Реферати українською » Транспорт » Вибір раціонального варіанта вантажоперевезень


Реферат Вибір раціонального варіанта вантажоперевезень

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>СОДЕРЖАНИЕ

1. Формування маршрутів перевезень, вибір типу рухомого складу і розрахунок вантажообігу

2. Розрахунок часу й швидкості доставки вантажів

3. Розрахунок основних техніко-експлуатаційних показників роботи транспорту

4. Розрахунок основних техніко-економічних показників роботи транспорту

5. Вибір раціонального варіанта перевезень

Список рекомендованої літератури


ЗАВДАННЯ НАКУРСОВУЮ РОБОТУ

 

Мета курсової праці та вихідні дані

Метою курсової роботи «Вибір раціонального варіанта перевезень вантажів» є: закріплення теоретичних знань з прикладу розрахунку техніко-експлуатаційних і техніко-економічних показників різних видів транспорту; вміння вибирати оптимальний варіант перевезення вантажу за групою найкращих показників, вивчення переваг, недоліків, і основні показники роботи рухомого складу різних видів транспорту.

Вихідними даними є: маршрути перевезень певної партії вантажу, обсяг вантажу, вид вантажу, в додатках дано можливі характеристики рухомого складу різних видів транспорту.

Варіант вихідних даних приймається студентом відповідно до порядковим номером студента у списку групи.

Таблиця 1.1 - Індивідуальні завдання для студентів

№пп Маршрут руху вантажу Вигляд вантажу Обсяг, млн. т млн. т
1
Тбілісі –Усть-Каменогорск
>Мин.вод 0,5
>Усть-Каменогорск – Тбілісі
Свинець 1,2

 


1. Формування маршрутів перевезень, вибір типу рухомого складу і розрахунок вантажообігу

Формування маршрутів з участю 3 різних видів транспорту слід здійснити з допомогою атласів автомобільних і залізниць (чи географічних атласів) і згідно:

- з наявністю шляхів повідомлень (автомобільних, залізниць, повітряних ліній);

- зі специфічними особливостями перевезеного вантажу.

З урахуванням масштабу визначити відстань перевезення трьом вибраними маршрутами; вибрати пункти перевалки насмешенних перевезеннях; визначити з можливою точністю транзитні міста при дотриманні поїздів; відповідно до виглядом і характеристикою вантажу вибрати тип рухомого складу до трьох видів транспорту, описати його й побачив додатку дати наочне зображення обраного транспортний засіб; розрахувати вантажообіг.

>Вибранних маршрутів перевезення використовувати такі умовні позначення:

 - залізниця;

 - автомобільна дорога;

 - повітряна лінія;

>Q - обсяг перевезень, т;

Р - вантажообіг,ткм;

L - середнє відстань перевезення, км;

Малюнок2.1-Условние позначення, символи, одиниця виміру, терміни

 

>Грузопотоком називається кількість вантажу на тоннах, наступного у напрямі за певний період.

За кожним маршруту складається схема із зазначенням основних пунктів і відстаней з-поміж них. При формуванні залізничних перевезень показувати все транзитні міста.

1 маршрут: Тбілісі –Усть-Каменогорск

I варіант Тбілісі - >Мин.води -Элиста

(АТ) 300 - 300

L=>4575км

>Астрахань -Атирау -Актобе -Кизилорда

250 325 550 1000

>Жезказган КарагандіПавлодар

300 450 500

>СемейОскемен

350 250

II варіант Тбілісі БакуМахачкалаАстрахань

(>ЖТ) 450 500 325

L=>4150км

>АтирауКостанайПавлодарСемейОскемен

275 900 1000 450 250

ІII варіант Тбілісі Єреван БакуАшхабат Алмати

(ЗТ) 175 425 750 1650

>Оскемен

875

L=>3875км

На кожному маршруті на рік перевозиться певний обсяг перевезень вантажу >Qр. Твір обсягу перевезень на відстань перевезень є вантажообіг Р.

 

>P = >Q l,ткм (2.1)


АТ:P=>4575*0,5=2287,5ткм

>ЖТ:Р=4150*0,5=2075ткм

ЗТ:Р=3875*0,5=1937,5ткм

2 маршрут:Усть-Каменогорск –Тбілісі

I варіант Тбілісі >Мин.водиЭлиста

(АТ) 300 300

L=>4575км

>АстраханьАтирауАктобеКизилорда

250325550 1000

>Жезказган КарагандіПавлодар

300 450 500

>СемейОскемен

350 250

II варіант Тбілісі БакуМахачкалаАстрахань

(>ЖТ) 400 500 325

L=>4150км

>АтирауКостанайПавлодарСемейОскемен

275 900 1000450 250

>1II варіант Тбілісі Єреван БакуАшхабат Алмати

(ЗТ) 175 425 750 1650

>Оскемен

875

L=>3875км

>ЖТ:P=>4150*0,5=2075ткм

АТ:Р=4575*0,5=2287,5ткм

ЗТ:Р=3875*0,5=1937,5ткм


2. Розрахунок часу й швидкості доставки вантажів

У розділі розраховуються складові елементи часу й швидкості доставки, виконується порівняння видів транспорту за цим показником, визначаються чинники, що впливають час і швидкість доставки вантажів різними транспортом.

Умовні позначення, основні формули і вихідні дані:

>Тдост - час доставки, годину;

>Тдв - час руху на мережі, годину;

>Тн-к - часначально-конечних операцій, годину;

>Тп.п. - час колійних втрат, годину;

>Тп-о - часподвоза-отвоза, годину;

>lп-о - відстань підвезення іотвоза відповідно;

>Vтex - технічна швидкість, км/год;

>Vдост - швидкість доставки, км/год.

Для будь-якого виду транспорту час доставки складається:

>Тдост =>Тдв +Тн-к +Т в.п. +Тпроч (2.2)

своєю чергою:

>Тдв= 1 /Vтex (2.3)

деVтex – технічна швидкість, км/год;

>Тп.п. – в автомобільному транспорті – це - простий в пунктахперецепки, відпочинок водія, інші простої; на річковому транспорті – час шлюзування.

Технічні швидкість руху,Vтех км/год;

>ЖТ-38 – 42 км/год;

>АТ-38 – 40 км/год;

ЗТ- 800 - 950 км/год;

>ЖТ:Тдв=4150/42=98,8ч

ЗТ:Тдв =>3875/800=4,84ч

АТ:Тдв =>4575/40=114,38ч

На залізничному транспорті це – простий на технічних _>танциияхTt.c. (коли такі є цьому ділянці мережі) і простої на проміжних станціяхТп.с.

>Тт.с = 2 До, (2.4)

де До - кількість проміжних міст у дорозі, тобто. кількість технічних станцій, простий в одній технічної станції дорівнює 2 год.

>ЖТ:Тт.с =2*9=18ч

>Тп.с. =>Тдв/З (2.5)

>ЖТ:Тп.с. =>98,8/3=32,9ч

ЗТ:Тп.с. =>4,84/3=1,61ч

АТ:Тп.с. =>114,38/3=38,13ч

Для залізничного і повітряного видів транспорту, слід пам'ятати, що, якщо вони працюють у взаємодії з автомобільним транспортом, то під час доставки ввійде час підвезення складу до магістральному виду транспорту, йотвоза від магістрального виду доречно призначення;

Час передачі вантажу з автомобільного транспорту на магістральний і навпакиТпер.

У цьому час підвезення іотвоза визначається по формулам:

>Тп-о= lп-о /Vтех (2.6)


Технічна швидкість при підвезенні і відвезенні вантажів,Vпотех:

- автомобільним транспортом —27км/час;

- залізничним транспортом -30км/час.

>ЖТ:Тп-о=20/30=0,67ч

АТ:Тп-о=6/27=0,22ч

Простої і під часначально-конечних операцій (за 1 цикл роботи транспортних засобів)tн-к, годину:

AT - 2,5 годину;

>ЖТ - 48 годину;

ЗТ - 4 години.

Час передачу вантажу з однієї виду транспорту в іншийТпер, годину - 24 години.

Простої їсти дорогою,Тпп , годину:

на AT передбачити простої в проміжних пунктах через кожні200км, по 0,5 годину;

наЖТ передбачити простої на проміжних станціях становлять 1/3 від часу руху; простої в одній технічної станції -1ч. кількість станцій дорівнювала кількості проміжних міст;

на РТ - витрати часу на шлюзування 1,5 - 2,0 години.

АТ:Тпп =(>4575/200)*0,5=11,43ч

>ЖТ:Тпп =>1+8=9ч

Отже, для залізничного, річкового видів тварин і повітряного транспорту:

>Тдocт =Тдв +>Тп-o +>Тн-к +>Тп.п +>Тпер (2.7)

>ЖТ:Тдocт =98,8+48+9+0.67+24=180,47ч

ЗТ:Тдocт =>4,84+1.61+4=10,45ч

Для автомобільного транспорту:

>Тдост =Тн-к +Тдв +>Тп.п (2.8)


АТ:Тдocт =>114,38+2,5+11,43=128,31ч

Розрахунок швидкості доставки ведеться за формулі:

>Vдост= 1 /Тдост (2.9)

>ЖТ:Vдост=4150/180.47=21,99км/ч

ЗТ:Vдост=387/10,45=370,8км/ч

АТ:Vдост=4575/128,31=35,65км/ч

2 маршрут:Усть-Каменогорск –Тбілісі

>ЖТ:Тдв=4150/42=98,8ч

ЗТ:Тдв =>3875/800=4,84ч

АТ:Тдв =>4575/40=114,38ч

>ЖТ:Тт.с =2*9=18ч

>ЖТ:Тп.с. =>98,8/3=32,9ч

ЗТ:Тп.с. =>4,84/3=1,61ч

АТ:Тп.с. =>114,38/3=38,13ч

>ЖТ:Тп-о=20/30=0,67ч

АТ:Тп-о=2/27=0,22ч

АТ:Тпп =(>4575/200)*0,5=11,43ч

>ЖТ:Тпп =>1+8=9ч

>ЖТ:Тдocт =98,8+24+48+9+0,67=180,47ч

ЗТ:Тдocт =>4,84+24+1,61=10,45ч

АТ:Тдocт =>114,38+2,5+11,43=128,31ч

>ЖТ:Vдост=4150/9180,47=21,99км/ч

ЗТ:Vдост=3875/10,45=370,8 км/год

АТ:Vдост=4575/128,31=35,65 км/год

Для першого і другого маршрутів найвигіднішою варіантом буде повітряний транспорт, бо на пересування йдеТдв =>4,84ч іТдв =>4,84ч і вантаж доставить значно швидко оскільки швидкість доставки становить370,8км/ч і 370,8 км/год .


3. Розрахунок основних техніко-експлуатаційних показників роботи транспорту

У розділі студент має навчитися визначати техніко-експлуатаційні показники використання транспортних засобів різних видів транспорту, зокрема:

- розрахувати кількість транспортних циклів (їздець), необхідні виконання заданих перевезень у кожному напрямі;

- розрахувати показники використання пробігу; розрахувати середнє час, затрачуване на I цикл (їздку) при перевезеннях цьому ділянці мережі кожному вигляді транспорту;

- розрахувати експлуатаційні швидкості і добові пробіги автомобіля, вагони й річкового судна;

- розрахувати годинну продуктивність автомобіля, вагони й судна втонно-километрах;

- зіставити показники використання первинного складу за видами транспорту, й ділянкам мережі;

- дійти невтішного висновку.

Умовні позначення, основні формули і вихідні дані:

>gc - коефіцієнт використання вантажопідйомності;

>qn - номінальна вантажопідйомність транспортних засобів, т;

>Loбщ,Lrp - спільний бізнес і завантажений пробіг транспортної одиниці відповідно, км;

>Zmin,Zmax - кількість їздець у пріоритетних напрямках, яким відповідають мінімальний і максимальний обсяги перевезень;

>Тн - час у наряді, годину;

>Tminдост , Tдостmax - час доставки, відповідне напрямку з мінімальним і максимальним обсягом перевезень відповідно, годину;

>Тдвmin ,Тдвmax - час руху на «мінімальному» і «максимальному» напрямах, годину;

>Тпроч - час інших простоїв їсти дорогою в «мінімальному» напрямі, годину;

>Vе - експлуатаційна швидкість, км/год;

1>сут - добовий пробіг, км.

Кількість транспортних циклів (їздець), необхідні виконання заданих перевезень визначається за такою формулою:

>Zе=Q /qn g (2.10)

>ЖТ:qn =>60т

ЗТ:qn=40т

АТ:qn=15т

>ЖТ:Zе = 500000/60*1=8333,3

ЗТ:Zе = 500000/40*1=12500

АТ:Zе = 500000/15*1=33333,3

При рівність числа їздець необхідні перевезень вантажів у прямому й зворотному напрямах ділянки маршрутної мережі, порожні пробіги відсутні. Тому загальний пробіг дорівнюєгруженому пробігу, тобто.

>Lобщ =Lгр =Zе 2 1 (2.11)

>ЖТ:Lобщ =Lгр =8333,3*2*4150=69166390

ЗТ:Lобщ =Lгр =12500*2*3875=96875000

АТ:Lобщ =Lгр =33333,3*2*4575=304999695

Якщо ж у одному напрямку виконуєтьсяZmax їздець, а іншомуZmin їздець, то частина їздець виконується без порожнього пробігу у прямому й напрямкуZmin +Zmax = 2Zmin, а решта їздки (>Zmax +Zmin) - з порожній пробігом. Тому коефіцієнт використання пробігу розраховується за такої формули:

>bгр = >Lгр /Lобщ (2.12)

>ЖТ:bгр =4150/69166390=0,00006

ЗТ:bгр =3875/96875000=0,00004

АТ:bгр =4575/304999695=0,000015

На залізничному розраховується коефіцієнт порожнього пробігу

>bп =1-bгр = (>Zmax -Zmin) /2Zmax (2.13)

>ЖТ:bп = 1-0,00006=0,99994

ЗТ:bп = 1-0,00004=0,99996

АТ:bп = 1-0,000015=0,999985

Оскільки кожній ділянці маршрутної мережі відбуватимуться транспортні цикли з порожній зворотним пробігом і цикли без порожнього пробігу, витрати часу їх виконання слід вважати окремо, та був розрахувати середню зважену величину.

Витрати часу однією цикл без зворотного порожнього пробігу розраховується:

приbгр = 1tц1 =Тдостmax +Тдостmin (2.14)

>Тдостmax=Тдост

АТ:Тдостmax=128,31

>ЖТ:Тдостmax =180,47

ЗТ:Тдостmax=10,45


>Тдостmin=Тдост - Тн-к

АТ:Тдостmin=128,31-2,5=125,81

>ЖТ:Тдостmin=180,47-48=132,47

ЗТ:Тдостmin=10,45-4=6,45

АТ:tц1 =128,31+125,81=254,12

>ЖТ:tц1 =180,47+132,47=312,94

ЗТ:tц1 =10,45+6,45=16,9

Витрати часу однією цикл зі зворотним порожній пробігом розраховується:

приbгр=1/2tц2 =Тдост + (>Тдв +Тп.п ) (2.15)

АТ:tц2 =128,31+(114,38+11,43)= 254,12

>ЖТ:tц2 =10,45+(98,8+9)=118,25

ЗТ:tц2 =180,47+4,84=185,25

>Автомобиле-часи,вагоно-часи,судо-часи, в експлуатаціїЧе , год:

при1/2<bгр <1Че =Zmintцl + (>Zmax -Zmin)tц2 (годину) (2.16)

АТ:Че =33333,3*254,12=8470658,2

>ЖТ:Че =8333,3*312,94=2607822,9

ЗТ:Че =12500*16,9=211250

Середнє час, затрачуване однією цикл:

>te=Че /Zmax (годину) (2.17)

АТ:te=8470658,2/33333,3=254,12ч

>ЖТ:te=2607822,9/8333,3=312,94ч

ЗТ:te=211250/12500=16,9ч


Розрахунок експлуатаційної швидкості і добового пробігу ведуться по формулам:

а) автомобільний транспорт

>Vе = 2 l /tц (2.18)

АТ:Vе =>2*4575/254,12=36ч

 

l>сут =VеТн (2.19)

АТ: l>сут =12*36=432

б) залізничний, повітряний і річкової транспорт

>Vе = 2 l /tц (2.20)

>ЖТ:Vе =2*4150/312,94=26,52

ЗТ:Vе =2*3875/16,9=458,57

 

l>сут = 24Vе (2.21)

>ЖТ: l>сут = 24 *26,52=636

ЗТ: l>сут = 24 *458,57=11006

Годинна продуктивність автомобіля, вагони й судна втонно-кило-метрах вираховується за формулою:

>Wpчас =qнgc l /tц (>ткм/час) (2.22)

Номінальна вантажопідйомність транспортної одиниціqн, т:

- автомобіля - визначається поКраткому автомобільному довіднику відповідно до обраної маркою;

- залізничного вагона - 70 т;

- повітряного судна - 40 т.

Час перебування автомобілів у "вбранніТн = 10 год. РоботуЖТ, ЗТ вважати цілодобової. Коефіцієнти використання вантажопідйомності вантажів визначити підставі даних прейскуранту 13-01-05.

АТ:Wpчас =>4,5*1*4575/254,12=81ткм/ч

>ЖТ:Wpчас =>70*1*4150/312,94=928,29ткм/ч

ЗТ:Wpчас =>40*1*3875/19,9=9177,6ткм/ч

2 маршрут:Усть-Каменогорск – Новосибірськ

>ЖТ:Zе = 100000/60*0,6=20833

ЗТ:Zе = 100000/40*0,6=31250

АТ:Zе = 100000/15*0,6=83333

>ЖТ:Lобщ =Lгр =20833*2*750=31249500

ЗТ:Lобщ =Lгр =31250*2*625=39062500

АТ:Lобщ =Lгр =83333*2*2025=337498650

>ЖТ:bгр =750/31249500=0,00002

ЗТ:bгр =625/39062500=0,00002

АТ:bгр =2025/337498650=0,000006

>ЖТ:bп = 1-0,00002=0,99998

ЗТ:bп = 1-0,00002=0,99998

АТ:bп = 1-0,000006=0,999994

приbгр = 1

>Тдостmax=Тдост

АТ:Тдостmax=58,19

>ЖТ:Тдостmax =91,49

ЗТ:Тдостmax=28,78

>Тдостmin=Тдост - Тн-к

АТ:Тдостmin=58,19-2,5=55,69

>ЖТ:Тдостmin=91,49-48=43,49

ЗТ:Тдостmin=28,78-4=24,78

АТ:tц1 =58,19+55,69=113,88

>ЖТ:tц1 =91,49+43,49=134,98

ЗТ:tц1 =28,78+24,78=53,56

приbгр=1/2

АТ:tц2 =58,19+(50,63+5,06)=113,88

>ЖТ:tц2 =43,49+(17,86+1)=62,35

ЗТ:tц2 =0,78+28,78=29,56

при1/2<bгр <1

АТ:Че =83333*113,88=9489962,04

>ЖТ:Че =20833*134,98=2812038,34

ЗТ:Че =31250*53,56=1673750

АТ:te=9489962,04/83333=113,88

>ЖТ:te=2812038,34/20833=134,98

ЗТ:te=1673750/31250=53,56

АТ:Vе =2*2025/113,88=35,56

АТ: l>сут =35,56*10=356

>ЖТ:Vе =2*750/134,98=11,11

ЗТ:Vе =2*625/53,56==23,34

>ЖТ: l>сут = 24 *11,11=267

ЗТ: l>сут = 24 *23,34=560

АТ:Wpчас =>5*0,8*2025/113,88=71,13ткм/ч

>ЖТ:Wpчас =>70*0,8*750/134,98=311,16ткм/ч

ЗТ:Wpчас =>40*0,8*625/53,56=373,41ткм/ч

Годинна продуктивність автомобіля, вагона втонно-километрах розраховувалися що з невеликих відстанях продуктивність вище. І робимо такий висновок, що з повітряного транспорту продуктивність вище, тому що в нього відстані менш як в інших видів транспорту.


4. Розрахунок основних техніко-економічних показників роботи транспорту

У розділі студент має навчитися визначати потреба у рухливому складі (кількість експлуатаційних і спискових транспортних одиниць); капітальні вкладення з їхньої придбання й економічні показники роботи транспорту,в.т.ч.:

- експлуатаційні витрати з кожному варіанту перевезень;

- собівартість1т вантажу і1ткм транспортної роботи;

і здогадатися з вищесказаного.

Умовні позначення, основні формули і вихідні дані:

>Nе - експлуатаційне кількість транспортних засобів, прим;

>Nсп -списочное кількість транспортних засобів, прим;

>aв - коефіцієнт використання транспортних засобів;

>Ц1 - ціна одиниці рухомого складу,тис.тг;

>КВпс - кап. вкладення рухомий склад,тис.тг;

>КВпу - кап. вкладення постійні устрою,тис.тг;

Се - експлуатаційні витрати,тис.тг;

>Спост - постійні витрати,тис.тг;

>Спер - перемінні витрати,тис.тг;

>ЗПв - вести водіїв,тг;

Сач - норма витрат за1ач роботи,тг;

>АЧц - >авточаси у вечірньому вбранні, годину;

>Lобщ - загальний пробіг рухомого складу, км;

>Скм - норма витрат за 1 км,тг;

>tт,tткм - відповідно тарифна ставка зарплати за т іткм.

>Потребное кількість ходових (експлуатаційних) транспортних засобів необхідні підстави заданого обсягу перевезень визначається за такою формулою:


>Nе = Р /ТнWp годинуДк, од (2.22)

деДк - кількість робочих днів на рік, однакову 365 (>дн);

>Wpчас - годинна продуктивність транспортний засіб ( вткм).

АТ:Nе =>304800000/10*46,99*365=1777ед.

>ЖТ:Nе =444000000/24*280,15*365=181ед.

ЗТ:Nе =>278400000/24*410*365=78ед.

>Списочное кількість транспортних засобів, вираховується за формулою:

>Ncn =Nе /aв , од (2.23)

деaв - коефіцієнт, що відбиває рівень використання транспортних засобів.

Коефіцієнт випуску автомобілівaв = 0,650;

НаЖТ у ремонті й в резерві необхідностіиметь15% ходового кількості вагонів і локомотивів, томуaв = 0,85;

АТ:Ncn =>1777/0,65=2734ед.

>ЖТ:Ncn =>181/0,85=213ед.

ЗТ:Ncn =>78/0,85=92ед.

Капітальні вкладення рухомий склад визначається:

>KBnc =NспЦ1,тис.тг (2.24)

де >Ц1 - ціна одиниці рухомого складу,тис,тг.

Ціна одиниці рухомого складу,Ц1тис.тг:

автомобільного тягачі з причепом -500тис.тг;

залізничного вагона -150тис.тг;

повітряного судна -200млн.тг.

АТ:KBnc =>2734*500000=136700000тг.

>ЖТ:KBnc =>213*150000=31950000тг.

ЗТ:KBnc =>92*200000000=18400000000тг.

Крім капітальних капіталовкладень у рухомий склад необхідно враховувати капітальні вкладення постійні устрою -КВпу,рассчитиваемие по питомим нормативам, зазначених у вихідних даних. Сумарні капітальні вкладення визначаються:

КВ =КВпс+КВпу ,тис.тг (2.25)

Витрати на постійні устрою (>КВпу), тобто. вартість будівництва 100 км автомобільних, залізниць, прокладання трубопроводів,тис.тг:

на АТ -25млн.тг;

наЖТ -50млн.тг;

на ТТ -20млн.тг.

На повітряному транспорті вартість будівництва портів і пристаней й іншим виробничої бази становить 65% вартості рухомого складу.

АТ: КВ =>136700000+25000000=139200000тг.

>ЖТ: КВ =>31950000+50000000=81950000тг.

ЗТ: КВ =>18400000000+11960000000=30360000000тг.

Експлуатаційні витрати розраховуються по формулам:

а автомобільного транспорту

>Се=Спер +Спост +ЗПв ,тис.тг (2.26)

>Се=19186815570+972962250+1609200000=21768977820

>Спер - перемінні витрати, зумовлені за такою формулою

>Спер=СкмLобщ ,тис.тг (2.27)


>Спер=85*225727242=19186815570

>Lобщ - загальний пробіг автомобілів протягом року, визначається

>Lобщ=LсутДкaвNсп , км (2.28)

>Lобщ=348*365*0,65*2734=225727242

>Спост - постійні витрати, зумовлені

>Спост=СачАЧн,тис.тг, (2.29)

>Спост=150*6486415=972962250

>АЧн - відпрацьованіавтомобиле-часи у "вбранні протягом року,авточаси

>АЧн =ТнNспДкaв (2.30)

>АЧн =10*2734*365*0,65=6486415

>ЗПв - вести водіїв, рівна

>ЗПв = (>tтQ +tткмР)1,5,тг (2.31)

1,5 - коефіцієнт, що враховує всі види доплат, надбавок, премій, додаткову зарплатню.

>т=20

>тм=3,5

>ЗПв = (20*300000+3,5*304800000)*1,5=1609200000

б) для залізничного і повітряного видів транспорту

З е= (>Споlпо +СперZгр +Снк +Сдв l)Q ,>тис.тг (2.32)

>ЖТ: Зе=(85*21+50*0,056+200+240*1480)*300000=1071563400000тг.

ЗТ: Зе=(85+50*0,083+220+1500*928)*300000=4176927450000тг.

деZrp - кількість вантажних операцій, що припадають на1т вантажу по всьому шляху надходження ,од

>Zrp = (>Zmax+Zmin) /Q (2.33)

>ЖТ:Zrp =2*8334/300000=0,056

>Спо =85

>Спер=50

>Сдв=240

>Сн-к=200

ЗТ:Zrp =2*12500/300000=0,083

>Спо =85

>Спер=50

>Сдв=1500

>Сн-к=220

Собівартість перевезень визначається так:

але в 1 тонну перевезеного вантажу,тг /т

>Sт =Cе /Q (2.34)

АТ:Sт =>21768977820/300000=72563тг/т

>ЖТ:Sт =>107156340000/300000=357188тг/т

ЗТ:Sт =>4176927450000/300000=13923092тг/т

б) на 1ткм транспортної роботи,тг/ткм

>Sткм = Се / Р (2.35)

АТ:Sткм =>21768977820/304800000=71тг/ткм

>ЖТ:Sт =>107156340000/444000000=242тг/ткм

ЗТ:Sт =>4176927450000/278400000=15004тг/ткм

2 маршрут:Усть-Каменогорск – Новосибірськ

АТ:Nе =>202500000/10*71,13*365=780ед.

>ЖТ:Nе =75000000/24*311,16*365=66ед.

ЗТ:Nе =>62500000/24*373,41*365=46ед.

АТ:Ncn =>780/0,65=1200ед.

>ЖТ:Ncn =>66/0,85=78ед.

ЗТ:Ncn =>46/0,85=54ед.

АТ:KBnc =>1200*500000=600000000тг.

>ЖТ:KBnc =>78*150000=11700000тг.

ЗТ:KBnc =>54*200000000=10800000000тг.

АТ: КВ =>600000000+25000000=625000000тг.

>ЖТ: КВ =>11700000+50000000=61700000тг.

ЗТ: КВ =>10800000000+7020000000=17820000000тг..

АТ:Се=8615022000+427050000+710750000=9752822000тг.

>Lобщ=356*365*0,65*1200=10353200

>Спер=85*10353200=8615022000

>АЧн =10*1200*365*0,65=2847000

>Спост=150*2847000=427050000

>ЗПв = (20*100000+3,5*202500000)*1,5=710750000

>ЖТ:Zrp =2*83333/100000=1,67

>Спо =85

>Спер=50

>Сдв=240

>Сн-к=200

>ЖТ: Зе=(85*19+50*1,67+200+240*750)*100000=18189850000тг.

ЗТ:Zrp =2*31250/100000=0,63

>Спо =85

>Спер=50

>Сдв=1500

>Сн-к=220

ЗТ: Зе=(85+50*0,63+220+1500*625)*100000=93783650000тг.

АТ:Sт =9752822000/100000=тг/т

>ЖТ:Sт =>18189850000/100000=тг/т

ЗТ:Sт =>93783650000/00000=937837тг/т

АТ:Sткм =>9752822000/202500000=71тг/ткм

>ЖТ:Sткм=18189850000/75000000=242тг/ткм

ЗТ:Sткм =>93783650000/62500000=15004тг/ткм

У розділі ми мали визначити експлуатаційні витрати з кожному варіанту перевезень, отож що більше видатки т. вантажу менші витрати наткм. Такий вид транспорту доцільніше використати в великі відстані, оскільки видатки наначально – кінцеві операції досить більше. З цього випливає висновок, як і автомобільний, і залізничний вигідні.

5. Вибір раціонального варіанта перевезень

У розділі студенти придбати навички визначення фінансові показники роботи транспорту, зокрема.:

- наведені витрати з кожному варіанту перевезень.

- розміри доходів населення і прибутку транспортних підприємств.

-

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація