Реферати українською » Транспорт » Історія автомобільної марки Bugatti


Реферат Історія автомобільної марки Bugatti

>ФранцузькакомпаніяBugattiспеціалізується навипускугоночних,спортивних йексклюзивнихавтомобілів.Щенікому невдавалося такуразитиуявупубліки, якоснавателюBugatti й йогопослідовникам, й тому вкрузілегендарнихавтомобілівBugattiвідведеноособливемісце.

Історіяавтомобільної маркиBugattiпочинається вМілані,Італії, де в сім'їтворчогопрацівника вобластіобразотворчих мистецтвнародився 15вересня в1881гїї учредительЕтторБугатті.Йогоотець, КарлоБугатті, буввідомимміланським скульптором йтеслярем,виробу,якого булинавіяніарабськими мотивами йвисокоцінувалися далеко за межамиІталії.Закінчивши школу й провчившись невеликий година заАкадемії мистецтв вМілані,ЕтторБугаттіпочавсвоєнавчання увиробниківвелосипедівPrinetti йStucchi. ПерейнявшисьновітнімивіяннямимолодоїБугатті бувзахопленийавтомобілями, котрі недавно буливинайдені. У 17 роківЕтторобладнавтриколісний велосипед мотором, анезабароммодифікував йогопристосувавши дваDeDion мотора. І уже о 19-йстоліття,ЕтторБугатті взявши у гонках насвоємупершомуавтомобілі. У1901г.ЕтторБугатті наміжнароднійвиставці вМілані представившисвійпершийсаморобнийавтомобіль.Вінстворивавтомобіль задопомогоюбратівГулінеллі й бувнагороджений законструкцію призом ‘>T2‘ клубу FrenchAutomobile Club.Потімпочалисятруднощі.Еттор недосягщеповноліття, тому йогобатьковідовелосяпідписати контракт із deDietrich,розташованою вНідерброне, уякої бувліцензія навиробництвоавтомобілів.Наступнідекілька років,ЕтторБугаттірозробляє длякомпанії Deutzщеп'ять моделейавтомобілів.Протекомпанія deDietrich був незадоволена великоюкількістю години,якийЕтторвитрачав нарозробкугоночнихавтомобілів, колиіншапродукціязалишалася безуваги. Таким чином, контракт із deDietrich буврозірваний йЕтторБугатті прийшовпрацювати вкомпаніюEmilMathis, дерозроблявсвійновийавтомобіль ізчотирициліндровимдвигуном. як й увипадку ізкомпанією deDietrich уЕттораБугаттінезабаромпогіршилисьвідносини із >EmilMathis.Проте, недивлячись нанеприємності,вінпродовжувавпрацювати надрозробкоюгоночнихавтомобілів й в 1906роціудосконаливавтомобіль іздвигуном 50лс. Улипні1907г.вінзапропонувавцюрозробкукомпанії, Яказаймаласябензиновимидвигунами.Вонивідразу жотримали декларація проконструюваннямашини йБугаттізнайшовфінансовунезалежність.Такожпрацюючи увільний годинуудома,вінрозробив невеликийавтомобіль маркиModel 10PurSang.

Усічні1909г. уЕтторанароджуєтьсятретій сін. Уцей годину задопомогоюбанкіра деВізкаїя,Бугаттівідкриваєсвійбізнес уфарбувальнійсправі вмістіМолсхайм вГерманії.Надалі,вінберепозику в банкуDarmstaedter Bank,якийдозволяєйомусконструювати десятьавтомобілів йп'ятьдвигунів длялітаків.ЕттореБугатті вім'ямеханічноїефективності йполегшенняконструкції прийшов по шляху широкогозастосуванняпередовихтехнологій. Урезультаті ізконвєєразійшовпершийавтомобіль, щорозвиваєшвидкість 100 км/год, із легким йзрозумілим Управлінням.Першемашиннеустаткування було бдоставлене на цей завод. уМолсхайм в1910г.Першіп'ять машин було бсконструйовано й продано до того жроці.ЕрнестФрідріх,асистентЕттораБугатті,почавбрати доля в гонках в цьому жроці,цимпоклавши фундамент легендарномууспіхугоночним машинамBugatti.ЕтторБугаттівідсвяткувавуспішнийсерійнийвипускгоночних машин1911г.Особливо було б чудово, що командаBugattiзайняла одномумісце на гонках French GrandPrix, деавтомобільмазкіBugattiModel 10виявивсякращим заіншізнаменитігоночнімашини. У цьому жроці,Бугаттіпідписує контракт ізвиробником Peugeot длявиробництваавтомобілямазкіBebe Peugeot іздвигуномBugattiModel 19. МаркаBebe сталадужепопулярною.Декількатисячавтомобілів було бсконструйовано іздвигуномBugattiModel 19.Найзначнішоюновинкоюнапередоднівійни 1914 року йбащової для всіхмодифікацій, аж до 1959 року, модельBugattiType 13,розробленамеханікомBugattiЕрнестомФредеріком,фінішуваладругий на одному із French GrandPrix 23 июля 1911 року.Під годинуПершоїСвітовоївійни,ЕтторБугаттірозробивдеякіконцептидвигуналітака дляфранцузького йамериканського уряду.Ліцензійний гонорар відвиробництвацихдвигунівпринісйомунеобхіднийкапітал для початкувиробництва заводу вМолсхайме послезакінченнявійни.Виробництвозросло й числоробітниківзбільшилося понадтисячі.

У 20-ті рокта модельType 35 GP, що взяла понадпівторатисячперемог наавтомобільних гонках, принеслакомпаніїBugattiсвітовупопулярність йпрославилася як саманайвдаліша модель гоночного класугран-прі свого години.Зовнішності цогоавтомобілявідповідала лише одна позначка -швидкість.Завдякипоєднаннютехнічноїелегантності й доброзбалансованих характеристиккерованості, модель бувдужестійка наскладних трасах.Перше, одному,третє йчетвертімісця – вісь чогодобилася командаBugatti под годину гонокVoiturettes GrandPrix вБресциі в 1921році.Ця велика йзатверджуючаперемогаувічнилаBugattiModel 13. З тихийпір,кожен 16-їклапаннийдвигун,конструйованийBugatti,несеім'яBrescia, на честьмісцяпроходження гонок,щобця модельнагадувала пропрекраснуперемогу. МаркаBugatti 29/30 бувпершоюгоночноюмашиною, в якоїБугаттівстановиввосьмициліндровийдвигун. Надодаток,також булигальма ізгідравлічним приводом й новаконструкціяшасісконструйована уформісигари.ОтримавшипрізвиськоCigar, в 1922роціавтомобільперший раз бравши доля на гонкахACF GrandPrix. Машинаприйшладругою!

>ЕтторБугаттівикликав фурор в1923г. на гонкахACF GrandPrix inTours. як й в1922г. модельCigar,вінзнову представившиавтомобіль ізіншимреволюційнимшасі -профільлопаті, ізобрезіненнимі колесами. Назв якTank,цейгоночнийболідмавдужемаленькувідстаньміж осямиколіс. Закермом бувтворецьвосьмициліндровогодвигунаЕрнестФрідріх,якийприйшов дофінішутретім. У 1924ЕтторБугаттізапропонувавпокупцямпривабливіший видмашини,повернувши намісцетрадиційнешасі. МаркаBugatti 35 малавосьмициліндровий,дволітровийдвигун й бувпершоюмашиною ізалюмінієвимипокришками.Потужністьдвигунанадалі бувзбільшена до 2.3літра. Колі доувагиузяли усізміниBugatti 35, ізсвоїми 2000перемогами вона сталанайуспішнішоюгоночноюмашиною всіхчасів.

З 1923 рокуBugattiвипускаєрозкішнийBugattiType 43 ізнаддувом,вдалий поконструкторськихрішенняхспортивнийBugattiType35B йBugattiType 44 нетакийвиражений якспортивний, але йтехнологічноретельнозбалансований, заслуженоувінчаний лаврами. У 1927роціBugattiвипустилалегендарну модель Royal -BugattiType 41.Благодорядовгійколіснійбазі (4.27 м), котраполегшувалауправління, модельвиявиласядужеманевреною наміськихвулицях.Спиці, щозбиралися ізрояльних струн, сталисправжнімвитвороммистецтва.Навіть посьогоднішніхмірках,Royaleнайдорожчийавтомобіль в світі.Восьмициліндровийдвигун має обсяг 12.7 літрів і300лс. На шкода,цейлегендарнийавтомобільвийшов наринок над годину -якразпочалася Великадепресія, Яказвелананівець,важкупівельнийпопит.Було продановсього триекземпляриавтомобілямазкіRoyale йця маркамайжеповністюфінансовознищилаБугатті ййогокомпанию.

На LeMans 24Hours в 1930 рокукомпанія представила 2машини,Bug, що прозвали.Непоказний ізвиглядуBugattiBug, основоюякого бувпокладенаконструкціяType 40, ані непоступавсяявним фаворитамзмагань.Наступний 1931рік длякомпанії було б ознаменованепояленіємType 50,якийпомітновідрізнявся відсвоїхконкурентів по LeMans 24Hours: тоді яквиробникиспортивних машинзахопилисягонитвою закінськими силами йпотужністюдвигуна,Бугаттістворюєдосконалий у тому годинидвигун —8-циліндровий, ізподвійноюголовкоюциліндрів,5-літровий,потужністю 250 к.с.Ця модель бувпобудована зазразкомамериканськихгоночнихавтомобілів, але й некопіювала їхні.БлагодоряпояленіюмоделіType 57,Bugattiзмоглаперервати низкупоразок, щотривала аж до 1937 року.Ця модель іздвигуномоб'ємом 3,3літра йзаниженимшасіотрималаперемогу в LeMans 24Hours,зайнявши Перші 2місця,випередивши3-літровуAlfaRomeo,4-літровийTalbot й4,5-літровуLagonda.

>ТребавіддатиналежнекомерційномучуттюЕттораБугатті, коливінвиграв контракт набудівництво новоговисокошвидкісногопотягу дляФранції.Бугаттіпочаввиробництвозалізничнихвагонів й втеж годинушукавзастосуваннядвигунурозробленого дляавтомобілямазкіRoyale.Встановившицітехнологічнішедеври в потяг,він не лишезадовольнивцимфранцузький уряд, але й йстабілізувавфінансовупозицію йогокомпанії,довівши усімзаздрісникам, щовін не лише фантазер, але й йрозумнийбізнесмен.Єдина модель, Якапроводилася на початку1930г. був маркаBugatti 57.Цей седан бувостаннім великимуспіхом увиробництві: 750 машин було бвипущено й продано. 1936рікпоміняв світБугаттіназавжди.Йогоробочівирішилиоголоситистрайк,щобполіпшитизаробітну плату йумови роботи.ЕтторБугатті,якийзавжди добровідносився доробітників,плативїмвищесереднього йдававсуспільніпривілеї,дужеобразився ними.Вінвіддалився відсвоїхробочих йвважав закращеуправлятироботою ізофісу вПарижі.Із-застрайкуновимнедосвідченимробочим платили мало.Дружнішоїробочої обстановки, якце було браніше дострайку, не було б. Зперемогою на гонках LeMans в1937г.,ЕтторБугатті знову відчув хвилювання. Коли Жан П'єрВимиль і РобертБеноист виграли гонку автомобілем марки >Bugatti 57 GTank.Модель 46 (>мини-Royale), вражаюча своєї розкішшю, стала найбільш відповідної запитам автомобілістів минулих років. Син ЕттореБугатти, Жанcпpоектиpовал модель Atlantic нашаccиType57SC, що протягом кілька років фігурувала переважають у всіх каталогах фірми.Побудована вон буввсього утрьохекземплярах.Всі триекземпляримашиниBugattiType57SC Atlanticдійшли до відома нашихднів.Вкінці1930г., уЕттораБугатті було бдужескладнефінансовеположення. Алі його сін, Джин,переконав йогозновубрати доля в гонках LeMans.Маючишасі57-оїсерії ізкомпресором,таке ж як вмоделіTank,водії Жан П'єр й Робертзмогливигратиціважливі гонки.Перемога в гонках LeMans бувостанньою дляЕттораБугатті.Началосвітовоївійнитрагічна смерть ЖаннаБугаттіопіслянеотороє годину послеперемоги в24-годинних гонках 1939 року,закінчилиспортивнукар'єрумазкі “>Bugatti”, влітопис гонок в LeMans 24Hoursцеім'явнесенезолотимилітерами!Післядругоїсвітовоївійни з заскороченнявипускуавтомобілів класу люкскомпаніяприйшла дофінансовоїкризи, але йсамеBugatti в Першіпіслявоєнні роктаспробувалазастосуватисучаснийпідхід приствореннісвоїх нових моделей. Наатомобільнойвиставці в 1947роцікомпанія показаланову модельType 73 із4-циліндровим моторомоб'ємом 1488 см3, але й з за смертиЕттореБугатті всерпні 47 йогосім'я незмоглазапуститиавтомобіль увиробництво назаводі вМолсхайме,хоча на початку 50-х років тамвдалосязібратидекількаекземплярівмоделіType 101, Яка був “>перелицьованою”моделлюType 57, але йнеконкурентноспособной, щоопинилася,оскільки бувнецікавою відстаємо за дизайном йзастарілою втехнічномувідношенні. 24серпня 1947 року увіці 66 років,ЕтторБугатті помер відінфекціїлегенів увійськовомугоспіталі вПарижі.Близько 7900автомобілів було бстворено, при йогожитті, багатохто із нихпродовжуєіснувати й досі, щоєдоказомгеніальностіЕттораБугатті й йоговнеску вісторіюавтомобілів . 1950-го р.компаніяBugattiспробувалаповернутися наринокавтомобілів,випустивши маркуRolandBugatti йавтомобіль для гонокType 251. Концепцію й дизайн булирозроблені задопомогоювідомого конструктораGioacchinoColombo щопрацював надзнаменитимиAlfaRomeo, Ferrari йMaserati.Автомобіль непровівочікуваногоуспіху йспробикомпанії увиробництвіавтомобілів булиприпинені. >Bugatti продовжував виробляти запчастини для літаків, поки 1963 року компанія >Hispano-Suiza не купила її.

У 1980-хзнову спливає прославлене ім'яBugatti,фірмапереживає одномунарождення, колисередсуперавтомобілів,прагнучихподолатибар'єр 322км/год,з'являєтьсяEB110 й йогоспортивнамодифікаціяEB110 SS, що немаєнічогозагального ізкласичними формамиBugatti.В 1987 ріталійськийвиробник РоманоАртіолівикупивлегендарнеім'яBugatti йзаснувавBugattiAutomobili SPA. Новакомпанія подкерівництвомархітектораДжіампалоБенедініпобудувала фабрику вмісті, де буливипущенілегендарніавтомобілі DeTomaso, Ferrari, Lamborghini,Pagani йMaserati.В1989г.плани постворенню новогоавтомобілямазкіBugatti булипредставлені ПаолоСтанзані йМарчелоГандіні,відомимипроектувальниками LamborghiniMiura йCountach.Першоюмоделлю стала маркаBugattiEB110 GT, якоїрозрекламували якнайвищутехнічнопросунуту машину. З 1992 р по 1994 р.технічним директоромBugatti буввідомийпроектувальник машинMauroForghieri. У 1995 р.німецькийавтовиробникDauer купивши декларація проEB110 йрештапатентівBugatti,щобвипускатиавтомобільмазкіDauerEB110 SS. У 1993 наавтосалоні вЖеневікомпанія представилачетирехдверний седанEB112,створений наосновіEB110. До цого годиниBugattiEB110якразвийшла наринок.Також бувстворена модельBugatti America,орієнтована наамериканськийринок, але й вона невстиглавийти,оскількикомпаніязновузакрилася.

