tосм = 0,16*5=0,8мин

>tобщ =19,41 хв

буд)tприц = 11,52+0,37*4 =13мин

>tотц = 4,67+0,19*5=5,62 хв

>tосм = 0,16*4= 0,64 хв

>tобщ = 19,26 хв

до)tприц = 11,52+0,37*3 =12,63мин

>tотц = 4,67+0,19*8=6,19

>tосм = 0,16*3 = 0,48 хв

>tобщ = 19,3 хв

Таблиця №2 - Норми часу на обробку місцевих поїздів на проміжних станціях:

станція парне парне
>tотц >tприц >tосм >t >Tотц >tприц >tосм >t
а 5,8 14,48 1,28 22 5,62 12,63 0,48 19
б 6,19 13,74 0,96 21 5,05 13 0,64 19
в 6,38 13,37 0,8 21 5,24 14,11 1,12 21
р 5,81 13 0,64 20 5,24 13,37 1,12 20
буд 5,43 13,37 0,8 20 5,62 13 0,8 20
до 5,24 14,48 1,28 21 6,19 12,63 0,48 20

Технологічний графік розробляється один всім станцій , у своїй час наотцепку вказується в графі двома цифрами, відповідними мінімального і максимальному значенням, отриманим у результаті розрахунку.

За підсумками технологічного графіка визначається загальна тривалість обробки парних і непарних збірних поїздів дільниці з кожної станції.

Отримані норми використовуються під час прокладання поїздів на графіці руху.

Технологічний графік тривалості і послідовності виконання інформації з збірним поїздом на проміжної станції представлений малюнку №1.

Час перебування парних і непарних збірних поїздів з кожної з проміжних станцій представлене графіці №2 з урахуванням додаткового часу отримання документів (5 хвилин), випробуванняавтотормозов (10 хвилин), приготування маршруту відправлення збірного поїзда (5 хвилин).

Операції Час операції виконавці
Доприб. поїзда 10 20 30
1. Узгодження з диспетчером плану маневровою роботи Черговий по станції
2. Підготовкаприцепляемой групи вагонів Старший прийомоздавач
3. Одержання перевізних документів, ознайомлення з планом маневровою праці та розстановка осіб, що у роботі ДСК та упорядник поїздів
Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація