Реферати українською » Транспорт » Розрахунок витрат на технічне обслуговування і ремонт автомобілів


Реферат Розрахунок витрат на технічне обслуговування і ремонт автомобілів

Страница 1 из 2 | Следующая страница

року міністерство освіти Російської Федерації

>Тульский державний університет

Кафедра «Автомобілі і автомобільне господарство»

 

 

Курсова робота

з дисципліни

«Економіка АТП»

на задану тему: «Розрахунок витрат за ТЕ і ТР»

>ТУЛА 2008


Зміст

Запровадження

1. Вихідні дані

2. Визначення витрат за матеріали

3. План за працею і оподаткуванням заробітної плати працівників технічних служб

4.Цеховие витрати

5.Общехозяйственние витрати

6. Кошторис витрат за виробництво і калькуляцію собівартості

7. Планування фінансів України й рентабельності

Список літератури


Запровадження

Підвищення ефективності інвестицій – одну з основних цілей економічного розвитку. Однією з шляхів досягнення цього є розвиток науково-технічного прогресу, розтин і на підприємствах резервів й розробка заходів, вкладених у зниження транспортних витрат у народному господарстві.

Механізмом розв'язання проблеми є реконструкція і технічне переозброєння виробничо-технічної бази (>ПТБ) і окремих ділянок автотранспортних підприємств. У цьому курсової роботі визначається доцільність проведення нововведень в підрозділах АТП, вивчається зокрема можливість використання їх виробничих площ на ремонт і обслуговування рухомого складу сторонніх організацій корисною і індивідуальних власників на комерційній основі.


1. Вихідні дані

>п/п

Найменування показників Умовне позначення Значення
1 Марка автомобілів -
2 >Списочное кількість автомобілів

Аз

3 >Среднесуточний пробіг, км

lсс

4 Коефіцієнт випуску

aв

5 Пробіг доТО1, км

l>ТО-1

6 Річна трудомісткість виконуваних робіт,чел.ч.

Тр

7

Площа зониТО1, м2

F
8 Висота, м h
9 Фонд робочого дня, год

Ф>рв

10 Чисельність ремонтних робочих, чол.

Nрр

11 Чисельність допоміжних робочих, чол.

N>всп

12 Кількість робочих днів на рік

Др

13 Тривалість зміни, год

Тдив

14 Кількість змін

nдив

1

2. Визначення витрат за запчастини і матеріалів

Якщо реконструкція і технічне переозброєння проводиться у зоніТО-1 чиТО-2, то розраховуються лише видатки матеріали.

Витрати на матеріали під час проведенняТО1 (>ТО2):

Див =Нм*N>ТО-1(ТО-2),

де Нм – норма витрат за матеріали, крб. одне обслуговування (>справочно)

N>ТО-1(ТО-2), – кількість впливів (>ТО1,ТО2),

N>ТО-1(ТО-2) = Lобщ/ L>ТО-1(ТО-2)

Lобщ – загальний річний пробіг парку рухомого складу, км

Lобщ =Асп*lcc*365*aв,

деАсп –списочное кількість автомобілів,

>lсс – середньодобовий пробіг автомобілів, км,

aв-коефіцієнт випуску автомобілів на лінію.

L>ТО-1(ТО-2) – пробіг доТО1 (>ТО2) (>справочно), км

Під час проведення реконструкції у зоні ТР необхідно розраховувати видатки запчастини і ремонтні матеріали з приводу формулам

>Сзч = ,

деНзч – норма витрат за запчастини на 1000 км пробігу, крб. (>справочно);

У розділі ст – питому вагу трудомісткості ремонту автомобіля на заданому ділянці у загальному обсягу ТР (>справочно).

Витрати на ремонтні матеріали

Див = ,

де Нм – норма витрат за ремонтні матеріали, крб. на 1000 км пробігу (>справочно).

3. План за працею і реальної заробітної плати працівників технічних служб

Річний план зарплати є сумою виплат працівникам цього підприємства протягом року.

Розрахунок фонду зарплати ремонтних робочих.

Чисельність основних ремонтних робочих визначаємо за такою формулою


>Nр = ,

де Т – річна трудомісткість ремонтних робіт дільниці, чол. годину;

>Фр – річний фонд робочого дня одного ремонтного робочого, годину (1860 годину для працівників з нормальними умовами праці, 1840 – для шкідливих робіт).

Визначення річного фонду зарплати основних виробничих робочих виготовляють підставі річний трудомісткості Т, кваліфікації виконавців, і застосовуваної системи оплати праці та преміювання.

Середній тарифний розряд основних виробничих робочих:

,

де Rі – розрядiй кваліфікації;

Nі – чисельність робочихiго розряду, чол.

Загальний фонд зарплати.

Ф>общ рр = Ф>осн + Ф>доп,

де Ф>осн – фонд основний зарплати, крб.;

Ф>доп – фонд додаткової зарплати за невідпрацьований, але оплачуване час, крб.

Фонд основний заробітної плати із урахуванням доплат.

Ф>осн = Ф>повр + Прр + Д>бр + Дзв,


де Ф>сд – фонд погодинної зарплати, крб.;

Прр – сума премій ремонтним робочим, крб.;

Д>бр – доплата за бригадирство, крб.;

Дзв – доплата до праці у нічний час, крб.

Ф>повр = Зпорівн Т,

де Зпорівн – середня годинна тарифна ставка робочого, крб.

Премія ремонтним робочим за якісний працю й виконання плану робіт встановлюються у вигляді 40% відФповр:

Доплату за бригадирство:

,

де N>бр – кількість бригадирів в підрозділі, чол. (бригадир призначається при чисельності бригади щонайменше 5 чол.);

р>бр = 10% – відсоток доплат,

>Сб – годинна тарифна ставка бригадира, крб.

>Дн = ,

деNрМ – кількість робітників, що працюють у нічну зміну,

>Сн – середня годинна тарифна ставка, крб.

>Чн – число годин нічного часу за зміну (нічним вважається період із 22 до 6 ранку).

Фонд додаткової зарплати.

Ф>доп = Ф>осн Р>доп,


де Р>доп – відсоток додаткової зарплати основної,

де Д>отп – кількість днів відпустки чергового та будівництво додаткового;

Дв, Дін – кількість вихідних святкових днів на рік.

Єдиний соціальний податку зарплатню ремонтних робочих.

Прорр = рпро Фрр,

де рпро = 26% – відсоток податку.

Середньомісячна вести виробничого робочого.

Результати розрахунку зводимо в табл. 3.1.

Таблиця 3.1. Розрахунок фонду зарплати ремонтних робочих

Показники >Обозна-чение Значення
Річна трудомісткість робіт зТО1,чел.-ч Т
>Списочное кількість ремонтних робочих, чол.

Nрр

Середня годинна ставка робочого, крб.

Зпорівн

Фонд погодинної зарплати, крб.

Ф>сд

Премії за якісний працю, крб.

Прр

Доплату за бригадирство, крб.

Д>бр

Доплату за нічний час
Річний фонд основний зарплати, крб.

Ф>осн

Додаткова вести, крб.

Ф>доп

Загальний фонд зарплати, крб.

Фрр

Єдиний соціальний податок, крб.

Прорр

Середньомісячна вести, крб.

ЗПрр


Розрахунок фонду зарплати допоміжних робочих.

Приймаємо, що з допоміжних робочих застосовується почасово-преміальна система оплати праці, у своїй середній розряд робочого.

Фонд погодинної зарплати допоміжних робочих.

Премії допоміжним робочим за якісний працю р>всп = 30% від погодинної зарплати.

П>всп = р>всп Ф>повр

Інші показники плану з заробітної плати допоміжних робочих розраховуються за тими самими формулам, як і аналогічні показники у плані по заробітної плати основних робочих.

Ф>осн = Ф>повр + П>всп

Ф>доп = Ф>осн Р>доп

Ф>общ = Ф>осн + Ф>доп

Про>всп =0,26*Фобщ

ЗП>всп

Результати розрахунку фонду зарплати допоміжних робочих зводимо в табл. 3.2.


Таблиця 3.2. Розрахунок загального фонду зарплати допоміжних робочих

Показники >Обозна-чение Значення
Кількість допоміжних робочих, чол.

N>всп

Середня годинна ставка робочого, крб.

З>всп

Фонд погодинної зарплати, крб.

Ф>повр

Премії за якісний працю, крб.

П>всп

Річний фонд основний зарплати допоміжних робочих, крб.

Ф>осн

Додаткова вести, крб.

Ф>доп

Загальний фонд зарплати допоміжних робочих, крб.

Ф>всп

Єдиний соціальний податок, крб.

Про>всп

Середньомісячна вести, крб.

ЗП>всп

Фонд зарплати фахівців інженерно-технічної служби (ІТС) й молодшого обслуговуючого персоналу (>МОП).

Визначення фонду зарплати фахівців ІТС іМОП полягає в посадові оклади Дприбл й чисельності даних категорій працівників N>сп.

Річний фонд основний зарплати:

Ф>сп = 12 (1 + р>сп) N>сп Дприбл,

де р>сп = 30% – відсоток премій.

>Начисления на зарплатню:

Про>сп = рпро Ф>сп,

де рпро = 26% – відсоток нарахувань єдиного соціального податку.


Середньомісячна вести за даними категоріям працівників:

Зведений план за працею і збільшення заробітної платі.

Результати розрахунку зводимо в табл. 3.3.

Таблиця 3.3. Зведений план за працею і реальної заробітної плати працівників зониТО-1

Категорія

працівників

Кількість працівників, чол. Середньомісячна зарплата, крб. Річний фонду зарплати, крб. >Начисления в соціальні фонди, крб.
Основні робочі
Допоміжні робочі
Працівники >МОП
ІТП
Разом у ділянці

4.Цеховие витрати

Витрати утримання і експлуатацію устаткування.

Перелік устаткування ділянці вибирається відповідно донормокомплекта (>справочно) і заноситься в табл. 4.1

Таблиця 4.1. Витрати обладнання

Найменування устаткування >Кол-во Вартість

Витрати на силову електроенергію.

де Цзел – вартістьkВт год;

 – річний витрати,

де Ру – сумарна настановна потужністьелектроприемников,kВт год;

Фпро = 2008 год – дійсний річний фонд робочого дня устаткування;

Доіз – коефіцієнт завантаження устаткування (0,6 – 0,9);

Доз – коефіцієнт попиту (0,15 – 0,25);

До>пс – коефіцієнт, враховує втрати у мережі (0,92 – 0,95);

Допд – коефіцієнт, враховує втрати у двигуні (0,85 – 0,9).

4.1.2. Витрати на ТЕ і ремонт устаткування визначаються розмірі 9…11% від балансову вартість устаткування (табл. 4.1).

Сто,тр = 9–11% *>Сб

Сума амортизації щодо обладнання визначається за нормами амортизаційних відрахувань М>аоб залежно з його вартості.

деНоб – норма амортизації на одиницю устаткування, % (>справочно),

>Сб – балансову вартість устаткування, крб.

Амортизація нараховується лише з устаткування вартістю понад 100 мінімальних оплат праці (110000 крб.)

Витрати утримання і експлуатацію устаткування.

Р>соб = 1,1 (Ззел + З>ТоиР + Апро),

де 1,1 – коефіцієнт, враховує інші витрати.

Зміст цехового персоналу.

Основна додаткова вести допоміжних робочих, фахівців ІТП іМОП ділянки з нарахуванням єдиного соціального податку

Фцех = Ф>всп + Ф>спмоп + Ф>спитр + Про>всп + Про>спмоп + Про>спитр

Витрати утримання будинків, споруд й інвентарю.

Вартість електроенергії висвітленню ділянки

де 15 – норма витрати електроенергії висвітленню на 1 м2, Вт;

1,3 – коефіцієнт, враховує неповну освітленість приміщення протягом першого зміни;

1,2 – коефіцієнт, враховує кожне висвітлення по-третє неробочу зміну,

>Тсм – тривалість зміни, годину,

>Дрг – кількість робітників днів на рік,

>Цсел – вартість одного КВт. год силовий електроенергії, крб.

Вартість водопостачання.


де 25 – норма витрата води однієї робочого щодня, л;

Цв = Ціна за 1 м3води, крб.