У 1998 р Volkswagen AG викупила повне право на автомобільну марку >Bugatti.Першим ізпредставлених нимавтомобілів ставшистеклопластіковийEB118 із кузовом купе,створений стилістомItalDesignФабрициоДжуджаро.

У 1999році наженевськомуавтосалонівідбувся дебют седанаEB218,особливістюякого ставшиповністюалюмінієвий кузов ззастосуваннямтехнологіїASF,разробленой Audi.

Показ прототиповіEB 18/3Chiron (>Франкфурт”99) ставшикроком на шляху досерійноговиробництва. Черезмісяць в єдиний концерн VW представившичерговийсуперкар -EB 18/ 4Veyron.Цього разупроектуваннямавтомобілязаймавсявласнийдизайн-центр VW подкерівництвомХармутаВаркусса. Характерна деталь взовнішностіVeyron -високіалюмінієвівоздухозаборникі взаднійчастинікузова.У 2000 р. VolkswagenзаснувавBugattiAutomobiles SAS й представивши навиставках вПарижі,Женеві йдетройті маркуEB 16/4Veyron,16-циліндровийавтомобіль ізпотужністю 1001лсDIN (736kW).Доопрацюванняпродовжувалосяваж 2001 р. й модельEB 16/4Veyron впресіотримала статус “>просунутийконцепт“.Влипні в 2005 р.BugattiAutomobiles SASпроголосила, що машина якщоофіційно названаBugattiVeyron 16.4.Було сказано, щомашини,створені под брендом нового заводуBugatti вДорлісхаймепоставлятимутьклієнтам ізжовтня 2005 р.

НаправдуVeyronпідготувалапродукцію лише вкінці 2005 р., а Першіавтомобілі надійшликлієнтам в 2006р.Також було бвідміченоневідповідністьмаксимальноїшвидкості надекількох тестах, де машиналедвеперевищувалавстановленійметі,досягаючи 407.5 км/год йтримавїїблизько двоххвилин.Згідно журналуCar andDriver,витратапаливаVeyron78л/100км.Незалежневидавництвоповідомило про багатонедоліків (три ізп'яти машин,підготовлені длятестування були непридатні дляексплуатації).Компанія заявила, щопрототипипройшлитакі жсуворі тесті досерійноговиробництва, що йіншімоделі Volkswagen. як бі там не так насьогоднішній деньBugattiVeyronєнаймогутнішимавтомобілем щовипускаєтьсясерійно.

Історіяавтомобільної марки DeTomaso

Напростенькійемблеміфірми, нетакоїсхожої напишнідворянськігерби чиагресивніемблемиконкурентів,зображенастилізована літера Т натліаргентинського прапора.Основоюемблеми ставши вензель,яким таврували худорбу на ранчоРіо дела Платт. Колинародився 10червня 1928 року вБуенос-айресе Алехандро деТомазо іздитинства був уготованакласична «>дольче віта» –він бувсиномуспішного політика, онукомбагатихскотопромисловців й правнукоміспанськихконкістадорів. Алі навідміну відотця,міністрасільськогогосподарства, щобалотувалося президентом країни, Алехандро не бувтакийлояльний доправлячого режиму ХуанаПерона.Віночоливнапівлегальнуопозиційну газету йпостійно перебував уконфлікті ізвладою, а послечерговогоарешту буввисланий зстолиці. У 1955 р. деТомазостаєспіворганізаторомспробиозброєного перевороту й чи неєдиним ззмовників, комувдалосябігти із країни.Вінвідправляється набатьківщинусуперкарів, доІталії.Втім, Алехандроє за щодякуватидиктаторові. Тієї позбавити їїспокіййому послевтечі, але й, як й всюкраїну,захопив автоперегонами.СамезавдякидержавнимдотаціямЄвропадізналасяцілу плеядуаргентинськихпілотів начолі ізлегендарнимХ.-М.Фанхио. НаАпеннінах деТомазо ізподвоєноюенергієюзанурився уводоверть гонок,поступоводійшовши до «>Формули-1» йзаводськоїкоманди Ferrari. Аліособливихуспіхів то й недосяг.Напевно Алехандро то йзалишився б одним ізбагатьох «>багатихбуратіно», щопросаджуютьбатьковіперебування нагоночних трасах, коли б не його напарник покомандіOSCA,очолюванійбратамиМазераті, що залишили «>рідну»фірму.Високабілява амазонкаЕлізабетХеськелл був така жбагата,ефектна йзакохана в автоперегони.Самезавоюванняїїсерця можнавважатиголовнимдосягненням вгоночнійкар'єрі28-річногоаргентинця.Медовиймісяцьмолодожонивирішилипочати12-годинноюгонкою вСебрінге, вякій зайшли уже за годину после старту.Тоді ж, на початку 1956 року, деТомазо посварився із «>коммендаторе».Аргентинець, якпізнішеФерруччоЛамборгині, ПетерМонтеверді, ДжоттоБіццарріні й КарлоКитті,присягнувсяобставитизарозумілого старого. Тут вельми сталі унагодізасоби йзв'язкидружини, котрадоводиласявнучкоюзасновникові General MotorsУїльямуДюранту. У 1959році в Модені через тривулиці відрезиденції «>коммендаторе»реєструється DeTomasoAutomobili SPA.Вже за кількамісяців, влистопаді, ізворітфірмивиходитьпервісток –болід для «>Ф-2».Isis, назв так на честьдружинитворця,мавреволюційну у тому години компонування:1,5-літровий моторOSCAрозмістили передзадньоювіссю.

>Ще черездекілька років,пройшовши шлях відмолодших «>Формул» ймалолітражнихспорт-прототіпов, деТомазовиставив своїболіди в гонкахГран-прі –м'якокажучи, безособливогоуспіху.Нічого не дала йзамінарядних «>вісімок»перевіренимиOSCA йAlfaRomeo.Шасітеж було б не так нависоті –позначавсянедоліккваліфікованихкадрів. Незумівшиперемогти Ferrari нагоночних трасах,невгамовнийаргентинецьвиходить наринокспорткаров.Злегкаушляхетнивши йдефорсировавсвоюнайвдалішуспортивнубаркетту, Яка брала один приз заіншим вгірських гонках,вінвипускаєїїпівсотенноюсерією подназвоюVallelunga. Алі недивлячись накомерційнийуспіх, деТомазо незадоволений:скромні1,5-літрові «>четвірки» FordCortina,навітьфорсовані із 87 до 135 л. із., – року ті, ізчим можнакидативиклик Ferrari.Зате уже впервісткупростежуваласяконцепція всіхподальших deTomaso –жорстке, ізгостроюкерованістюшасі,елегантнікузови відмаститих «>кароссері» й.серійнімотори. А означати, йневисокаціна,аджедвигун –найважливіша йдорожчачастинабудь-якогоспорткара. За тім ж принципом,ACCobra, щопідказав,успішнопрацювали чималофірм:ATS, Lotus, ISO,Monteverdi,Facel, Bristol,Jensen,Gordon-Keeble.Появі Першоговисококласногогран-турізмо від deTomasoпередувалидвіважливіподії. Заручившисьпідтримкоюамериканськихінвесторів (впершучергу – свого тестя), деТомазобудує в1966-муновий завод поддевізом «понадмісця йкращі люди». І вобмін на заставу в 650тисячдоларів, внесення за З.Трухильо,сина диктатораДомініканськоїРеспубліки, щопрокрався,стає господаремкузовногоательєGhia.Його відразуочоливпровіднийстилістBertoneДжорджеттоДжуджаро, якприданенесплаченезамовлення, що принесло, ISO на проект великогосреднемоторногосуперкара. «Халтура»опиниласядуже доречі: КБ deTomaso,укріплене щоперейшла із Lamborghini й Ferrariгрупоюконструкторів начолі ізДжанпаолоДалларой,щосилитрудилося надподібним купе.НазваMangustaз'явиласяще в65-ій, колиКероллШелбі,пообіцявшиаргентинцевірозміститизамовленняфейсліфтінг «>Кобри» наGhia,зрештоювибравіншогопідрядчика. яксиловий агрегатвибрали4,7-літрові V8 Ford,якийфірма частовикористовувала всвоїхспортивнихпрограмах.Єдина, але й фатальна проблемаMangustaполягала внедостатнійжорсткостіхребтової раме,із-заякої, повиразутест-пілот журналуAutocar, нависокихшвидкостях «машина виляла задом, як злевихованадівчина». Та усе ж такиконкурентоспроможність йприголомшливазовнішністьзробилисвоє – із 1968 по 1970 р.фірмазмоглапродати майжепівтисячі «>Мангуст». Це дозволило деТомазопридбатище однулегендарну «>кароссері» –Vignale.Більш того,Mangustaвизначила часткумазкі на багато років вперед.ПояваMangustaспівпала із «великимпротистоянням» Ford – Ferrari, якутягнулося із 1963 року.Генрі Форд IIдужехотівдістатилегендарну марку на свійімперію. Алі «>коммендаторе», якщо в разнапружуючиціну,зрештоюзалишив «>фордовських»емісарів вдурнях,віддавшиперевагу Fiat. Через 4 рокта, в1967-му,закінчиласяневдачею йспроба Fordприбрати до рукLancia. Увідповідь навідмовуФерраріамериканціпобудували FordGT40, щочотири разипідрядвиграв «24години ЛеМана» й щовідібрав уіталійців усітитули в гонкахспортпрототіпов.

Алічекати, щопокупціпересядуть із Ferrari на Ford, було бнаївно –потрібне було біншеім'я.Фірма deTomasoпідходила в ролі якніякаінша.По-перше, вон твердо стояла на ногах.По-друге, унеї із «>блакитним овалом» булидвостороннізв'язки:американцібудували наGhia своїконцепти, deTomasoкупувала «>фордовськие» щокомплектують, а означати,машини можна було бремонтувати вмережі СТО Ford. Алінайголовніше:Форда-второгозачарувавновий проектаргентинця –Pantera. 2вересня 1969 рокуамериканціоголосили пропідписання догоди проспівпрацю із deTomaso йGhia.Італійціотрималикошти надоведенняPantera, якуповинне було бпродаватися США черезмережуLincoln-Mercury.Частинацієїсуми, якпотімвиявилось, Алехандро пустивши на.відродження проекту «Ф-1». На шкода, недивлячись нагеній ФренкаУїльямса й талантголовноїсенсації 1969 року,пілотаПірсуКаріджа, деТомазозновучекаланевдача. Учервні на одному ізетапів гонки deTomaso701/FordCosworthDFVперетворився напалаючу труну дляКаріджа.Аргентинець відразу скрутивши всю «>формульную»програму.1970-йвзагалі бувчорним фатальністю вісторіїмазкі. Уберезні вавіакатастрофізагинулиголовнікомпаньйони йспонсори деТомазо – брат йшуряк. І вчервнівінвимушений бувпродати 80% deTomaso,Ghia йVignale «>блакитному овалу». Утакийневеселий для Алехандроперіодз'явився насвітлопредставницький седанDeauville.По-італійськиелегантний йдинамічнийстайлінг,розкішнийшкіряний салон,надпотужний5,7-літровий270-сильний V8 від Ford плюс вельмиспокусливаціна дозволили вперший жрікпродати парусотень «>довілей».Успіх винен бувчекати йстворений в1972-му наукороченійбазіDeauvilleдвухдверний спортседанLongchamp. Аліцю машину можнасміливоставити врозділ списку «>незаслуженонепомічених».Адже в71-муз'явилася легендарна модельPantera, що сталавізитноюкарткою deTomaso.Намальованановим главоюGhia ТомомТьярдой,Panthera почистоті йлаконічностілінійрізкоконтрастувала ізвідвертом'ясоїдною «>Мангустою». Увсьому іншому, від компонування до типу мотора, вон бувїїспадкоємицею – у томучислі йвідносно проблем ізнадійністю йкерованістю. На шкода, коли до 1974 року усіпроблеми булиусунені, Fordохололий доіталійськоїіграшки, йінвестиційнийструмочоквичерпався навідмітці 6091екземпляр. А вісь Алехандровірив всвоєдітище:викупивши проект,вінпродовжувавзбиратиPantera до 1996 року!Наступну модельдовелосячекатицілих 22 року. Весьцей годинузбільшувалася не скількипотужністьPantera, стільки ваги йціна, й машина дійсноставала раритетом.Оригіналів, котрінаважувалисявикластикругленьку суму за явнозастарілу модель «брезклу»із-зачисленнихспойлеров,розширювачів й накладок, можна було бперерахувати попальцях.Якщо на початкусвоєї «>кар'єри»Panteraкоштувала 95, а FerrariDaytona – 140, то, на початку 90-хжоден ізмаранелльськихболідів немігпорівнятися із «>Пантерою» вціні – 0тисяч! А сам деТомазо одну годинувідійшов відсправсвоєїфірми,зайнявсяствореннямсправжньоїімперії. ДомотоциклетнихBenelli йMotoGuzzi,купленим на початку 70-х, АлехандроприєднуєInoccenti йMaserati, ізякоюпочалася йогогоночнакар'єра. Дочестіаргентинця, вперіод йогоправління усічотирифірми твердо стали на ноги,помітнозбільшившивипуск машин.НаступникPantera –Guaraпобачивсвітло в93-му. Напершийпогляд «>однофамілець»степовогоаргентинського вовк бувскроєний по старихлекалах:клиноподібний кузов,среднемоторная компонування,хребтовая рама. Алі лише наперший. Модельадресуваласятовстосумам, котріганяються вклубнихзмаганнях.Автомобільвартістю понад 0тисячотримавалюмінієву раму,кузовніпанелі ізкевлара ймогутній V8 від BMW. На шкода,Guara сталаостанньоюмоделлю, врозробціякої Алехандро бравшибезпосередню доля.Із-заінсультувінопинивсяприкований доінвалідногокрісла. Іфірму, щоназивається, понесло: Сантьяго, щорветься вбій, – сін деТомазосваял набазі «>Гуари»чотиримісне купеBigua (ізісп. – баклан).класичної компонування.Абсурднішими були лише дизайн йціна,ще вищий, ніж уGuara. І бути б «>Бакланові»лебединоюпіснеюфірми, коли б не Ford йдавній партнер deTomaso БрюсКавалі.Американець за своїгрошіґрунтовно перетрусившинутрощі «пташинки», попутноперетворившиїї на «>Мангусту» йповернувши марку нагоночнітраси й наамериканськийринок.Заразомвіндозволивіталійцямзосередитися напідготовціSantiago –другийгенерації «>Пантери»,намальованої ТомомТьярдой йоснащеною V8 Ford. І все б добро, але й у 2000-муроціпослідувалорозлученняпо-італійськи:Кавалі щось неподілив ізновимкерівництвомфірми й задопомогоюадвокатіввідсудив помиляюся на «>баклано-мангусту», але й йновий завод deTomaso.Італійці, щозалишилися безсерійноїпродукції,вимушені булипіти наспівпрацю із. «>Уазом»,завантаживши своїпотужностіульяновськимі «козлами» векспортноговиконання.


Схожі реферати:

Навігація