Зміст будинків та споруд.

З>зс = 0,02 P.S>зс,

де P.S>зс – вартість будинків та споруд.

P.S>зс = F hs>зс,

деs>зс = 2000руб./м3 – питома вартість будівельно-монтажні роботи.

Амортизація будинків та споруд.

А>зс = Ма P.S>зс,

де Ма = 0,017 – норма амортизаційних відрахувань.

Витрати отримати відшкодування зносу дорогого інструменту та інвентарю Зії визначаються розмірі 3% від балансову вартість устаткування

Ці = 3%*Сб

Разом загальна вартість утримання будинків, споруд й інвентарю:

>С = З>теп + З>ел + Звод + З>зс + А>зс + Зії

Витрати з охорони праці.

Витрати з охорони праці З>охр визначаються з добові норми витрат

М>охр =1000 крб. для робочого:

З>охр = М>охр(Nрр + N>всп).

Сума цехових витрат.

цех = 1,01 (Р>соб + Фцех +С + З>охр),

де 1,01 – коефіцієнт, враховує інші витрати.

5.Общехозяйственние витрати

Транспортний податок Мт встановлений у розмірі 1% від фонду заробітної плати працівників.

Податок на грішну землю.

де Піз = 47,13руб./м2 – норматив і щодо оплати землю.

Загальна сума податків, зборів і платежів, що відносяться на собівартість.

Мз = Мпд + Мт + Пл + Міз

Сума загальногосподарських витрат.


Зох = Мз

Визначення виручки.

У =1,35С

де 1,35 – коефіцієнт, враховує рівень планової рентабельності Rпл = 35%;

З – видатки ділянці складаються з:

- витрат за матеріали

- витрат за запчастини

– загального фонду зарплати ремонтних робочих Фрр;

– єдиного соціального податку Прорр;

– цехових витратСцех;

– загальногосподарських витрат не враховуючи Мпд Зох (

6. Кошторис витрат за виробництво і калькуляція собівартості

Калькуляція собівартості послуг та виконання робіт, виконуваних в зонах (ділянках) АТП, уявляємо собою розрахунок витрат за одиницю продукції (робіт, послуг).

Результати підрахунків зводимо в табл. 6.1.

Таблиця 6.1. Калькуляція собівартості робіт

Статті калькуляції Річна сума цих витрат, крб. Витрати на 1000 км пробігу (>на1ТО1 чиТО2)
Загальний фонд зарплати ремонтних робочих
Єдиний соціальний податок
Витрати на запчастини
Витрати на матеріали
>Цеховие витрати
>Общехозяйственние витрати
Разом

7. Планування фінансів України й рентабельності

Визначення виручки і тарифів послуги (роботи).

Виручка з урахуванням податку користувачів доріг.

У’ =1,35С

Податок на додану вартість.

ПДВ =0,18В’

Виручка з урахуванням ПДВ.

У’’ = У’ + ПДВ

Розрахунковий тариф на що їх роботи.

Визначення прибутку.

Загальна прибуток розраховується як відмінність між виручкою і на суму витрат.

П>общ = У’ – З

Величина розрахункового прибутку розраховується як відмінність між загальної прибутком і сумою наступних податків:

- податку з прибутку (20% від П>общ);

- податку майно у вигляді 1,5% з його вартості;

Фактична рентабельність.

Термін окупності інвестицій.

,

деСб балансову вартість устаткування, крб.

>Сзс – вартість будинків та споруд дільниці, крб.

Таблиця 7.1. Визначення вартості одного нормо-години

Показники З урахуванням витрат на матеріали
Витрати дільниці, крб.
Виручка при планованої рентабельності, крб.
ПДВ, крб.
Виручка з урахуванням ПДВ, крб.
Вартість однієї нормо-години, крб.

Список літератури

1.ГолованенкоС.Л. «Довідник інженера-економіста автомобільноготранспорта».-М.: Транспорт, 1991 р.

2. Методичні вказівки з виконання курсової роботи з дисципліни «Організація, нормування і управління АТП» на задану тему: «Розрахунок витрат за технічне обслуговування

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація